Bölüm 679: Şafak Azraili, İmparator Mo Ye'yi Savaşta Öldürmek!

avatar
1803 14

Charm of the Soul Pets - Bölüm 679: Şafak Azraili, İmparator Mo Ye'yi Savaşta Öldürmek!


 

Bölüm 679: Şafak Azraili, İmparator Mo Ye'yi Savaşta Öldürmek!

 

“Qin Ye, öldür şunu. Büyümesine izin verme!” Xia Guanghan da Zhan Ye'nin gücünün yükseldiğini fark etmişti.

 

Xia Guanghan dikkatli biriydi. Düşmanlarına nefes alma şansı vermeyi sevmezdi. Xia Guanghan iki ruh hayvanını çağırmıştı. Biri üst kademe hükümdar Beyaz Kâbus'tu diğeri de üst kademe hükümdar Kana Susamış Dehşet Kurdu'ydu.

 

“Küçük meseleleri büyütme.” Qin Ye bunu çok umursamadı. Bakışlarını kendi Mo Ye'sine çevirdi ve sonra tekrar karşısındaki bu dayanıklı Zhan Ye'ye baktı. Gülerek “Gerçek bir imparator Mo Ye'nin gücünü gör, gör de gerçek kral nasıl olurmuş öğren!”

 

Sözlerini bitirdiğinde Mo Ye'nin kara aurası daha da ağırlaştı. Sanki tüm bedeni kara enerjinin içine düşmüştü!

 

Birden imparator Mo Ye kayboldu. Geriye sadece ağır ve siyah bir balta kalmıştı. Baltanın hedefinde Zhan Ye vardı.

 

Qin Ye sakin sakin “Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu bir yeniden canlanma tekniği değil. Ölüme yaklaştığında zayıf bedeni tekrar iyileşemez...” dedi ve sözlerine devam etti, “Merak etme seni öldüremeyeceğim, sadece seni ölümün kıyısına kadar götürüp gerçek bir Mo Ye'nin gücünü tattıracağım!”

 

Siyah enerji büyüdükçe büyüyordu, neredeyse mühürün ucuna kadar değecekti!

 

“Houhou!”

 

İmparator Mo Ye kükredi. Hemen sonra kocaman siyah balta indi ve keskin ucunda ölümcül siyah bir ışın belirdi. Uzayı bile yarıya bölebilirmiş gibi durabiliyordu!

 

Enerji çok baskındı. Yaralı Çok Renkli Şeytan Kaplanı neredeyse siyah baltanın enerjisiyle ikiye bölünüyordu. Ye Wansheng zamanında geri çekmese hayvan ölecekti!

 

Enerjinin merkezinde Çok Renkli Şeytan Kaplanı'ndan daha fazla bir enerjiye maruz kalan Zhan Ye vardı. Zhan Ye'nin Boynuzlu Hayvan sembolleri parlamış ve pençesinde birikmişti!

 

Zhan Ye hiçbir savunma kullanmadı!

 

İmparator Mo Ye enerji toplarken Zhan Ye de aynısını yapıyordu!

 

Güçlü kara enerji indiğinde Zhan Ye, siyah baltaya doğru hızla mürekkep pençelerini kaldırdı!

 

Zhan Ye Kara enerjiyle zıtlık oluşturacak bir şekilde Şafak Azraili Hançeri'ni kullanıyordu!

 

Koyu kara enerji karşısında ölümün son parıltısını bu teknik temsil ediyordu. Mühürlü alanda sanki şafak söküyordu!

 

“Peng!”

 

Siyah balta indi ve Zhan Ye'yi kafasından beline kadar kesti. Bu dehşet yara Zhan Ye'yi neredeyse yarıya bölmüştü, kara enerji Zhan Ye'nin içine işlemiş organlarına ve kanına hasar veriyordu...

 

Bu korkunç bir saldırıydı. Zhan Ye'nin bu dehşet yarasından yaşam gücü normal seviyelerde olan bir ruh hayvanı olsa bu yaradan birkaç kere öleceği anlaşılıyordu!

 

Zhan Ye böyle ağır yaralanmıştı ama imparator Mo Ye'nin durumu da daha iyi değildi. Şafak ışığı karanlığı delip geçmiş ve Mo Ye'nin alt çenesinden girmişti!

 

Zhan Ye, Mo Ye ormanında hayatta kalmıştı. Daha olgunlaşmadan kendi türünden Mo Ye'lerle savaşıp duruyordu. Böylesine acımasız bir geçmiş sayesinde Zhan Ye kendi türünün savunmasının en zayıf olduğu noktaları öğrenmişti.

 

Savunmanın zayıf olduğu noktayı bulmak imkânsızdı. Bunu Mo Yeler bile bilmezdi. Ancak Zhan Ye sayısız savaş ve dövüş sonrası kendi türüyle ilgili bu bilgiyi öğrenmişti.

 

Savunmalarının zayıf olduğu nokta çenelerinin alt kısmıydı! Mo Ye'nin alt çenesinin kuvvetliydi ama daha da aşağı kısımları zırhının en yumuşak olduğu noktaydı!

 

Mo Yeler tepeden tırnağa mürekkep zırhıyla kaplıydı. Ancak alt çene kısmında yumuşak bir zırh vardı!

 

İmparator Mo Ye kafasını savaş boyunca iyi koruduğu için Zhan Ye'nin buraya saldırma fırsatı olmamıştı. Ama yukarıdan baltasıyla inerken alt çenesi tamamen açığa çıkmıştı!

 

Tehlikeli şafak ışığı Mo Ye'nin doğrudan alt çenesine girmişti!

 

“Beng!”

 

İmparator Mo Ye gökten düştü, alt çenesi neredeyse tamamen kopmuştu ve her yere kanlar fışkırıyordu!

 

Zhan Ye'nin saldırısı imparator Mo Ye'nin saldırısına kıyasla çok zayıftı. Ama bu zayıf saldırı imparator Mo Ye'yi mahvetmişti, hayvan ölüm döşeğindeydi!

 

Zhan Ye'yi neredeyse yarıya bölen yara kara enerji doluydu. Bu yüzden Zhan Ye Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu'nu kullanamıyordu ve kara enerji yayıldıkça Zhan Ye'nin yaşam gücü de hızla sıfıra vuruyordu.

 

Ama Zhan Ye inatçıydı, ilk ölen imparator Mo Ye olacaktı!

 

Qin Ye donakalmıştı, o kadar gurur duyduğu Mo Ye'sini bu hâlde görünce gözlerine inanamamıştı...

 

İmparator Mo Ye'sinin gözleri tamamen açık olmasına rağmen göz bebekleri gözükmüyordu. Bedeni sarsılıp duruyordu ve alt çenesi tamamen çıkmıştı. Yaşam gücü neredeyse bitmişti!

 

“Nasıl...Bu nasıl mümkün olabilir?” Qin Ye şok içerisinde bakıyordu!

 

Xia Guanghan da ölmekte olan Mo Ye'yi görünce öfkeyle “Sana çabuk şundan kurtul dedim, ne yapıyorsun!” dedi.

 

Qin Ye çıldırmış gibiydi, dehşet dolu gözlerle ölümün kenarında olan Zhan Ye'ye baktı!

 

Qin Ye, Ye Qingzi'ye “Çabuk Mo Ye'mi iyileştir! Hızlı ol yoksa seni de ruh hayvanlarını da öldürürüm!” diye bağırmaya başladı.

 

Qin Ye artık imparator Mo Ye'sini geri çekse bile işe yaramazdı. Onuncu seviye şifa ilaçları bile bunu durduramazdı. Ancak şifa teknikleri bilen ruh hayvanları Mo Ye'yi tedavi edebilirdi.

 

Ye Qingzi'nin ruh hayvanları arasında Çan Sesli Sevgili, Su Ayı, Ağaç Ruhu Savaşçı Siyah Hayvan vardı. Bunlardan üçü ölüm döşeğinde olan ruh hayvanlarını iyileştirebilecek destek ruh hayvanlarıydı. Bu üç ruh hayvanı sayesinde Qin Ye ve Xia Guanghan karşısında bu kadar dayanabilmişlerdi, yoksa şimdiye ruhları çoktan ağır yaralanmış olurdu.

 

Qin Ye öfkeyle “Beni duydun, Mo Ye'mi iyileştir yoksa cesedini bile rahat bırakmam!” dedi!

 

Ye Qingzi “Tamam iyileştireyim!” diyerek güldü.

 

Sonra da hemen Çan Sesli Sevgili'sine bir teknik kullanmasını emretti.

 

Çan Sesli Sevgili efsunları şarkı söyler gibi söylüyordu. Etrafında özel bir polen belirdi ve polenler yavaş yavaş Qin Ye'nin Mo Ye'sine doğru uçtu.

 

Polen yavaş yavaş Mo Ye'nin üstüne düşüp onla bir oldu.

 

Sonrasında Mo Ye'nin yaşam gücü dengelendi, çok zayıf bir noktada durmuştu.

 

Mo Ye'sinin yaşam gücünün dengelendiğini gören Qin Ye sonunda biraz rahatlamıştı. Ye Qingzi'ye bakarak, “Güzel, sen yaşayabilirsin.” dedi.

 

Ye Qingzi “Oh.” dedi, “Mo Ye'n kesin öldü.”

 

Sözlerini bitirdikten sonra dengelenen yaşam gücü daha da hızlı azalmaya başladı ve eskisine kıyasla on kat daha hızlı düşüyordu!

 

Mo Ye'nin içine giren polenler onun yaşam gücünü tedavi etmek için girmemişti. Mo Ye'nin organlarını parçalamak için girmişti!

 

Bu şifalı polen değildi, zehirli polendi!

 

Bir defa zehirli polene maruz kalan ruh hayvanları Yeniden Doğuş tekniği kullanılsa bile ölürdü!

 

Mo Ye'nin yaşam gücü hızla yok oldu, Qin Ye'nin önünde sadece bir ceset kaldı.

 

Qin Ye'nin beti benzi attı, ruh anlaşması bozuluyordu!

 

“Seni!” Öfkeyle bağıran Qin Ye'nin damarları belermişti.

 

Qin Ye “Hepinizi geberteceğim!” diye bağırdı ve ruhu hâlâ yaralıyken efsun söyleyerek bir ruh hayvanı çağırmaya başladı!

 

Qin Ye efsunu söyler söylemez herkese daha da büyük bir aura saldırdı!

 

Bu aura üst kademe hükümdardan bir iki seviye daha yüksekti, yani bu sahte imparator seviyesine yakın bir ruh hayvanıydı!

 

Hepsinin ruh hayvanları beraber Xia Guanghan'ın üst kademe hükümdar Kana Susamış Dehşet Kurdu'na ve Qin Ye'nin üst kademe hükümdar Altın Şeytan Böceği'ne zor dayanıyordu. Böylesine bir ruh hayvanı karşısında birkaç dakikadan fazla dayanamazlardı.

 

Bir üst kademe hükümdar daha belirdiği takdirde bir dakika içerisinde hepsi ölürdü!

 

Prenses Jin Rou ruh andacını kullanarak “Biri mühürü açıyor gibi. Muhtemelen yarışma yetkilileri garipliği fark edip bizi kurtarmaya geldi. Mühür açılana kadar dayanırsak kurtuluruz!” dedi.

 

Ye Qingzi başını salladı. Ye Wansheng Qin Ye'nin çağırdığı üst kademe hükümdara bakarak “Bir dakika dayanamayız, bir dakika içerisinde açılmış olur mu?” dedi.

 

Prenses Jin Rou “Hayır, herhalde en azından bir iki dakika gerekir. Xia Guanghan mühürün açıldığını anlarsa bizi öldürmek için daha fazla ruh hayvanı çağırır hem de... Beyaz Kâbus'umun gizli enerjisini çağıracağım. Lütfen elinizdeki her şeyi kullanın, hâlâ umudumuz var.” dedi.

 

Prenses Jin Rou abi kardeşin hâlâ kullanmadığı kozları olup olmadığını bilmiyordu. Eğer yoksa burada öleceklerdi.

 

Ye Qingzi ruh andacını kullanarak Prenses Jin Rou'ya “Prenses, belki de ikinizin yaşamasına yardımcı olabilirim...” dedi.

 

Prenses Jin Rou “Biliyorum. Bunların ikisini de mezarsız gömeceğim!” dedi.

 

Karşılarındaki iki kişi hepsini tuzağa düşürmüştü. Dahası yine bu ikisi yüzünden Chu Mu da binlerce hükümdar ruh hayvanına tuzak düşmüştü,

 

Olur da burada ölmezlerse Prenses Jin Rou bu ikisinin insanlık tarihinde görülmemiş işkencelere maruz kaldığından emin olacaktı!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29016 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr