Bölüm 646: Semavi Yaşam Dağı'nın Tepesindeki Savaş, Kuvvetlerin Çarpışması

avatar
2318 14

Charm of the Soul Pets - Bölüm 646: Semavi Yaşam Dağı'nın Tepesindeki Savaş, Kuvvetlerin Çarpışması


 

Bölüm 646: Semavi Yaşam Dağı'nın Tepesindeki Savaş, Kuvvetlerin Çarpışması

 

Göklerin Altındaki Savaş'ın sekizinci âlemi devam ettikçe daha da fazla yarışmacı yarışmadan çekiliyordu ve kanat tipi hayvanlarla beş yüz metre yukarı çıkıyorlardı.

 

Bu insanlar elenmiş olmasına rağmen ayrılmak istemiyorlardı. Bunun yerine uzaktan yarışmayı izlemeyi tercih ediyorlardı.

 

Mahkumların sayısı gittikçe azalıyordu ve yüzükler yarışmacılarda birikiyordu. Ayrıca beş yarışmacı elemeyi başaran mahkumlar da Semavi Yaşam Dağı'nı terk ediyordu.

 

Bu yüzden Semavi Yaşam Dağı'ndaki insanların sayısı büyük ölçüde azalmıştı. Savaş alanında kalanlar ikinci kademenin en iyi uzmanlarıydı!

 

“Bu Ruh Sarayı'ndan Chu Chen değil mi? Onun bu vakte kadar dayanmasını beklemezdim. Büyük kuvvetlerin en iyi on isimlerinden birçok kişi elendi!” Havada uçan ruh hayvanı eğitmenleri Chu Mu'yu fark ediyordu.

 

Sekizinci âlemde Ruh Sarayı'nın üç numaralısı Li Zhan ve Kâbus Sarayı'nın üç numaralısı Lu Shanli elenmişti. Bu da bu iki uzmanın dokuzuncu âleme giremeden yarışmadan ayrıldığı anlamına geliyordu. Bu da birçok insanı şaşırtmıştı.

 

Geriye kalan yarışmacıların çoğu da büyük kuvvetlerin ilk beşlerindendi. Ruh Sarayı'ndan Chu Chen'in bu isimler arasında olmaması gerekirdi. İnsanlar bunun şanstan dolayı mı olduğunu yoksa bu çocuğun gücünü mü gizlediğini bilmiyordu.

 

“Shang Heng, demek sen de havadasın.” Siyah renkli bir ruh hayvanına binen adam yaklaştı.

 

Shang Heng o tarafa dönünce yüzünde bir şok belirdi.

 

Kendisine doğru gelen Luo Bing'di, Ruh Sarayı'nın iki numaralısı. Genç Efendi Fang Ze'nin aşağısında olan bu uzmanın sekizinci âlemde elenmiş olmasını beklemezdi.

 

“Luo Bing, ne oldu? Sen bile...” Luo Bing'i gören Ting Lan gözlerine inanamıyordu.

 

Luo Bing herkes tarafından Ruh Sarayı'nın en güçlü ikincisi olarak bilinirdi. Bu gücüyle dokuzuncu âleme kolayca girebilmesi gerekirdi...

 

“Haha, bir grup beni gördü ve büyük bir yaygara koptu.” diyerek güldü ve Luo Bing sözlerine devam etti, “Şanssızlık işte. Kâbus Sarayı'ndan o adamla karşılaştım. Bir şey demeden bana saldırdı...”

 

Shang Heng “Kâbus Sarayı mı? Yoksa Jiang Yiteng olmasın!” dedi.

 

Luo Bing acıyla güldü ve konuştu, “Ondan başka kim olacak? Onunla karşılaşsam bile kaçabileceğimi düşünürdüm. Ama düşündüğümden güçlü çıktı, özellikle Kâbuslar'ı... Onunla Ruh Sarayı'ndan ancak Fang Ze başa çıkabilir.” dedi.

 

 Ting Lan “Ne kadar savaştın onunla?” diye sordu.

 

Luo Bing “Beş dakikadan bile az. Tüm ruh hayvanlarımı mağlup etti.” dedi.

 

“Demek beş dakika bile dayanmadın...” Shang Heng derin bir nefes çekti. Luo Bing, Ruh Sarayı'nın ikinci en güçlüsüydü ve bu kadar kısa bir sürede kaybetmişti.

 

Ting Lan “O zaman Ruh Sarayı'nın ikinci kademenin en yüksek onurunu elde ihtimali yok diyenlere şaşmamak lazım.” dedi.

 

 Luo Bing öfkeyle “Evet. Li Zhan da elendi ve ağır yaralandı. Ben bir şey kaybetmedim ama işte gökte sizinle birlikteyim. Geriye sadece Fang Ze kaldı. Kâbus Saraylılar benim sefaletimden zevk alıyor gibilerdi. Bu beni rahatsız etti. Yarışma muhafızları olmasa onlara iyi bir ders verirdim.” dedi.

 

Elenen yarışmacıların onur elde etme şansı yoktu. Ancak kendi kuvvetlerinin uzmanlarının olağan üstü bir performans sergilemesini umabilirlerdi.                                                                                                                                 

 

Shang Heng “Merak etme, Ruh Sarayı'nın Chu Chen'i var.” dedi.

 

Luo Bing “Chu Chen mi? Eh... Umarım sekizinci âlemi aşabilir. Böylece Ruh Sarayı'ndan dokuzuncu âleme giren sayısı fazla olur.” diyerek iç çekti.

 

Chu Chen'in sadece sekizinci âlemi aşması mı? Ting Lan ve Shang Heng buna inanmıyordu. Chu Chen birkaç gün önce Kâbus Sarayı'nın üç numaralısı Lu Shanli'yi mahvetmişti!

 

    ...

 

Sekizinci âlemin çoktan son evrelerine gelinmişti. Semavi Yaşam Dağı'ndaki yarışmacıların çoğu Semavi Yaşam Dağı'nın Doğu tarafının en yüksek tepesinde toplanmıştı.

 

Yarışmacılar hemen dağın zirvesine doğru acele etmemişti. Ne de olsa buraya ilk çıkan diğer yarışmacıların hedefi hâline gelecekti.

 

Bu yüzden de yarışmacıların çoğu hâlâ dağın eteklerindeydi. Dağı tırmanması zaten kolay değildi ve her yerde pusu kurmuş insanlar vardı.

 

Ancak dağ çok büyük değildi ve yarışmacılar hareket ettiği sürece, özellikle de daha beş yarışmacıyı bile elememiş mahkumlar dolayısıyla çatışmalar çıkması kaçınılmazdı.

 

Yarışmacıların ve mahkumların çoğu asıl tepenin etrafında toplanmıştı. Elenen izleyiciler gruplar hâline tepenin üstünde uçuyor ve yarışmayı yukarıdan izliyordu.

 

İzleyiciler bu son evrelerde yarışmacıların çoğunu görebiliyordu . Bu izleyiciler Ruh Sarayı'ndan , Kâbus Sarayı'ndan , Ruh Hayvanı Sarayı'ndan , Ruh İttifakından, Tüccar Birliği'nden ve Elemental Tarikatı'ndan ve diğer kuvvetlerdendi. Hepsi burada toplanmıştı.

 

“Birisi zirveye çıktı!”

 

İzleyiciler birden bağırdı!

 

Zirveye çıkmaya cüret eden kişi diğer yarışmacılara meydan okumuş oluyordu. Gücü herkesi bastıracak kadar kuvvetli değilse zirveye çıkmak intihardan farksızdı!

 

“Kim bu yürekli kişi? Güçlü biri olsa gerek!” Yarışmacıların hepsi ruh andaçlarıyla zirveye odaklanmıştı.

 

“Bu Kâbus Sarayı'nın Genç Efendisi Jiang Yiteng!”

 

“Kâbus Sarayı'nın insanları ne dehşet!”

 

Kâbus Sarayı'nın adamlarının hepsinin yüzünde gülümsemeler belirmişti. Zirvenin tepesinde durmak tam bir gövde gösterisiydi!

 

Bir de bu kişi Kâbus Sarayı'ndan çıkmıştı. Bu yüzden de Kâbus Saraylılar gururla dolmuştu. Özellikle de bu Kâbus Sarayı'nın en güçlüsü olduğu için ve uzun süredir kimse ona meydan okumaya cesaret edemediği için!

 

“Yüreğiniz yoksa uzaktan izleyin. Kâbus Sarayı'nın Genç Efendisi ikinci kademenin en güçlüsüdür. İnanmıyorsanız Genç Efendiniz Fang Ze savaşsın onla... Haha, bu Ruh Saraylılar gerçekten de çöp,” Kâbus Saraylılar'ın egosu tavan yapmıştı. Elenen Ruh Saraylılar'la dalga geçmeye başlamışlardı.

 

Ruh Sarayı'nın yarışmacılarının elinden sadece öfkelerini yutmak geliyordu.

 

Genç Efendi Fang Ze daha ortalıklarda yoktu. Kimse onu bulamıyordu.

 

“İt sürüleri. Gerçekten de kendilerini bir şey sanıyorlar. Altı sene önce Li Hen'in kendilerini nasıl ezdiğini unutmuşlar!” Kendileriyle dalga geçildiğini duyan Li Hen sinirlenmişti.

 

Ancak muhafız olduğu için tabii ki elinden bir şey gelmiyordu.

 

Luo Bing omuzları düşmüş bir hâlde “Li Hen ağabey... Ruh Sarayı için bir onur elde edemedik. Utanç verici...” dedi.

 

Shang Heng Semavi Yaşam Dağının zirvesini göstererek “Başka biri tepeye çıktı...” dedi.

 

Ting Lan “Fang Ze mi?” diye sordu.

 

Kâbus Sarayı'nın en güçlüsü zirveyi koruyordu ve şimdi tepeye ancak diğer kuvvetlerin en güçlüleri çıkabilirdi.

 

Ruh Hayvanı Sarayı'nın uzmanları normalde böyle bir çatışmaya dahil olmazdı. Tüccar Birliği, Elemental Tarikatı ve diğer krallıkların da Kâbus Sarayı'nın Genç Efendisi'yle savaşacak güçleri yoktu.

 

Kâbus Sarayı'nın en güçlüsüne meydan okuyan kişi muhtemelen Ruh Sarayı'nın Fang Ze'siydi. Bu yüzden de biri Semavi Yaşam Dağı'nın zirvesine çıkınca Ruh Saraylılar'ın hepsi beklentiyle dolmuştu.

 

Fang Ze Jiang Yiteng'i yenerse etraflarındaki Kâbus Saraylılar o pis ağızlarını kapatmak zorunda kalırlardı.

 

Ancak zirveye çıkan kişinin Ruh Sarayı'ndan Genç Efendi Fang Ze olmadığını fark ettiler...

 

Kâbus Saraylılar'dan biri “Hahaha, Xing Yang'mış bu!” diye bağırdı. Ruh Saraylılar'ı kışkırtmaya çalışıyordu.

 

Kâbus Sarayı'nın Xing Yan'ı gücünü çok iyi gizleyen bir Kâbus Sarayı uzmanıydı. Kâbus Sarayı'nın ikinci sınıfının ikinci sırasında yer alırdı.

 

İçeriden birinin yaydığı haberlere göre Xing Yang ve Jiang Yiteng geçen sene savaştığında ikisi eşitti.

 

Yani Kâbus Sarayı'nın en güçlüsü ve ikinci en güçlüsü arasındaki güç farkı o kadar fazla değildi. Şimdi ikisi Semavi Yaşam Dağı'nın zirvesini koruyordu. Zirveyi ele geçirmiş sayılırlardı!

 

Yarışmacıların hepsi tepeye yakındı. Hâlâ yarışmacı elemeyi hedefleyen mahkumlar da vardı.

 

Kâbus Sarayı'nın iki en iyi uzmanının zirveye çıkması, zirveye Kâbus Sarayı bayrağı dikilmesi anlamına geliyordu. Sekizinci âlemdeki Kâbus Sarayı uzmanlarının hepsi hemen zirveye doğru ilerledi.

 

Bu Kâbus Sarayı üyelerinin çoğu başarıyla bu âlemi geçip dokuzuncu âleme ulaşacak demek oluyordu. Bu Kâbus Sarayı'nın son onuru elde etmesi için büyük bir fırsattı!

 

“Bitti. Fang Ze gelse bile nafile. Genç Efendi ve Ruh Hayvanı Sarayı ittifak olmazsa...”

 

Ruh Saraylı izleyicilerin yüzünden düşen bin parçaydı. Durum hiç de iyi gözükmüyordu. Kâbus Sarayı'ndan Jiang Yiteng ve Xing Yang Kâbus Sarayı yarışmacılarını koruyor ve onların dokuzuncu âleme girmelerine yol açıyorlardı.

 

Luo Bing “Ruh Sarayı'nın son onuru elde etmesine imkân yok.” diyerek iç çekti.

 

Elenmemiş olsa Fang Ze'yle birlikte bu ikisini kovabilirlerdi. Ne yazık ki şansı yaver gitmemişti ve erkenden Jiang Yiteng'le karşılaşmıştı.

 

    ...

 

“Garip... Neden Chu Chen zirveye doğru çıkıyor? Yoksa Jiang Yiteng ve Xing Yang'ın orada olduğunu bilmiyor mu?” Ting Lang birden dikkatini yine Chu Mu'ya çevirmişti.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr