Bölüm 631: Obur Böcek Canavarı, Dokuzuncu Seviye Mahkum

avatar
2029 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 631: Obur Böcek Canavarı, Dokuzuncu Seviye Mahkum


 

Bölüm 631: Obur Böcek Canavarı, Dokuzuncu Seviye Mahkum

 

Ruh hayvanları, eğitmenlerinden güçlü olduğunda ortaya sıkıntılar doğardı. Sahiplerine ihanet edebilirlerdi.

 

Bu yüzden eğitmenler eğitimlerini yaparken önce en düşük hizmetçi seviyelerinden başlar ve yavaş yavaş ruh hayvanlarıyla gelişirlerdi.

 

Hizmetçi evresindeyken kimse yüksek seviye ruh hayvanlarını kontrol edemezdi.

 

Bu sebeple büyük kuvvetler genç nesillerine karşı çok kısıtlamacı davranırdı. Her bir ruh hayvanı eğitmeninin kendini eğitmesi de gerekirdi, sadece yüksek seviye ruh hayvanları almak yetmezdi. Büyük kuvvetler genç nesile sadece yüksek seviye ruh hayvanları için gereken çevreyi sağlayabilirdi.

 

Chu Mu'nun kendi gücü hızla yükselmişti. Çünkü Chu Mu yetenekli biriydi, genç yaşta ruh andacında da çok iyiydi. Diğer bir yandan sürekli Beyaz Kâbus ve kaçan kadın tarafından uyarılmaktaydı, bunların ikisi de yüksek seviye ruh hayvanlarıydı ve böylece Chu Mu'nun ruh andacı geliştikçe gelişiyordu.

 

Orta nesil uzmanlarının çoğu hâlâ ruh lorduydu. Ruh imparatoru olanlar genelde saygı duyulan kişilerdi.

 

Böylesine bir yaşta beşinci andaç ruh lordu olmak... Chu Mu muhtemelen ikinci kademede bunu başarabilen tek kişiydi.

 

Ancak Chu Mu bu kadar iyi ruh andacına rağmen yine de Mo Xie için çok zayıf olacağını düşünmezdi, hatta Mo Xie'nin evrim geçirmesine engel oluyordu!

 

Chu Mu “Yaşlı Li, eğer Mo Xie'm evrim geçirebiliyor olsaydı benim o evrim geçirmeden önce ruh imparatoru olmam mı gerekirdi?” diye sordu.

 

Mo Xie'nin tür evrimi onu üst kademe hükümdar ve hatta sahte imparator bile yapabilirdi. Eğer gerçekten bir sahte imparator olursa, Chu Mu da bir ruh imparatoru olmak istemez miydi? Bu çok da uzak bir ihtimal değildi.

 

Yaşlı Li “Gerek yok. Mo Xie'n zaten kusursuz komutan sınıfında. Sonraki evrimi kusursuz hükümdara olur. Kusursuz hükümdar yine de hükümdar sınıfındadır. Bu yüzden yedinci seviye ruh lordu olman yeter. Yani orta andaçtan üst andaca. Genç efendi ama biraz daha gerçekçi olmalısınız. Küçük tilkiniz Batı Krallığı'nda zaten bir kere evrim geçirdi. Bu zaten çok nadir bir şeydi, bir daha böyle bir şey olmaz.” dedi.

 

Chu Mu neşe içinde “Yani yedinci andaç yeter!” diye düşündü. Şu anda beş ve altıncı andaç arasındaydı ve altıncı andaca ulaşmak için birkaç gece meditasyon yapması yeterdi.

 

Altıncı andaca ulaşınca yediden bir sıra geride olacaktı. Yani bu adımı attığı anda artık sahte imparatorlar karşısında durabilecek bir ruh hayvanı olacaktı!

 

Zhan Li Krallığı'nın kral efendisinin en güçlü hayvanı bir sahte imparatordu. Chu Mu yedinci andaca ulaşırsa herkese kafa tutabileceği bir hayvanı olacaktı!

 

    ...

 

Mo Xie'nin sahte imparator olmak üzere olduğunu düşünen Chu Mu öyle heyecanlanmıştı ki meditasyon yaparken kendine olan güveni de artmıştı. Bu fırsattan istifade ederek beşinci andaçtan altıncı andaca geçmek istiyordu.

 

Altıncı ve yedinci andaç arasında büyük bir uçurum olacaktı. Chu Mu'nun ruh hayvanlarından birinin gücü hızla artmazsa tıpkı dörtten beşe geçerken ki gibi birkaç aya ihtiyaç duyacaktı. O zaman da Gökler Altındaki Savaş sona ermiş olurdu.

 

Chu Mu ruh hayvanlarını değiştirdi ve güçlü bir ruh gücüyle sekizinci seviye ruh tekniğini kullandı. Neredeyse ruh gücünün yarısını kullanmıştı. Artık Chu Mu'nun ruh andacı daha güçlü olduğundan hepsini iyileştirmek için dört güne ihtiyaç duyuyordu. Tükenen yarım için de iki gece meditasyon gerekirdi.

 

İşte burada Ye Qingzi'nin ilaçlarının etkisi devreye giriyordu. Bunların iyileşme hızıyla birlikte gün ışıyana kadar ruh gücünü toplayabilirdi.

 

Ye Qingzi'nin ruh gücü ilacının uyarmasıyla birlikte Chu Mu'nun ruh gücü yavaş yavaş tam kapasiteye ulaşıyordu.

 

“Umut var!” Chu Mu'nun yüreği yükseldi. Hemen ruh andacını odaklayarak ruhunu yükseltmeye çalıştı.

 

Chu Mu'nun bedeninden canlı mavi bir ışık çıkıyordu. Ye Qingzi hemen Chu Mu'daki bu farklılığı fark etti.

 

Ye Qingzi “Yükselmek üzere misin?” dedi.

 

Ye Qingzi hemen uzay yüzüğünden bir ruh gücü ilacı daha çıkardı.

 

Bu ruh gücü ilacı sırf yükselme statüsündeki eğitmenler için yapılmıştı. Geçiş yapılırken alınırsa başarı oranını arttırırdı.

 

Ye Qingzi mavi ilaç şişesini açıp Chu Mu'ya ruh andacıyla, “Bunu iç, geliştirmeni iyileştirecektir.” dedi.

 

Bunu söyleyen Ye Qingzi şişeyi Chu Mu'nun ağzına götürdü.

 

Chu Mu da ağzını açtı. Ye Qingzi, Chu Mu'nun boynundan tutup ilacın içindeki sıvıyı Chu Mu'nun ağzından aşağı döktü.

 

Chu Mu meditasyon yaptığı için dikkatini bedenini kontrol etmeye veremezdi. Bu yüzden ilacın boğazından midesine dökülmesi gerekiyordu.

 

Ye Qingzi, Chu Mu'ya ilacını verdikten sonra Chu Mu'nun ağzını sildi ve Chu Mu'yu izlemeye koyuldu...

 

Ye Qingzi'nin ilacı önce bedende etkisini gösterdi sonra da ruha geçti. Chu Mu gerçekten de büyük bir yardım hissediyordu, altıncı andaca doğru ilerliyordu!

 

    ...

 

Gün ışıdı ve ışıklar kayaların üstünde oynaşmaya başlamıştı.

 

Chu Mu'nun bedenindeki mavi ışık da sabahın ışıklarıyla beraber yavaş yavaş kayboluyordu.

 

Chu Mu'nun ilk gördüğü şey bir tutam saç oldu. Chu Mu, kafasını biraz eğdiğinde Ye Qingzi'nin yanında uyuduğunu fark etti.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi'nin alışkanlıkları benzerdi. Gece ikisi de meditasyon yapar ve şafak sökmeye yakın bir iki saat uyurlardı.

 

Ye Qingzi çok derin uyuyordu, sanki Chu Mu'nun omuzlarına yaslanırken bir şeyden endişe duymasına gerek yokmuş gibi.

 

Doğan güneşin ışığı Ye Qingzi'nin güzel yüzünü aydınlattı. Uyurken o her zamanki soğuk yüz ifadesi yoktu. Küçük bir kızı andırıyordu. Tatlıydı. Chu Mu uzun bir süre bu güzel yüzü izledi...

 

Ye Qingzi derin bir uykucu değildi. Yüzüne gün ışığı düşünce yavaş yavaş gözlerini açtı.

 

Gözlerini açıp da Chu Mu'yu öylece kendisine bakarken görünce hemen utandı. Yüzü kızardı ve böylece daha da güzelleşti.

 

Ye Qingzi kafasını eğerek “Başardın mı?” diye sordu.

 

Chu Mu gülerek “Eh, aslında bir adım gerideydim ve birkaç güne daha ihtiyacım vardı. İlacının büyük yardımı oldu.” dedi.

 

Ye Qingzi “O bir ruh sıvısı, ruh andacını iyileştirebilir.” dedi.

 

Chu Mu parlak gözlerle “Şu anda altıncı andaçtayım. Böyle kısa bir sürede yedinci andaca ulaşmamı sağlayabilecek bir ruh sıvısı var mı?” diye sordu.

 

Ye Qingzi “Altıncı andaca ulaştıktan hemen sonra yedinci andaca ulaşmanı sağlayacak bir ilaç mı soruyorsun? Bulması çok zor. Ancak destekleyici ruh sıvıları var. Ruh hayvanlarından birinin gücünde sıra dışı bir yükselme olursa muhtemeldir.” dedi.

 

Chu Mu “Böyle bir ilaç yapabilir misin? Neler gerekir?” diye sordu. Böylesine pahalı bir ilaç için şüphesiz birçok malzeme gerekirdi.

 

“Bir şişe yaptım. Cidden ihtiyacın varsa önce sana veririm.” Ye Qingzi, uzay yüzüğünü açtı ve kırmızı kristalden bir şişe çıkarıp Chu Mu'ya verdi.

 

Chu Mu boş boş bakarak, “Bunu yapman bayağı sürdü değil mi?” diye sordu.

 

Ruh gücü ilacı ya da ruh sıvısı parayla satın alınabilen şeyler değildi. Özellikle de eğitmenin ruh andacını yükseltebilen ruh sıvılarına dokuzuncu andaç Ruh Öğretmenleri servetler dökerdi. Yani Chu Mu, bu ilacın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunun farkındaydı.

 

“Merak etme, daha yaparım.” Ye Qingzi hafifçe gülümsedi.

 

Chu Mu Ye Qingzi'nin gözlerine bakarak “Qingzi sen çok iyisin. Kendimi kötü hissediyorum. Sana hiçbir şey veremedim...” dedi.

 

Chu Mu, İblis Evi'nden ayrıldıktan sonra artık yarı şeytan özelliğini kullanmaması lazımdı ama iki kere kullanmıştı. İki yarı şeytanın yan etkilerinin ikisini de Ye Qingzi hafifletmişti. O olmasa Chu Mu'nun yanan ruhu onu delirtirdi.

 

Ye Qingzi bunu duyunca utandı, “Meditasyon yaparken bir damla al... Fazla alırsan yan etkileri çok olur.”

 

“Eh. Qingzi merak etme öğretmenin konusunda sana yardım edeceğim.” Chu Mu, Ye Qingzi'ye en azından bunda yardım edebileceğini düşündü. Sürekli ondan bir şeyler isteyip duramazdı.

 

Ye Qingzi “Aman canım...” dedi, birden tavrı değişmişti. Öncesinde Chu Mu'nun öğretmeni konusunda yardım etmesini çok istiyordu. Ne de olsa önemli bir şeydi bu. Ancak şimdi Chu Mu'nun kendisini bunun için riske atmasını istemiyordu.

 

Ye Qingzi, Chu Mu bir şey istedi mi bunu yapmak için elinden geleni yapacağını biliyordu. Ancak ikinci kademede çok fazla uzman vardı. Chu Mu'nun kendini aşmamasını umuyordu.

 

Chu Mu ciddi bir şekilde “İnsanlar beni engellemediği sürece ikinci kademe uzmanlarla başa çıkabilirim.” dedi.

 

Chu Mu tabii ki Xia Guanghan ve kaçan kadından bahsediyordu. Bu iki kişi Chu Mu'nun gerçek düşmanlarıydı. Chu Mu ikinci kademe uzmanlarını yenebileceğini düşünüyordu.

 

“Hui!hui!”

 

Tam Ye Qingzi bir şey diyecekken Mor Kaftanlı Düş Hayvanı'nın sesi duyuldu. Hayvanın sesinden hızla yaklaşan bir tehlike olduğu anlaşılıyordu!

 

Chu Mu hemen ayağa kalktı ve altıncı andaç ruh lordu andacını yaydı!

 

Altıncı andaçta, Chu Mu'nun andacı Mor Kaftanlı Düş Hayvanı'ndan çok daha kuvvetliydi ve uzun mesafeye uzanıyordu.

 

Chu Mu hemen özel bir grup organizmanın kıvrandığını fark etti...

 

Ancak Chu Mu oraya baktığında hiçbir şey göremiyordu!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29840 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40889 Bölüm Sayısı


creator
manga tr