"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

Charm of the Soul Pets - Bölüm 630: Mo Xie'nin Evrim İşareti (2)


 

Bölüm 630: Mo Xie'nin Evrim İşareti (2)

 

Chu Mu o zamanlar bilinçsiz olduğu için Mo Xie'nin nasıl tuhaf bir hâlde olduğunu bilmiyordu.

 

Chu Mu “Mo Xie, buraya gel.” diye enerji dolu Mo Xie'yi çağırdı.

 

Minik Mo Xie kuyruklarını sallayarak hemen Chu Mu'nun kollarına koştu. Tüylü vücuduyla Chu Mu'nun yanağına sürtündü.

 

Mo Xie'nin kulağını okşayan Chu Mu “Evrim mi geçireceksin?” diye sordu.

 

Chu Mu'nun tahminlerine göre Mo Xie evrim geçirmekten çok da uzak olmasa gerekti. Ne de olsa en son birkaç sene önce Jia Şehri'nde evrim geçirmişti.

 

"Wu wu wu wu...” diye sesler çıkararak Chu Mu'ya boş boş baktı Mo Xie.

 

Chu Mu “Zhan Ye'nin gücünün patladığı o güç Yaşlı Li senin bir garip olduğunu söylemişti?” diye sordu.

 

“Wu wu wu wu wu..."Mo Xie, Chu Mu'yla ruh andacı aracılığıyla iletişim kuruyordu.

 

Mo Xie, Chu Mu'ya Zhan Ye boşluğa düştüğü zaman bedeninde bir değişiklik hissettiğini söylüyordu. Bu değişim zamanında evrim geçirdiğinde hissettiğine benzer bir şeydi.

 

Zhan Ye kendini kurban ettiğinde Mo Xie duygusal olarak çok etkilenmişti. Bu da evrimini zorlamıştı çünkü ancak evrim geçirerek onbinayağı yenebilir ve Zhan Ye'ye yardım edebilirdi.

 

Ancak başarıyla evrim geçirememişti çünkü tam da evrim geçireceğinde bir çeşit zihinsel kısıtlama hissetmişti.

 

Chu Mu hayretler içerisinde ”Evrim geçirme hissini yaşadın ama evrim geçirmedin mi?” diye sordu.

 

“Wu Wu Wu... ” Mo Xie nedenini bilmediğini belirtti ancak belli bir koşul sağlanmamış gibi duruyordu.

 

Chu Mu, Mo Xie'nin bir sonraki evrimle üst kademe hükümdar hatta sahte imparator olabileceğini biliyordu. Bu yüzden eğer ki Mo Xie evrim alametleri gösteriyorsa bu gerçekten de Chu Mu'nun heyecanlanmasına değecek bir şeydi.

 

Mo Xie evrim geçirirse Chu Mu şüphesiz onuncu âleme kolayca girebilir ve kendinden kaçan kadın kuklayla karşı karşıya gelebilirdi!

 

Ancak evrim başarılı olmamıştı, işte bu Chu Mu'nun başını ağrıtırdı.

 

Mo Xie'nin evrimi kendinden geliyordu. Yoğun uyarmalara maruz kaldığı ilk seferde Şeytani Altı Kuyruklu Alev Şeytanı Tilkisi'ne dönmüştü.

 

Jia Şehri'ndeki ikinci evrimde Mo Xie'nin altı kuyruğu donmuştu ve bu Mo Xie'nin onuruna dokunmuştu. Güç birikimine bu da ekleninde Mo Xie savaşçı sınıfını aşıp kusursuz komutan olmuştu. Gücü artık hükümdarla eşdeğer sayılırdı.

 

Sonrasında savaşlar daha da sıklaştı ve Chu Mu,  Mo Xie'nin tekrar evrim geçirmesini umuyordu. Tianixia Şehri'nde çok fazla düşman vardı.

 

Most recently, Mo Xie's state had been slightly abnormal, especially after the seventh realm. Mo Xie, orta seviye hükümdar gücünün gerçek düşmanlara karşı yeterli olmadığını hissetmiş olacak ki evrim geçirmeye çalışmıştı.

 

Ama neden başarısız olmuştu?

 

Mo Xie'nin önceki evrimlerinde başarısızlık yaşanmamıştı ve normalde evrim dürtüsüyle ruhu değişirdi. Hemen sonrasında da evrim geçirdikçe gücü artardı. Binayak boşluğundaki gibi bir sahte evrim durumu daha önce de olmuştu.

 

Chu Mu'nun uzay yüzüğünde gizlenen Yaşlı Li “Genç efendi, aklınızdan ne geçiyor?”  diye sordu.

 

“Evet.” Chu Mu başını salladı.

 

Chu Mu, Yaşlı Li'ye Mo Xie'nin sürekli evrim yeteneğinden bahsetmemişti ve Chu Mu şu an bunu yapıp yapmamayı düşünüyordu.

 

“Ben Yaşlı Li'nin bilmediği şey yoktur!” Yaşlı Li'nin sesinde bir kendine güven vardı.

 

Chu Mu “Tür evrimleriyle ilgili ne kadar biliyorsun?” diye sordu.

 

Yaşlı Li acı acı gülerken “Bu... Genç efendi gerçekten de nasıl soru sorulacağını biliyorsunuz. Bunlar sıradan insanların cevaplayamayacağı sorular.” dedi.

 

Chu Mu “Ne biliyorsan bana anlat.” dedi.

 

“Tür evrimi çok nadir görülür ve hep sıra dışı yetenekleri olan ruh hayvanlarında görülür. Sıra dışı yetenekten kastedilen normalden fazla güçtür. Âlimler evrim geçiren soylu ruh hayvanlarının yanlış bedende doğduğunu söyleyerek dalga geçerler. Bu bir şaka olsa da altında bir mantık yatar çünkü evrim geçiren soylu ruh hayvanlarının yetenekleri kendi türünün üyelerinden çok daha fazladır. Eğer sadece bedenini değiştirse daha yüksek sıralı bir yaratık olurdu.

 

Türler kendi tür sıralamalarıyla sınırlıdır. Örneğin hizmetçi seviyesinde bir yaratık gücünü ne kadar güçlendirirse güçlendirsin imparator sınıfına çıkaramaz. Ancak tür evrimiyle yaşam kulesini tırmanabilir.” diye açıklamaya başladı Yaşlı Li.

 

Chu Mu “Yaşam kulesi nedir?” diye sordu.

 

“Yaşam kulesi görülemez ama her zaman var olacaktır. Bu bir kavram ama aynı zamanda doğanın kanunu. Yaşayan her şey bu kanuna tabidir.”

 

“Bu yaşam kuralı bir kuleyle açıklanır. En altta küçük yaşam güçleri vardır, dövüşemeyen varlıklar. Aslında bunların da dövüş yeteneği vardır fakat çok zayıftırlar. Bu varlıklar öylesine zayıftır ki siz insanlar onları görmezden gelirsiniz.”

 

“Bunlar yaratıkların en zayıfıdır ama sayıları çok fazladır. Onların üstünde hizmetçi sınıfından canlılar vardır.”

 

“Hizmetçi sınıfındaki canlıların da sayısı çoktur. Siz insanların binlerce yıldır bir medeniyeti var ve milyonlarca hizmetçi sınıfından canlı kaydettiniz. Yedi milyon! Bir hizmetçi sınıfı türünde milyonlarca ruh hayvanı olması olağan bir şeydir!”

 

“Hizmetçi sınıfındakiler en zayıf olsa da tarihin gelişiminde önemli adımlar oynamışlardır. Çünkü bu savaşçı sınıfı, hükümdar sınıfı ve hatta imparator sınıfı milyonlarca hizmetçi sınıfı türünün özel fiziklerinden türemiştir.” dedi Yaşlı Li.

 

Yaşlı Li sözlerini bitirdiğinde Chu Mu şok olmuştu. “Hizmetçi sınıfından sonraki sınıflar hizmetçi sınıfındaki ruh hayvanlarının evrim geçirmesiyle mi olur?”

 

“Evet, çoğu böyledir. Savaşçı sınıfı bir hizmetçi sınıfında son derece özel bir hayvandan belirir. Bu özel hayvanlara evrim geçiren soylu denir!  

 

Hizmetçi sınıfından savaşçı sınıfına yükselen ruh hayvanları işte bunlardır. Aynı türdeki ruh hayvanları ürer ve savaşçı sınıfından bir ruh hayvanı belirdiğinde bu türün kralı olmak kaderinde vardır. En güçlünün hayatta kalmasının ne olduğunu biliyorsundur. Yıllar sonra savaşçı sınıfları devasa bir hayat sistemine dönüşür.

 

Savaşçı sınıfı devasa bir sistem olduğunda da bu savaşçılar arasından evrim geçirebilen bir tür ortaya çıkar. Böylece komutan sınıfı ruh hayvanı belirir. Sonraki hükümdar ve imparator türleri için de bu mantık geçerlidir.” dedi Yaşlı Li sakalını okşaya okşaya.

 

Chu Mu “Sıralama ne kadar yüksekse doğduğundaki gücü de o kadar fazla olur. Bu yüzden hayatta kalma şansları da daha yüksektir. Yani bu hizmetçi sınıfının zamanla yok olacağı anlamına mı geliyor?” diye sordu.

 

Yaşlı Li “Hayır. Yaşam kulesinde bu sıralama sistemi var ama aynı zamanda evrim de var. Bu yüzden de sınırlar var, bundan emin olabilirsin. Kusursuz bir yaratık yoktur ve rahat rahat diyebilirim ki imparator sınıfından ruh hayvanı bile hizmetçi sınıfındaki ruh hayvanlarının rakibi olamaz.” dedi.

 

İmparator sınıfının hizmetçi sınıfı ruh hayvanlarının rakibi olmaması mı?

 

Bu ne saçma bir şeydi? Bu akla aykırı bir şeydi!

 

Chu Mu, Yaşlı Li'ye “İkisini karıştırmadın mı?” diye sordu.

 

“Elbette hayır. Siz insanlar ruh hayvanlarına tek tek bakarsınız çünkü bir ruh hayvanını görürsünüz. Ancak yaşam kulesinde, eğer tüm hizmetçi sınıfı ruh hayvanları ve imparator sınıfı ruh hayvanları savaşacak olsaydı kaybeden taraf imparator sınıfı olurdu.” Yaşlı Li, Chu Mu'nun kafasının karıştığını görmüştü ama gururlu gibi duruyordu.

 

Yaşlı Li “Doğanın önemli bir kanunu daha vardır, üreme oranı. İmparator sınıflarının tek başlarına on binlerce canlıyı yok etme gücü vardır. Ancak üreme yetileri sınırlıdır. 100 milyon hizmetçi ruh hayvanının bir imparator ruh hayvanına eşit olduğunu varsayalım. Sence 100 milyon hizmetçi ruh hayvanı bulmak bir imparator ruh hayvanı bulmaktan daha kolay mıdır? Bir bölgede kolaylıkla 100 milyon hizmetçi ruh hayvanı bulunur ama her bölgede bir imparator ruh hayvanı bulunur mu?” diye sordu.

 

Chu Mu “İşe hiç böyle bakmamıştım. Evrimlerin ruh hayvanı sistemini belirliyor olması beni bayağı şaşırttı...” dedi.

 

Sözlerini bitiren Chu Mu'nun aklına bir şey geldi, “Bir dakika, peki ya Camgöbeği Gizli Ejderha durumu...”

 

Yaşlı Li “O bir bölünmeli üreme. Bölünen yavrular kendinden güçsüz oluyor. Semavi Camgöbeği Gizli Ejderhalar'ın kaderi bellidir. Sana kaderi belli varlıklardan daha sonra bahsederim. Ya böcek tipi Yüz Anne'ye ya da Şeytan Karınca türüne ve Şeytani Arı türüne benzerler. Bunların hepsi bölünerek ürer.” dedi.

 

“O zaman asıl sorumuza dönersek, evrim geçiren soylu ruh hayvanının evrim geçirmesini ne engelleyebilir bunu merak ediyorum.” Chu Mu, Mo Xie'nin evrimini engelleyen şeyi öğrenmek istiyordu.

 

Yaşlı Li'nin bahsettiği bu büyük resim, yaşam kulesi, Chu Mu'ya biraz fazla soyut ve uzak kalıyordu.

 

Yaşlı Li “En önemlisi evrim geçiren soydur. Kriterleri sağlandığında evrim geçirebilir.” dedi.

 

Chu Mu “Peki diyelim ki evrim geçiren soylu bir ruh hayvanı var ve evrim geçirmeye çok yakın. Ne yapmam lazım?” diye sordu.

 

“Kolay, savaş. Ruh hayvanı gücünün yeterli olmadığını hissettiğinde ruhu ve kalbi bundan etkilenir. Evrim geçirme şansı da yükselir...

 

Tabii ki senin sıran çok düşükse ruh hayvanı evrim geçiremez. Ruh anlaşmaları ruh hayvanının evrim geçirmesini engelleyebilir. Bu ruh hayvanı sahibinden çok güç kazanıp da ona zarar vermesin diyedir.” 

 

Yaşlı Li sözlerini bitirince Chu Mu'nun yüz ifadesi değişti!

 

Chu Mu bir şeyin farkına vardı: Mo Xie'nin evrimi başarısız olmuştu çünkü ruh andacı çok düşüktü!

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1432

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 772

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 634

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 619

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13826 Üye Sayısı
  • 656 Seri Sayısı
  • 31191 Bölüm Sayısı


creator
manga tr