Bölüm 625: Kana Susamış Doğa, Öfkeyle Mahkumları Katletmek (3)

avatar
1848 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 625: Kana Susamış Doğa, Öfkeyle Mahkumları Katletmek (3)


 

Bölüm 625: Kana Susamış Doğa, Öfkeyle Mahkumları Katletmek (3)

 

Ay Esansı'nın etkileri Mo Xie'nin gücünü dokuzuncu faz üçüncü evreden dokuzuncu faz altıncı evreye yükseltmişti.

 

İkincil kraliyet ateşi etkisi de Mo Xie'nin gücünü tekrar yükseltti, artık dokuzuncu faz dokuzuncu evre orta seviye hükümdar sayılırdı!

 

İkinci kademedeki uzmanların dövüş gücü orta seviye hükümdar seviyesindeydi, faz ve evreleri dokuzuncu faz düşük evredeydi.

 

Dokuzuncu faz orta evre orta seviye hükümdara sahip olanlar sekizinci âlemin en iyileriydi. Dokuzuncu faz yüksek evreye sahip olanlar da genç yarışmacıların zirvede olanlarıydı!

 

“Chu Chen.” Ting Lan Chu Mu'ya baktı, gözlerine inanamıyordu.

 

Ting Lan hayretler içerisindeydi çünkü Chu Mu'yu uzun süredir tanıyordu fakat bu kadar güçlü bir ruh hayvanı olduğunu bilmiyordu!

 

Chu Mu çoktan dokuzuncu faz orta evre Bağlayıcı Rüzgâr Ruhu'na ve birkaç tane daha dokuzuncu faz düşük evre orta seviye hükümdara sahipti. Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi'yle birlikte gücü Ruh Sarayı'nın en güçlü ikincisi Luo Bing'den aşağıda kalmıyordu!

 

Ting Lan Chu Mu'yu Ruh Sarayı'nda birkaç ayda bir görüyordu ancak onu her gördüğünde gücünde büyük bir patlama gerçekleşmiş oluyordu. Gücündeki yükselmelerin akıl almaz olduğunu biliyordu ancak bu kadar fazla olduğunu düşünemezdi...

 

Ting Lan bir sene önce Chu Mu'nun hâlâ üçüncü kademede Luo Peng'le dövüşen Chu Mu olduğuna inanmıyordu. Lin Yin canavarını çağırınca pes etmek zorunda kalmıştı...

 

Şimdi onu tamamen geçmişti ve ikinci kademenin ilk onundaydı!

 

Mahkumların lideri “Üst kademe komutanımdan bir seviye daha yüksek. Belki de dövüş gücü küçük bir çocuğunkiyle aynıdır. Üst kademe komutanım bir seviye düşük olsa da onu kolayca yenebilir!” diyerek güldü.

 

Mahkumların seviyeleri işledikleri suçlara göre belirleniyordu. Chu Mu'nun öldürdüğü sekizinci seviye mahkum Cai Ji güçlü sayılıyordu çünkü onuncu faz bir sahte hükümdarı vardı.

 

Onunucu faz sahte hükümdara sahip olan çok az sekizinci seviye hükümdar vardı.

 

Onuncu faz sahte hükümdarın gücü dokuzuncu faz üst kademe hükümdarla aynı sayılırdı. Sekizinci seviye hükümdarların hepsinde onuncu faz sahte hükümdar olsa yarışmacıların birçoğu ölürdü. Çünkü bu kadar güçlü ruh hayvanları olan yarışmacılar ancak büyük kuvvetlerin gizli uzmanlarıydı!

 

Ortalama yedinci seviye mahkumun gücü onuncu faz orta seviye komutanla yüksek seviye komutan arasındaydı, yani başka bir deyişle sekizinci faz yüksek evre orta hükümdarla dokuzuncu faz düşük evre orta seviye hükümdar arasındaydı. Genç nesilden birinin göze çarpmasının sebebi ruh hayvanlarının tesadüfi karşılaşmalar sonucu sıralamalarının yükselmesi olurdu. Orta yaşlı yarışmacıların ise deneyim avantajı vardı ve bu sayede fazları ve evreleri yüksek ruh hayvanları vardı.

 

Mahkumların 21 ruh hayvanı vardı ve bunların altısı üst kademe komutandı, on tanesi yüksek seviye komutandı ve beşi orta seviye komutandı.

 

Chu Mu'nun Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi daha güçlü olsa bile bu kadar fazla ruh hayvanıyla çarpışamazdı!

 

Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi üst kademe komutandan bir seviye yüksekti ve iki tane üst kademe komutanla başa çıkması bile bir mucize sayılabilirdi. Bu yüzden de bu dövüşün sonucu belli gibiydi!

 

“Chu Chen, onları yenemeyiz.” Ting Lang, Chu Mu'nun gücünü görünce şok olmuştu ancak yine de çaresiz olduklarının farkındaydı çünkü mahkumların sayısı çok fazlaydı!

 

Chu Mu Ting Lan'a “Sen savaşına bak.” dedi.

 

Ting Lan'ın üç tane yüksek seviye komutan kanat tipi hayvanla çarpışması gerekiyordu. Bu mahkumların hepsi de deneyimli zeki adamlardı ve Ting Lan'ın ruh hayvanları daha güçlü olsa bile dikkatli olmazsa yenilirdi.

 

Ting Lan dudaklarını ısırarak savaşmaya başladı. Şimdi tereddüt edecek vakti yoktu, Chu Mu'ya güvenmesi lazımdı!

 

“Şeytan Ayı'nın Gelişi!”

 

Birden şeytani bir özelliği olan muhteşem gümüş ay ışığı her yeri aydınlattı!

 

Bu ay ışığı Mo Xie'nin bedenini kavradı ve gümüş kürkleri daha da zarifleşti, daha da şeytanlaştı!

 

Şeytan Ay Işığı'nın Gelişi, Ye Qingzi'nin Su Ayısı'nın yeni tekniğiydi!

 

Bu teknik ruh hayvanlarının bir çoğunda saflaştırıcı bir etkiye sahipti ancak Ay Esansı türü tekniğine sahip olan Mo Xie için şüphesiz en iyi destek tekniğiydi!

 

“Wu Wu Wu Wu!”

 

Ay ışığı daha da yoğunlaştı ve Mo Xie'nin Ay Esansı güçlendikçe güçlendi!

 

O sırada Mo Xie'nin şeytani aurası da güçleniyordu ve buz gibi bir aura mahkumların ruh hayvanlarını içine aldı!

 

Yüksek seviye komutanlar ve orta seviye komutanlar Mo Xie'nin aurasından az buz korkmuştu. Ancak Şeytan Ay Işığı'nın Gelişiyle birlikte Mo Xie'nin gücü bir seviye artmıştı ve altı üst kademe komutanlarının hepsi daha da korktu!

 

“Başka dostları da var!” Mahkumlar birden arkalarında beliren bir ruh hayvanını fark ettiler.

 

“Hahahaha bir kadın eğitmen daha. Şanslı günümüzdeyiz! Ne bekliyorsunuz, şunların işini bitirelim!” Sekizinci seviye mahkumlardan birkaçı gülmeye başladı.

 

Ting Lan ve Ye Qingzi de çok güzeldi ve bu mahkumlar bırakın hapishanede görmeyi hapishaneye girmeden önce bile çok kadın gören tipler değildi.

 

Ye Qingzi mahkumlar karşısında Ting Lan'dan çok daha sakindi. Asıl hayvanlarını çoktan çağırmıştı ve her an savaşmaya hazırdı.

 

Dokuzuncu faz orta evre orta seviye Savaşçı Kara Canavarı'nı, dokuzuncu faz düşük evre düşük seviye Buz-Ateş Şeytan Perisi'ni, onuncu faz orta seviye komutan Su Ayısı'nı ve sekizinci faz dokuzuncu evre orta seviye Ahşap Yuva Ruhu'nu çağırmıştı.

 

Ye Qingzi'nin dört asıl hayvanının hepsinin özel yetenekleri vardı, güçleri sadece faz ve evrelere bağlı değildi. Bu yüzden de kolay lokma değillerdi, özellikle de Savaşçı Kara Canavar ve Buz-Ateş Perisi!

 

Ye Qingzi ruh andacını kullanarak “Chu Mu, Savaşçı Kara Canavarım iki üst kademe komutanla başa çıkar, ama yine de geriye bir sürü kişi kalıyor. Beyaz Kâbus'unu ya da Zhan Ye'ni çağırman gerekiyor.” dedi.

 

Ye Qingzi her zaman gücünün bilincinde olan biriydi. Bir şeyle başa çıkabilirim diyorsa, aslında o şeyi öldürebilirim demek istiyordu. Chu Mu, Ye Qingzi'nin Kara Savaşçı Canavarı'nın çok gizemli bir ruh hayvanı olduğunu, yüksek bir potansiyeli olduğunu biliyordu!

 

“Çok fazla düşman yok.” Chu Mu'nun ses tonu aldırmazdı ancak bu aldırmazlık içinde güçlü bir öldürme niyeti vardı!

 

Chu Mu'nun bunu diyor olması kendine güvendiği anlamına geliyordu. Çünkü Ye Qingzi ve Chu Mu'nun ruh gücünü tasarruflu kullanmasına gerek yoktu!

 

Dokuz Yeraltı Şeytan Alevleri birden Chu Mu'nun elinden fırladı. Buz gibi soğuk dokuz yeraltı alevleri birden mahkumların ruh hayvanlarının üstündeki alanı kapladı!

 

Chu Mu “Dokuz Yer Altı On Üç Cehennem!” diye tekniğin efsununu söyledi.

 

Bu sefer Chu Mu On Üç Cehennem tekniğini söylemişti ama bu gerçek bir sekizinci seviye teknikti! Sekizinci seviye bir ateş tipi tekniğin tüm kudretine sahipti!

 

“Wu wu wu wu!” Mahkumlar hayretler içerisindeyken Mo Xie de tekniğini bitirdi. Aya doğru kükredi, ne heybetliydi öyle!

 

Mahkumlar orta yaşlıydı ve hepsi deneyimliydi, ancak rakiplerini bu kadar hafife almalarının sonucu ölümcül olmuştu!

 

Beyaz Kâbus da ortaya çıkacak olsa, Chu Mu'nun üç katmanlı On Üç Cehennemi onuncu seviyeye yakın bir teknik olurdu ve mahkumların hepsini anında öldürürdü.

 

Ancak bu mahkumlarla başa çıkmak için Mo Xie'nin katmanına gerek vardı ve On Üç Cehennem'den sonra geriye gerçek düşmanlar kalacaktı!

 

Dokuz Yeraltı Şeytan Alevleri, Kan Alevleri ve Şeytan Alevleri havada alev alev yanan bir nilüfer oluşturmuştu. Hemen sonrasında alevler aşağı doğru inmeye başladı!

 

Mo Xie'nin gücü dokuzuncu kademenin en üstlerine kadar tırmandı, yani On Üç Cehennem'in yıkıcı gücü de kuvvetlenmişti!

 

Chu Mu'nun Dokuz Cehennem Şeytan Alevi On Üç Cehennemi ise daha da güçlüydü. Ne de olsa Chu Mu Beyaz Kâbus'un dördüncü seviye şeytan alevlerini kullanıyordu!

 

Devasa üç alev mahkumların tepesindeki havayı yakıyordu. Alevlerin aurası karşısında mahkumların hepsi muhteşem bir korkuya kapılmıştı!

 

Chu Mu'nun iki tip alevi birleştirerek dokuzuncu seviye son evre teknik kullanabildiğini bilseler Chu Mu'yu anında durdururlardı.

 

Ancak düşmanlarını hafife aldıkları için onu durdurma şansını kaçırmışlardı, Chu Mu ise ruh gücünü çekinmeden kullanıyordu. Hâlâ havada duruyor olmasının sebebi efsunu söylemek için yeterli vakte sahip olabilmek içindi.

 

“Beng! Beng! Beng!”

 

Sonunda cehennemler aşağı inmeye başladı ve devasa bir alanı kapladılar, mahkumların kaçacak yerleri yoktu!

 

“Beng! Beng! Beng!”

 

On üç cehennemde her bir cehennem diğerinin üstündeydi, yani mahkumların üç farklı alev tipiyle başa çıkması gerekiyordu.

 

Yıkıcı alevler karşısında kayalar erimeye başlamıştı. Yedinci âlemdeyken Chu Mu'nun On Üç Cehennemi bir dağı yerle bir etmişti. Bu On Üç Cehennem biraz daha az kuvvetliydi ancak tabii ki savunması zayıf bu mahkumlar yok olup gidecekti!

 

“Ah! Ah!”

 

“Ah! Ah!”

 

Mahkumların acı içerisindeki feryatlarının ardı arkası gelmiyordu. Ruhları, bedenleri, kanları; her şeyleri yanıyordu. Böylesine bir acı sıradan birinin başa çıkabileceği bir şey değildi!

 

Üç farklı renkte üç farklı alev! Kanat tipi ruh hayvanına binen iki mahkum alevlerden kaçabilmişti. Havada olabildikleri için bu felaketin ortasında kalmamışlardı. Havada olmasalar onlar da bu cehennemin içinde bağırıyor olurlardı.

 

Bu iki yedinci seviye mahkumun yüzü korku içerisindeydi. Bir genç yarışmacının böylesine bir ateş tipi teknik kullanmasına hâlâ inanamıyorlardı.

 

“Beng!”

 

Sonuncu cehennem de indi!

 

Bu cehennem orta seviye komutanların çoğunu infaz etti. Toplamda beş orta seviye komutan vardı ve geriye sadece kaya tipi komutan kalmıştı. Diğerleri alevlerin içerisinde hemen ölmüştü!

 

On yüksek seviye komutandan beş tanesinin fiziksel ve ruhsal yaraları vardı, üçü de dövüş yetilerini kaybetmişti!

 

Altı üst kademe komutanın savunmaları güçlü sayılırdı ve Cehennemler inmeye başlayınca hemen tekniğin kenarına kaçmışlardı. İki tanesi orta derecede hasar görmüştü!

 

Chu Mu On Üç Cehennemi kullanırken tüm mahkumları içine alsın diye kasıtlı olarak kapsadığı alanı arttırmıştı.

 

On Üç Cehennemi bir yere odaklamış olsa onuncu faz sahte hükümdarlar bile anında ölürdü!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29024 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39710 Bölüm Sayısı


creator
manga tr