Bölüm 621: Yok Eden Mahkumlar, Elemental Grup Katliamı

avatar
2016 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 621: Yok Eden Mahkumlar, Elemental Grup Katliamı


 

Bölüm 621: Yok Eden Mahkumlar, Elemental Grup Katliamı

 

“Çevirmen Notu: 620 (2x505). bölüm yok, yazar bölüm isimlerini verirken atlamış olabilir.)

 

Shang Heng endişe içerisinde "Chu Chen, cesurluk yapmaya çalışma. Beş mahkumun hepsinde onuncu faz yüksek seviye komutan ve onuncu faz üst kademe komutanlar var. Üç tane dokuzuncu faz orta seviye  hükümdarın varsa bile en fazla ikisiyle başa çıkabilirsin.” dedi.

 

Beş mahkumun toplamda on ruh hayvanı vardı. Onuncu faz yüksek seviye komutanın gücü dokuzuncu faz düşük evre orta seviye hükümdarla eşdeğerdi. Ye Qingzi'nin ruh hayvanları da dokuzuncu faz orta seviye hükümdar olsa bile bu mahkumlarla başa çıkmak zor olacaktı. Bunlar beş tane orta yaşlı ruh hayvanı eğitmeniydi ve sadece iki hayvan kontrol edebilseler bile hayvanlarını çok iyi kontrol ediyorlardı.

 

Chu Mu, Shang Heng'in endişelerini görmezden gelerek bir efsun söyledi ve Şeytan Ağaç Askeri'ni çağırdı.

 

Şeytan Ağaç Askeri neredeyse dokuzuncu faz ikinci evreye ulaşmıştı. Bedenindeki kökler sağlam kayaya daldı ve sonra da etrafa yayıldı. Artık her saniye saldırıya hazırdı.

 

Ye Qingzi de bir efsun söyledi. Buz Ateş Şeytan Perisi'nde İki yüksek seviye elemental kristalizenin birleşimiyle kemikleri titreten yüksek seviye bir buz ve fokur fokur yüksek seviye kan alevleri belirdi.

 

Farklı elemental özellikleri olan ruh hayvanına sahip eğitmenlerden çoğu bir elemente odaklanırdı. Diğer elementler ikinci özellik olurdu ve ancak belli bir seviyeye kadar işe yararlardı.

 

Bir yeteneği üçüncü sınıf yüksek seviyeye çıkartmak çok pahalı bir şeydi. İki yeteneği yükseltmek için hem yetenek yükseltmek için değil hem de bu iki elementin birbiriyle çatışmaması için gereken ruh eşyalarına da para harcamak lazımdı.

 

Bu yüzden de aynı anda iki yeteneği geliştirmek sadece bir tanesini yetiştirmeye kıyasla üç kat daha pahalıydı.

 

Bu sebeple normal şartlar altında ruh hayvanı eğitmenleri bu kaynakların hepsiyle sadece bir yeteneği geliştirirdi. Nadiren iki yeteneğin de aynı güçte olduğu görülürdü.

 

Ancak Ye Qingzi'nin Buz Ateş Şeytan Perisi'nin iki yeteneği de beraber gelişmişti. Buz elementi ve ateş elementi kristalizesinin ikisi de üçüncü sınıf yüksek seviyeydi.

 

Bu elemental ruh hayvanlarında çok nadir görülen bir şeydi. Bu muhtemelen Ye Qingzi'nin pahalı sekizinci seviye ruh eşyalarını kendi başına hazırlayabilmesiyle alakalı bir şeydi.

 

“İki ana yetenekli düşük seviye hükümdar. Bu orta seviye hükümdardan bile güçlü!!” Ye Qingzi'nin Buz Ateş Şeytan Perisi'ni gören Shang Heng şok olmuştu.

 

Dokuzuncu faz ilk evre düşük seviye hükümdar. İki yetenek de üçüncü sınıf yüksek seviyeydi yani gücü dokuzuncu faz birinci evre düşük seviye hükümdarları iki seviye aşıyordu!

 

Bu da onu dokuzuncu faz orta evre düşük seviye hükümdar yapıyordu ve Chu Mu'nun Bağlayıcı Rüzgâr Ruhu'ndan aşağıda değildi!

 

Buz Ateş Şeytan Perisi Ye Qingzi'nin asıl hayvanıydı ve faz ve evresi yükseldikçe iki asıl yeteneğinin avantajları da yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ye Qingzi kan alevlerini ve yükselen buzu dördüncü sınıfa çıkarabilirse dövüş seviyesi daha da dehşet olacaktı!

 

Chu Mu Ye Qingzi'ye “Qingzi, Buz Ateş Şeytanı Peri'ni daha yüksek bir yere gizle.” dedi.

 

Elemental ruh hayvanlarının tekniklerini kullanmak için bir alana ihtiyaçları vardı ve böylece Buz Ateş Şeytan Perisi'nin yıkıcı gücü yukarıdan saldırınca mahkumlara daha iyi saldırabilecekti!

 

“Evet.” Ye Qingzi başını salladı. Buz Ateş Şeytan Perisi'ni dağ patikasının yukarılarına doğru yolladı.

 

Chu Mu Şeytan Ağacı Askeri'ne “Şeytan Ağaç, durdur onları. Yaklaşmalarına izin verme.” dedi.

 

Şeytan Ağaç Askeri ilerlemeye başladı. O sırada Ye Qingzi'nin Ahşap Yuva Ruhu da bir efsun söyleyerek Şeytan Ağaç Askeri'ni ahşap ruhu çiyiyle kapladı!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücü normal bir dokuzuncu faz ikinci evre ruh hayvanına kıyasla iki kat daha fazlaydı. Ahşap ruh çiyiyle birlikte normal bir ruh hayvanının üç katına çıktı.

 

Yaşam gücünün artması onun sadece savunma yeteneklerini arttırmıyor, aynı zaman da yaşam gücü emme hızını da arttırıyordu!

 

Yaşam gücünü ekledikten sonra Ahşap Yuva Ruhu Şeytan Ağaç Askeri'ni takip etmeye koyuldu.

 

    ...

 

“Long long long long long!”

 

Dağdaki kayadan yapı çok sağlam değildi, birçok ruh hayvanının üstüne basmasıyla dağ patikası sallanıyordu.

 

Beş mahkum da farklı güç tipindeki şeytan canavarlarına binmişti. Bastıkları yerden toz kalkıyordu. Uzakta olmalarına rağmen vahşi canavar auralarını hissetmek mümkündü.

 

Çevik tip şeytan canavarları sarp kayaların üstünden atlamaya başladı. Bu hayvanlar hızla koşmaya alışmıştı, belli ki uzun bir süre bunun eğitimini almışlardı. Hareket yetileri genç nesilin daha güçlü ve seviyesi yüksek hayvanlarına kıyasla çok daha kuvvetliydi. Dağ yüzeyi bükük ve tepe tepe olmasına rağmen hayvanlar sanki dümdüz bir alanda koşuyor gibiydi.

 

Mahkumların hayvanları arasında canavar tipi ve şeytan tipi ruh hayvanlarının dışında iki tane de kanat tipi ruh hayvanı vardı.

 

Bu iki kanat tipi ruh hayvanı da duvara doğru uçuyordu. Çok yüksekten uçarlarsa hedef hâline geleceklerini biliyorlardı. Duvarın yanından uçmalarına rağmen iki kanat tipi hayvanın hızında bir azalma söz konusu değildi. Havada süzülürken kayalardan kolayca kaçıyorlardı...

 

“Geldiler! Geldiler!” Shang Heng'in yüz ifadesi değişmişti.

 

Rakiplerin on tane ruh hayvanı vardı ve hepsi de onuncu faza erişmişti. Orta yaşlı mahkumlar hayvanlarını çok iyi kontrol ediyordu. Bir anlık bile dikkatsizlik büyük tehlikeler oluşturabilirdi!

 

Chu Mu önce duvar boyunca uçan iki kanat tipi ruh hayvanına baktı. Uçan ruh hayvanlarının savaş üzerindeki etkisi çok büyük olurdu çünkü her an saldırıya geçebilirlerdi. Bu yüzden Chu Mu'nun önce bunlardan kurtulması lazımdı.

 

Chu Mu “Qingzi, Mor Kaftanlı Düş Hayvanı'n bunlarla başa çıkabilir mi?” diye sordu.

 

“Hayır. Bu kanat tipi ruh hayvanlarından biri üst kademe komutan. Mor Kaftanlı Düş Hayvanı'm ancak biriyle başa çıkabilir. Diğeri ise...” Ye Qingzi boş yere cengaverlik yapmaya çalışmıyor, gerçeği söylüyordu.

 

Kanat tipi ruh hayvanını kontrol eden orta yaşlı bir eğitmendi ve Ye Qingzi, Mor Kaftanlı Düş Hayvanı üzerinde olan kontrolünün gayet bilincindeydi. İki tane onuncu faz üst komutanla başa çıkamayacağını biliyordu.

 

“Diğeriyle ben başa çıkarım. Madem savaşacağız, hadi savaşalım!” Shang Heng yüzündeki kanı silip dişlerini sıktı.

 

Ne Chu Mu ne de Ye Qingzi korkuyordu. Nasıl olur da Ruh Sarayı'nın gerçek ikinci kademe üyelerinden Shang Heng korkabilirdi?

 

Chu Mu “Sen o kanat tipi canavarının işini hallet yeter, diğerleri bende!” dedi.

 

    ...

 

Yedinci sınıf mahkumlardan biri Dikenli Gergedan'a biniyordu ve yüzünde acımasız bir gülümseme vardı.

 

“Haha, iki yarışmacı daha!” yedinci sınıf mahkumlar Chu Mu ve Ye Qingzi'yi hemen görmüştü. Ye Qingzi'yi görünce gözleri hemen parlamıştı. Bir sapık gibi bağırdı, “Aralarında bir kadın eğitmen var. Bayağı da iyi duruyor. Benimdir o!”

 

Sözlerini bitiren yedinci sınıf mahkum Dikenli Gergedanı'na hızlanma emri verdi. Bu işi bitirmek için sabırsızlanıyordu.

 

Kanat tipi hayvana binen bir başka mahkum “Şaka mı yapıyorsun sen? Senin mi? Bunu herkes buldu!” diye güldü.

 

Dikenli Gergedan'ın üstündeki mahkum “Bakalım ilk kim yakalayacak!” dedi. Chu Mu ve Ye Qingzi'nin ruh hayvanlarını tamamen görmezden geliyordu.

 

Bu iki mahkumun arkasındaki üç mahkumun da gözleri parıl parıldı. Önceden neler neler yapmışlardı, bir kötülük daha yapıyor olmayı umursamıyorlardı bile!

 

Ye Qingzi mahkumların pis bakışlarından akıllarından ne tarz şeytanlıklar geçtiğini anlayabiliyordu.

 

Ancak Ye Qingzi bunu bilmesine rağmen sinirlenmedi. Oldukça sakindi, Ahşap Yuva Ruhu'na saldırma emri verdi.

 

“Pu! Pu!”

 

Ahşap Yuva Ruhu'nun keskin kökleri birden kayaların arasından belirdi ve Dikenli Gergedan'ın ayaklarına sarılarak onu sarmaya çalıştı.

 

Yedinci sınıf mahkum güldü ve hemen Dikenli Gergedanı'na zıplamasını söyledi, Ahşap Yuva Ruhu'nun bu tuzağından kolaylıkla kurtuldu.

 

Yedinci sınıf mahkum “Çocukça. Siz bu tekniklerle oyun mu oynuyorsunuz?” diyerek güldü.

 

Mahkumlardan bir diğeri “Haydi biz de onlarla oynayalım!” diyerek güldü. Ona göre bu işi ciddiye almasına gerek falan yoktu.

 

“Oyun mu? Kıyıp geçicez yani değil mi? Bak sen şu işe benim de canım tam olarak bunu çekiyordu!” Ye Qingzi'yle dalga geçen mahkumları gören Chu Mu'nun yüzünde acımasız bir gülümseme vardı.

 

Chu Mu'ya göre gerçek bir erkek çalışıp çabalamalı, kan ve ter dökmeliydi. Kadınlarla aklını bozmamalıydı. Bu yüzden Chu Mu karşısında bir kadın eğitmen olsa da böyle sapıkça şeyler düşünmezdi.

 

Bu kaba ve vahşi mahkumlar belli ki gerçek bir katliam görmemişti. Çünkü düşmanlarını hafife alıyorlar ve eğleniyorlardı.

 

Chu Mu Şeytan Ağacı Askeri'ne “Şeytan Ağacı, Doğal Ahşap Tuzak!” diye emretti.

 

Şeytan Ağacı Askeri Doğal Ahşap Tuzağı'nı önceden döşemişti. Genişliği otuz metre kadardı!

 

Semavi Yaşam Dağı'nın kaya katmanı sıkı sıkıydı. Normal şartlar altında Şeytan Ağacı Askeri'nin tuzağı yüz metrelik bir alanı kaplardı. Ancak otuz metrelik bir tuzak da Dikenli Gergedan'la başa çıkmaya yeterdi!

 

Yedinci sınıf mahkum tekrar güldü. “Beni bu tuzak mı tutacak?”

 

Dikenli Gergedan havadayken birden ön ayaklarını kaldırdı. Kahverengi canavar tipinin gücü demir gibi ayaklarda yoğunlaştı ve gergedan kükreyeyek ön bacaklarıyla yere çakıldı. Yıkıcı güç Doğal Ahşap Tuzak'la çarpıştı ve Şeytan Ağacı Askeri'nin kökleri ezilip gitti.

 

Doğal Ahşap Tuzağı'nın bozulması Chu Mu'yu endişelendirmemişti. Sakince Şeytan Ağaç Askeri'ne emretti, “Ağaç Parmak Hapishanesi.”

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr