Bölüm 612: Özel Düzenleme, Rakipler, Mahkûmlar

avatar
2030 7

Charm of the Soul Pets - Bölüm 612: Özel Düzenleme, Rakipler, Mahkûmlar


 

Bölüm 612: Özel Düzenleme, Rakipler, Mahkûmlar

 

Chu Mu ve Ye Qingzi Semavi Yaşam Dağı'na çıkmadan önceki yarım günü dağın eteklerinde geçirdiler.

 

İkisi de Semavi Yaşam Dağı'nda mahkûmların da olacağını ilk öğrenenlerdendi. Muhtemelen büyük bir grup elenecekti. Bu vahşi ve dehşet suçluların birkaçıyla karşılaşmışlardı, birçok genç hayatını kaybedecekti.

 

 Ye Qingzi “Ne yapmalıyız? Acaba bu âlemin geçişi öldürdüğümüz mahkûmlarla alakalı olabilir mi?” diye sordu.

 

Chu Mu “Önce dağa çıkalım. Yarım gün geçti, elbet bir şeyler olmuştur.” dedi ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nın sırtına atladı.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi dağa tırmanmaya başladı. Batan güneşin kırmızısı dağa vuruyor, dağın gölgesi de büyüdükçe büyüyor ve gittikçe inzivaya çekilmiş bir ejderhayı andırıyordu.

 

Yamacı çıkmaya başladıklarında dağın yukarılarından rüzgârın taşıyıp getirdiği kanın kokusunu aldılar.

 

Chu Mu konu kan kokusu olunca çok hassastı, Ye Qingzi'ye durmasını işaret etti. Sonra da Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nın üstünde çevik hareketlerle yukarı doğru çıktı.

 

“Savaşmadan edemedim. Sekizinci âlem gençlerinin daha güçlü olacağını sanırdım. Bir de şunlara bak.” Kaba bir kahkaha yankılandı.

 

Chu Mu sese doğru baktığında sesin sahibini hemen buldu. Bu gölün yanında meditasyon yapan aynı kaba mahkûmdu. Bu adam kabaydı, saçı sakalı birbirine karışmış ve kıyafetleri perişan hâldeydi.

 

Etrafa kahverengi kaşları öldürme niyeti saçıyordu. Kaba mahkûmun gözleri iki yüzü solgun yarışmacıya kilitlenmişti.

 

İki genç yarışmacı beş ruh hayvanı kaybetmişti, kan kokusu ruh hayvanlarından gelmekteydi.

 

Kaba mahkûmun yanında üç mahkûm ve auraları hiç de zayıf olmayan ruh hayvanları vardı. Belli ki dört mahkûm birlikte hareket ederek bu genç yarışmacıları kolayca alt etmişti.

 

Üstünde kısa bir ceket olan adam “İşareti verin ve yarışma yetkilileri şunları gelip alsın. Böylece cezamız azalacak.” dedi.

 

Kısa ceketli adam otuz yaşlarında vardı. Chu Mu ruh andacını kullanarak diğer üç ruh hayvanı eğitmeninin güçlerini görebiliyordu ancak kısa ceketli adamın gücünü göremiyordu.

 

Chu Mu şu anda beşinci andaç Ruh Lordu'ydu ve ikinci kademeye göre bu oldukça yüksekti. Ancak bu kısa ceketli adamın andaç seviyesi kendinden yüksekti.

 

Dört mahkûm yarışmacıları öldürmedi, bunun yerine yarışma muhafızlarına buraya gelmeleri için bir işaret verdiler.

 

Yarışma muhafızları orta yaşlı insanlardı. Muhafızlar mahkûmlardan çok daha güçlüydü; mahkûmlar kötü niyetli olsalar bile muhafızlar belirdikten sonra bir şey yapmaya cesaret edemezlerdi.

 

“Böyle iyi davranmanız güzel. Birini öldürdüğünüzü öğrenirsem... Cezanızı veririz ve kaçamazsınız!” Gümüş zırhlı muhafız mahkûmları fırçalıyordu.

 

Mahkûmlardan uzun olanı “Ancak bu küçük veletler bizi öldürmeye kalkarsa ve biz kendimizi korurken bunları öldürürsek, yine de cezalandırılır mıyız?” dedi.

 

Gümüş zırhlı yarışmacının yüzünde bir gülümseme belirdi, “Gerçekten buraya sizi cezanızı azaltmak için koyduğumuzu mu sandınız? Birçoğunuz buraya idam edilmeye yollandı. Kendinizi hazırlayın buna. Biz ve yarışmacılarla eşdeğer statünüz yok.”

 

“Ne diyorsun sen!” kaba mahkûmun gözleri genişlemişti, öfkelendiği açıktı.

 

Muhafızın söyledikleri diğer üç mahkûmu da sinirlendirmişti. Madem mahkûmların çoğu ölecekti, yarışmacılara kurallara göre davranmanın bir manası yoktu. Eşit olmadıkları için mahkûmlar yarışmacıları öldüremiyordu ama yarışmacılar mahkûmları öldürebiliyordu.

 

Gümüş muhafız küstahça “Siz bu yarışmada sadece birer aletsiniz. Kendinizi bir şey sanmayın.” dedi.

 

“Küçük bir şey. Ben Tianxia Şehri'nde toz attırırken sen daha anandan süt emiyordun. Geçmişte olsa ikincil ruh hayvanlarımdan biri bile seni yok ederdi!” Kaba adam vahşileşmişti, muhafızın söylediklerini duyunca yüzü kızarmış ve gümüş muhafıza doğru dönmüştü.

 

Gümüş muhafız buz gibi ses tonuyla “Ne oldu? Ölmek mi istiyorsun?” dedi.

 

“Zhan Tong, aptalca hareket etme.” kısa ceketli adam, kaba olanı geri çekti, onun ruh hayvanını da sakinleştirdi.

 

Dört mahkûmun da asıl hayvanları ya öldürülmüştü ya da mühürlenmişti. Asıl hayvanları burada olmadığı için muhafızlara rakip bile olamazlardı ve bir şey yapmaları direkt ölmeleri anlamına gelirdi.

 

Muhafızlar “Kendinize sahip çıkın!” diye bağırdı ve yaralı yarışmacıları alarak havalandılar.

 

İki muhafız kanat tipi ruh hayvanlarına binip hızlıca uzaklaşmışlardı. Kısa bir süre sonra gökyüzüne ulaştılar.

 

Dört mahkûm soğuk gözlerle bu küstah muhafızları izliyordu. Muhafızlar sonunda uzaklaştığında Zhang Ton isimli mahkûm öfkeyle söylenmeye başladı: “Veletleri öldürmemiz gerektiğini biliyordum. En azından sinir atardık. Bu lanet cehenneme girmeden önce bana saygı göstermeyen adamı var ya...”

 

Kısa ceketli adam “Geçmişi unut. Şu anda mahkûmuz. Hepimizin beş yarışmacı yenmesi lazım, böylece cezamız yarıya inecek. Sakin olmamız daha iyi. Ne de olsa adam öldürsek bile Tianxia yetkililerinin eline geçeceğiz. Kaçamayız.” dedi.

 

Kısa ceketli adam kaşlarını çatmıştı. Chu Mu'nun olduğu yere dikkatle bakmaya başladı.

 

Orta yaşlı kadın ruh hayvanı eğitmeni “Ne oldu Cai Ji?” diye sordu.

 

“Biri var. Bir ruh andacı nabzı hissettim, ama bunun muhafızın ruh andacı sanmıştım. Cai Ji fısıldayarak muhafızlar gitti ama ruh andacı hâlâ burada.” dedi.

 

Kaba Zhang Tong öfkeli bir durumdaydı ve birinin burada olduğunu duyunca hemen Renkli Şeytan Kaplanı'na atladı ve Cai Ji'nin gösterdiği yere doğru harekete geçti!

 

Renkli Şeytan Kaplanı dokuzuncu faz orta seviye hükümdardı. Gücü ikinci kademede oldukça yüksek sayılırdı. Renkli Şeytan Kaplanı ileri doğru sıçrarken kükredi!

 

Kükreme her yerde yankılandı. Bu düşmanı korkutmak için bir taktikti.

 

Kükreme tepede yankılandı. Zhang Tong Renkli Şeytan Kaplanı'yla etrafı kolaçan etti ama kimseden bir iz bulamadı.

 

Zhang Tong biraz sinirli bir hâlde “Patron Cai Ji, biriyle uzun süredir savaşmadın falan da bir hata mı ettin? Kimse yok burada!” dedi.

 

“Belki de.” Cai Ji bir hareketlilik sezer sezmez ruh andacını yaymıştı ancak hiçbir şey tespit edememişti. Zhang Tong'un kolaçan etmesinden sonra da hata yaptığına inandı.

 

“Sinir krizi geçirmek üzereyim. Öldürelim şunları hadi. Cezalandırmamız gereken bir sürü var daha. Kadın bulursam ceza falan umursamam!” Zhang Tong'un ne kadar öfkeli olduğu açıktı. Sözlerini bitirince hemen kalktı ve Renkli Şeytan Kaplanı'yla birlikte dağı tırmanmaya başladı.

 

Diğerleri de ruh hayvanlarına atlayıp tekrar ava koyuldular.

 

Onlar gittikten kısa bir süre sonra yamacın dibindeki bir çukurda saklanan Chu Mu ve Ye Qingzi gölgelerin arasından belirdi.

 

Yanlarında Mor Kaftanlı Düş Hayvanı ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı vardı. Mahkûmların hepsi orta yaşlıydı ve belki de çok güçlü değillerdi ancak algılama yetenekleri çok keskindi. Aramalarından kaçmak için iki Hayal Canavarı'nın teknikleri ancak yetebilmişti.

 

“Bunlar çok usta ruh hayvanı eğitmenleri. Çok dikkatli olmamız gerekiyor.” Chu Mu'nun içi titriyordu.

 

Chu Mu'nun gizlenme yetenekleri çok güçlüydü ancak Cai Ji yine de onu sezebilmişti. Gerçekten de orta ve genç nesil arasında büyük bir fark vardı.

 

Ye Qingzi “Evet, biraz bekleyelim sonra yola devam ederiz,” dedi.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi belki bu dört mahkûmdan güçlüydü ancak onlar dört kişiydi. Eğer doğrudan çarpışacak olurlarsa çok fazla dövüş gücü harcarlardı ve bu da akıllıca olmazdı. Ne de olsa âlem geçişi yarım ay sürüyordu.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi biraz daha bekledi. Mahkûmların iyice uzaklaştığından emin olduktan sonra yola koyuldular.

 

Nereye gitmeleri gerektiğini bilmediklerinden mahkûmların izlerini takip ettiler. Böylece mahkûmların temizlediği yoldan ilerleyebiliyorlardı.

 

Gece çöktüğünde Chu Mu ve Ye Qingzi yolun kenarındaki bir uçurumdan tekrar kan kokusu aldılar.

 

“Başka yarışmacıların da mı işini hallettiler?” Chu Mu şaşırmış bir hâldeydi. Bu mahkûmlar hiç de zayıf değildi, birkaç yarışmacıyı daha halletmişlerdi.

 

Bu sefer Chu Mu ve Ye Qingzi daha da dikkatli davrandılar ve mahkûmların yanına hızlıca gitmediler.

 

Biraz beklediler ve Chu Mu, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nın gece avantajını kullanarak kan kokusunun geldiği uçuruma yaklaştı.

 

 Chu Mu Ye Qingzi'ye “Hepsinin cezalarını yarıya indirmesi için beş yarışmacı yenmesi lazım. Dört kişilerse toplamda 20 kişi yenmeleri gerekiyor. Göklerin Altındaki Savaş yarışmasına ulaşanlar güç piramidinin en üstündekiler. Muhtemelen Semavi Yaşam Dağı'nda 20 Ruh Sarayı yarışmacısı var. Bu da dört mahkûmun cezasını yarıya indirmeleri için büyük bir kuvvetin güçlü uzmanlarla karşılaşacakları anlamına geliyor. Aslında herhangi bir kuvvetin en iyi üçü onlar için zorlu bir rakip olur. Bu yüzden de cezalarını yarıya indirme ihtimalleri çok düşük.” dedi.

 

Chu Mu “Evet. Mahkûmlar kesinlikle sadece bunlarla sınırlı değildir. Çok fazla mahkûm grubu yarışıyorsa ve hepsi de zayıf üyeleri elerse muhtemelen bir olup güçlü yarışmacılarla birlikte savaşırlar. Muhtemelen Tianxia yarışma yetkilileri de bunu hesaplamıştır. Yarışmacıların gücünü belki tahmin edemezler ama geçen senelerin verilerini kullanarak sekizinci âlem yarışmacısının ortalama gücünü hesaplayabilirler. Sonra da bu veriyi kullanarak belli bir sayıda mahkûmu salarlar. Ancak öyle bir oranda salarlar ki yarışmacıların büyük bir kısmı elenirken mahkûmların büyük kısmı da ölür ya da mağlup olur...” dedi. Sözlerini bitirince aklına bir şey daha geldi ve ekledi,  “Sekizinci âlem savaşı çetin bir savaş çünkü mahkûm ve yarışmacı sayıları eşit değil ve yarışmada tarafların sayısının eşitlenmesi için ‘sen ölürsün ben yaşarım’ tarzı bir çarpışma olacaktır...”

 

Chu Mu'nun bu sözleri Ye Qingzi'yi derin düşüncelere itti. Birden yüzünde bir gülümseme belirdi ve güzel gözleriyle Chu Mu'ya baktı.

 

Chu Mu, Ye Qingzi'nin kendisine gülümsediğini gördü. Gülümsemesi güzel bir gülümsemeydi ancak aynı zamanda zeka pırıltısı da vardı. Bu gülümsemeyi gören Chu Mu ister istemez Ye Qingzi'nin yumuşak beyaz ellerini tutup onu kendisine çekti.

 

“Ne yapıyorsun?” Chu Mu'nun yaptıkları Ye Qingzi'yi biraz utandırmıştı.

 

Chu Mu gittikçe daha da edepsizleşiyordu ve her fırsattan yararlanmaya çalışıyordu.

 

“Hehe.” Chu Mu güldü. Niyeti belliydi ve açıklamasına gerek yoktu.

 

 Ye Qingzi ciddi ciddi “Kendine gel, şurada ciddi bir şey konuşmaya çalışıyoruz.” dedi.

 

Chu Mu ciddi ciddi “Sen konuş, dinliyorum.” dedi Tabii ki elini bırakmamıştı. Ye Qingzi'nin elleri küçük, beyaz, yumuşacık ve zarifti. Elini eline aldığınızda avucunuzda yumuşak bir yeşim var gibi hissederdiniz.

 

“Demin taraflar eşitlenmeye doğru gider dedin. Bu yüzden de bunun âlem geçişinin önemli bir kısmı olacağını düşünüyorum. Yarım ay boyunca birçok mahkûm ve birçok yarışmacı birçok yerde karşılaşır, savaşların dövüşlerin olma ihtimali çok yüksek. Mahkûmlar cezalarını azaltmak için yarışmacıları yenmeleri lazım ve aynı zamanda yarışmacılar tarafından öldürülmemeleri lazım. Bu yüzden gidip de güçlü yarışmacıları kışkırtmazlar. Böylece zaman geçtikçe Semavi Yaşam Dağı'nda geriye güçlü mahkûm ve yarışmacılar kalacak ve işte bu grup da alemi başarıyla geçenler olacaktır...” dedi Ye Qingzi, yüzü hâlâ kırmızıydı.

 

“Evet, mantıklı. Mahkûmların yendiği her beş kişi için cezası yarıya indiriliyor. Böylece eğer yarışma yetkilileri mahkûm sayılarını kontrol ederlerse başarılı yarışmacıları seçebilirler.” Ye Qingzi'nin analizini dinleyen Chu Mu da sonunda yetkililerin niyetini anlamıştı!

 

Ye Qingzi “Acaba bu hangi yetkilinin aklına geldi...” dedi.

 

Chu Mu “Gerçekten dâhice. Muhtemelen birçok yarışmacı bunu anlayamayacak bile.” dedi.

 

Chu Mu yetkilileri böylesine eşsiz bir âlem geçiş turu buldukları için överken, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı geldi.

 

Chu Mu “Durum nedir?” diye sordu.

 

“Hui...” Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı ruh andacını kullanarak Chu Mu'ya gördüklerini anlattı.

 

Olanları dinleyen Chu Mu'nun yüz ifadesi değişti!

 

Chu Mu, dört mahkûmun birkaç yarışmacıyı elediğini düşünüyordu ancak dört mahkûmdan üçü öldürülmüştü. Geriye sadece Cai Ji kalmıştı!!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39614 Bölüm Sayısı


creator
manga tr