Bölüm 609: Semavi Yaşam Dağı, Bilinmeyen Alem Geçişi

avatar
2296 10

Charm of the Soul Pets - Bölüm 609: Semavi Yaşam Dağı, Bilinmeyen Alem Geçişi


 

Bölüm 609: Semavi Yaşam Dağı, Bilinmeyen Alem Geçişi

 

Sekizinci Âlem, Semavi Yaşam Dağı

 

Sekizinci âlem geçişinde sadece birkaç garip tur vardı. Sayısız uzman bu turda çarpışırdı ve Semavi Yaşam Dağı'nda büyük savaşlar olacaktı.

 

Semavi Yaşam Dağı bir Büyüleyici Dünya değildi, Tianxia Şehri'nin doğu tarafındaki devasa kaya dağıydı. 5000 metre uzunluğunda vardı, etekleri de çok büyüktü. Ruh hayvanı âleminden Semavi Yaşamı Dağı'na çekilen birçok emekli ruh hayvanı eğitmeni vardı.

 

Semavi Yaşam Dağı genelde Semavi Yaşam Dağı Kaplıcaları olarak da bilinirdi. Mevsimi geldiğinde yağışlarla birlikte buradan sıcak su çıkardı, beyaz ejderhaları andıran kaynaklar akardı.

 

Dağ topoğrafisinde birçok farklı şey vard: Dağ göletleri, vadiler, mağaralar,  garip uçurumlar ve tepeler, kırık surlar...

 

Dağda oldukça nadir birkaç ruh hayvanı olduğu da söylenirdi. Bu ruh hayvanlarını ruh hayvanı eğitmenleri bile kolay kolay tespit edemezlerdi, dağda yaşayan insanlar bile bu hayvanların ne olduğunu bilmezdi.

 

Semavi Yaşam Dağı dört dağa bölünürdü; doğu, batı, kuzey ve güney. Dağlar arasında çok sağlam kayadan bariyerler vardı. Semavi Yaşam Dağı'nın tepesine çıkıp da diğer dört dağa geçmek çok zordu.

 

İkinci kademenin geçiş alanı Semavi Yaşam Dağı'nın doğu dağıydı. Doğu dağı Semavi Yaşam Dağı'nın karmaşık bir kısmıydı ve doğuya doğru uzanan öfkeli bir ejderhayı andırıyordu. Uzun sırtı ve kuyruğu doğuya doğru uzanıyor ve onlarca kilometre boyunca devam ediyordu.

 

Semavi Yaşam Dağı sekizinci âlem geçiş yeri olarak seçildikten sonra yarışma yetkilileri tüm dağı kapatmıştı. Yedinci âlemin Büyüleyici Dünyası'nda gerçekleşen olaylardan sonra yetkililer buraya fazladan adam yollamıştı ve kanat tipi hayvanlarla birlikte Semavi Yaşam Dağı'ndaki birçok yeri gezmişlerdi. Bu yarışmacı olmayanların yarışmaya sızmasını engellemek içindi.

 

Ayrıca yarışma başlamadan önce yetkililer büyük bir grup insanı Semavi Yaşam Dağı'na yollayıp gizlenen kimsenin olmadığından emin olmuştu, böylece yarışmanın dengesi bozulmayacaktı.

 

Her şey hazırlandıktan sonra Semavi Yaşam Dağı kısıtlı alan oldu. Sekizinci âlemin başlangıcına kadar buraya kimse giremezdi.

 

Chu Mu'nun kafasını karıştıran şey Semavi Yaşam Dağı'nda ne yapılması gerektiği ve âlem geçişinin nasıl olacağıydı. Yarışmadan üç gün öncesinde bile bilmiyordu.

 

Ye Wansheng, “Böyle yapıyorlar, çünkü muhtemelen yarışmacılara kocaman bir avlanma yeri açacaklar ve sonra da savaştıracaklar...” dedi.

 

Ye Qingzi, “Böyle bir şey olamaz değil mi? Yarışma yetkilileri böyle zalimce bir şey yapmaz. Böyle bir durumda çok fazla kişi hayatını kaybeder.” dedi.

 

Chu Mu bir sebep aramıyordu. Yarışma yarın başlayacaktı ve eğer bir amaç verilmezse âlem geçişi çok kafa karıştırıcı olacaktı.

 

Zaman hemen geçti ve sekizinci âlem geçişi başladı.

 

Yedinci âlemi geçen yarışmacılar seçtikleri kademeye göre farklı bölgelere ayrıldılar.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi ikinci kademe zorluğundaydı ve kısa bir süre sonra Chu Mu, Ruh Sarayı yarışmacılarıyla birlikte Semavi Yaşam Dağı'na doğru yola koyuldu.

 

Yarışmacılar Semavi Yaşam Dağı'na girmeden önce yetkililer onlara özel bir koku yayan yarışmacı ilacı veriyordu.

 

İlaç şişesi açılır açılmaz yetkililer beş dakika içerisinde gelecekti ve şişeyi açan kişiyi Semavi Yaşam Dağı'ndan alıp götürecekti. Yani bu ilaç şişesini açmak pes etmek anlamına geliyordu.

 

“Yetkililer her yarışmacıya bu şişeden veriyor. Sekizinci âlem tehlikeli olsa gerek.” Ye Qingzi ilaç şişesini uzay yüzüğüne koydu.

 

Chu Mu, “Yarışma yetkilileri işi boş yere karıştırıyor.” dedi.

 

Yarışma yetkililerinin ne yaptığı konusunda hiçbir fikri olmayan bir tek Chu Mu değildi. Diğer yarışmacıların da bir fikri yoktu. Ancak ne sorarlarsa sorsunlar yetkililer hiçbir bilgi paylaşmıyordu. Yarışmacıları Semavi Yaşam Dağı'na sokmakla yetinmişlerdi

 

“Geçen yıllarda sekizinci âlemin ölüm oranları çok yüksekti. Hatta bir sene ölüm oranının elenme oranından iki kat daha fazla olduğu bir yıl bile olmuştu. Yani başka bir deyişle eğer âlemi geçemezsen büyük ihtimalle ölüyordun.” Ruh Sarayı'ndan Genç Efendi Fang Ze, Chu Mu'ya baktı ve yüzünde hafif bir gülümseme belirdi.

 

“Yarışma yetkilileri neden böyle zalim bir tur hazırlıyor ki?” Ting Lan, Ruh Sarayı Genç Efendisi Fang Ze'ye hayretler içerisinde baktı.

 

“Bu garip bir şey değil. Alem Savaşı her zaman acımasız olmuştur. Ölümden korkuyorsan şişeni aç ve pes et.” Ruh Sarayı'ndan Li Zhan bir kayaya yaslanmıştı. Kollarını bağlamış duruyordu.

 

Ruh Sarayı'ndan Li Zhan'da yedinci alemdeki Büyüleyici Dünya'yı geçmişti ve oradaki en yüksek onuru elde edendi.

 

Li Zhan yedinci âleme kadar gücünü ifşa etmemişti. Sıralama listesinde ismini görenler şaşırıp kalmıştı, Ruh Sarayı'nda gizlenen bir uzman daha var demekti.

 

Chu Mu, “Semavi Yaşam Dağı'nda nasıl âlem geçileceğini biliyor musunuz? Ölümüne savaşmıyoruzdur herhalde, değil mi?” diye sordu.

 

Ruh Sarayı'nın genç neslinin yarısı Semavi Yaşam Dağı'ndaydı. En güçlüleri Ruh Sarayı Genç Efendisi Fang Ze'ydi. Sonra gücü birden patlayan Li Hen'in küçük kardeşi Li Zhan vardı ve gücünü yavaş yavaş ortaya çıkaran Ting Lan. Buna ek olarak Chu Mu'nun daha önce görmediği dört genç uzman daha vardı.

 

Chu Mu bu dördünü tanımıyordu fakat geçen âlemlerde isimlerini görmüştü. Bunlar belli ki gizli uzmanlardı.

 

Ruh Sarayı'nın yüksek kademesindeki insanlar, Zhao Cheng ve Zhan Hong gibi yedinci âlemde elenmişti. Bu dördünün yedinci âlemi geçmiş olması onların güçlü olduğu anlamına geliyordu.

 

Ruh Sarayı'nda onların dışında bir düzine daha genç uzman vardı. Toplamda 20 kişilerdi.

 

Ruh Sarayı'ndan 20 kişinin sekizinci âlemin Semavi Yaşam Dağı turuna katılıyor olması sekizinci âlem yarışmacılarının büyük oranda azaldığı anlamına geliyordu. Bu kadar ileri gelen bir genç uzman yüz kilometre, bin kilometrede bir bulunurdu!

 

Li Zhan “Sekizinci âlem hep böyledir. Yarışma yetkilileri yarışmacılara âlemi nasıl geçeceklerini söylemez. Yarışmacıların tur içerisinde kendileri çözmesi gerekir. Bu yarışmacıların farklı özelliklerini ölçmek için yapılan bir test ve burada sadece ruh hayvanının gücü önemli değil. Yetkililerin gençlerin birbirini öldürmesini istediğini sanan bir sürü aptal var. Sen ne düşünüyorsun Genç Efendi Fang Ze?” dedi.

 

“Durum neyse ayak uydururuz. Endişeye gerek yok.” Sekizinci genç efendi Fang Ze oldukça sakin ve umursamaz bir tavır içerisindeydi!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29112 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr