Bölüm 600: Ceset Dağında Oturan Eski Kral

avatar
2154 14

Charm of the Soul Pets - Bölüm 600: Ceset Dağında Oturan Eski Kral


 

Bölüm 600: Ceset Dağında Oturan Eski Kral

 

Yıkıcı Işın!

 

Siyah bir enerji iki binayağın üstünde patladı. Onuncu faz komutanların dokuzuncu seviye savunmaları bile Zhan Ye'nin tek darbesine dayanamıyordu ve Yıkıcı Işın kabuklarını kolayca patlatıyor, etlerini ortaya çıkarıyordu.

 

“Hou!” Zhan Ye ileri doğru uçtu. Hızı çoktan Mo Xie'yi geçmişti ve binayakları kasırga gibi paramparça ediyordu. Binayaklar ise Zhan Ye'nin derisinde bir çizik bile oluşturamıyordu. Zhan Ye, pençeleriyle çoktan Yıkıcı Işın'a yenik düşen bir binayağı parçaladı!

 

Keskin pençelerini on metre boyunca salladı ve iki binayak dört parça oldu. Parçalarının nereye uçtuğu bilinmiyordu, diğer cesetler arasında kaybolup gitmişlerdi.

 

İki binayağı öldüren Zhan Ye'nin pençeleri bir binayağı daha parçaladı ve hemen ruh çekirdeğini yedi!

 

Ruh çekirdeğini yiyen Zhan Ye, karşısında bir binayak kuşatması gördü.

 

Şimdi binayakların Zhan Ye'nin savunmasını kırması zordu. Saldırdıkça saldırmaları nafileydi, ona zarar veremiyorlardı. Saldırılarının bıraktığı hafif çizikler de zaten hemen iyileşiyordu.

 

Kaya bariyerinin arkasındaki alan da sınırlıydı ve Zhan Ye'nin karşısında on metreden uzun binayakların dışında yüzden fazla onuncu faz komutan vardı.

 

Bu yüzden de kaya bariyerin arkasındaki alana bu onuncu faz komutanlardan ancak birkaçı sığabiliyordu. Çok fazlası girerse yoldaşlarını tuzağa düşürmüş oluyorlardı. 

 

On yedi binayak aynı anda Zhan Ye'ye saldırabilse belki de onu yaralayabilirlerdi. Ancak bu sağlam kaya bariyer Zhan Ye'ye bir koruma oluşturuyordu ve böylece aynı anda çok fazla binayak saldıramıyordu.

 

Savaş hâlâ Zhan Ye'nin başa çıkabileceği koşullarda ilerliyor ve Zhan Ye'nin gücü yavaş yavaş artıyordu.

 

Boşluğun kenarındaki binayaklar içten dışa doğru zayıftan güçlüye sıralanıyordu. Kayanın arkasına sayılı binayağın geçebilmesiyle birlikte Zhan Ye, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu ve Cesur Sızlayan Kalbi gibi sıra dışı yeteneklerini besleyip duruyordu. Böylelikle Zhan Ye'nin gücü arttıkça artıyordu!

 

Ancak hiçbir teknik kusursuz değildi. Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu ağır yaraları hızla iyileştiriyor ve yaşam gücünü toparlıyordu, ancak fiziksel güç ve dayanıklılık tamamen iyileşmiyordu.

 

Zhan Ye'nin savaş gücü ve enerjisi öyle yoktan var olamazdı. Aslında fiziksel gücü çoktan sınırına ulaşmıştı ve her teknik kullanışı büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyan ruh kristallerine mal oluyordu.

 

Her dört binayaktan iki ruh kristali çıkıyordu. Ancak dokuzuncu sınıf ruh kristalleri olsalar bile Zhan Ye'nin fiziksel gücünün tükenme hızına ayak uyduramıyorlardı.

 

Zhan Ye her binayak öldürdüğünde hemen ruh çekirdeğini yiyor ve bu şekilde fiziksel gücünü korumaya çalışıyordu.

 

Zhan Ye çok fazla ruh kristali yemişti ve bu ruh kristalleri sayesinde Zhan Ye savaşmaya devam edebiliyordu.

 

Sonunda kaya bariyerin arkasında yüzden fazla ceset birikti, Zhan Ye'nin bedeni limitleri aşmıştı.

 

Zhan Ye çoktan fiziksel gücünü aşmıştı ve devam etmesi artık ara ara beliren ruh kristallerine bağlıydı. Bu ruh kristalleri bedenini uyarıyor ve enerji açığa çıkartıyordu, böylece Zhan Ye tekniklerini kullanmaya devam edebiliyordu. Ancak Zhan Ye sonsuza kadar bu ruh kristalleriyle devam edemezdi.

 

Devasa dağın tepesinde, mavi gökte, beyaz yüzlü Pan Zheng ruh hayvanının sırtındaydı. Tepeden devasa dağa bakıyordu.

 

Pan Zheng'in yanında Ling He vardı. Ling He çok fazla harcama yaptığı onuncu faz bir ruh hayvanı olan Ateşli Güneş Gergedanı'nı kaybetmişti. Genç neslin zirvesinde olan biri için böylesi bir darbe çok ağırdı... Ling He artık Ruh İttifakı'nın Si Tian'ıyla karşılaşacak durumda değildi!

 

Pan Zheng, “Efendi, onu getirdi ve gitti. Shen Yicheng gibi bir çöpün hâlâ ne işe yaradığını bilemiyorum.” dedi.

 

Pan Zheng de asıl ruh hayvanlarından ikisini kaybetmişti, bu ölümcül bir darbeydi. Ancak hâlâ Kadın Efendi'ye bağlıydı, çünkü eğer onun takdirini kazanırsa güçlü bir hükümdar ruh hayvanı elde etmesi kolay olurdu. Bu hayvan yüksek seviye bir hükümdar bile olabilirdi!

 

Ruh hayvanı gücünde dalgalanmalar çoktu ve yüksekleri hedefleyen bir ruh hayvanı eğitmeni için dibi görmek çok da büyük bir şey sayılmazdı. Bir ya da iki sene içerisinde ruh iyileşirdi ve yeni ruh hayvanı aramaları başlardı.

 

Ruh hayvanı eğitmenleri ruh hayvanlarını yetiştirmeyi öğrendikten sonra oldukça etkili bir şekilde büyütebilirdi, genç bir ruh hayvanını dokuzuncu ya da onuncu faza ulaştırmak kolaylaşırdı.

 

Ling He de bir orta seviye hükümdar kaybetmişti ancak o da tıpkı Pan Zheng gibi düşünüyordu. Planı başarılı olursa yüksek seviye bir hükümdarı olabilirdi!

 

Orta seviye hükümdar ve yüksek seviye hükümdar arasında iki seviyelik bir fark vardı. Ayrıca birçok ruh hayvanı eğitmeni için bu aşılması zor bir engeldi, özellikle de ruh hayvanının tür sıralaması düşükse.

 

Ateşli Güneş Gergedanı orta seviye bir komutandı ve hüneri yüksek olmasına rağmen tür özelliklerinden dolayı yüksek seviye hükümdar olmayı Ling He'nin sağladığı sayısız ruh eşyasına rağmen başaramamıştı. İşte böylesi zamanlarda gerçek bir yüksek seviye hükümdar daha anlamlı oluyordu çünkü zirve hükümdar ve hatta imparator olması bile mümkündü!

 

Pan Zheng sürekli yarı ölü hâldeki Shen Yicheng'i aşağılayıp duruyordu. Kadın Efendi'nin neden Shen Yicheng'i Büyüleyici Dünya'nın sonuna getirdiğini, âlemi geçmesini sağladığını ve o ikisini Chu Mu ve Prenses Jin Rou'yu öldürmek üzere bıraktığını anlayamıyordu.

 

Ling He, Pan Zheng'in konuşmalarını dinliyor ancak bir şey söylemiyordu. Sadece içinden gülüyordu.

 

Çünkü iki ruh kaybeden Pan Zheng de ona göre bir çöpten fazlası değildi. Sonraki alem geçişinde onun da değeri sıfıra yakın olacaktı. Tıpkı Shen Yicheng gibi kendisinin de bir kenara atılacağını henüz fark edememişti.

 

Kanat tipi ruh hayvanının üstünde uçan yeşil kıyafetli katil, Ling He'ye verdiği raporda “Dağın doğu kısmında ayak izleri bulduk.” dedi.

 

“Ne ayak izi?” diye sordu Pan Zheng.

 

Katil “Dokuz Kuyruklu Tilki ayak izlerine benziyorlardı.” dedi.

 

“Sonunda bir hata yapmış!” Ling He'nin yüzünde bir gülümseme belirdi. Kanat tipi ruh hayvanına katilin bahsettiği yöne doğru uçma emrini verdi.

 

...

 

Binayak boşluğunun derinliklerinde, “Beng! Beng!”

 

“Beng! Beng!”

 

Bu seslerin ardı arkası gelmiyordu. Bitkin hâldeki Zhan Ye ceset dağının tepesindeyken yavaş yavaş gözlerini açtı.

 

Kayadan bariyer titreyip duruyordu, üstünde derin çatlaklar belirdi. Çatlaklar büyüdükçe büyüyordu!

 

Zhan Ye'nin görüşü yavaş yavaş bulanıklaşıyordu. Yaraları ölümcül değildi ve yaşam gücü de yüzde altmış civarlarındaydı.

 

Ancak savaşacak gücü toplayamıyordu. Fiziksel gücünün hepsini harcamıştı.

 

Bitkin hâldeki Zhan Ye'nin gücü yavaş yavaş azalıyordu, Boynuzlu Hayvan Sembolü de sönükleşmişti.

 

“Beng! Beng!”

 

Kayadan sesler gelmeye devam ediyordu. Zhan Ye daha da güçlü, çok büyük bir binayağın geldiğini biliyordu. Hareketlerini kısıtlayan kaya bariyer yakında yok olacaktı.

 

Kaya bariyer yok olduğu anda binayakların daha da çok hareket edecek alanları olacaktı ve onlarca, yüzlerce binayak Zhan Ye'ye aynı anda saldıracaktı. Bu vakit geldiğinde Zhan Ye ne kadar güçlü olursa olsun artık onu ölümden başka bekleyen bir şey yoktu.

 

Ruh hayvanlarının çoğu ölüme yaklaştığında ya da yaşlandığında geldikleri yere dönmek, doğdukları topraklara gömülmek isterdi.

 

Ancak Mo Ye'nin hayat kurallarına göre terk edilen Mo Yelerin farklı tercihler yapması gerekirdi. Onlar doğuştan göçebeydi, doğdukları yere karşı bir his beslemezlerdi. Savaşmak onların kaderinde vardı ve onlar için en onurlu mezar düşmanlarının cesetleri arasındaydı.

 

Zhan Ye ömrünün sonuna geldiğine inanıyordu. Ama üstünde yattığı bu ceset dağı onun için uygun bir mezardı.

 

Tek pişmanlığı bu gurur dolu anını sahibiyle paylaşamıyor olmasıydı. Zhan Ye, Chu Mu sayesinde hayatında en çok eksik olan şeye sahip olmuştu. Bu ruh hayvanı uzayının koruması değildi, Chu Mu'nun Zhan Ye'ye karşı beslediği sevgi, onun ruhuna karşı duyduğu saygıydı. Zhan Ye'nin ihtiyacı olan da saygı ve sevgiydi.

 

İşte bu yüzden ruh hayvanı eğitmeni için gözünü bile kırpmadan kendini feda edebiliyordu.

 

“Beng!”

 

Sonunda kaya çökmüştü. Zhan Ye kayanın yıkılma seslerini duydu.

 

Zhan Ye yavaş yavaş gözlerini kapattı. Kayanın yok olması hayatının sonu anlamına geliyordu. Yüzlerce binayak ona cesedi eşlik ediyordu...

 

Zhan Ye yavaş yavaş bilincini kaybediyordu ve aslında yıkılan kaya seslerinin arkasından geldiğini fark edememişti.

 

Aslında yok olan kaya bariyer değildi. Yok olan arkasındaki kaya duvarlarıydı.

 

Arkasındaki duvarlar on metre boyundaydı ve kayanın büyük bir kısmı yok edilmişti. Böylelikle nereye gittiği bilinmeyen bir yol açılmıştı.

 

Bu yolda da Chu Mu duruyordu!

 

Chu Mu içeri girer girmez bir dağ gibi üst üste binmiş binayak cesetlerini gördü.

 

Bu sahne onun kalbini sarstı!

 

Yirmi metrelik ceset dağının üstünde Zhan Ye yatıyordu. O, cesetlerden oluşma bir kalenin üstündeki sancak gibiydi. En tepede öylece dururken krallığının tepesindeki bir kralı andırıyordu!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29967 Üye Sayısı
  • 289 Seri Sayısı
  • 41092 Bölüm Sayısı


creator
manga tr