Bölüm 599: Onuncu Faz, Zhan Ye'nin Yüksek Seviye Hükümdar Sınıfı Patlaması

avatar
1985 10

Charm of the Soul Pets - Bölüm 599: Onuncu Faz, Zhan Ye'nin Yüksek Seviye Hükümdar Sınıfı Patlaması


 

Bölüm 599: Onuncu Faz, Zhan Ye'nin Yüksek Seviye Hükümdar Sınıfı Patlaması

 

Binayaklar uyumayı seviyordu. Bedenleri çok büyüktü, hem hareket etmeleri hem de savaşmaları için çok enerji gerekiyordu. Bu yüzden de doğal olarak enerjilerini korumak için uyumayı tercih ediyorlar ve ancak arada bir avlanmak için yuvalarından çıkıyorlardı.

 

Önceki savaşın patırtısı binayaklardan bir kısmını ve yuvanın efendisi Onbinayağı uyandırmıştı. Hâlâ uyumakta olan birçok binayak vardı. Yukarıdan düşen kayalar onlara çok fazla zarar vermiyordu.

 

Ancak savaşın sesleri gittikçe yükseliyordu ve böylece gittikçe daha çok binayak ağır uykularından kalkıyordu.

 

Karanlıktaki kırmızı gözleri gökyüzündeki yıldızlar gibi açılıp kapanıyordu. Hepsi kayanın arkasını gözlüyordu.

 

Bu sefer boşluğun kenarındaki savaş daha çok binayağı uyandırmıştı. En başta yaratıklar bunun binayaklar arasındaki bir sürtüşme olduğunu sandı, yuvada bu tarz olaylar çok gerçekleşirdi.

 

Ancak savaştan dönen binayaklar gelip onları uyandırmış başka bir türün kaya bariyerin arkasında saklandığını ve yoldaşlarını öldürdüğünü söylemişti!

 

Kendi türleri arasında çıkarları için savaşan binayaklar bencil olurdu. Ancak başka bir türe karşı hepsi bir olurdu.

 

Sonunda sayısız kocaman yaratık yavaş yavaş harekete geçti!

 

“Sisisi…” Sayısız anten ve bacağı olan yüz metrelik binayak da uyanmış yoldaşlarının akan kanına bakıyordu.

 

Yüz metrelik binayağın uyanmasıyla birlikte bir grup onuncu faz da uyandı ve liderlerini selamladı, bu ne kadar korkunç bir sahneydi!

 

Otuz tane onuncu faz binayak… Aralarından biri düşük seviye hükümdar sınıfındaydı! Ne korkunç bir ordu! Chu Mu'nun savaştığı son canavar turunda en fazla onuncu faz sahte hükümdar Dehşet Kurdu vardı!

 

Ancak şimdi Zhan Ye'nin karşısında sadece bir tane onuncu faz düşük seviye hükümdar yoktu, ayrıca otuz tane onuncu faz komutan vardı!

 

Mağara, Chu Mu'nun alışık olduğu bir çevre değildi. Chu Mu, Zhan Ye'nin nerede olduğunu bilse de bu karmaşık mağaralarda binayak boşluğunu bulmak kolay değildi.

 

Chu Mu, Zhan Ye'nin Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu olup olmadığını bilmiyordu. Yaşam gücü çok zayıftı, bu yüzden Chu Mu'nun en kısa sürede oraya gidip Zhan Ye'yi kurtarması gerekiyordu.

 

“Wuwuwu…” Mo Xie, Chu Mu'ya mağara duvarına bakmasını söyledi.

 

Hemen oraya doğru bakan Chu Mu, Mo Xie'nin pençeleriyle eşleşen bir pençe izi gördü. Chu Mu bundan emindi.

 

Chu Mu Mo Xie'nin kulağını okşayarak “Sen mi bıraktın?” diye sordu.

 

Mo Xie başını salladı ve iz bıraktığı yerleri takip etmeye başladı. Yolda birçok ayrım olsa da Mo Xie yolu göstermek için hep pençe izi bırakmıştı.

 

Chu Mu gururla “Aferin sana.” diyerek güldü. Chu Mu'yu en iyi Mo Xie tanıyor gibiydi, Chu Mu'nun ruh hayvanını terk etmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden de Mo Xie dönerken bu izleri bırakmıştı, Chu Mu'nun geri geleceğini tahmin etmişti.

 

Yolda izler olduğu için yolu bulmak çok daha kolaydı.

 

Tabii ki Kadın Efendi'nin yetişmediğinden emin olmak için Mo Xie bayağı bir koşmuştu, boşluktan çok uzaklaşmıştı.

 

Chu Mu kendi kendine “Zhan Ye, dayan… Neredeyse geldik!” dedi.

 

Boşlukta düşük seviye hükümdar ve otuz tane onuncu faz binayak çoktan cesetlerin arasına karışmıştı, kayadan bariyerle bir oluyorlardı.

 

Zhan Ye şu an orta seviye bir hükümdardı ve onuncu fazdaydı. Gücü hâlâ artıyordu. Zhan Ye, bütün bu binayakları öldürmüştü!

 

Ancak bu binayak grubundan sonra onlardan daha da güçlüleri geldi.

 

“Beng!” Zhan Ye'nin bedeni yere düştü.

 

Hemen sonrasında bir düzine binayak toplandı ve uzun bedenleriyle Zhan Ye'ye saldırmaya başladılar.

 

“Sisisisi!”

 

Yüz metreye ulaşan binayak yavaşça ayağa kalkarak kırmızı gözleriyle Zhan Ye'ye, bu küçük yaratığa, tepeden bakmaya başladı!

 

Bu yüz metrelik binayak onuncu faz orta seviye hükümdardı! Neredeyse ikinci kademedeki tüm genç nesli yok edebilirdi!

 

Zhan Ye de onuncu faza yakındı, yani fazı daha fazla yükselemezdi. Yüz metrelik onuncu faz orta seviye hükümdar ve bir düzine onuncu faz en yüksek kademe komutan karşısında Zhan Ye sınırına ulaşmıştı.

 

Binayaklar aç gözlüydü. Zhan Ye'nin eli kolu bağlandığında iki en yüksek kademe komutan sınıfından binayak ağızlarını açtı ve Zhan Ye'nin üst ve alt bedenini ısırmaya başladılar!

 

Zhan Ye'nin artık kaçacak enerjisi kalmamıştı. Binayaklardan biri Zhan Ye'nin belden yukarısını hemen yutarken diğeri de belden aşağısını yutmuştu!

 

“Sila!” Birden her yere kan sıçradı. Binayak, Zhan Ye'nin bedenini ikiye ayırmış, üst kısmını çiğnemeden yutmuştu!

 

“Sisisisi! Sisisi!”

 

Diğer binayaklar da ağlamaya ve bağırmaya başladılar. Onlar da bu lezzeti tatmak istiyorlardı.

 

Ancak bu binayaklardan hiçbiri Zhan Ye'nin üst kısmını yiyen binayağın Zhan Ye'yi ilk yiyen binayakla aynı hatayı yaptığının farkında değildi.

 

Zhan Ye'nin yaşam gücü aşırı derecede güçlüydü. Daha önce Dehşet Kurdu tarafından da yarıya bölünmüştü.

 

Ancak organları tamamen ezilmediği sürece Zhan Ye hemen ölmezdi.

 

Zhan Ye ölmediği sürece Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu'nu kullanabilirdi. Ancak bu sefer Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu daha uzun sürecekti.

 

“Hou!” Binayağın midesinin içinden Zhan Ye öfkeyle kükredi. Çiğnenen kısımları böcek sıvısı içinde kalmıştı, binayağın mide asidini itiyor ve Zhan Ye'nin bedenini iyileştiriyordu!

 

Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu!

 

Zhan Ye Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu'nu altıncı kez kullanıyordu ve bu son defa olacaktı!

 

Eğer tekrar yaralanacak olursa bu ölüm anlamına gelirdi.

 

Belki de bu savaş ve umutsuz ölüm Zhan Ye'nin potansiyelini açığa çıkarmıştı!

 

Bu sefer Zhan Ye'nin bedeninin iyileşmesi daha uzun sürdü.

 

Zhan Ye'nin mürekkep zırhı daha da kuvvetlendi, pençeleri sertleşti ve Boynuzlu Hayvan sembolleri daha da netleşti!

 

Birkaç dakika sonra Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu tamamlandığında Zhan Ye tekrar ayağa kalktı!

 

Zhan Ye'nin fazı çoktan tamamlanmıştı. Bu enerjinin nereden geldiğini bile bilmiyordu. Bir yarısı Cesur Sızlayan Kalp'den, diğer yarısı kanından, Boynuzlu Hayvan işareti tarafından etkinleştirilen kanından geliyordu!

 

“Hou! Houuuuu!”

 

Binayağın karnından yüreklere korku salan bir uluma geliyordu. Sanki vahşi bir enerji salınmıştı. Sırf bu uluma bile binayakları sarsmaya yetmişti!

 

“Shua!” Yeni mürekkep pençeleri kolayca binayağın kalın etli vücudunu delip geçti. Zhan Ye'yi yiyen bu binayak da yoldaşıyla aynı kaderi paylaşmıştı!

 

“Sisisisi!”

 

Onuncu faz hükümdar hemen Zhan Ye'yi fark etti ve şaşkınlıkla çığlıklar atmaya başladı!

 

Zhan Ye en güçlü orta seviye hükümdara çoktan kilitlenmişti. Hemen yukarı doğru sıçradı ve alt kısmını yiyen üst seviye komutanı paramparça etti!

 

“Gezhi!”

 

Çok güçlü bir saldırıydı. Zhan Ye yüksek seviye komutanın kafatasını paramparça etmiş ve binayağı yere sermişti!

 

Yüksek seviye komutanın kafatasını parçalayan Zhan Ye tekrar ileri doğru sıçradı ve orta seviye hükümdarın zehirli tükürüğünden kaçtı. Şimdi kara bedeniyle onuncu faz orta seviye hükümdarın önündeydi!

 

Parlak Boynuzlu Hayvan Sembolü antik ışığıyla gözleri kör ediyor ve Zhan Ye'nin kanındaki gizli enerjiyi uyandırıyordu!

 

Boynuzlu Hayvan Sembolü'nün etkisi ve uyanan enerjiyle birlikte Zhan Ye'nin gücü orta seviye hükümdar binayaktan iki sıra daha yüksek olmuştu. Bu sınıf farkı da yüksek seviye hükümdarla ortak seviye hükümdar arasındaki farka eşdeğerdi!

 

Orta seviye hükümdar Zhan Ye'nin hayatta kalmasını hiç beklemiyordu. Öfkeyle çığlık attı, ancak Zhan Ye'nin Semavi Bölen Pençeleri havada süzülerek çeneden mideye doğru binayağı ağzından aşağı doğru kesmeye başladı!

 

“Sila!” Orta seviye hükümdar ikiye bölünmüştü. Binayakların üstüne litrelerce kan sıçrıyordu, kanla boyanmış parlak zırhları içerisindeki binayaklar şok içerisinde bu küçük karanlık yaratığa bakıyorlardı. Bu karanlık yaratık liderlerini paramparça etmiş, sonra da ruh çekirdeğini yemişti!

 

Zhan Ye umursamaz bir tavırla orta seviye hükümdarın ruh çekirdeğini çiğ çiğ yiyivermişti. Soğuk gözleriyle onuncu faz komutanlara baktı!

 

Artık bu onuncu faz komutanlar Zhan Ye için bir tehdit unsuru değildi. Onuncu faz komutanlardan iki sıra üstte olan Zhan Ye'nin en basit saldırısı bile onları hemen öldürmeye yeterdi. Göz açıp kapayıncaya kadar yüz tanesini biçerdi!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29091 Üye Sayısı
  • 279 Seri Sayısı
  • 39859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr