Bölüm 573: #####

avatar
2084 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 573: #####


 

Bölüm 573: #####

 

Chu Mu Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin bu kadar açık açık konuşmasını beklemiyordu. Eski kavgalarda ne olursa olsun Chu Mu Beyaz Kabusu çağırmamıştı. Aslında Beyaz Kabus henüz sekizinci faz dokuzuncu evrede orta seviye bir hükümdar olmasına rağmen çok yetenekliydi ve dokuzuncu faz düşük evre orta seviye hükümdarlarla kolayca savaşabilirdi. 

 

Ruh Sarayı Beyaz Kabusun kullanılmasını yasaklamıyorsa Chu Mu 1.5 milyarını Beyaz Kabus için kullanabilirdi. Sonraki alemlerde Chu Mu Beyaz Kabusa güvenebilirdi. 

 

"O zaman çok teşekkürler Yaşlı Ruh Öğretmeni De. Bu bahsettiğiniz yaşlı kim?" diye sordu Chu Mu meraktan. Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin söyledikleri perde arkasından kendini koruyan bir yaşlı olduğunu ima ediyordu.

 

"Bu yaşlı adam sen Ruh Sarayına ilk geldiğinde fark etmiş seni. Normalde gizemli bir şekilde belirir ve kaybolur, Ruh Sarayında onu gören çok azdır. Seninle ilgilenmem de onun tembihi üzerine." Yaşlı Ruh Öğretmeni De bu yaşlının kim olduğunu ifşa etmemişti, kimliğini açıklayacak gibi de durmuyordu.

 

Chu Mu hemen Yaşlı Li'ye sordu ama Yaşlı Li de bilmiyordu, belki de bu yaşlı Ruh Sarayının Avlusundaki adamdı...

 

Ruh Sarayının Avlusunda Ruh Sarayının en yetkin en güçlü kişileri bulunurdu, unvanları onuncu seviyeyi geçen insanlar. Saray Avlusundakilerin kim olduklarını halk bilmezdi. Bu Saray Avlusundaki yaşlılarla "yaşayan cesetler" diye dalga geçmeye cüret edebilen birkaç genç vardı.

 

Bu alayların sebebi avludaki yaşlıların ortalıkta gözükmemesiydi, sanki tabuta girmişlerdi. En önemlisi de Ruh Sarayındakilerin çoğu bu yaşlıların gerçek kimliklerini bilmezdi. Chu Mu, görevlerini görmezden gelip sürekli ilaçlarla uğraşan Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin bir Ruh Sarayı yaşlısı olduğunu düşünmezdi. 

 

Ruh Sarayında Yaşlı Ruh Öğretmeni De gibi birçok yaşlı vardı. Yedi Büyük Saraydan birkaç Saray Lordu, Kutsal Bölge Sarayının kutsal muhafızları, Dış, Orta ve İç Saraylardaki yöneticiler, Yüce Kutsal Kütüphanedeki sayısız alim ve çocuklarla oynayıp çaylarını yudumlayan yaşlılardan hiçbiri Saray Avlusuyla iletişime geçmemişti. Kimse içeride her şeyden sorumlu büyük bir yaşlı olup olmadığını bilmiyordu. Chu Mu da kendisiyle ilgilenen bu yaşlının kim olduğu konusunda bir fikre sahip değildi. Ruh Sarayı yaşlıları Chu Mu'nun Beyaz Kabusu kullanmasını umursamadığına göre Chu Mu'nun da korkacak bir şeyi yoktu, hemen Beyaz Kabusunu güçlendirmek için en uygun ruh eşyalarını aramaya koyuldu.

 

Normal mağazalarda 1.5 milyarlık ruh eşyası bulmak oldukça zordu, bu yüzden Yaşlı Ruh Öğretmeni De Chu Mu'yu Tüccar Birliği yaşlılarından birine yolladı ve pahalı bir Kabus Ruhu aldırdı. 

 

Chu Mu geçmişte kocaman Dev türü ruhlarıyla Hayalet Kralını güçlendirmişti. Bu Ruh Öğretmeninin eşsiz ruh eşyası özümseme yöntemi ya da kayıp ruh tekniğiydi. Chu Mu bu işin detaylarını anlamıyordu ama güçlü bir ruh hayvanının ruhunu arıtarak hayvanı güçlendiren yöntemler oldukça üst seviye ve gizemli güçlendirme yöntemleriydi. Ayrıca bir türün gücünü yükseltmenin en doğrudan yoluydu.  

 

Chu Mu bir vakit belirledi ve 1.5 milyarını Kabus Ruhuna harcayarak sekizinci faz dokuzuncu evre Beyaz Kabusunu güçlendirdi.

 

Güçlendirme yöntemi çok yoğun olduğu için Chu Mu Ye Qingzi'den ruh gücü ilacı almıştı ki güçlendirme sırasında ruh gücü bitmesin.

 

“Nie~~~~~~”

 

Beyaz Kabus beyaz alevlerle kaplı bir şekilde Chu Mu'nun önünde duruyordu. Hep Chu Mu'ya benzemişti bu hayvan, Chu Mu hep şeytani bir aynaya bakıyor gibi hissederdi. 

 

"Hazırsan güçlendirmeye başlayabiliriz." Dedi Chu Mu Beyaz Kabus'a.

 

“Nie~~~~~~" Chu Mu'nun şeytani alevler içinde yanan hâli olan Beyaz Kabus kafasını salladı ve şeytani gözleri kapanıp açılmaya başladı. 

 

"Ne oldu?" Chu Mu, Beyaz Kabusun garip tavırlarını fark etmişti.

 

” Nie~~ nie~~ " Dedi garip bir dilde konuşan Beyaz Kabus yavaş yavaş.

 

Chu Mu'nun yüzünde bir gülümseme belirdi, "Tabii ki seni güçlendiriyorum. Elimdeki Kabus Ruhu sahte gibi mi duruyor?" dedi. 

 

Aslında Beyaz Kabus sırf ortalığı karıştırmak için beni güçlendir diye tutturmuştu.

 

Beyaz Kabus çok zekiydi, bunun Chu Mu için ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Gücü belli bir noktaya ulaştığında içgüdüsel olarak efendisinin ruh gücünü tüketecekti. Bu yüzden doğal olarak asla ruh eşyası güçlendirmelerinden kendisine pay düşmezdi. 

 

Yani Beyaz Kabus Chu Mu'nun kendisini güçlendireceğini hiç düşünmemişti. Bir de 1.5 milyarlık ruh eşyası almıştı! Böyle bir şeyi daha önce hiçbir hayvanı için yapmamıştı! 

 

Zorlayıcı Kutsal Bölgede Beyaz Kabus Chu Mu'nun ruhunu tehdit etmişti ama Chu Mu hiç kendisini suçlamamıştı. Beyaz Kabus kendisini suçlu gördüğü için bu olayda sonra hep daha fazla çalışmıştı, özellikle de Kutsanmış Kutlu Bölgede.  

 

Şu anda Chu Mu Beyaz Kabusa oldukça değerli ruh eşyaları veriyordu, yani belki de Beyaz Kabus ilk defa Chu Mu'nun diğer ruh hayvanlarıyla eşit seviyede olacaktı. Eğer vücudu alevden olmasa Beyaz Kabus oracıkta ağlayıverirdi. Chu Mu ise benzer şeyler yaşadığından Beyaz Kabusun aklından geçenleri tahmin edebiliyordu. Yüzünde nazik bir gülümseme belirdi, "Geçmişte seni güçlendirmedim çünkü türünün seviyesi çok yüksekti. O ruh eşyaları senin işine yaramazdı. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu alemde karşımıza birçok güçlü rakip çıkacak. Dövüşlerde sana güveneceğim." 

 

”Nie ~ ~ ~ " Beyaz Kabus birden vaftiz oluyormuşçasına yükseldi; savaşa girecek gibi coşmuştu. Neyse ki Chu Mu Beyaz Kabus'un ruh alevlerine alışmıştı, Beyaz Kabus'un bu coşkusuna aldırmadı.

 

Beyaz Kabus kısa bir süre sonra eski hâline döndü, Chu Mu aralarındaki ruh bağının daha da yakınlaştığını hissedebiliyordu. Yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi.

 

Chu Mu'nun hayatındaki dönüm noktası Mo Xie'nin ortaya çıkmasıydı. Ancak eğer Beyaz Kabus olmasa Chu Mu'nun ruh andacı o kadar yüksek seviyelere çıkamazdı. Yedinci aleme girmesi, Tianxia Şehrine ulaşması hep Beyaz Kabusla alakalı şeylerdi. 

 

Ayrıca açıkçası aradan geçen o kadar seneden sonra Chu Mu Beyaz Kabus'a alışmıştı da. Beyaz Kabus'un ruh tüketmesi içgüdüleriyle alakalıydı. Chu Mu tehlikelerin, dehşetin, şeytanlığın farkındaydı ama bu hayvan Chu Mu büyürken her adımında hep yanında olmuştu. Her zaman ne olursa olsun Chu Mu için savaşmıştı, Chu Mu'nun ilk ruh hayvanıydı.

 

Chu Mu ruh hayvanlarının zayıf olmasını ya da tür seviyelerinin düşük olmasını umursamıyordu. Kendisini takip ettikleri, her zaman yanında oldukları sürece ne kadar şeytani olurlarsa olsunlar onun ruh hayvanlarıydı hepsi ve Chu Mu onları güçlendirirdi!

 

"Tamam, başlayalım hadi." Dedi Chu Mu Beyaz Kabus'a.

 

Beyaz Kabus ciddiyetle kafasını salladı. Chu Mu'nun emirlerini dinleyerek yavaş yavaş Kabus Ruhunu vücuduna almaya hazırlandı. Sonra da kendi ruhuna bir seferde bir santim olacak şekilde yaklaşmaya başladı.

 

Kabus Ruhunun ruh enerjisi devasaydı, Chu Mu ruh andacını enerjiyi Beyaz Kabusa aktarmak için kullandığında kendi ruh gücü hızla tükenmişti. Hatta neredeyse Kabus Ruhunun zihni direncini hissedebiliyordu. 

 

”Nie ~ ~ ~ ~ ~" Beyaz Kabus ruhların kabusuydu ve Kabusun inatçılığını hissedebiliyordu. Hemen şeytan gibi bağırmaya, onu korkutmaya başladı! 

 

Beyaz Kabusun korkutma tekniği oldukça etkiliydi ve Chu Mu'nun da ruhuyla birleşince yavaş yavaş Kabus Ruhunu bastırmaya başladılar. Sonrasında ruh yavaşça enerji oldu ve o enerji de Beyaz Kabus'un enerjisine dönüştü. 

 

Bu Beyaz Kabus'tan görülmemiş bir iş birliğiydi. Doğuştan kendi türünden olanları tüketme yeteneği vardı ve güçlü Kabus Ruhu yanına geldiğinde Beyaz Kabus artık Chu Mu'nun ruh andacının yardımına ihtiyaç duymadan 1.5 milyarlık Kabus Ruhunu tüketmeye başladı!! 

 

“Hu hu hu hu~~~~~~" Beyaz Kabus'un üstündeki alevler daha da kuvvetle yanmaya başlamıştı. Sanki alevler Chu Mu'nun tüm odasını kaplayacaktı.

 

Kısa bir süre sonra Beyaz Kabus'un alevleri Chu Mu'nun odasını kül etmişti. Neyse ki Beyaz Kabus alevlerini bir nebze de olsa kontrol edebiliyordu, oda tamamen mahvolmamıştı.

 

Ruh tüketimi büyük bir ruh acısına sebep oluyor ve bu acı da Chu Mu'nun ruh gücünü hızla tüketiyordu.

 

Chu Mu bunun ne kadar sürdüğünü hissetmedi. Beyaz Kabus'un tüketimi sona erdiğinde ruh gücü neredeyse tamamen bitmişti, bildiği tek şey buydu.

 

”Nie~~~~~ " Diye zayıfça bağırdı Beyaz Kabus. Şeytan alevleri beklenmedik bir şekilde tamamen kaybolmuştu, cıva vücuduyla tam bir şeytana benziyordu! 

 

Vücudundaki şeytan alevleri hep üstünde olan bir deri gibiydi, Chu Mu ilk defa onu alevleri sönmüş bir hâlde görüyordu. 

 

"Genç efendi, Beyaz Kabus'un alevleri tamamiyle yok oldu. Muhtemelen yeni bir şeytan alevi doğmak üzere! Beyaz Kabus'un duyguları değiştiğinde bu sıra dışı Kabus da evrim göstergeleri vermeye başladı. Ruhu özümsemeyi bitirdi sonunda!!" diye bağırdı Yaşlı Li heyecan içerisinde.

 

Yürekten gelen gülümsemesi Chu Mu'nun bembeyaz yüzünü de güldürmüştü.

 

Chu Mu hızla Beyaz Kabus'un hâlini fark etti ve onu ruh hayvanı uzayına geri çağırdı.  

 

Beyaz Kabus ruh hayvanı uzayına geri döndüğünde hemen derin bir uykuya daldı. Vücudunda beliren başka özel bir işaret yoktu. Geçmişte Hayalet Kral ruh eşyalarıyla güçlendirildiğinde o da derin bir uykuya dalmıştı, tıpkı şu an Beyaz Kabus'un yaptığı gibi.

 

Kısa bir süre sonra tüm vücudunu kaplayan yeni ve daha yüksek seviyede bir şeytan alevi olacaktı!!

 

Daha yüksek seviyeli bir alev de Beyaz Kabusun tür seviyesinin yükseldiğinin habericisiydi!!

 

Beyaz Kabus doğuştan orta seviye bir hükümdardı, bu yükseltmeyle yüksek seviye hükümdar olacaktı!!!

 

Beyaz Kabus uyandığında Chu Mu'nun artık yeni bir Beyaz Kabus'u olacaktı, gerçek bir yüksek seviye hükümdar olan bir Beyaz Kabus!!! 

 

Bölüm 573: Yüksek Sınıf Hükümdar, Beyaz Kabus (2)

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39517 Bölüm Sayısı


creator
manga tr