Bölüm 572: #####

avatar
2227 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 572: #####


 

Bölüm 572: #####

 

Birinci ve ikinci alem bittikten sonra Chu Mu Şeytan Ağacı Askerini güçlendirmişti ve geriye 100 milyonu kalmıştı. Hemen sonrasında üçüncü alemde bir 150 milyon daha kazanmıştı.

 

Dördüncü alemde kimsenin geçmesine izin vermediği için 400 milyon daha kazanmıştı ve beşinci ve altıncı alemlerde toplamda 850 milyon kazanmıştı.

 

Bunların hepsini toplayınca Chu Mu'nun 1.5 milyarı olmuştu!

 

Birkaç gün içerisinde yedinci aleme girecekti ve buradaki düşmanlarının daha güçlü olacağının farkındaydı.

 

Bu düşmanların karşısına üçlü kontrolle çıkması çok zor olurdu. Önceki alemlerde Chu Mu kasıtlı olarak ruh hayvanlarını güçlendirmemişti. Bunun yerine buraya kadar gelmek için eski takımının gücüne güvenmişti . 1.5 Milyarı bir seferde bir ruh hayvanına harcamayı düşünüyordu, çok az ruh eşyası harcadığı için gücünü hızla yükseltecekti.

 

Chu Mu kararını vermişti, Göklerin Altındaki Savaşında karşılaştığı uzmanlar kendisini bu karara zorlamış sayılırdı. Özellikle de dördüncü alemde karşılaştığı Jiang Zhi ve altıncı alemde karşılaştığı gerçek uzmanların yardımcıları... Chu Mu üç tane dokuzuncu faz orta seviye hükümdârı olsa bile bir sonraki alemde işinin zor olacağının farkındaydı!

 

Bu yüzden de dördüncü alemden beri parasını biriktiriyordu. Şimdi toplamda 1.5 milyarı olmuştu. Bu miktar orta yaşlı ve yaşlı nesildekiler için bile büyük bir miktardı. Ve şimdi Chu Mu tüm bu 1.5 milyarı tek ruh hayvanı için kullanacaktı, hayvanları arasında en yüksek potansiyele sahip ruh hayvanına harcayacaktı!  

 

Mo Xie, Buz Perisi ve Şeytan Ağacı Askeri ruh eşyalarıyla güçlendirilmişti, bu yüzden Chu Mu 1.5 milyarı bu hayvanlarına harcasa bile zar zor seviyelerini yükseltirdi. 

 

Dördüncü alemde Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı başarıyla dokuzuncu faza evrilmişti. Karanlık alem tekniği sayesinde Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanının gücü dokuzuncu faz orta seviye hükümdar seviyesine kadar çıkabilirdi. Ancak gücünü bir daha yükseltmenin sadece iki yolu vardı. Biri İblis Evi bulmaktı diğeri de savaşmaktı. Ruh eşyalarının çok büyük bir etkisi olmuyordu. 

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu da Chu Mu'nun seçeneklerinden biriydi. Altıncı alemde dokuzuncu faz dördüncü evreye yükselmişti ve dövüş gücü orta seviye hükümdarlarla eşti, neredeyse yüksek seviye hükümdar bile sayılabilirdi. Chu Mu tüm 1.5 milyarını ona harcarsa muhtemelen yüksek seviye hükümdar sınıfına ulaşabilirdi.

 

Orta seviye hükümdâr ve yüksek seviye hükümdâr arasında iki seviyelik bir fark vardı. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu gerçekten de yüksek seviye hükümdâr olursa Chu Mu'nun gücünde büyük bir yükselme olurdu.
Bu yüzden de Chu Mu'nun aklına en çok yatan ruh hayvanı Bağlayıcı Rüzgar Ruhuydu.

 

Zhan Ye de hep ruh eşyalarıyla yükselmişti, bu yüzden 1.5 milyarı onda harcamak da akıl kârı olmazdı.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhunun iki seviyelik yükselişine kıyasla Zhan Ye ancak sekizinci faz düşük seviye hükümdardan dokuzuncu faz düşük evre orta seviye hükümdara yükselecekti. Bu miktarı Zhan Ye'ye harcamak boşa olurdu, Zhan Ye'nin dövüş seviyesi orta seviye hükümdara yakındı. Biraz zaman tanınırsa Zhan Ye muhtemelen Chu Mu'nun diğer ruh hayvanlarına yetiştirdi.

 

Chu Mu, Hayalet Kral'ı şimdilik düşünmüyordu. Çünkü bu hayvanın asıl iyi olduğu nokta savunma ve güçtü, bazı savaş alanlarında zaten yenilmezdi. Ancak patlayıcı dövüş gücü konu olduğunda Mo Xie, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu, Zhan ye ve Beyaz Kabus'dan çok gerideydi. 1.5 milyarla Hayalet Kralı güçlendirmek Chu Mu'nun dövüş gücünü çok fazla yükseltmezdi ve onun için hiç iyi bir seçenek olmazdı çünkü Hayalet Kral'ı her türlü savaşta kullanmak mümkün değildi.

 

"Biraz düşündüm de uygun olan tek seçenek Bağlayıcı Rüzgar Ruhu. Yaşlı Li, sen ne diyorsun?" Chu Mu uzun bir süredir düşünüyordu.

 

"Bağlayıcı Rüzgar Ruhu yeni ruh hayvanınız ve hâlâ tam kontrol ettiğiniz söylenemez. Bağlayıcı Rüzgar Ruhunu güçlendirebilirsiniz ama bu en iyi seçenek değil..." dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu da düşünüyordu, çünkü Bağlayıcı Rüzgar Ruhu ve kendisi arasındaki koordinasyona çok alışmamıştı. 

 

Yaşlı Li asıl Zhan Ye'yi güçlendirme taraftarıydı. Şu ana kadar Chu Mu daha Zhan Ye'nin gerçek gücünü sergilememişti. Zhan Ye dokuzuncu faz orta evre orta seviye hükümdâr seviyesine çıkarsa son evre yükseltmesiyle birlikte şüphesiz rakiplerini silip süpürürdü.

 

Ancak Zhan Ye'yi güçlendirmenin büyük bir eksisi de vardı: Zhan Ye'nin gücünün ortaya çıkması için savaşın son evresine kadar beklemek lazımdı.

 

Savaşta mutlak güç kullanılması gereken bir sürü vakit vardı. Chu Mu'nun dört kontrollü düşmanlarla karşılaşacağı bir sürü an olacaktı şüphesiz, hepsinin de dokuzuncu faz orta seviye hükümdar ruh hayvanları hazırda olacaktı. Üçe karşı dört durumunda diğer iki ruh hayvanı bastırılıp yenilirse Zhan Ye son evrede güçlense bile muhtemelen bu artık bir işe yaramazdı. 

 

“Nie~ ~ ~ ~ Nie~~~~~~~” Chu Mu ve Yaşlı Li zor bir durumda kalmıştı, Chu Mu'nun içindeki Beyaz Kabus birden şeytan gibi çığırtmaya başladı, sanki bir şey anlatmaya çalışıyordu.

 

Beyaz Kabus çığırtmaya başladığı an Chu Mu'nun diğer ruh hayvanları da bağırmaya başladı. Sürekli planlar ve kumpaslar kuran Beyaz Kabus'un susmasını istiyorlardı. 

 

Ancak Beyaz Kabus'un çığırtkanlığı Chu Mu'nun gözlerini parlattı. Yaşlı Li'ye sordu: "Ruh Sarayı ve Kabus Sarayı hep birbirine düşman olmuştur. Eğer Ruh Sarayından bir üye yanlışlıkla Kabus türünden bir hayvan ele geçirse bu utanç verici bir şey olmazdı, değil mi?" 

 

"Bu... Bu duruma bağlı. Kendini uzun süredir Ruh Sarayı üyesi olarak tanıtıyorsun. Ruh Sarayının birkaç kuralını biliyorsundur artık. Ruh Sarayının kurallarına göre üyeleri Kabus Sarayı, Ruh Hayvanı Sarayı ve Ruh İttifakına katılamaz. Ancak kurallarda bir Kabusa sahip olamaz diye bir şey yok."

 

"En iyisi Beyaz Kabusu çağırmaman çünkü birkaç lanet ihtiyar mutlaka başına bela açacaktır. Ama ikinci sınıfın en yüksek onurunu elde edersen Ruh Sarayındaki birkaç ihtiyar da, o Yaşlı Ruh Öğretmeni gibi, seni korur. Ruh Sarayında mantıklı yaşlılar da var. Ruh hayvanları arasında doğuştan gelen bir farklılık olmadığını düşünürler. Asıl fark insanlardadır..." dedi Yaşlı Li. 

 

"Yani kısacası Beyaz Kabusu savaşta çağırırsam Ruh Sarayında bana karşı çıkanlar olacaktır. Ama en yüksek onuru elde edersem bir gözlerini açıp diğerini kapatırlar, öyle mi?" diye sordu Chu Mu.

 

"Genç efendi, bu soruları Yaşlı Ruh Öğretmenine sormanız daha doğru olur," dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu'nun ruh hayvanları arasında tür sıralaması en yüksek olan Beyaz Kabus'tu. Bir de Beyaz Kabus evrim geçirmek için neredeyse sadece Chu Mu'nun ruh gücünden yararlanıyordu, nadiren ruh eşyaları tarafından güçlenirdi.

 

1.5 milyarlık ruh eşyası Beyaz Kabusta kullanılsa gücündeki artış muazzam olurdu.

 

Bir de dövüş gücü açısından bakıldığında Beyaz Kabus Chu Mu'nun asıl ruh hayvanıydı, diğer hayvanların üstünde, ezici bir aurası vardı. Gücünü arttırabilirse sıradışı dövüş yöntemleri ve ruh şeytanı alevlerinin dehşet gücü sayesinde şüphesiz en az Mo Xie kadar hiddetli olurdu. 

 

Ayrıca Beyaz Kabus normalde kendi arzusuna göre savaşırdı ama Chu Mu her faz ve her evrede onu geliştirmişti. Onla olan ruh bağlantısı çok yakındı ve onu Bağlayıcı Rüzgar Ruhundan çok daha iyi kontrol edebiliyordu. 

 

"Gidip de sorayım," dedi Chu Mu ve Yaşlı Ruh Ustası De'nin yolunu tuttu. 

 

Chu Mu Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin Ruh Sarayında iyi bilinen bir yaşlı olduğunu düşünürdü. Yarışma yetkilileri için baş hakem olduğunda Chu Mu De'nin Saray Lordundan bile yüksek bir seviyede olduğunu anlamıştı! 

 

Yaşlı Ruh Öğretmeni De Chu Mu'ya karşı oldukça korumacı davranıyordu. Chu Mu dördüncü alemde Luo Bölgesi Tarikatından Jiang Zhi'yi öldürdükten sonra Luo Bölgesi Tarikatının yaşlılarının öfkesine ve kınamalarına katlamıştı. 

 

Ama Ruh Öğretmeni De de burnundan ateş solumuştu adeta: "Becerikli olmayanlar kendini utandırmasın. Jiang Zhi Ruh Sarayının genç neslinden birini öldürmüş olsaydı ben ünümle onu korurdum." Sorun yaratmaya gelen yaşlıların yüzlerinden kötü niyetleri anlaşılıyordu, Chu Mu'yu sorgulamaya gelmişlerdi.

 

Ancak Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin söylediklerini duyduktan sonra bu sözde uzmanlar bir kelime bile edemediler! Chu Mu ancak o zaman iki kere iyileşmesine yardımcı olan bu ihtiyarın Ruh Sarayında oldukça yüksek bir konumda olduğunu anlamıştı! 

 

"Chu Che veledi, çok yaşlı olsam ve boş zamanım çok olsa bile böyle başıma bela açıp durma..." Yaşlı Ruh Öğretmeni De Chu Mu'nun kendisini görmeye geldiğini anlamıştı ve hemen Chu Mu'nun altıncı alemde birini daha öldürdüğünü, yine korunma amaçlı geldiğini sanmıştı.

 

"Heh.... Bu sefer bela falan yok." Chu Mu kafasını salladı utanarak. Ruh Sarayına gireli çok olmamasına rağmen Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin başını belaya sokmuştu.

 

Chu Mu çok fazla oyalanmadan asıl ruh hayvanının Beyaz Kabus olduğunu söyledi.

 

Chu Mu bunu anlatırken Yaşlı Ruh Öğretmeni De de bir ilaç arıyordu. Chu Mu sözlerini bitirdiğinde Yaşlı Ruh Öğretmeninin elleri titredi ve elindeki şişe yere düştü; bam... 

 

"Nasıl olur da Beyaz Kabusun olur?!" Yaşlı Ruh Öğretmeni De hayretler içerisinde Chu Mu'ya dönmüştü.

 

Chu Mu, Yaşlı Li'ye olayı açıklattı. Yaşlı Li Yaşlı Ruh Öğretmeni De'ye uzun uzun Chu Mu'nun nasıl Kabus Sarayı tarafından ele geçirildiğini anlattı. Tabii ki önemli kısımlardan bahsetmedi. Chu Mu'nun ileride Ruh Sarayının nüfuzuna ihtiyacı olacaktı ancak şu anda Yarı Şeytan Mo Xie'den ve Camgöbeği Gizli Ejderhadan bahsetmek iyi olmazdı...

 

"Ah bu velet, bu velet... Binglan çocukluğundan beri saf ve nazikti, dünya onu yozlaştırmamıştı. Sonra da baban gibi bir belaya bulaştı. Şimdi de başımıza senin gibi bir velet çıktı, akıl mantık dinlemez..." Hikayeyi dinleyen Yaşlı Ruh Öğretmeni De bir iç çekti. 

 

“...” Chu Mu biraz utanmıştı. Yaşlı De'nin kendisini ve babasını aşağılayacağını hiç düşünmemişti. 

 

"Neyse, ilginç bir olay. Kabus Sarayının adamlarını kendi ruh hayvanıyla vurmak." Yaşlı Li'nin tavrı hemen değişmişti. Beyaz kaşlarını çatmıştı. 

 

Yaşlı Ruh Öğretmeni De'nin de tavrının değiştiğini gören Chu Mu diyecek bir şey bulamıyordu.

 

Yaşlı Ruh Öğretmeni De tekrar Chu Mu'ya baktı ve bir kahkaha patlattı, "Seni velet, hiç beklemezdim asıl hayvanını gizliyor olmanı. Bu Beyaz Kabusun dövüş gücü Bağlayıcı Rüzgar Ruhundan çok daha yüksek. Doğru kullan da insanların ağızları açık kalsın. İstediğin kadar çağır, sıkıntı değil. Ben seni koruyamasam bile seni koruyan başka yaşlılar olacaktır. Kimse sana bir şey yapmaya cesaret edemez." 

 

Bölüm 572: Yüksek Sınıf Hükümdar, Beyaz Kabus (1)

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39549 Bölüm Sayısı


creator
manga tr