Bölüm 538: Çarpışma, Hayalet Kral vs. Çıkıntılı Kemik Hayvanı

avatar
2363 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 538: Çarpışma, Hayalet Kral vs. Çıkıntılı Kemik Hayvanı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Çok zaman geçmemişti. Chu Mu’nun Tianxia Şehri’ne geldiği ve sonrasında hemen sekizinci seviye Büyüleyici Dünya’ya girip dokuzuncu evrenin orta seviyelerindeki komutan sınıfı ruh hayvanıyla karşı karşıya geldiğinden beri çok zaman geçmemişti.

 

Chu Mu o zamanlar dokuzuncu evrenin orta seviyelerindeki Dehşet Kurdu’nu öldürmek için hemen hemen tüm gücünü harcamıştı. Şimdi ilk âleme girmek ve onuncu evre komutanla yüzleşmek zorundaydı. Demek oluyordu ki, Dehşet Kurdu’yla savaştığı zaman ikinci sınıfın sınırında bile değildi.

 

Önceki yöntemlerine göre eğitim yapıp gelişmiş olsaydı, şu anda bir isimsiz olmakla kalmaz, üçüncü sınıfın nihai onurunu bile elde edemeyebilecek durumda olurdu.

 

Chu Mu bu yüzden boyunu aşan savaşlara girme kararının doğru olduğunu hissetti. Tehlikelerle dolu bir yaşam deneyimlemeden ve güçlü yaratıklara meydan okumadan bu kadar kısa zamanda gücünü nasıl arttırabilirdi? Ya da potansiyelini nasıl yükseltebilirdi?

 

Chu Mu tüm duygularını bastırarak bir büyü okudu. Gerçek bir savaşa başlamak üzereyken, onuncu evre komutan yenilmez bir varlık olmasa da tüm dikkatini savaşa vermek zorundaydı.

 

Chu Mu kükremeleri duydu ama yüzüğün içinde sadece bir ruh hayvanı vardı. Diğer kükremeler yeraltından geldiğinden savaş alanının altında kilitli olan başka ruh hayvanları olduğunu anladı.

 

“Hou hou hou hou!!!!!!!!!!!!” Sonunda yardımcı hakemin büyüsü sona erdi ve ruh hayvanı yüzüğü aniden parlamaya başladı. Göz kamaştırıcı parlaklık savaş alanına yayıldı. Chu Mu ondan iki yüz metre uzaktaydı ama vahşi hayvanın aurası hemen dibindeymiş gibi hissetti!

 

Hayvan tipi aura her yanı sarmalamaya başladı. Işığın içinde, beş metrelik bedeniyle sağlam hayvanı görmek mümkündü. Bedeni kastan ibaretmiş gibiydi ve önünde duran kişi nefes almakta bile zorlanırdı. Bu da, kaslı bedenin kişiyi kolayca ezebilecek olmasındandı!

 

Ama insanları korkutan şey, yaratığın kaslı bedeni değil, eklemlerindeki çıkıntılı kemiklerdi. Bu çıkıntılı kemikler sağlam kılıçlar gibiydi ve dokunduğu bedeni kesip kanını akıtacağı muhakkaktı!

 

“Onuncu evre Çıkıntılı Kemik Hayvanı!! Yüksek seviye komutan sınıfı!! Dahası, çıkıntılı kemiklerinin uzunluğuna bakılırsa güçlendirme geçirmiş!!”

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı!! Tamamen evrimleşmiş olması, bu yaratığın çok korkutucu görünmesine sebep oluyordu. Onu görenler derin bir nefes almadan edemedi.

 

Bu Ruh Hayvanı Savaşı turunun ilk etabıydı ama yine de karşısına onuncu evre yüksek seviye komutan sınıfı çıkmıştı. Bu zorluk normal değildi; sıradan bir ikinci sınıf uzman için çok şiddetli bir savaş olacağı kesindi!

 

Göklerin Altındaki Savaş’ın her âleminin zorluğu aşırı yüksekti. Dahası, ilerledikçe zorluk artmaya devam edecekti. Beşinci âlemden sonrası, sıradan insanlar için neredeyse geçilemezdi. Bundan dolayı, Chu Mu ilk âlemi bile küçümsemedi.

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı mutlak güç tipi bir ruh hayvanıydı. Chu Mu daha önce, Yuan Ormanı’ndayken yedinci evrede olan bir tanesine rastlamıştı.

 

Böyle bir yaratığın karşısında doğal olarak dikkatsiz davranamazdı. Büyüsünü okuduktan sonra Hayalet Kral’ı çağırdı.

 

Onuncu evre Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın savaş gücü dokuzuncu evre orta seviye hükümdardan aşağı değildi. Yani, Shen Yicheng’in dokuzuncu evre Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı’na denkti.

 

Böyle güçlü saldırılara sahip bir ruh hayvanına karşı, Hayalet Kral’ın güçlü savunmasını kullanmalı ve durumu kontrol altına almalıydı.

 

Hayalet Kral sekizinci evrenin yedinci seviyesine ulaşmıştı zaten. Chu Mu onu çağırdıktan hemen sonra Hükümdar Hayalet Dönüşümü’nü kullandı.

 

Savunması ve gücü %50 oranında yükseldi.  Chu Mu onu sadece savunma için çağırmamıştı; Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın savunmasını kırmak için onun mutlak gücüne de ihtiyacı vardı.

 

“Nong!!!!!!”

 

Hayalet Kral, kavisli kılıcını sıkıca tuttu. Düşmanıyla arasında iki yüz metre vardı. Hükümdar Hayalet Dönüşümü’nden sonra, savunması sahte dokuzuncu aşamaya, gücü sekizinci aşamanın zirvesine ulaşmıştı.

 

Böyle bir durumda, Karanlık Sağlam Kaya’nın güçlü savunma yeteneğiyle, Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nı tamamen durduramasa da bir süre boyunca onunla başa baş savaşabilirdi.

 

Hayalet Kral’ın Çıkıntılı Kemik Hayvanı’yla teke tek savaşması, savaşın kısa sürede bitmesinin hiçbir yolu olmadığı anlamına geliyordu.

 

Chu Mu Hayalet Kral’ı çağırdıktan hemen sonra başka bir büyü okudu ve sekizinci evrenin dokuzuncu seviyesinde olup orta seviye hükümdar sınıfına ulaşmış Buz Perisi’ni çağırdı.

 

“Hou hou hou hou!!!!!!!”

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın gözleri ona doğru ilerleyen Hayalet Kral’a kilitlendi. Bedenindeki çıkıntılı kemikler yavaşça kalınlaşmaya ve keskinleşmeye başladı.

 

Sonunda saldırısına başladı. Bedeni çıkıntılı kemiklerle dolu bu ruh hayvanı bedeni patlayıcı bir güçle dolarak koştu. Kumlu zemin adımlarının gücü altında ezildi; geniş ve sağlam Ruh Hayvanı Arenası’nın hafifçe sarsıldığı bile hissedilebilirdi!

 

“Bedeni etle karşılaştığında kemikler eti parçalayacak. İkinci sınıfın testleri gerçekten anormal.” dedi kederli izleyiciler.

 

Onuncu evre komutan sınıfıyla ancak otuz yaşındaki ruh hayvanı eğitmenlerinin uğraşabildiği pek çok zaman vardı. Genç nesilden biri ilk testte böyle bir canlıyla karşılaşmışken nasıl korkmazdı ki?

 

Hayalet Kral’ın hızı %80 azalmıştı ve hareketleri büyük ölçüde etkilenmişti. Ama Hayalet Kral hantal bir kaya tipi canlı değildi. Hızı %80 azalmış olsa bile, otuz metre katetmesi bir saniye alırdı!

 

Bu savaşın her anı izleyicilerin kalplerini sarsacaktı. Tezahüratlar ve çığlıklar tekrar ortaya çıktı. Savaşanların yaydığı heyecan verici atmosfer izleyicilerin öncekinden daha fazla heyecanlanmasına ve seslerinin daha fazla çıkmasına sebep oldu.

 

Hayalet Kral, güç bakımından kendinden iki seviye daha yüksek Çıkıntılı Kemik Hayvanı’ndan aşağı değildi. Hayvan tipi yetenekleri çarpıştığında, Hayalet Kral’ın dört metrelik zırhlı bedeni elli metre geriledi.

 

Ama geriledikten sonra bile dengesini kaybetmedi. Geriye doğru kayarken kavisli kılıcını yere sapladı ve sürüklenen bedenini yerinde tuttu.

 

“Mo Dang Kılıcı!” Chu Mu emir verdi!

 

Hayalet Kral bedenini sabitledikten sonra kılıcını zeminden kurtarıp kaldırdı. Çıkıntılı Kemik Hayvanı ona doğru koşarken kavisli kılıcı şiddetle titremeye başladı. Bu zeminin de titremesine sebep oldu ve bu andan faydalanan Hayalet Kral kılıcını Çıkıntılı Kemik Hayvanı’na doğru savurdu!

 

Titreşen kılıç her şeyi parçalarken bıçak her şeyi süpürdü. Bu saldırı küçük bir dağa yapılmış olsaydı, dağı paramparça ederdi!

 

Çıkıntılı kemik Hayvanı Hayalet Kral’dan otuz metre uzaktaydı hâlâ ve Hayalet Kral’ın kılıç saldırısı karşısında kollarını çapraz olarak göğsüne çekip eklemlerindeki çıkıntılı kemikleri uzattı!

 

Keskin beyaz kemikler...Eklemlerinden çıkan çıkıntılı kemikler kemik kılıçlardan oluşan bir kalkan oluşturdu. Çıkıntılı Kemik Hayvanı bu savunmaya güvenerek Hayalet Kral’ın saldırısından kaçınmadı ve Mo Dang Kılıcı saldırısının kenarına doğru vahşice koşmaya devam etti.

 

Mo Dang Kılıcı Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın kemik kalkanında hafif bir yara bırakırken Çıkıntılı Kemik Hayvanı Hayalet Kral’ın önünde ortaya çıktı!

 

Kollarını havaya kaldırdı ve kemik kalkanını büyük bir güçle savrulan sayısız Çıkıntılı Kemik Kılıcı’na dönüştürdü. Bu büyük güç Hayalet Kral’a çarptığında, izleyiciler arenada bir boyutsal bozulma olduğunu fark ettiler. Bu, sınırlarına ulaşan bir gücün cisimleşmesiydi!

 

Bu, kesinlikle dokuzuncu aşamanın erken seviyelerine ulaşmış bir saldırıydı!

 

Böyle bir saldırı, rakibin savunmasının dokuzuncu aşamaya ulaşmadığı hâllerde, ölüme ya da ağır yaralanmaya sebebiyet verirdi. O anda herkes gerildi, zira Hayalet Kral’la Çıkıntılı Kemik Hayvanı arasındaki iki seviyelik farkı görebiliyorlardı.

 

Fark üç seviye olduğunda, tek hamlede ölüm ihtimali olurdu. Ama iki seviyelik farkın üstesinden gelmek de kolay değildi.

 

“Beng!!!!!!!!”

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın saldırısı Hayalet Kral’ın bedeninde patladı. Ama bu vahşi yaratık, düşmanını yenmek için keskin çıkıntılı kemiklerinin düşmanının bedenini kesmesine değil de, sağlam çıkıntılı kemiklerinin düşmanını ezip parçalamasına güveniyordu!

 

“Nong!!!!!!!”

 

Hayalet Kral kükredi. Karanlık Kristal Kaya’yla çevrili bedeni Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın saldırılarınca uçuruldu ve Chu Mu’nun on metre önüne düştü.

 

“Nong~~~~~” Hayalet Kral tekrar ayağa kalkmadan önce bir süre yerde çırpındı. Bedenindeki Karanlık Kristal Kaya hâlâ parlaktı ve bu şiddetli saldırıda yaralandığına dair hiçbir iz görünmüyordu.

 

“Bu Hayalet Kral yaralanmamış görünüyor sadece, öyle değil mi?”

 

“Öyle değil; sadece görünüş değil, gerçekten yaralanmadı. Zırhında en ufak bir yara bile yok, görmüyor musun?”

 

“Ama bu dokuzuncu aşamada bir saldırı. Hayalet Kral’ın savunması güçlü olsa dahi çatlamalıydı. Nasıl zarar görmemiş olabilir?”

 

“Bu tür tekniği olan Hükümdar Hayalet Dönüşümü’nün mutlak savunması olmalı. Gerçi bu da olamaz. Hükümdar Hayalet Dönüşümü savunmasını ancak sahte dokuzuncu aşamaya ulaştırabilir. İki seviye fark varken, tam güçle yapılan bir saldırı onu yaralayabilmeliydi en azından.”

 

Savaş alanında hızlıca şaşkınlık ve kafa karışıklığı içeren bağırışlar yankılandı. Hiç kimse sekizinci evrenin yedinci seviyesindeki Hayalet Kral’ın, dokuzuncu evre orta seviye hükümdar savaş gücüne sahip Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın tam güçle yaptığı saldırıya nasıl dayanabildiğini anlayamadı!

 

Savaş alanındaki Chu Mu Hayalet Kral’ın bedenine baktı ve yüzünde bir gülümseme ortaya çıktı.

 

Dört yüz milyonluk ekipman. Değeri de faydası da daha doğrudan bir şekilde görülemezdi!

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39688 Bölüm Sayısı


creator
manga tr