Bölüm 529: Rüzgar Ruhu’nun Gözyaşları, Dokuzuncu Evre Bağlayıcı Rüzgar Ruhu

avatar
2720 12

Charm of the Soul Pets - Bölüm 529: Rüzgar Ruhu’nun Gözyaşları, Dokuzuncu Evre Bağlayıcı Rüzgar Ruhu


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Chu Mu’yla Bağlayıcı Rüzgar Ruhu arasındaki zihinsel bağlantı bu bir ayda zayıfladıkça zayıflamıştı. Şu anda Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun en fazla hangi yönde olduğunu bilebilirdi. Onu bulup bulamayacağı başka bir meseleydi.

 

“Genç arkadaş, burada düzgünce eğitim yap, eh? Bu amca şimdi ayrılacak!” dedi Ruh Sarayı mensubu rahat bir şekilde.

 

Chu Mu başıyla onayladı ve adama veda etti.

 

Gözlerini kapattı ve Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nu bulabilmek için ruhundaki parçalanmış, zayıf zihinsel bağlantıyı kullanmaya çalıştı.

 

Chu Mu’yu şaşırtan şey, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun güçlü rüzgar kuşağının eteklerindeymiş gibi görünmesiydi. O bölge, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu Kabilesi’nin bölgesi değildi.

 

“Her neyse, hadi gidip göz atalım.” Chu Mu bir an düşündükten sonra ona doğru ilerlemeye karar verdi.

 

……………….

 

Güçlü rüzgar kuşağının eteklerindeki rüzgar gücü, Chu Mu’nun ruh hayvanları için bir engel oluşturuyor ve onların savaş güçlerinin bir ölçüde azalmasına neden oluyordu.

 

Chu Mu çevredeki rüzgar gücünü algılamak için ruh andacını serbest bıraktı. Rüzgarın yönünden, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’ndan öğrenmiş olduğu Rüzgar Yolu’nu aramaya çalıştı.

 

Bulduktan sonra, zor da olsa, güçlü rüzgar kuşağının eteklerinin derinliklerine doğru ilerlemeye başladı.

 

Güçlü rüzgar kuşağının etekleri oldukça geniş bir bölgeydi. Daha önce karşılaştığı adam bile, mevcut gücüyle iki ay boyunca güçlü rüzgar bölgesinde dolaşıp durmuştu. Muhtemelen Chu Mu’nun fazladan birkaç ay harcaması gerekirdi.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun hâlâ çok uzakta olduğunu hissedebiliyordu ama asıl amacı ruh hayvanlarının gücünü artırmak olduğundan, ilerlerken sürekli ruh hayvanlarını çağırarak onları savaştırdığından pek kayıp yaşadığı söylenemezdi.

 

Kalan zamanda Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın güç seviyesini yükselterek onu sekizinci evrenin dokuzuncu seviyesine ulaştırmaya odaklandı.

 

Ve ruh nesnelerinin yardımı olmadan, bu kolay bir iş değildi.

 

……………..

 

Sonraki aylarda, Chu Mu tüm zamanını güçlü rüzgar bölgesinin eteklerinde geçirdi.

 

Savaştı, soğuk rüzgarların içinde ilerlemeye devam ederken durmaksızın savaştı...Elli gün böyle devam etti ve Chu Mu’nun ruh hayvanları yavaşça çevreye alıştı. Ruh hayvanları uzun vadeli rüzgar karşısında güçlü rüzgar kuşağının güçlü baskısına alıştı ve eskisi kadar güç durumda kalmamaya başladı.

 

Bu elli günde, Chu Mu sürekli kendisi için buz tipi ruh nesneleri kullandığından, Buz Perisi sekizinci evrenin dokuzuncu seviyesine ulaşan ilk ruh hayvanı oldu.

 

Hemen ardından neredeyse aynı anda Karanlık ve Mo Xie de sekizinci evrenin dokuzuncu seviyesine ulaştı. Dokuzuncu evreye geçip geçemeyecekleri ruh nesnelerinin etkilerine bağlı olacaktı.

 

Rüzgar kuşağındaki savaşlar, Zhan Ye için çok elverişsiz olduğundan bu elli gün içinde ancak sekizinci evrenin yedinci seviyesine ulaşabildi.

 

Şeytan Ağacı Askeri de beklendiği gibi sekizinci evrenin dokuzuncu seviyesine ulaşırken Hayalet Kral sekizinci evrenin altıncı seviyesine ulaştı.

 

Beyaz Kabus uçabiliyor ve rüzgar kuşağında daha sık savaşıyordu. Dahası, bu aşağılık şeytan başkalarının ondan daha güçlü olmasına dayanamıyordu. Bu sebepten gücü sekizinci evrenin dokuzuncu seviyesine ulaştı. Orta seviye hükümdar olarak, savaş gücü Chu Mu’nun ruh hayvanları arasında en güçlüsüydü.

 

“Elde ettiğim rüzgar kristalleri, ruh hayvanı kristalleri ve rüzgar tipi ruh nesnelerinin toplamı altı yüz milyon altın ediyor. Ruh hayvanı yakalayamadığımdan oldukça yavaş biriktirebiliyorum.” Chu Mu iç çekti.

 

Chu Mu’nun ruh hayvanı yüzüğünde elli milyon altın değerinde, sahte hükümdar olan genç bir ruh hayvanı vardı ve onunla birlikte toplam kazanı altı yüz elli milyon yapıyordu. Önceden kendine koyduğu sekiz yüz elli milyon hedefine ulaşamamıştı.

 

İlaçlarının hemen hemen tamamını kullanmıştı ve ilaçsız bir şekilde güçlü rüzgar kuşağının eteklerinde ilerlemeye devam etmek çok tehlikeliydi. Ayrıca sürekli savaştıklarından ruh hayvanları bitap düşmüştü ve ruh beslemesine ihtiyaç duyuyorlardı.

 

“Bağlayıcı Rüzgar Ruhu yakınlarda olmalı. Kabilesi bu kadar uzakken buraya nasıl gelmiş olabilir?” Chu Mu kendi kendine mırıldandı.

 

Bu elli günde, Chu Mu sürekli Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun olduğu yöne doğru ilerlemişti. Buraya geldiğinde, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’na çok yaklaşmıştı zaten. Ama çok zaman geçtiğinden aralarındaki bağlantı neredeyse tamamen kaybolmuştu. Şu anda bir göçebe olan Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

 

Kafasının üstünden tuhaf bir çığlık geldi. Kafasını kaldırdığında aceleyle belli bir yöne doğru uçan, kahverengi rüzgarla çevrili birkaç ruh hayvanı gördü.

 

“Genç Efendi, bunlar Şiddetli Rüzgar Şeytanları!” dedi Yaşlı Li.

 

“Şiddetli Rüzgar Şeytanları mı? Onların imparatorluğuna mı girdik?” dedi Chu Mu şaşkın bir şekilde, rüzgarı izlerken.

 

Gökyüzünde, üç-dört metre uzunluğunda dört tane kahverengi figür vardı. Rüzgar tipi Peri ırkından farklı olarak, uzun ve yırtık pırtık cübbeler giyen cadılar şeklindeydiler. Sesleri de cadıların cırtlak seslerine benziyordu.

 

“Şiddetli Rüzgar Şeytanı İmparatorluğu yıkıcı rüzgar kuşağında olmalı. Bunlar da etki alanlarını artırmak için daha önce başka kuşaklara gönderilenlerden olmalılar. Aceleci şekilde bir bölgeye toplandıklarına göre, orada bir savaş yaşanıyor olmalı ve Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun da orada olma ihtimali var.” dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu başıyla onayladı. Hemen Karanlık’ın sırtına atlayarak ona Şiddetli Rüzgar Şeytanları’nın toplandığı bölgeye uçmasını emretti.

 

Savaş rüzgar kuşağının yakınlarındaydı ve bin metre yükseklikteydi. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı Şiddetli Rüzgar Şeytanları’nın toplandığı yere doğru uçarken saklanmak için Karanlık Dansı’nı kullandı.

 

Chu Mu’nun bakışları kaotik rüzgarı aştı ve kullanılan sayısız rüzgar tekniğini uzaktan gördü. Güçlü kaotik rüzgar Chu Mu’nun yakasına çarptı, Chu Mu kendini korumak için ruh andacını kullanıyor olmasaydı kıyafetleri anında paramparça olurdu.

 

Sayısız rüzgar tipi teknik havada dans etti. Kahverengi Şiddetli Rüzgar Şeytanları bölgenin yarısını işgal ediyor gibiydi. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun bedeni çok ufak olduğundan burada olsa bile Chu Mu’nun onu bulabilmesi çok zordu.

 

“Bu Şiddetli Rüzgar Şeytanları’nın güçleri arasındaki farkı nasıl ayırt edebilirim?” Chu Mu çok uzaktan izliyordu ve kaotik savaş alanına girme niyetinde değildi.

 

“Deminkiler savaşçı sınıfı Şiddetli Rüzgar Şeytanları’ydı. Belirgin özellikleri üç gözlü olmaları ve cadıların saçlarına benzer kafalarının üzerindeki rüzgar tüyleridir. Bu rüzgar tüyleri rüzgarı daha iyi kontrol etmelerini sağlar.”

 

“Komutan sınıfı Şiddetli Rüzgar Şeytanları’na Şiddetli Rüzgar Şeytan Liderleri denir. Bedenleri, Şiddetli Rüzgar Şeytanları’na nazaran daha sağlamdır ve kafalarının üstünde iki rüzgar anteni vardır, onlar sayesinde aşırı güçlü rüzgar algılama yetenekleri vardır. Rüzgar tipi teknikleri kontrol etme yetenekleri Şiddetli Rüzgar Şeytanları’ndan daha güçlüdür.”

 

“Hükümdar sınıfı Şiddetli Rüzgar Şeytanları’na Şiddetli Rüzgar Şeytan Efendileri denir. Şekilleri daha kötücüldür ve en belirgin özellikleri kafalarının üstünde iki tane aşırı güzel rüzgar kuş tüyü olmasıdır.”

 

“İmparator sınıfı Şiddetli Rüzgar Şeytanları’na Şiddetli Rüzgar Şeytan İmparatorları denir. Kafalarında aşırı kıymetli bir rüzgar tacı vardır. İnsanların bildiği en vahşi ruh hayvanlarından biridir.” dedi Yaşlı Li.

 

Yaşlı Li’nin sözleri bittikten sonra, Chu Mu dikkatini havada sürekli rüzgar tipi teknikler kullanan Şiddetli Rüzgar Şeytanları’na verdi.

 

Gerçekten de onların kafalarının üzerinde farklı özellikler olduğunu gördü. Rüzgar tüyleri ve rüzgar antenleri olanlar vardı ve rüzgar antenleri olanlar, rüzgar tüyleri olanlardan birkaç seviye daha güçlü rüzgar tipi teknikler kullanıyorlardı.

 

Chu Mu bir anda yirmi Şiddetli Rüzgar Şeytanı’nın arasından, diğerlerinden farklı bir kafa özelliği olan ruh hayvanını fark etti!

 

“Bu rüzgar kuş tüyü olabilir mi? O hükümdar sınıfı Şiddetli Rüzgar Şeytan Efendisi mi?” diye sordu şaşkınlıkla.

 

“Öyle gerçekten de. Görünüşüne bakılırsa dokuzuncu evrenin erken seviyelerine ulaşmış. Çevresindeki Şiddetli Rüzgar Şeytan Savaşçıları ve Şiddetli Rüzgar Şeytan Liderleri muhtemelen onun emirlerini dinleyerek buraya toplanmış.” dedi Yaşlı Li.

 

“Qin~~~~~~~~~”

 

Kaotik gökten aniden keskin bir çığlık geldi. Gökyüzünü kaplayan rüzgar tipi tekniklerin ortasında, ufak ve çevik bir beden aniden sıkı kuşatmadan çıktı ve kendi başına duran bir Şiddetli Rüzgar Şeytanı Savaşçısı’nın önüne titrek bir şekilde uçtu.

 

Rüzgar figürü ufak kollarını uzattı ve siyah kaotik bir rüzgar ileri fırlayarak henüz hiçbir savunma yapamamış Şiddetli Rüzgar Şeytan Savaşçısı’nı parçaladı!

 

“Hu hu hu hu~~~~~~~”

 

Şiddetli bir rüzgar savruldu ve ufaklık, Şiddetli Rüzgar Şeytan Savaşçısı’nı öldürdüğü anda sayısız Şiddetli Rüzgar Şeytanı’nın saldırısıyla karşılaştı. Yabani bir ot gibi acımasız ve güçlü bir rüzgar tarafından yutuldu…

 

“Beklendiği gibi...çok fazla Şiddetli Rüzgar Şeytanı’yla karşı karşıya. Onun için çok fazla.” Chu Mu, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nu kurtarmak için aceleyle Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı oraya doğru sürdü.

 

Yeraltı Rüyası!

 

Karanlık’ın çatal boynuzlarından fırlayan koyu bir ışık şeytani rüya bölgesinin etkilerini taşıyarak Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun peşindeki birkaç Şiddetli Rüzgar Şeytanı’nı yuttu.

 

Chu Mu, Şiddetli Rüzgar Şeytanları’nın rüya bölgesine dalmasını fırsat bilerek hemen Beyaz Kabus’u çağırdı ve onların saldırılarına karşı koydu.

 

“Qin~~~~~~”

 

Eşsiz derecede yorgun olan Bağlayıcı Rüzgar Ruhu Chu Mu’nun geldiğini fark ederek anlaşılmaz bir ses çıkardı. Fazla direnmeden Chu Mu’nun onu Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın bedenine çekmesine izin verdi.

 

“Beyaz Kabus, kaçarken bizi koru. Karanlık, hadi buradan ayrılalım.” Chu Mu emirlerini verdi.

 

Çok sayıda Şiddetli Rüzgar Şeytanı vardı ve içlerinden biri dokuzuncu evre Şiddetli Rüzgar Şeytan Efendisi’ydi. Savaşmaya isteksiz olduğundan, Chu Mu Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nu yakaladıktan sonra güvenli bir yere kaçıp kaçmama isteklerini görmezden geldi.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın sırtında yatan Bağlayıcı Rüzgar Ruhu ise, gözlerini dokuzuncu evredeki Şiddetli Rüzgar Şeytan Efendisi’ne dikmişti. Gözlerinden yoğun bir öldürme niyeti yayılıyordu. İyileştikten sonra, dokuzuncu evredeki Şiddetli Rüzgar Şeytan Efendisi’ni öldürmeye geleceği barizdi!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42665 Bölüm Sayısı


creator
manga tr