Bölüm 521: Mo Xie vs. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu (2)

avatar
3006 12

Charm of the Soul Pets - Bölüm 521: Mo Xie vs. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu (2)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Mo Xie orada soğukça durdu ve gümüş göz bebeklerinde Dokuz Kuyruklu Tilki’nin şeytani ışığı parlarken Bağlayıcı Rüzgar Ruhu tarafından salınan şiddetli rüzgarın bedenine doğru uçmasına izin verdi.

 

Gümüş kürkü, şiddetli rüzgarda sertçe dalgalandı. Orada öylece durmaya devam ederken bedenindeki cisimsiz şeytani aura daha da şiddetlendi ve Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun rüzgar gücüyle çarpıştı. Bu, tüm savaş alanının kaotik şeytani auralarla dolmasına neden oldu.

 

“Mo Xie, Anlık Saldırı!” dedi Chu Mu.

 

Rüzgar tipi ruh hayvanlarıyla savaşırken en çok dikkat edilmesi gereken şey mesafelerdi. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu oldukça güçlü yakın dövüş yeteneklerine sahip olsa da onu yenmenin tek yolu ona yaklaşmaktı. Yoksa Mo Xie daha güçlü olsaydı bile bu uzun menzilli hükümdarın dengi olamazdı.

 

“Sou!!!!!” Mo Xie’nin gümüş figürü bir anda kayboldu ama siyah renkli kaotik rüzgarın içinde hareket yolu belli belirsiz görülebilirdi.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun öfkesi yavaş yavaş korkunç bir rüzgar fırtınasına dönüştü. Savaş alanının sağlam zemininde kırbaç izleri görünmeye başladı. Mo Xie, uzun menzilli ve alan etkili saldırıların mükemmel kombinasyonuna sahip bu ruh hayvanının önünde sıyrılıp duruyordu ve ona yaklaşması bile aşırı zordu…

 

“Hu hu hu hu hu~~~~~~”

 

Güçlü kasırga neredeyse yüz metre yüksekliğinde muazzam bir kavis aldı ve aşılamaz bir rüzgar duvarı oluşturdu. Mo Xie daha hızlı olsa bile, bunu aşıp Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’na saldırabileceği kadar yaklaşması imkansızdı.

 

Dahası, bulunduğu mesafeden, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun tüm rüzgar tipi saldırıları tehdit oluşturuyordu. Bu güç de, Mo Xie’yi Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun yetmiş metrelik menzilinde sürekli hareket etmek zorunda bırakıyordu.

 

Şiddetli rüzgarlar o kadar güçlüydü ki, her şeyi süpürüyordu. Mo Xie ile Bağlayıcı Rüzgar Ruhu arasında tek bir sakin alan bile yoktu. Güçlü rüzgar tipi saldırıların altında, ne kadar hızlı olursa olsun geçecek bir bölge bulmak imkansızdı.

 

Yüksek seviyeli kaotik rüzgar çok yüksek öldürme becerilerine sahipti. Dört seyirci durmaksızın rüzgar tipi teknikler kullanan Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’na baktı ve kullandığı kaotik rüzgar alanından hiçbir yaratığın geçip de ona yaklaşamayacağını düşündü. Dahası, bu rüzgar alanında dilediğince hareket edebiliyor, dilediği hedefe kilitlenip saldırabiliyordu.

 

“Neredeyse tüm rüzgar tipi teknikleri sekizinci aşamaya ulaşmış. Saldırıları bu kadar yoğunken devasa bir ruh hayvanı ordusu bile, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’na yaklaşamaz. Orta seviye hükümdar sınıfı rüzgar tipi ruh hayvanları gerçekten de zalimane!”

 

“Mo Xie’nin hızı yeterince yüksek ama Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun rüzgar alanı neredeyse aşılamaz. Tekniklerin birbirlerine bağlanmasında hiç hata yok. Rüzgar tipi ruh hayvanları arasında gerçekten yenilmez durumunda!”

 

…………….

 

“Mo Xie, Dokuz Kuyruk Şaşırtması!” dedi Chu Mu.

 

Sonunda iki kasırga arasında bir çatlak buldu. Bu anı çok uzun süredir beklediğinden kaçırmamak için Mo Xie’ye en hızlı sıyrılma yeteneğini kullanmasını söyledi.

 

Mo Xie’nin dokuz gümüş kuyruğu şiddetli rüzgar içinde açıldı; bir illüzyon yaratarak Mo Xie’nin bedeninin hayalet gibi kaybolmasına neden oldu…

 

İki kasırga arasındaki aşırı küçük çatlağın içinden çevik bir figürün geçtiği ve iki kasırganın arkasında ortaya çıktığı görülebilirdi.

 

“Geçti!!” Chu Ning heyecanla bağırdı. Elemental tipi bir ruh hayvanıyla uğraşırken, sadece uzun menzilli saldırılar dizisinden geçilip rakibe yaklaşılarak ölümcül bir saldırı başlatılabilirdi.

 

“Bağlayıcı Rüzgar Ruhu hareketsiz bir ruh hayvanı değildir muhtemelen, değil mi?” dedi Ye Qingzi.

 

“Tüm elemental dünyası ruh hayvanları oldukça yavaş değil mi?” diye sordu Chu Ning.

 

Herkes tarafından bilinen temel ruh hayvanı bilgilerindendi bu: Elemental Dünyası ruh hayvanları hakkındaki en korkunç şey, menzilli tekniklerinin büyük yıkım gücüydü. Yeterli alana sahip olduğu sürece, kendilerinden daha güçlü ruh hayvanlarının bile canlarına okuyabilirlerdi.

 

Tekniklerinin yıkıcı güçleri aşırı yüksekken ölümcül bir zayıflıkları da vardı; o da, yakın dövüş yeteneklerinde aşırı zayıf olmalarıydı. Bunun nedeni, yakın mesafedeyken tekniklerini kullanabilmelerine yeterli büyü okuyacak zaman bulamamaları, sonuç olarak da güçlü teknikler üretememeleriydi.

 

Chu Ning’in anlayışına göre, Mo Xie Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun bölgesinden geçip saldırmaya başladığı sürece bu savaşı o kazanacaktı.

 

Geçmişte, Chu Mu’nun da Elemental Dünyası ruh hayvanlarına karşı olan bilgisi bu düzeydeydi; ama Bağlayıcı Rüzgar Ruhu ve Linyin Hayvanı arasındaki savaşa tanık olduğundan bu bakış açısını değiştirmişti.

 

Yüksek güç seviyesine ve orta seviye hükümdar sınıfı savaş gücüne sahip olan Bağlayıcı Rüzgar Ruhu, güçlü özniteliği ve yetenekleriyle ruh hayvanlarının zirvesinde durabiliyordu; bir zayıflığını bulmak neredeyse imkansızdı!

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu rüzgar tipi bir ruh hayvanıydı ama rüzgar tipi ruh hayvanlarının hareket kısıtlamalarını miras almamıştı. Harekete geçtiğinde ne hızı ne de sıyrılma yetenekleri Mo Xie’den aşağı değildi!

 

“Qin~~~~~~~”

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu hava akımlarını dilediğince kontrol edebilirdi ve doğuştan gelen bir uçma yeteneğine sahipti. Hareket ederken arkasında iz bırakmazdı ve hız tipi ruh hayvanları bile çoğu zaman onu yakalayamazdı.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu savaş alanında kısıtlanmadan hareket ederken, Mo Xie onu yakalamak için sürekli rüzgar alanlarını kırmak zorundaydı. Bu sebeptendi ki, savaşın başından beri Mo Xie bir tane bile saldırı tekniği kullanamamıştı.

 

Hızı sadece korkunç olarak tanımlanabilen Mo Xie’nin sadece bir daire içinde koşuşturup durduğunu gören dört seyirci de şok oldu. Düşmanlarının etrafında daire çizenin şimdiye kadar hep Mo Xie olduğu bilinmeliydi!

 

“Sonunda tür avantajının ne anlama geldiğini anladım. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun Ruh Sarayı’nın yedi aziz hayvanından biri olması şaşırtıcı değil. Absürt bir rüzgar kontrol yeteneğine, şeytanlarla kıyaslanabilir bir hıza ve sıyrılma yeteneğine ve doğuştan gelen savaş becerilerine sahip. Böyle bir rüzgar tipi ruh hayvanı gerçekten mükemmel!” Bu, Chu Xing’in ilk kez orta seviye hükümdar görüşüydü ve kalbi deli gibi atıyordu.

 

En başta, Ruh Sarayı’nın unvan seviyelerinin özelliklerini ve farklılıklarını anlamamıştı ama yedinci seviye unvanın Ruh Sarayı Kutsal Bölgesi’ne girmeye ve bu mükemmel rüzgar tipi ruh hayvanını elde etme fırsatı bulmaya yettiğini düşündükten sonra kalbi sarsıldı ve daha yüksek unvan seviyesine ulaşmaya çalışmanın ne anlama geldiğini anladı.

 

……………..

 

“Wu~~~~~~~”

 

Rüzgar tipi tekniklerin saldırısı altında, Mo Xie sonunda yaralandı.

 

Yüksek seviyeli kaotik rüzgar Mo Xie’nin bedenini havaya fırlatarak onu neredeyse savaş alanının en yüksek noktasına ulaştırdı. Bedeni yüksek hızda dönerken yaşadığı baş dönmesi, dengesini yeniden sağlamak için Alev Dansı’nı kullanamamasına neden oldu.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu havada uçarken bir anda gözleri parladı. Mo Xie havada süzülürken Bağlayıcı Rüzgar Ruhu hava akımıyla çevikçe hareket etti. Gururla dolu küçük bedeniyle havada durdu ve kaotik rüzgar yüzünden baş dönmesi yaşayan Mo Xie’ye doğru ellerini uzattı.

 

“Qin!!!!!!!!!” Parmaklarında aniden siyah bir ışık belirdi ve bir an sonra, Mo Xie’yi sersemleten kaotik rüzgarın etrafında siyah yırtıklar ortaya çıkmaya başladı.

 

Kaotik Rüzgar Oyuğu!

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun parmaklarıyla temas ettiği siyah çatlakların en kenarında siyah renkli bir rüzgar oyuğu ortaya çıktı. Rüzgar oyuğu sadece Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun parmak ucu boyutundaydı ama dışa doğru genişledi. Neredeyse savaş alanının dörtte birini yuttu!

 

Savaş alanının dörtte biri birkaç yüz metrelik bir alandı!

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu uzun bir çığlık attı ve savaş alanının dörtte biri Kaotik Rüzgar Oyuğu’ndan etkilendi. Zemin dönmeye başladı ve çok sayıda madde Kaotik Rüzgar Oyuğu’na emildi!

 

Savaş alanı bir kap gibiydi, rüzgar oyuğu güçlendikçe kabın kendisi bile ona doğru emilmeye başladı. Bu teknik, savaş alanının çevreleyen birkaç koruyucu katmanın kırılacaklarmış gibi sarsılmaya başlamasına neden oldu.

 

Mo Xie, rüzgar oyuğunun en güçlü noktasından yirmi metre bile uzak değildi. Büyük rüzgar gücünü algıladıktan sonra bedenindeki Kraliyet Alevleri şiddetlendi ve Mo Xie, güçlü Kaotik Rüzgar Oyuğu’na saldırmak için alevleriyle şeytani aurasının gücünü kullanmaya çalışmaya başladı.

 

Şeytani aura ve Kraliyet Alevleri rüzgar oyuğuna emilirken dengesizleşmeye başladı. Mo Xie’nin bedeni tekniğin yıkıcı gücünün en yoğun olduğu kısma yaklaşıyordu. İçine emildiğinde, kesinlikle paramparça olacaktı!

 

“Mo Xie, Uğursuz Parıltı!”

 

“Wu wu wu!!!!!!” Mo Xie aniden direnmeyi bıraktı ve bedeninin emilmesine izin verdi.

 

Rüzgar oyuğuna hızla yaklaşırken gözlerindeki anormal bakış Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun gözleriyle buluştu.

 

Mo Xie’nin Uğursuz Parıltısı, zeki Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nu kontrol altına almaya yetmezdi ama anlık bir şaşkınlık yaratarak tekniğini bozabilirdi!

 

“Mo Xie, İllüzyon!”

 

Mo Xie bedenini çevirdi ve Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’na saldırı başlatmak için bu hareketin gücünü ödünç aldı. Beklenmedik şekilde beş özdeş Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi ortaya çıktı.

 

Beş Gece Cehennem Tilkisi Diyagramı!

 

Gümüş şeritlere benzer kırk be kuyruk salındı. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun kaçış yolunu görkemli bir şekilde kapattılar.

 

Sıyrılma yetenekleri daha güçlü olsaydı bile Mo Xie’nin kırk beş kuyruğunun zincirlerinden kaçamazdı.

 

“Wu wu wu wu!!!!!!”

 

Mo Xie’nin beş figürü Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun beş ayrı yönünde durdu ve onu sertçe zemine çekmeden önce kırk beş kuyruk onu yakaladı.

 

“Beng!!!!!!!”

 

Beş Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi gümüş renkli beş buz heykeli gibiydi. Bedenlerini saran alevler yayılırken sertçe yere indiler...etkileyici ve acımasızdılar!

 

“Pai!!!!! Pai!!!!!! Pai!!!!!!!”

 

Kırk beş kuyruk farklı yönlere çekildiler. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu kemiklere sahip olmasa bile Mo Xie’nin tekniği, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun ufak ve zayıf bedenine ağır bir hasar vermeye muktedirdi!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42664 Bölüm Sayısı


creator
manga tr