Bölüm 491: Yaşam ve Ölüm, Onuncu Aşama Rüzgar!

avatar
2443 6

Charm of the Soul Pets - Bölüm 491: Yaşam ve Ölüm, Onuncu Aşama Rüzgar!


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Tüm rüzgar kuşağına geniş bir gökyüzü dahildi. Rüzgar tipi ruh hayvanlarının çoğu gökyüzünde yaşardı! Zemin etrafındaki rüzgar kuşağı, rüzgar kuşağının çok ufak bir parçasını içerirdi sadece!

 

Rüzgar kuşağına girdiklerinden beri, Li Heng sürekli gökyüzüne dikkat etmekteydi, çünkü gerçek rüzgar tipi ruh hayvanları üzerlerindeydi.

 

Şu anda, Li Heng bir anda rüzgar çukurunun üzerindeki gökyüzünde ortaya çıkan bir çift göz gördü. Bu gözlerin ardındaki koca silüeti de belli belirsiz bir şekilde görebiliyordu!

 

Rüzgar kuşağındaki en güçlü rüzgar ancak dokuzuncu aşamaya ulaşabilirdi. Onuncu aşama güç tarafından oluşturulan bu rüzgar çukuru muhtemelen güçlü bir rüzgar tipi canlı tarafından yaratılmıştı. Ama bu canlı bu bölgeden ayrılmamıştı. Aslında yukarıda duruyor, üç insanı yukarıdan izliyordu!

 

“Ting Lan! Çabuk kaç!” Li Heng’in yüzü hemen değişti ve savaşın ortasında olan Ting Lan’a bağırdı.

 

Ting Lan ne olduğunu anlamadığından arkasını dönüp Li Heng’e baktı. Tam rüzgar çukurunun ölü merkezinde duruyordu, bu da devasa rüzgar tipi ruh hayvanının tam altında olduğu anlamına geliyordu. Bu ruh hayvanı aşağı indiği anda, Ting Lan’ı ve ruh hayvanlarını mutlaka öldürecekti!

 

“Wengwengwengweng~~~~~~~~~~~”

 

Li Heng’in sesi çıktığı anda tüm rüzgar çukuru garip bir şekilde sallanmaya başladı. Rüzgar çukurunun içinde, sayısız toz parçası yükselirken yavaşça hava girdapları şekillendi.

 

Chu Mu en başta bu tekniğin sıradan rüzgar tipi tekniklerden ne kadar farklı olduğunu fark edemedi. Bununla beraber, bu fenomenin tüm rüzgar çukurunun her yerinde meydana geldiğini fark ettiğinde, hemen korkunç bir rüzgar tipi tekniğin toplandığını anladı!

 

“Hemen buradan kaçın!” diye bağırdı Li Heng tekrar. Ardından Ölümsüz Ming Kuşu’nun sırtına atladı ve gizemli ve güçlü rüzgar tipi ruh hayvanının tekniğini durdurmak için onuncu evre kanat tipi ruh hayvanını ona doğru sürdü!

 

Onuncu aşama rüzgar tipi teknik bir kez kullanıldığında, Chu Mu’yu ve Ting Lan’ı parçalara ayırırdı!

 

Chu Mu şu anda kolayca kaçabilecek durumdaydı ama Ting Lan’ın dört ruh hayvanı hâlâ rüzgar çukurunun içinde rüzgar tipi ruh hayvanlarıyla savaşmaktaydı.

 

Dört tane onuncu evre Kasırga Perisi ve bir tane sekizinci evre Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’yla karşı karşıya kalan Ting Lan dayanıklılığını koruyarak kazanmak için ruh hayvanlarını değiştirmeye güvenmek zorundaydı. Güçlü rüzgar tipi ruh hayvanının kısıtlamasıyla, dört ruh hayvanıyla birlikte kendisi de dezavantaja düşmüştü.

 

Ama güçlü rüzgar tipi ruh hayvanı çoktan Ting Lan’a kilitlenmiş gibiydi, onun hareket edememesine ve tüm yüzünün bembeyaz kesilmesine neden olmuştu.

 

“Ah!!!!!!” Ting Lan sonunda Kasırga Perisi’nin saldırısından kaçınamadı ve şiddetli rüzgar ona vurduğunda yumuşak bedeni doğruca gökyüzüne fırladı, örgülü saçları dağıldı…

 

Ting Lan’ın kendi beden eğitimine hiç önem vermediği açıktı. Gökyüzüne fırladıktan sonra bayıldı!

 

Güçlü rüzgar tipi ruh hayvanı havadaydı! Ting Lan yüz metre yükseldiğinde kesinlikle parçalara ayrılacaktı!

 

Chu Mu elbette onun ölmesini izleyemezdi, bu yüzden Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’yla birlikte çukura atladı.

 

“Mo Xie!” Karanlık’ı rüzgar çukuruna doğru sürerken büyü okudu. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı koşuyorken yanında Kraliyet Alevleri yanmaya başladı ve hemen Mo Xie’nin bedenine dönüştü!

 

Chu Chen kimliğiyle Mo Xie’yi çağıramazdı ama o kadar tehlikeli bir durumdaydı ki, bunu umursayamazdı. Sonuçta, sadece Mo Xie’nin hızı ve gücüyle, onuncu aşama rüzgar tipi teknik düşmeden önce Ting Lan’ı kurtarabilirdi.

 

“Mo Xie, Kasırga Perisi’yle ilgilen. Karanlık, yüksel!” dedi Chu Mu.

 

Mo Xie’nin Kraliyet Alevleri rüzgarla harlamıştı. Gümüş bedeni çevik bir şekilde Kasırga Perisi’nin önünde ortaya çıktı ve Silüet Kraliyet Alevli Pençe sertçe onuncu evre Kasırga Perisi’nin bedenini kesti!

 

Beş Kraliyet Alevli Pençe Kasırga Perisi üzerinde iz bıraktı ama sadece bir tane. Onuncu evre Kasırga Perisi’nin savunması oldukça güçlüydü. Sekizinci evrenin yedinci seviyesindeki Mo Xie bu savunmayı aşamadı.

 

Mo Xie hemen onuncu evre Kasırga Perisi’nin dengi olamayacağını anladı ve bu yüzden taktik değiştirerek sürekli olarak Kasırga Perisi’nin etrafında koşturarak saldırılarla onu taciz etti.

 

Chu Mu, Mo Xie’nin yeteneğine inanıyordu. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı gökyüzüne sürdüğünde, gökyüzündeki rüzgarlar çoktan Çalkantılı Rüzgar seviyesine ulaşmıştı. Bu rüzgar gücü, insanın cildinin parçalanmasına neden olabilirdi!

 

Yukarı baktığında, Ting Lan’ın ince bedeninin derisinin rüzgar tarafından yüzüldüğünü fark etti. Bedeninde pek çok kanlı yara vardı. Kasırga Perisi’nin Baş Döndürücü Çalkantılı Rüzgar’ı tarafından vurulmuştu sonuçta. Rüzgardan çıkmadıkça bilincini kolayca geri kazanamazdı.

 

“Yönetilen Karanlık!” dedi Chu Mu, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’na.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı uzun bir çığlık attı ve hemen etrafındaki bölge tamamen karanlığa gömüldü.

 

Karanlık, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın daha güçlü olmasını sağladı. Karanlık Dansı’nı kullandığında zarif bir şekilde öne atıldı ve sürekli devam eden Baş Döndürücü Çalkantılı Rüzgar’dan doğruca geçti.

 

Çalkantılı Rüzgar’dan uçtuğunda, Chu Mu çevikçe Ting Lan’ın elini yakaladı ve onu sıkıca kavradı.

 

“Karanlık, aşağı in!” Ting Lan’ı yakaladıktan sonra daha fazla havada kalmaya cesaret edemedi, çünkü onuncu aşama tekniğin öncü gücünün daha da kuvvetlendiğini hissedebiliyordu.

 

Baş Döndürücü Çalkantılı Rüzgar’dan çıktıktan hemen sonra baygın Ting Lan’a vermek için bir ilaç çıkardı ve Ting Lan’ı uyandırmak için yüzünü tokatlamaya başladı.

 

Baş Döndürücü Çalkantılı Rüzgar’dan ayrıldıktan sonra, Ting Lan ayılmaya başlamıştı bile. Güzel gözlerini açtığında, Chu Mu’nun yüzünü tokatlamak üzere olduğunu gördü ve içgüdüsel olarak iyice Chu Mu’nun kucağına gömüldü.

 

“Çabuk tüm ruh hayvanlarını geri çek.” dedi Chu Mu, Ting Lan’ın uyandığını görünce.

 

Ting Lan şimdi kendine gelmişti. Aşağı baktığında, onun yönetimi olmadan dört ruh hayvanının da kötü bir duruma düştüğü fark etti. Daha fazla tereddüt etmeye cesaret edemeden tüm ruh hayvanlarını geri çekmek için hızlıca bir büyü okudu.

 

Chu Mu da bu zamanı Mo Xie’yi geri çekmek için kullandı. Bununla birlikte, ruh hayvanları geri çekildiğinde dört Kasırga Perisi ve bir Bağlayıcı Rüzgar Ruhu tamamen Chu Mu ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı üzerine kilitlendi.

 

Dört tane onuncu evre Kasırga Perisi ve bir sekizinci evre Bağlayıcı Rüzgar Ruhu varken, Chu Mu onlara nasıl denk olabilirdi?

 

“Karanlık, kaç buradan!”

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın Yönetilen Karanlık Tekniği’nin etkisi devam ediyordu. Yere indiğinde, hızı iyice yükseldi. Sınırları Aşmak, çok çabuk bir şekilde hızlanmasına neden oldu!

 

Ting Lan korku karşısında elden ayaktan düşecek bir tip değildi, hemen Karanlık üzerinde Çalkantılı Rüzgar kullandı.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı koşarken rüzgar direnciyle başa çıkmak zorundaydı. Ting Lan’ın Çalkantılı Rüzgar’ı ile hızı bir anda arttı. Rüzgar direncinden kurtulmakla kalmadı, tekniğin gücü Karanlık’ın daha hızlı koşmasına da yardımcı oldu!

 

“Huhuhuhuhu~~~~~~~~~~”

 

Acıtıcı rüzgarlar geçti. Chu Mu onuncu aşama rüzgar tipi tekniğin yıkımının yaklaştığını hissedebiliyordu!

 

Sonunda, onuncu aşama rüzgar tipi teknik ortaya çıktı!

 

Çevresi de dahil, rüzgar çukurunda pek çok sarmal hava akımı oluştu. Bu hava akımları neredeyse her on metrede bir belirginleşiyordu. Uzaktan, tüm bölge rüzgar sütunları tarafından doldurulmuş gibi görünüyordu!

 

Chu Mu, bu hava girdaplarına dokunduğunda, Karanlık’ın kesinlikle gökyüzüne fırlatılacağını biliyordu.

 

Chu Mu ruh andacını salarak hava akımlarının dağılımını hissetmeye ve Karanlık için en uygun yolu saptayıp onu yönlendirmeye başladı.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın hızı zirveye ulaşmıştı zaten. Saniyede yüz metre ilerleyebiliyordu. Ama bu yüz metrede, en az on kere hareket etmek zorundaydı. Böylesine hassas bir sıyrılma tekniği, Ting Lan’ın bile şaşırmasına neden oldu!

 

Rüzgar sütunları hayal edildiği gibi basit şeyler değildi. Etki alanları sürekli genişliyor, Karanlık’ı daha hassas hareketler yapmak zorunda bırakıyordu. En başta aralarında on metre vardı ama şimdi beş metreye düşmüştü. Böylece, mevcut hızında hareket etmek, Karanlık için daha zor bir hâl aldı!

 

“Çabuk! Rüzgar sütunları alanı tamamen kapatmadan önce buradan çıkmak zorundayız!” dedi Chu Mu oldukça ciddi bir şekilde.

 

Ting Lan hiçbir şey yapamadı, dudaklarını ısırıp odaklanmış Chu Mu’ya sulu gözlerinde hafif bir korkuyla bakmaktan başka hiçbir şey yapamadı. Kendi başına kaçsaydı kesinlikle bu onuncu aşama tekniğin menzilinden çıkabileceğini biliyordu. Onu kurtarmak için tehlikeye atılmıştı yine de. İçten içe çok kötü hissediyordu ama işlerin iyi sonuçlanması için dua etmekten başka bir şey gelmiyordu elinden.

 

Sütunlar gittikçe büyüyordu. Sonunda Karanlık’ın hareket alanı bir metreye kadar düştü. Şu anda azami hızında güç bela koşabiliyordu!

 

“Karanlık, hemen önümüzde!” Chu Mu sonunda onuncu aşama tekniğin ucunu, sadece birkaç rüzgar sütununa sahip güvenli bölgeyi gördü!

 

“Huhuhuhu~~~~~~~~~~~~~”

 

Ama tüm o genişleyen rüzgar sütunları birbirine bağlandı ve rüzgar tipi teknikten tüm çıkışlar kapatıldı!

 

Chu Mu rüzgar sütunu alanı tamamen kapandığında hem kendisinin hem de Ting Lan’ın parçalanacağını bildiğinden daha fazla hem gücünü hem sırlarını korumaya çalışmaya cesaret edemedi.

 

Çok kısa bir süre içinde Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı ruh hayvanı bölgesine geri çekti. Ellerini sıkıca Ting Lan’ın beline yerleştirdiğinde, bedeni beyaz şeytan alevleriyle yanmaya başladı!

 

“Hu!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Tüm rüzgar sütunları birleştiğinde, beyaz şeytan alevleri hızlıca Chu Mu ve Ting Lan’ın bedenlerini yakarak kül hâline getirdi...

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29112 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr