Bölüm 467: Sadece Mücadele Edilerek Hayatta Kalınır!

avatar
2657 4

Charm of the Soul Pets - Bölüm 467: Sadece Mücadele Edilerek Hayatta Kalınır!


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Dehşet Kurdu bölgesi Antik Çöl'ün en tehlikeli yerlerinden biriydi. Genellikle ruh hayvanı eğitmenleri bu bölgeye girmez, cesaret edemezlerdi, zira girenler çoğunlukla geri dönmezdi.

 

Bölgenin çevresi kemiklerle, içi cesetlerle doluydu. Bu bölgede yaşamaya cesaret edebilen canlılar sadece önemsiz kumkurtlarıyla aç leşçilerdi.

 

Kan ve kemikle dolu bu bölgede gezinmek, insanın kanını donduruyordu. Ve yakınlarda birden fazla ölümcül gözün parlaklığının ortaya çıkması, kişinin çoktan tuzağa düştüğü ve kemiklerinin bu bölgenin toprağının bir parçası hâline geleceği anlamına geliyordu.

 

"Mo Xie, Beş Cehennem Tilkisi!"

 

“Beng!!! Beng!!!! Beng!!!!!!!!”

 

Kırk beş kuyruk uzandı ve sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki bir Dehşet Kurdu'nun bedenini sıkıca bağladı. Mo Xie'nin tekniği sebebiyle sayısız kemik çıtırtısı ve tendon kopma sesi geldi!!

 

“Aowu~~~~~~~~” Sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Dehşet Kurdu acı dolu bir şekilde kükredi. Mo Xie'nin kırk beş kuyruğu onu bıraktıktan sonra yere düştü. Ölmemiş olsa da savaş gücünü tamamen kaybetmişti ve iyileşemeyecekti.

 

"Mo Xie, Ye'ye yardım et." dedi Chu Mu endişeyle.

 

Yüz metre ötede, Karanlık, yaralarla dolu bir şekilde hızla koşturuyordu. Şeytan teknikleriyle dokuzuncu evrenin başlangıç seviyelerindeki bir Dehşet Kurdu'nu oyalıyordu. Dokuzuncu evrenin başlangıç seviyelerindeki Dehşet Kurdu'nun savaş gücü, Chu Mu'nun daha önce karşılaştığı Dehşet Kurdu kadar yüksek değildi ama ufak bir dikkatsizlik Karanlık'ın ölümüne sebep olabilirdi yine de.

 

Karanlık onunla sadece bir dakikadır ilgilenmekteydi ve bunu yaparken de ağırlığı sıyrılmaya vermekteydi ama orta ölçekli pek çok yara hızının yavaşça düşmesine sebep oluyordu.

 

Karanlık sekizinci evrede olsaydı şeytan tipi kısıtlama yetenekleriyle onunla uğraşırken sorun yaşamazdı. Ama güç seviyeleri arasındaki fark tekniklerini etkin bir şekilde kullanmasının önüne geçiyordu. “Wu~~~~~~~~” Mo Xie kışkırtıcı bir tilki ulumasıyla dokuzuncu evrenin başlangıç seviyelerindeki Dehşet Kurdu'na atıldı.

 

“Aowu!!!!!!!” Dehşet Kurdu hemen Mo Xie'nin saldırgan aurasını hissetti ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nı boş vererek Mo Xie'ye yöneldi.

 

Savaş alanının Mo Xie'nin olduğu tarafında dört tane sekizinci evrenin yüksek seviyelerinde Dehşet Kurdu'nun cesedi vardı. Mo Xie'nin demin öldürdüğü dördüncüydü. Bu dördü, dokuzuncu evredeki Dehşet Kurdu'nun astlarıydı. Şimdi tüm astlar öldürülmüştü ve bu Dehşet Kurdu'nu deliye çevirmiş, gözlerinin kıpkırmızı olmasına seep olmuştu!

 

Kana Susamış Çılgınlık Dönüşümü

 

Dehşet Kurdu'nun öfkesi kalbindeki kan arzusunu uyandırmış ve savaş gücünü artırmıştı!

 

Kana Susamış Çılgınlık Dönüşümü'nün etkisi, savaş gücünün %20-30 kadar artmasını sağlardı. Sekizinci evrenin düşük seviyelerindeki bir hükümdar sınıfı dokuzuncu evrenin düşük seviyelerindeki bir Dehşet Kurdu'na denk sayılırdı ama savaş gücü %20-30 yükseldiğinde avantaj Dehşet Kurdu'na geçerdi.

 

"Mo Xie, onunla ilgilenebilirsin!" Chu Mu, Mo Xie'ye ne Şiddetli Kan Göz Bebekleri'nin desteğini ne de başka bir destek vermeyi planladı. Mo Xie benzer güçteki ruh hayvanlarına karşı, özellikle hayvan tipi ruh hayvanlarına karşı asla kaybetmezdi!

 

Kanlı hayvan aurası ve şeytani aura iki fırtına gibi çarpıştı. Sonunda, Dehşet Kurdu saldırdı. Delice atılımı kumların uçuşmasıan sebep oldu!

 

Mo Xie'nin hızlanmas çok hafifti; bir anda kayboldu. Ardından bedeni görülemese de kumda derin pati izleri görülebilir hâle geldi!

 

"Genç Efendi, durum senin için pek iyi değil. İleride biri dokuzuncu evrenin orta seviyelerinde, üçü dokuzuncu evrenin düşük seviyelerinde dört tane Dehşet Kurdu var. Onları atlatmanın bir yolu yok. Dahası, burada kalmaya devam edersen çevredeki Dehşet Kurtları da buraya gelecektir. O zaman ne ilerleyebilirsin ne de geri çekilebilirsin." Yaşlı Li, Chu Mu'nun çekmesi gereken baş ağrılarını çekiyordu resmen.

 

Dehşet Kurdu bölgesine girmek çok akıllıca değildi gerçekten de. Chu Mu yedi gündür Dehşet Kurdu bölgesindeydi. Bu yedi gündür de güçlü Dehşet Kurtları'yla savaşmamak için saklanıp duruyordu.

 

Yine de bir sürü Dehşet Kurdu vardı. Koku duyuları çok güçlü olduğundan Chu Mu bir türlü onlardan paçayı kurtaramıyordu...

 

Yedi gündür neredeyse her gün savaşmak zorunda kalmıştı. Her savaşta da ruh hayvanları yaralanıyordu. Şu anda Beyaz Kabus, Şeytan Ağacı Askeri ve Buz Perisi ciddi yaralıydı ve en az beş gün boyunca da iyileşemeyecektiler.

 

Asıl savaşçıları Mo Xie, Zhan Ye, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı ve Hayalet Kral'dı sadece.

 

Chu Mu sürekli bu tehlikeli bölgeden çıkmak için bir yol açmaya çalışmaktaydı. Yedi günlük uğraşın sonunda Dehşet Kurdu bölgesinden çıkabileceği bir yol bulmuştu nihayet. Ama burada da üç tane dokuzuncu evrenin düşük seviyelerinde, bir tane de dokuzuncu evrenin orta seviyelerinde Dehşet Kurdu yaşıyordu.

 

Sekizinci evrenin üçüncü seviyesindeki Mo Xie bir tane düşük seviye Dehşet Kurdu'yla yüzleşebilirdi ama iki tanesini karşısına alması çok sıkıntılıydı.

 

Ama Chu Mu tüm ruh hayvanlarıyla birlikte bile dokuzuncu evrenin orta seviyelerindekini geç düşük seviyelerindeki Dehşet Kurtları'yla yüzleşmekte zorlansa bile bunu yapmak zorundaydı. Chu Mu'nun geçen sefer dokuzuncu evrenin orta seviyelerindeki bir Dehşet Kurdu'yla yüzleştiğinde tüm ruh hayvanlarının savaş güçlerinin tükendiiği bilinmeliydi.

 

“Wuwuwuwu~~~~~~~~” Dokuz gümüş kuyruk uzandı ve dokuzuncu evrenin düşük seviyelerindeki Dehşet Kurdu'na sertçe çarpan bir zincire dönüştü!

 

Mo Xie'nin saldırısı çok güçlüydü. Dehşet Kurdu üzerinde dokuz derin kanlı izle uçtu. Kana Susamış Çılgınlık Dönüşümü de etkisini kaybetti!

 

Dehşet Kurdu'nun Kana Susamış Çılgınlık Dönüşümü sona erdiğinde savaş gücü kesinlikle düşerdi. Bu da Mo Xie'nin saldırması için mükemmel bir andı!!

 

Mo Xie'nin saldırıları her zaman çılgın bir öldürme niyeti taşırdı. Mo Xie fırsatı bir kez yakaladığında öldürücü hamlesini yapabilirdi. Bu durum, Chu Mu'nun onu üç yıl boyunca Hapis Adası'nda eğitmesinin sonucuydu!

 

Dokuzuncu evrenin düşük seviyelerindeki Dehşet Kurdu biraz zayıfladığında Mo Xie'nin kuyrukları ve pençeleri fırtına gibi indi. Dehşet Kurdu'nun yaralarının sayısı arttı ve koyu mavi bedeni kanla yıkandı. Zalim gözlerinde de yavaş dehşet ve korkaklık ortaya çıkmaya başladı.

 

Dokuz Kuyruk Ejderha Tahribi!!

 

Mo Xie'nin dokuz heybetli kuyruğu dönmeye başladı. Dehşet Kurdu artık kaçamazdı. Dokuz kuyruğun güçlü enerjisi altında bedeni et parçaları hâline gelirken kanı yağmur gibi fışkırıp kumları ıslattı...

 

Kan Mo Xie'nin bedenini yıkayıp ona şeytan tilkisinin niteliklerini kazandırdı. Güçlü bir şeytan tilki hükümdarın heybetli aurasını ortaya çıkarttı.

 

Dehşet Kurdu'nu öldürdükten sonra Mo Xie dokuz kuyruğunu sürüyerek Chu Mu'ya doğru yürüdü.

 

Mo Xie asıl savaşın daha başlamadığını biliyordu. Gerçek katliam başladığında, Mo Xie ne kadar kötü kokacağını veya ne kadar iğrenç görüneceğini asla düşünmez, kürkünü düşmanlarının kanına boyamaktan asla çekinmezdi.

 

Chu Mu Mo Xie'nin kafasını okşadı ve yemesi için yedinci seviye bir iyileştirici ilaç verdi.

 

Mo Xie yaralanmamıştı. Tam aksine, girdiği bitip tükenmek bilmez savaşlar sayesinde, Chu Mu'nun ruh hayvanları arasında kendini nasıl koruyacağını en iyi bilen oydu. Bu bakımdan, hep geri planda kalmış Beyaz Kabus'un tam tersiydi.

 

Beyaz Kabus yedinci evrenin dokuzuncu seviyesinde orta hükümdarken Mo Xie sekizinci evrenin üçüncü seviyesinde düşük hükümdardı. Savaş güçleri arasında pek fark yoktu.

 

Dehşet Kurdu bölgesinde geçirdikleri yedi günde Mo Xie ondan daha az savaşmış olmasa da, Beyaz Kabus ağır yaralanarak dinlenmek üzere ruh hayvanı bölgesine çekilmiş olduğu hâlde Mo Xie savaşmaya devam ediyordu. Bundan sonraki savaşlarda da ana güç olacaktı. Mo Xie olmadan, Chu Mu'nun kazanma ihtimali bile olmazdı.

 

"Dört Dehşet Kurdu'yla savaşmadan önce en fazla bir gün dinlenebiliriz." Chu Mu Mo Xie'nin kanlı kürkünü okşayarak konuştu.

 

Chu Mu buraya altıncı günde varmıştı. Ama dört Dehşet Kurdu'yla karşı karşıyayken kendine pek güveni yoktu. Ama Dehşet Kurdu bölgesinden çıkmanın tek yolu da buydu. Diğer yolları seçerse ya Dehşet Kurdu bölgesinin daha derinlerine gitmek zorunda kalırdı ya da daha güçlü Dehşet Kurtları'yla karşılaşırdı.

 

Sadece geçeceklerse Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nın hızına güvenebilirdi, muhtemelen onları öldürmek zorunda kalmadan kaçabilirlerdi de.

 

Ama bu dört Dehşet Kurdu'nun olduğu bölge dar ve uzundu. Chu Mu koşturarak geçmek isterse Dehşet Kurtları'nın ilk saldırılarından kaçınabileceği bir alana sahip olmalıydı.

 

Ama dört Dehşet Kurdu'nun yakınlarında yaşayan başka kurtlar da vardı. Chu Mu yoldan çok saparsa yakınlardaki Dehşet Kurtları kesinlikle onu fark ederdi. Ondan sonra dörtten fazla Dehşet Kurdu'yla yüzleşmek zorunda kalırdı.

 

Bu yüzden en güvenli yol, bu dört Dehşet Kurdu'nu şu an olduğu yere, dokuzuncu evrenin düşük seviyelerindeki Dehşet Kurdu'yla dört tane sekizinci evrenin yüksek seviyelerinde Dehşet Kurdu'nun bölgesine çekmek ve kısıtlı zaman ve dar mekanda dördünü de öldürmekti!

 

Elbette bunu yapmak kolay değildi.

 

Chu Mu'nun ruh hayvanlarının çoğu ağır yaralıydı ve savaş güçlerini büyük ölçüde kaybetmişti. Sadece Mo Xie, Zhan Ye, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı ve Hayalet Kral'la kaçma şansları neredeyse sıfırdı. Zira saf güç bakımından Chu Mu'nun ruh hayvanları arasında büyük bir fark vardı ve söz konusu ruh hayvanlarının ölüm ihtimalleri neredeyse %100'dü...

 

Chu Mu savaşın çok zor olacağını biliyordu. Sekizinci seviye Büyüleyici Dünya'ya ilk girdiğinde karşılaştığı dokuzuncu evrenin orta seviyelerindeki Dehşet Kurdu'yla yaptığı savaştan çok daha zor olacaktı. Ama Chu Mu'nun başka seçeneği yoktu. Sadece savaşarak hayatta kalabilirdi. Orada sinmesi ve zaman kaybetmesi çevresinin daha fazla Dehşet Kurdu tarafından sarılmasına ve nihayet onlar tarafından yutulmasına sebep olacaktı!

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29026 Üye Sayısı
  • 276 Seri Sayısı
  • 39716 Bölüm Sayısı


creator
manga tr