Bölüm 460: Şeytani Göz Bebekleri, Yolu Temizlemek İçin Başkasının Gücünü Kullanmak

avatar
2751 6

Charm of the Soul Pets - Bölüm 460: Şeytani Göz Bebekleri, Yolu Temizlemek İçin Başkasının Gücünü Kullanmak


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Şiddetli rüzgar kulaklarında uğuldadı. Chu Mu yüzünü çizen soğuk bıçakları hissedebiliyordu.

 

Ortamdaki yoğun hava akışı yüzünden sadece iki yüz metrelik bir görüş mesafesi vardı; dahası, algı yetenekleri de aynı nedenden belli bir ölçüde engellenmişti. Sadece sınırlı bir alan içindeki şeyleri tespit edebiliri.

 

"Onuncu evre Rüzgar Perisi!"

 

Aniden Chu Mu'nun önünde siyah, kaotik bir gaz ortaya çıktı. Bu gaz sarmal şeklindeydi ve en üst kısmında garip bir ışıkla parlayan bir çift göz vardı!

 

Rüzgar Perisi hizmetçi sınıfı bir ruh hayvanıydı ve belirsiz bir süredir Antik Çöl'de yaşayan ruh hayvanlarındandı; ama onuncu evreye evrilmeyi başarmıştı!

 

Hizmetçi sınıfı bir ruh hayvanı onuncu evreye ulaştığında kesinlikle görmezden gelinemezdi, dahası, üçüncü seviye rüzgar tipi güç kristali olan Kaotik Rüzgar'a sahipti. Saldırıları kesinlikle oldukça güçlü olacaktı.

 

"Bu onuncu evre hizmetçi sınıının savaş gücü sekizinci evre hükümdardan düşük değildir kesinlikle. Genç Efendi, dikkatli olmalısın." dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu onuncu evre Rüzgar Perisi'nin güçlü olduğunu biliyordu elbette, hemen Şeytan Ağacı Askeri'ni çağırdı.

 

Rüzgar tipi ruh hayvanlarının süpürme gücü oldukça yüksekti. Ufak bir hatada ruh hayvanı çok uzaklara fırlatılırdı. Ama Şeytan Ağacı Askeri en azından kendini yere sabitleyebilirdi...

 

“Hu hu hu hu hu~~~~~~~”

 

Onuncu evre Rüzgar Perisi bu davetsiz misafiri fark etti.  Gözleri parladı ve uğuldayan rüzgara benzer bir sesle büyü okumaya başladı.

 

Rüzgar gücü şekillendiğinde şaşırtıcı bir yıkıcı güç ortaya çıkardı. Chu Mu Dun Şehri'nde Luo Peng'in Kasırga Perisi'ne karşı savaşırken bunu ilk elden deneyimlemişti.

 

Bu nedenle Rüzgar Perisi'nin güçlü bir rüzgar tipi teknik kullanmasına izin veremezdi.

 

"Karanlık, Bitkin Rüya!"

 

“Hui~~~~~~~~~~”

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı yıldırım gibi koştu ve bir saniye içinde Rüzgar Perisi'ne yaklaştı. Çatal boynuzlarında onuncu evre Rüzgar Perisi'nin zihnine giren karanlık bir rüya katmanı oluşturdu!

 

Peri büyüsünün yarısına ulaştığında, Bitkin Rüya onun tekniği tamamlamasını engelledi!!

 

“Hu!!!!!!!!!”

 

Onuncu evre Rüzgar Perisi, önündeki şeytanın aşırı güçlü bir zihinsel güce sahip olduğunu fark etmiş gibi öfkeli bir kükreme koyverdi. Büyüsü durdurulunca sekizinci aşama Rüzgar Ejderhası Bağlaması kullanarak Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'na savurdu.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nın sıyrılma yetenekleri çok güçlüydü ama rüzgar tipi teknikler geniş etki alanlarına sahipti. Kullanıldıklarında sıyrılmak çok zordu!

 

"Şeytan Ağacı Askeri, Karanlık'ı yakala." Chu Mu hemen Şeytan Ağacı Askeri'ne emir verdi.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin kökleri hızla fırladı ve elli metre yukarı fırlamış Karanlık'ı yakalayarak dengesini bulmasını sağladı.

 

"Karanlık Dansı!"

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı dengesini koruyabildiği sürece dilediğince karanlıkta adım atabilirdi.

 

Hemen onuncu evre Rüzgar Perisi'nin önüne geri döndü. Birbiri ardına zihinsel teknikler kullanarak Rüzgar Perisi'nin rüzgar tipi tekniklerini kısıtladı.

 

"Şeytan Ağacı Askeri, Ağaç Parmak Hapsi!"

 

“Ao!!!!!!!!”

 

Şeytan Ağacı Askeri avuçlarını sertçe yere vurdu ve on parmağı Rüzgar Perisi'nin bedenini saran ve onu sıkıca yere bağlayan bir hapishane oluşturdu.

 

Rüzgar Perisi'nin teknikleri kısıtlandığı sürece Chu Mu için bir tehdit olamazdı. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı ve Şeytan Ağacı Askeri arasındaki uyumla, Chu Mu oldukça etkili savaş taktikleri yapıyordu. Bu yedinci evrenin dokuzuncu seviyesindeki hükümdarlara güvenerek, gücü sekizinci evrenin erken seviyelerindeki hükümdarlara denk onuncu evre Rüzgar Perisi'yle ilgilendi.

 

    ……

 

Rüzgar tipi ruh çekirdeğini aldıktan sonra, Chu Mu ilerlemeye devam etti.

 

Çok geçmeden bu şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede birçok Rüzgar Perisi olduğunu fark etti!

 

Her onuncu evre Rüzgar Perisi'nin gücü, sekizinci evrenin erken seviyelerinde hükümdar sınıfı ruh hayvanlarıyla kıyaslanabilecek seviyedeydi. Chu Mu'nun onuncu evre bir Rüzgar Perisi'ni yenebilmesi için iki yedinci evrenin dokuzuncu seviyesinde hükümdar sınıfı ruh hayvanına ihtiyacı vardı sadece. İki Rüzgar Perisi'yle aynı anda karşılaşırsa, Beyaz Kabus'u ya da Mo Xie'yi çağırmak zorundaydı...

 

Şu anki sorun, Chu Mu'nun karşısında dört tane onuncu evre Rüzgar Perisi olmasıydı. Dört rüzgar tipi elemental ruh hayvanı bir şeyi koruyormuş gibi görünüyor, hiçbir canlının ilerlemesine izin vermiyordu.

 

"Onlarla savaşamam, yoksa çok fazla savaş gücü harcamam gerekecek." Chu Mu hepsi de kaotik rüzgarı kontrol eden, ilerideki dört onuncu evre Rüzgar Perisi'ne baktı ve ifadesi biraz ciddileşti.

 

 

Mo Xie kendi başına bir tane onuncu evre Rüzgar Perisi'yle ilgilenebiliyordu. Orta seviye hükümdar olan Beyaz Kabus bir Rüzgar Perisi'ni tutmakta sorun yaşamazdı; Yaşam Gücü Özümseme Tekniği'ne sahip Şeytan Ağacı Askeri güç bela da olsa üç tanesiyle ilgilenebilirdi muhtemelen.

 

Sorun şu ki, Beyaz Kabus ve Şeytan Ağacı Askeri çok ciddi miktarda savaş gücü harcamak zorunda kalırdı bunu yaparlarsa. Hâlâ daha Antik Rüzgar Ruhu'yla karşılaşmamıştı ama ruh hayvanlarının savaş güçleri tükenmek üzereydi. Daha güçlü bir ruh hayvanıyla karşılaşırsa, onunla ilgilenmekte çok zorlanırdı.

 

"Lu Shanli'den ve yancılarından çok uzak olmamalıyım, değil mi?" Chu Mu hesaplamaya başladı.

 

Lu Shanli ve diğerleri kesinlikle bazı güçlü ruh hayvanlarını avlamak üzereydi. Diğer ruh hayvanları ve ruh hayvanı grupları tarafından rahatsız edilmemek için de yüz metrelik alanı tamamen temizlemiştiler. Chu Mu, bu onuncu evre Rüzgar Perileri'nden kurtulmak için onların gücünü kullanıp kullanamayacağını düşünüyordu.

 

    ……

 

"Mo Xie, sana bağlı!" Chu Mu ruh gücünü kullanmaktan sakınmadı ve Beyaz Kabus'u geri çağırdıktan sonra Mo Xie'yi çağırdı.

 

Mo Xie Acınası Görünüş'teydi. Ortaya çıktığı anda gümüş kürkü rüzgarla dalgalandı, sevimli ve güzel tilkinin biteviye homurdanmasına neden oldu.

 

"Karanlık, dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'ni görüyor musun? Onun algısını mühürle." Chu Mu başka yöndeki bir Rüzgar Perisi'ni işaret etti.

 

Dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'nin gücü pek matah değildi ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı onun algısını kolayca mühürleyebilirdi.

 

Yeraltı Rüyası'nı kullandığında dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'nin gözleri siyahlaştı ve boş boş bakar oldu...

 

"Mo Xie, Şeytani Bakış Uğursuz Parıltı!"

 

Dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'nin zihninin mühürlenmesinin avantajını kullanan Chu Mu Mo Xie'nin güçlü zihinsel tekniğini kullanmasını emretti!

 

Uğursuz Parıltı, düşmanın zihnini etki altına alan güçlü bir şeytan tekniğiydi!

 

Mo Xie'nin göz bebeklerinden çıkan şeytani bir gümüş ışık dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'ne nüfuz etti. Çok geçmeden, gözlerinde Mo Xie'ninkiyle aynı parlama ortaya çıktı!

 

Rüzgar Perisi Mo Xie'nin kontrolü altına girmişti ve onun emirlerini dinlemek zorunda kalacaktı!

 

"Tamam, güneye git ve yedinci aşama rüzgar tipi tekniğini o yöne kullan. Temizlemeye yardım etmeleri için onları buraya çek."

 

    ……

 

Güneydeki boş arazide, Lu Shanli ve yanındakiler üç dokuzuncu evre ve bir onuncu evre komutana karşı taktiklerini oluşturuyordu. En ufak bir dikkatsizlikte takımları için büyük kayıp yaşanırdı. Bu nedenle savaşa başlamadan önce her şeyin hazır olduğundan emin olmalıydılar.

 

"Kuzeyden gelen anormal bir rüzgar var. Kuzeyden kim sorumlu?" Lu Shanli kaşlarını çattı ve koyu mavi gözleriyle rüzgarların patladığı kuzeye baktı.

 

"Patron, bu astın." Yüzünde bir doğum lekesi olan ruh hayvanı eğitmeni cevapladı.

 

"Oradaki durum ne?" diye sordu Lu Shanli. En ufak şeylere bile dikkat eden biriydi ve bu savaşta ruh hayvanlarından hiçbirinin yaralanmamasını istediğinden hiçbir ihmalkarlığa göz yumamazdı.

 

"Orası kaotik rüzgar bölgesi ve birkaç yüksek evre Rüzgar Perisi var. Bu astınız daha önce orayı araştırdı ve Rüzgar Perileri'nin bizden bir kilometre uzakta olduğuna emin oldu. Savaşırsak muhtemelen rahatsız olmazlar." dedi doğum lekeli ruh hayvanı eğitmeni.

 

"Hmph, bize çok yakın bir Rüzgar Perisi var ama. İkiniz gidip bir göz atın. Bir kilometre içinde bize sorun çıkarabilecek hiçbir başıboş ruh hayvanı olmadığına emin olun!" dedi Lu Shanli.

 

"Emredersiniz!" İki ruh hayvanı eğitmeni hemen Fırtına Şeytan Atları'na atlayıp kuzeye doğru sürdü.

 

“Hu hu hu hu~~~~~”

 

Şiddetli bir rüzgar esti ve iki ruh hayvanı eğitmeni üç yüz-dört yüz metre ilerlediklerinde yedinci aşama bir rüzgar tipi teknikle karşılaştı.

 

"Bu dokuzuncu evre Rüzgar Perisi. Kurtulalım ondan!" İkilinin algı yetenekleri zayıf değildi, Rüzgar Perisi'nin varlığını hemen keşfettiler. Fırtına Atları'nın hızlarını artırdılar ve kaçmaya çalışan Rüzgar Perisi'nin peşine düştüler.

 

    ……

 

“Sou sou sou sou~~~~~~”

 

Karanlığın içinde saklanan Chu Mu Fırtına Atları'nın koşma seslerini duyduğunda gülümsedi. Adamlar yemi yutmuş gibi görünüyordu. 

 

"Mo Xie, onuncu evredeki üç Rüzgar Perisi'ne saldır!" Chu Mu fırsatı kullanarak Mo Xie'ye emir verdi.

 

Mo Xie Acınası Görünüş'teyken hiçbir ruh hayvanı tarafından tespit edilemezdi. Kırık bir duvarın üzerinde durdu ve gümüş göz bebeklerinde büyüleyici bir parlaklık ortaya çıktı!

 

Kontrolü altındaki dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'nin gözlerinde de aynı parlaklık ortaya çıktı. Başka bir büyü okudu ve rüzgarın gücünü özümsemekte olan onuncu evre Rüzgar Perileri'ne doğru üç Kasırga gönderdi!

 

“Long long long~~~~~~~”

 

Üç Kasırga arazideki şiddetli rüzgarı süpürdü. Hava akımının ortasında eğitim yapmakta olan onuncu evre Rüzgar Perileri ani bir Kasırga saldırısıyla karşılaştı. Bir anda gözleri kıpkırmızı oldu ve öfkeli bir şekilde büyü okumaya başladılar. Ardından onları kışkırtmaya cesaret eden dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'ne saldırmaya başladılar.

 

Onuncu evre Rüzgar Perileri sekizinci aşama rüzgar tipi teknikler kullanabiliyordu!

 

Üçü aynı anda büyük bir alana etki eden sekizinci aşama rüzgar tipi teknikler kullandı. En azından dokuzuncu evre Rüzgar Perisi'ni takip eden ruh hayvanı eğitmenleri bu etki alanı dahilindeydi!

 

"Sekizinci aşama rüzgar tipi teknikler! Patron Lu, burada güçlü rüzgar tipi ruh hayvanları var!" Yüzünde doğum lekesi olan ruh hayvanı eğitmeni ruh andacını kullandı ve Lu Shanli'yi bilgilendirdi.

 

Ama ruh andacını kullandığı anda sekizinci aşama üç rüzgar tipi teknik onlara ulaştı!

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr