Bölüm 451: En Yüksek Otoriteye Sahip Kadın

avatar
2894 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 451: En Yüksek Otoriteye Sahip Kadın


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Âlem Tahtı. Chu Mu tür seviyelerini temsil eden bu altın basamaklara adım atmaya cesaret etmeden önce kaç yıl daha eğitim yapmak zorunda olduğunu bilmiyordu.

 

Şimdi tüm yapabileceği seyretmek ve saygı duymaktı...

 

    ……

 

Bir süre sonra kalbindeki duygular nihayet sakinleşti ve Chu Mu yürümeye devam etti. Aniden Tianxia Şehri'nin yaşının ve görkeminin artık önemli olmadığını fark etti. Aklında sadece altın saray ve altın taht kaldı...

 

"Genç Efendi, Ruh Sarayı'na geldin." Yaşlı Li'nin hatırlatması, Chu Mu'yu düşüncelerinden uyandırdı.

 

Chu Mu kendine geldi ve başını kaldırınca başka bir görkemli ve büyük gümüş saray gördü!

 

Sadece ön sarayı görebiliyordu ama ön sarayın ihtişamı Li Şehri Ruh Sarayı'ndan daha büyüktü. Asalet içinde duran gümüş, bir kutsallık ve heybet duygusu veriyordu!

 

"Bu Ana Ruh Sarayı..." Chu Mu'nun daha yeni sakinleşmiş kalbi tekrar harekete geçti.

 

Ruh Sarayı dimdik, cesur ve onurlu duruyordu. Tüm yapı baştan aşağı bu özellikleri gösteriyordu. Ana salonun gümüş kapısının önünde duran Chu Mu'nun kalbi tamamen farklı birininmiş gibiydi. Güçle dolu bir auraya sahip olmasa da, bu ihtişam küçümsenemezdi. İnsanın irade gücünü yeniden ateşleyecek bir inançtı bu.

 

Âlem Tahtı yüce bir imparatorsa, sarsılmaz inanca sahip olanlar bu baskıcı his tarafından daha da fazla canlandırılırdı. Ama kendilerinden emin olmayanlar bu sarayın önünde inançlarından da olurdu.

 

Bununla birlikte, buradaki his tamamen farklıydı. Ruh Sarayı kutsal ve asil, gümüşle örtülü bir tanrıça gibiydi. Benzer şekilde ulaşılmazdı ama insan kalpten inandığı sürece, bu asil tanrıça kutsal ışığını bahşetmekten çekinmez, daha fazla onur adına savaşacak güç ihsan ederdi!

 

Chu Mu büyük oluşumlara hiçbir zaman sevgi beslememişti. Tüm oluşumların benzer yöntemlerle işlerini yapan ve benzer şekilde düşünen gayretli insanların bir araya geldiği şeyler olarak görmüştü.

 

Ama şimdi, Ruh Sarayı'nın Chu Mu'nun kalbinde bir yer edindiği söylenmeliydi. Özellikle de Âlem Tahtı karşısında hissettiği ufaklığın ve üzüntünün bu zarif gümüş parıltıyla bir sakinliğe dönmüşmesi yüzünden.

 

Orada Ruh Sarayı'a bakarken aniden annesi Liu Binglan'ı hatırladı. Belki de Ruh Sarayı'nda Liu Binglan'ın o zarif ve gururlu tanrıça figürünü görmüştü.

 

Annesi Ruh Sarayı'na geri dönmüş müydü, yoksa dünyanın tehlikeli bölgelerinde hâlâ Dünyevi Ölümsüz Buz'u mu arıyordu bilmiyordu.

 

Çocukken annesine karşı iyi bir izlenimi olmamıştı. Liu Binglan'ı her zaman güzel yüzünde hiçbir duygu olmayan ve ona bakarken bile gözlerindeki soğukluk kaybolmayan bir tanrıça gibi görmüştü...

 

Ancak Mavi Galaktik Şeytan İmparatoru'nun Büyüleyici Dünyası'nda, Chu Mu daha olgunken, Liu Binglan'ın kendi oğluyla arasında mesafe olmasını istemediğini fark etmişti. Sadece kendini nasıl ifade edeceğini ve nasıl iyi bir anne olacağını bilmeyen bir kadındı.

 

Chu Mu mantıklı bir insandı. Yirmi yıl boyunca onu gururlu ve soğuk bir insan olarak görse de, onun için Dünyevi Ölümsüz Buz'u aramaya gittiğinde, ona karşı olan olumsuz duygularını silmişti...

 

Bu yüzden Ruh Sarayı'na girdikten sonra ilk işi Dokuz Kuyruk Cehennem Tilkisi Kalbi'ni satan kişiyi bulmak değil de, Liu Binglan'ın Ruh Sarayı'nda olup olmadığını sormak olmuştu.

 

"Genç Efendi, Asil Kadın'ın durumunu sormak istiyorsanız, bunu ön saray görevlilerine sormayın. Ulular'ın kim olduğunu bile bilmiyor olabilirler." Yaşlı Li, Chu Mu'ya hatırlatmada bulundu.

 

"Neden? Yüksek bir pozisyona sahip değil mi? Neden kimse onu tanımıyor?" diye sordu Chu Mu merakla.

 

"Ruh Sarayı, Yedi Diyagram Kutsal Hayvanları'na sahiptir. Bu Yedi Diyagram Kutsal Hayvanları'na dayanarak yedi büyük saraya ayrılmıştır. Saray Uluları, yedi saray sisteminin dışında bireysel bir sisteme dahildir. Onlar yedi Yüce Kıdemli'nin kontrolü altında değildir ama yedi Yüce Kıdemli'yle aynı yetkilere sahiptir. Bir yabancının gözünden, Ruh Sarayı'nda sadece yedi saray vardır ve en yüksek pozisyona sahip olanlar Saray Kıdemlileri'dir. Gerçekte ise, dört Saray Ulusu ve yedi Kıdemli yan yana dururlar."  dedi Yaşlı Li.

 

"Saray Uluları ile Kıdemliler arasındaki fark nedir? Başka Asil Kadınlar da var mı? Yoksa sadece o mu?" Chu Mu Liu Binglan'ın Ruh Sarayı'ndaki pozisyonunu her zaman merak etmişti. Çok sayıda Ruh Sarayı üyesiyle temas kurmuştu ama birçok Krallık Başkenti Ruh Sarayı'nda Asil Kadın gibi bir unvan olmadığını görmüştü.

 

"Ruh Sarayı'nın yapısını size açıklamak zorundaymışım gibi görünüyor. Sonuçta, artık Ruh Sarayı Genç Efendisi'siniz. Bunu bile bilmiyorsanız size götleriyle gülerler."  dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu sadece Ruh Sarayı sistemini anlamak istediğinden Yaşlı Li'yi can kulağıyla dinledi.

 

"Daha önce söylediğim gibi, Ruh Sarayı Yedi Diyagram Kutsal Hayvanları'na sahiptir, bunlar:

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu, Xuan Zhen Böceği, Ölümsüz Ming Kuşu, Şafak Palmiye Cariyesi, Lin Yin Hayvanı, Kutsal Dal Çiçeği ve Wanmo Hayvanı'dır."

 

"Yedi Diyagram Kutsal Hayvanları'na dayanarak Ruh Sarayı yedi büyük saraya ayrılır; sırasıyla: Bağlayıcı Rüzgar Sarayı, Xuan Zhen Sarayı, Ölümsüz Ming Sarayı, Şafak Palmiyesi Sarayı, Lin Yin Sarayı, Kutsal Dal Sarayı ve Wanmo Sarayı."

 

"Ruh Sarayı'nın ana yapısı yedi büyük saraydan oluşur. Gerçekte, bu yedi saray Ruh Sarayı'nın tüm işlerini yürütür. Her sarayda bir Yüce Kıdemli, iki Kıdemli ve üç de Saray Efendisi vardır."

 

"Saray Efendisi, onuncu seviye unvandır. Daha yukarıdakiler unvansızdır ama tüm Ruh Sarayı'nın en büyük otoriteleridir. Ruh Sarayı'nın izleyeceği yönden ve gelişiminden sorumludurlar. Ruh Sarayı'nda bu Yüce Kıdemliler'den ve Kıdemliler'den oluşan organizasyona Saray Mahkemesi denilir."

 

"Yedi Saray'ın Yüce Kıdemlileri ve Kıdemlileri kendi sarayları lehine taraflı davranabileceğinden ve yetki sınırlarını aşabileceğinden, Saray Mahkemesi'ne dört Saray Ulusu eklendi..."

 

"Gerçekte Ruh Sarayı'nda dört Saray Ulusu olsa da, aslında üç kişiler. Bir yer boş ve nedendir bilinmez uzun süredir boştu."

 

"Asil Kadın, annenin unvanıdır. Saray Mahkemesi'nde en yüksek rütbeli kadın olduğundan ve üç Saray Ulusu arasında tek kadın olduğundan, bu unvan, ruh hayvanı dünyasında eşsizdir."

 

"Asil Kadın'ın bu kadar büyük bir güce sahip olmasının nedenine gelince, bu uzun bir hikaye. Genç Efendi bunu Asil Kadın'a sormalı, çünkü ben bile çok azını biliyorum. Bir hatırlatma olarak, Asil Kadın bir yetim olarak göründüğünden Ruh Sarayı'nda hiç teyzeniz ya da dayınız yok...Sanırım..."

 

Yaşlı Li, Chu Mu'ya baş döndürücü bir şekilde birçok şey açıkladı. Özellikle Yedi Diyagram Kutsal Hayvanları'nın isimleri, Chu Mu sadece birkaç tanesinin ismini aklında tutabildi. Elbette en önemli şey, Yaşlı Li'nin annesinin bir yetim olduğundan bahsetmesiydi. Bu, Chu Mu'nun bilmediği bir şeydi. En azından kimse ona annesinin hikayesini anlatmamıştı, başka bir deyişle, sadece annesinin Ruh Sarayı Asil Kadını olduğunu biliyordu. Başka her şey boştu.

 

Ruh Sarayı içindeki rütbeler çok katıydı. Yaşlı Li'nin dediği gibi, Saray Ulusu, Yüce Kıdemliler'e denk bir pozisyonsa ve en büyük güce sahipse, bu pozisyon miras faktörüne sahip olmalıydı. Liu Binglan bir yetimse, o zaman kendi gücüyle bu pozisyonu elde ettiği anlamına gelmez miydi?

 

Chu Mu, Liu Binglan'ın yaşını tahmin etmişti. Doğumunda, Liu Binglan yirmisinde bile değildi. Öyleyse, ondan daha yaşlı Yüce Kıdemliler'e, Kıdemliler'e ve Saray Efendileri'ne kıyasla bu pozisyona nasıl ulaşmıştı? Gerçekten kendi gücüyle ulaşmışsa, bu Âlem Tahtı'na çok yakın olduğu anlamına gelmez miydi?

 

Aklında birçok şeyle, Chu Mu sonunda orta saraya doğru yürüdü. Orta saray, en geniş olanıydı. Nereye gideceğini bilmeden yürümek, kaybolmak anlamına gelirdi.

 

"Genç Efendi, diğer şehirlerin Ruh Sarayları'nda Genç Efendi kimliğini göstermeniz Saray Efendisi'nin hangi Genç Efendi olduğunuzu bilemeyeceğinden işe yarayabilir. Ama Ana Ruh Sarayı'nda, Asil Kadın'ın kimliği insanlara açıklanmadığından Genç Efendi Fermanınız'la dolaşamazsınız. Bunu gösterirseniz, Saray Mahkemesi sizi bir yere kilitler, sakallarını okşaya okşaya sizi sorgular. Seni daha önce kimse görmediğinden sadece Asil Kadın kimliğinizi doğrulayabilir. Asil Kadın Ruh Sarayı'nda değilse, hapse atılmasanız bile kısıtlanırsınız ve pek çok sorun çıkar. Elbette sorunlar hakkında endişeleniyorsanız, onlara vaktinden önce söyleyebilirsiniz. O zaman o yaşlı herifler seni hapsedecek kadar aptalca davranmayacaktır. Ama eğitiminizi geciktirecek sıkıntılar çıkarabileceklerinden korkuyorum. Bu yüzden, iç saraya girmeyin. Orta saraydaki insanlar, Saray Efendisi Yu'ya iletsin o da gerekenleri araştırsın..." dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu da bu garip güç sahiplerine kimliğini açıklamak istemedi. Genç Efendi kimliği özelliklere sahipse, Chu Mu için sıkıntılı olmayabilirdi. Ama Ruh Sarayı genç nesle karşı çok katıydı. Genç Efendiler'in bile pek özel ayrıcalığı olmadığından kimliğini umursamazca açığa çıkarmamalıydı.

 

Elbette kimliğini açığa çıkarırsa, Ruh Sarayı Genç Efendisi Chu Chen kimliğini kullanmalıydı. Kabus Sarayı'nın Beyaz Kabusu'nu çağırırsa ve biri yanlışlıkla görürse, hemen ispiyonlanırdı ve pek çok sorun çıkardı...

 

Saray Efendisi Yu'yu görmek çok zor olmazdı. Chu Mu altıncı seviye unvanını kullanarak görevliye bir mesaj iletmesini söyledi. İsmini duyduktan sonra, Saray Efendisi Yu gelecekti doğal olarak.

 

Gerçekten de kısa bir süre sonra, Saray Efendisi Yu birini Chu Mu'yu yanına getirmesi için gönderdi.

 

Bazı sorular sorduktan sonra, Saray Efendisi Yu, Asil Kadın'ın Ruh Sarayı'nda olmadığını ve uzun zamandır da burada görünmediğini söyledi.

 

"Genç Efendi, Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi Kalbi için Dun Şehri'nde ticaret yaptınız mı?" diye sordu Saray Efendisi Yu aniden.

 

"Nereden biliyorsun?" diye sordu Chu Mu merakla.

 

"Bu olaya dikkat edin." diye yanıtladı Saray Efendisi Yu ciddi bir şekilde.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28897 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39509 Bölüm Sayısı


creator
manga tr