Bölüm 429: Kabus Sarayı, Bana Yeterince İyi Davranmadın!

avatar
3297 13

Charm of the Soul Pets - Bölüm 429: Kabus Sarayı, Bana Yeterince İyi Davranmadın!


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Önündeki bu genç adamın muhtemelen Ruh Sarayı'nın yüksek seviyeli üyelerinden biri olduğunu fark etmeden önce, alışveriş görevlisinin bakışları titredi.  Tavırları bir anda değişti.

 

"Ruh Sarayı'nın iç alışveriş yöntemi nedir? Bana temel yönleriyle açıklayın." Chu Mu ruh hayvanı yüzüğünü geri alırken bir soru sordu.

 

Alışveriş görevlisi ciddileşerek dedi ki: "Bununla ilgili bir sorun yok. Bu astınız, sizin gibi yetenekli bir gencin böyle konularla ilgilenecek zamanı olmadığını bildiğinden size en basit yöntemi anlatabilir. Dun Şehri Ruh Sarayımız'da, eh, bildiğim kadarıyla her şehirde aynı yöntem kullanılır. Bir Ruh Sarayı stoğunda her zaman genç ruh hayvanları,özel ilaçlar, değerli ruh ekipmanları, nadir ruh nesneleri gibi çeşitli hazineler olur..."

 

"Dun Şehri birkaç krallığın kesişim noktasıdır ve üyeleri hazine elde ettiğinde, değiş tokuş ya da altın karşılığında elden çıkarmak için Ruh Sarayı'na getirirler. Dun Şehri alışveriş listesi her zaman birkaç sayfa uzunluğundadır bu yüzden. Bazı aşırı özel mallar dışında her şeye sahip olmalıyız. Dahası, diğer krallıkların Ruh Sarayları'yla iletişime geçip eksiklerimizi kapatabiliriz. Ayrıca bu formdan istediğiniz şeyleri satın alabilirsiniz ve belli bir süre içinde onları size teslim ederiz."

 

Chu Mu başıyla onayladı. Kabus Sarayı'nın alışveriş yöntemi de bu şekildeydi ve alışverişten sorumlu pek çok üyeye sahiptiler, sahip olunan hazinelerin bir envanterini yapar, sınıflandırıp listelerler ve salonun duvarına asarlardı. Listede istediği nesneyi bulan birisi onu satın almak için ilgili görevlilere başvurabilirdi. Tek yapmaları gereken nesne karşılığı istenen altını temin etmekti veya nesne karşılığı kabul edilen bir başka nesneyle değiş tokuş yapmaktı.

 

Kabus Sarayı ya da Ruh Sarayı olması fark etmeksizin, bu alışveriş kar odaklıydı ve kazancın büyük kısmını Ruh Sarayı ve Kabus Sarayı alırdı.

 

Bu alıveriş yöntemleri, oluşum içinde müzayede yapılmaması hasebiyle Tüccar Birliği'nden farklıydı. Çoğu zaman belirlenen fiyatı veren malı alırdı ya da aynı seviyede bir nesneyle değiş tokuş yapılırdı. Başka bir önemli noktaysa iki oluşumda da, katkı puanları kullanılarak daha fazla indirim ve kazanç elde edilebilir.

 

İndirimler, kişinin daha yüksek seviyeli bir nesneyi piyasa fiyatının daha altına almasını sağlardı. Bu özel indirim kişinin unvanıyla belirlenir ve genelde unvan yükseldikçe daha fazla indirim sağlanırdı.

 

Ancak sistem içinde yıllık sabit indirim sınırlandırılmıştı, böylece yüksek seviye üyelerin kazanç elde etmeleri önlenmişti.

 

Bu unvan tabanlı indirim bir sorunun ortaya çıkmasına neden olurdu. Her şeye rağmen, dış piyasadaki ürünlerin çoğunun fiyatı sürekli dalgalanırdı. Ruh Sarayı'nın malları, indirimden sonra bile dışarıdan daha pahalı olursa...

 

Bu durumda, katkı puanları dışında fazladan bir bedel ödeyip ödememe kararı üyelere kalacaktı.

 

Ruh Sarayı'nın katkı sistemi Kabus Sarayı'nınkine oldukça benzerdi ve doğrudan bu alışverişlerle belirlenirdi.

 

Genel olarak konuşmak gerekirse, Ruh Sarayı'nda bir unvan elde etmek için üç ana yöntem vardı: İlki, önemli bir yarışmada Ruh Sarayı'nı onurlandırmaktı.

 

İkincisi, Ruh Sarayı'na büyük miktarda para bağışlamaktı.

 

Üçüncüsüyse, sürekli ticaret yapıp 'paha taciri' unvanını almaktı. Kişinin katkı puanları belirli bir seviyeye ulaştığında unvanı bir seviye yükselirdi.

 

Ruh Sarayı'nın unvan elde etmek amacıyla çeşitli hileler uygulanmaması için sıkı kuralları olduğu bilinmeliydi. Kişi, kabul görmeyen bir yöntem kullanırken yakalandığı an, aşırı sert bir ceza alırdı.

 

Dahası, Ruh Sarayı genç nesil üyelerinin yetişimi konusunda da çok sertti ve yüksek seviye unvana sahip bir öğretmenleri, aileleri ya da kıdemlileri olduğu için herhangi bir indirim alamazdılar. Genç nesil üyeleri bir unvan istiyorlarsa, üç ana yöntemi takip etmeliydi.

 

Bu kurallar, Ruh Sarayı'nın Genç Efendileri'ni de kapsıyordu. 'Genç Efendi' bir unvan değildi, statü göstergesiydi. Tüm Genç Efendiler onuncu seviye ikincil fermana sahipti ama ikincil ferman sadece Ruh Sarayı üyelerince saygı gösterilmelerine ve korunmalarına yarardı. Gerçek bir unvan olarak kullanılamaz ve bu unvanı taşıyanlar özel ayrıcalıklardan yararlanamazdı. 

 

Bu nedenle, Chu Mu bir Ruh Sarayı Genç Efendisi olsa da, Ruh Sarayı'ndaki unvanı sıfırıncı seviyede olduğundan, Ruh Sarayı içinde yaptığı alışverişlerde indirim alamazdı. Bu sistem, tüm Ruh Sarayları'nda sıkıca uygulanırdı!

 

Bir unvan sahibi olarak ruh hayvanı eğitmenlerinin statüleri dışında faydalar kazanmak için, yarışmalara katılmaları, Ruh Sarayı içinde ticaret yapmaları ya da Ruh Sarayı'ndan görevler almaları gibi birçok yöntem kullanarak katkı puanları biriktirmeleri gerekirdi.

 

Ruh Sarayı, her unvan için ayrı ayrı gereksinimleri belirleyip listelemişti. Örneğin, birinci seviye unvan elde etmek için, ticaret, altın ve unvan olarak üç gereksinim tamamlanmalıydı.

 

Ticaret, Ruh Sarayı'nın içindeki alışverişlerin parasına işaret ediyordu.

 

Altın, tek seferlik vergi gibi katkı puanları için Ruh Sarayı'na bağış yapmayı işaret ediyordu.

 

Unvan ise, kayda değer başarılar kazanmayı, görevler yapmayı ya da yarışmalarda derece almayı işaret ediyordu.

 

Birinci seviye için gerekenler şunlardı:

 

Ticaret: Ruh Sarayı içinde en az yirmi bin altın değerinde ticaret yapmak.

 

Altın: Ruh Sarayı'na on bin ya da daha fazla altın bağışlamak.

 

Unvan: birinci seviye unvan için belirlenen şeyleri yapmaktı, ki bunlar da: Bir yarışmada sıralama elde etmek, Ruh Sarayı tarafından verilen bir görevi tamamlamak, belirli bir süre içinde bir pozisyonu işgal etmek, Ruh Sarayı için önemli bir şey yapmaktı...

 

Bu üç şeyin hepsi tamamlanmalıydı ama aslında, bu üçünden birini yapmak unvan elde etmek için gerekenleri büyük ölçüde tamamlıyordu.

 

Örneğin, birinci seviye unvan elde etmek için, sadece yüz bin altın değerinde ticaret yapmak yeterliydi, diğerlerini yapmaya gerek yoktu.

 

Ya da Ruh Sarayı'na elli bin altın bağışlamak ya da beş tane birinci seviye için belirlenen iş yapmak.

 

Ama sadece bir gereksinimi karşılayarak unvan elde etmek için, normal koşulların beş katının yapılması gerekiyordu.

 

Herkes, bir unvan elde ederken bunu nasıl yapacağını dikkatlice düşünürdü. Sadece para kullanmak isterse, gereken miktar çok fazla olurdu.

 

İkinci seviye unvan için gerekenler de çok farklı değildi; tümü ikinci seviye üzeri mallar olmak üzere yüz adet mal ticareti yapmak yeterliydi. (Bir tane ikinci seviye nesne, on tane birinci seviye nesneye denkti.)

 

Atın: Ruh Sarayı'na otuz bin altın bağışlamaktı.

 

Unvan: İkinci seviye unvan elde etmeye değer şeyler yapmaktı.

 

Sadece bir gereksinimi yerine getirerek unvan kazanmak için, normalin beş katı gerçekleştirilmeliydi.

 

Üçüncü seviye unvan için gerekenlerde büyük bir artış yaşanıyordu, iki yüz elli bin altın ödemek gerekiyordu ki, bu da düşük seviye bir komutanın fiyatına denkti.

 

Daha yüksek seviye unvanlar için, para, unvan ve ticaret gereksinimleri daha da artıyordu.

 

Chu Mu kabaca bir bakış attı ve Ruh Sarayı'nda yedinci seviye bir unvana sahip olmak istiyorsa en az yirmi milyon altın bağışlamak, kırk milyon altın değerinde ticaret yapmak ve yedinci seviye unvan değerinde bir görev yapmak zorunda olduğunu buldu!

 

"Kabus Sarayı, oh, Kabus Sarayı, bana yeterince iyi davranmadınız!" Yedinci seviye unvan gereksinimlerini gördüğünde iç geçirmeden edemedi!

 

Chu Mu Hapis Adası'ndan döndüğünde doğrudan yedinci seviye unvan olan Sonsuz Okyanus Kabus Prensi unvanını almıştı. Ruh Sarayı ve Kabus Sarayı benzer bir katkı sistemine sahipse, Chu Mu yedinci seviye unvan için yirmi milyon altın ödemeliydi ve diğer gereksinimleri yerine getirmeliydi. Chu Mu'nun şimdiki durumuna kıyasla, gerçekten daha üsün bir durumdu.

 

Hapis Adası'nın hayatta kalanı olmak beş tane yedinci seviye unvan değerinde olduğundan, Chu Mu doğal olarak yedinci seviye unvan elde etmişti. Bu sebepten bu unvan için herhangi bir şey ödemesine gerek kalmamıştı ve şimdi, bu sistemi neden daha önce anlamaya çalışmadığı hakkında hayıflanıyordu, hiç değilse ayrılmadan önce Kabus Sarayı'ndan birkaç fayda elde edebilirdi.

 

Kabus Sarayı'nda yedinci seviye unvana sahip olmanın ayrıcalıklarını biraz biliyordu sadece, ama Wangluo Şehri'nde, Yang Ailesi'ni ortadan kaldırmak için en az on Kabus Sarayı görevlisini kontrol edebilmişti ki, bu statüsünün en doğrudan somutlaşmasıydı.

 

Ruh Sarayı unvanları da benzer ayrıcalıklara sahipti. Chu Mu'yu şaşırtan şey, yedinci seviye unvanın pek çok faydayı ve ayrıcalığı elde etmesini sağlamasıydı, sekizinci seviye ve altındaki hazineler için sadece %70 ödemesi gerekiyordu mesela.

 

Her yıl Ruh Sarayı'ndan uygun bir komutan sınıfı ruh hayvanı seçebiliyordu. Öncelikli seçim ve %70 ödeme hakkına sahip olacaktı.

 

Üçüncüsü, her yıl tamamlanma seviyesi %90 civarında olan bir tane yedinci seviye ruh tekniği elde edebilirdi.

 

Dördüncüsü, her gün yedinci seviye bir ruh çekirdeği alabilirdi.

 

Beşincisi, Ruh Sarayı dahilinde, destek tipi ruh hayvanı eğitmenlerinden dilediği gibi iyileştirme yardımı alabilirdi.

 

Diğer ayrıcalıklar da uygun faydalar içeriyordu ama unvanın en önemli faydaları ilk üçüydü, özellikle de sekizinci seviye ve altındaki hazineler için sadece %70 ödeme gerekliliği.

 

Sekizinci seviye bir hazine on milyon altından pahalıydı ve bunun %70'i sadece birkaç milyon ediyordu. Nesne daha da pahalıysa, on milyonlarca altınlık tasarruf yapabilirdi!

 

Ruh Sarayı'nda herhangi bir pozisyon elde etmeden neredeyse aylık elli milyon altın tasarruf edebileceği senaryolardı bunlar. Yani Ruh Sarayı'na girerse, her ay verilecek ödenekler ve yıllık haklarla birlikte, çok büyük kazanç elde edecekti.

 

Chu Mu'nun hesabına göre, yedinci seviye bir unvan elde ederse ve yıl boyunca etkin olursa, elli milyondan fazla altın kazanabilirdi.

 

Bu elli milyonu tümüyle ruh hayvanları için harcayacak olursa, ruh hayvanının savaş gücünü hükümdar sınıfına güçlendirebilirdi.

 

Bu unvanlar makamlardan/statülerden farklıydı, Ruh Sarayı tarafından kısıtlanmayacak, istediği yere gidebilecekti.

 

Öte yandan, makamlar Ruh Sarayı Saray Efendileri'ninki gibiydi. Her gün Ruh Sarayı'nın iç işleriyle uğraşmak ve bazı konuları çözmek zorundaydılar. Her ay doğrudan maaş alırlar ve makamlarına uygun güç sahibi olurlardı.

 

Ruh Sarayı sistemini görünce, Chu Mu bir unvan elde edip bir-iki yıllık mevki ele geçirirse, para kazanmak için yabanda tehlikelerle yüzleşmeden, bundan daha fazla para kazanacağını düşündü.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr