Bölüm 413: Boyutsal Şeytan Alevi Deniziyle Toplu Ruh Hayvanı Katliamı

avatar
3081 13

Charm of the Soul Pets - Bölüm 413: Boyutsal Şeytan Alevi Deniziyle Toplu Ruh Hayvanı Katliamı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Alev kalkanından geriye kalan tek şey, içi boş bir kalkandı. İçindeki Yarı Şeytan Chu Mu beyaz şeytan alevleriyle yanarak küle dönmüştü bile. Ruh İttifakı'ndan Luo Ling'in Şeytan Perisi'nin beş metre arkasından beyaz şeytan alevleri yayıldı ve buz gibi soğuk şeytan alevi aurası yavaşça yükseldi!

 

Yarı Şeytan Chu Mu karanlık özniteliğine sahipti ve bu durum Şeytan Perisi'nin Chu Mu'ya karşı yarattığı tehlikeyi azaltsa da, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın savunmasını aşındırabilecek karanlık tip gücü ona karşı bir tehdit yaratıyordu. Chu Mu bu sebepten önce Şeytan Perisi'nden kurtulmalıydı.

 

"Luo Ling, Şeytan Perisi'ne dikkat et!" Kıdemli Xue, Luo Ling'den çok uzakta değildi ve bir Ruh İmparatoru olarak Yarı Şeytan'ın ortaya çıktığı yeri hemen tespit etmişti.

 

Kıdemli Xue oldukça dikkatli biriydi ve algı yeteneklerini savaş boyunca sürekli açık tutup çevreye yaymasaydı Chu Mu'nun garip hareketini tespit edemezdi!

 

Luo Ling afalladı ve kafasını çevirdiğinde bir gölgeyle sarılı Şeytan Perisi'nin hemen arkasında ortaya çıkan gururlu şeytan figürünü fark etti!

 

"Hayaletleşme!!!"

 

Luo Ling panik içinde hemen Şeytan Perisi'ne sıyrılma tekniği kullanmasını emretti.

 

Onuncu evre Şeytan Perisi'nin tepkisi çok hızlıydı ve efendisi emir verdiği anda siyah figürü aniden yılana benzer bir figürce sarıldı. Bir sonraki anda bulutların altındaki gölgelerle tamamen birleşerek kayboldu!

 

"Kes şunu!" Luo Ling panik içindeydi. Şeytan hükümdarının karanlık özniteliğine sahip olduğunu ve sırf Hayaletleşme kullandı diye Şeytan Perisi'nin kaçmasına izin vermeyeceğini biliyordu.

 

Gerçekten de bu uğursuz şeytan hükümdarının önünde karanlık öznitelik Şeytan Perisi'ni kurtaramazdı. Chu Mu Diğer Göz Bebeği'ni kullandı ve bulut katmanlarının altındaki gölgelerde kaybolmuş Hayaletleşmiş Şeytan Perisi'ni tam olarak gördü.

 

Çevresini inceledi ve kayıtsız bir şekilde Ağaç Ruhu'yla Hayalet Samuru'na baktı. Duygusuz yüzünde şeytani bir gülümseme ortaya çıktı.

 

Hayalet Samuru Şeytan Perisi'ni koruyorken, Ağaç Ruhu da sayısız dal uzatarak Chu Mu'nun etrafını saran geniş bir dal ağı oluşturdu. Chu Mu'nun çevresi tamamen bu ağaç dallarıyla sarılmış gibi görünüyordu!

 

"Alan Mührü!"

 

Kıdemli Xue, şeytan hükümdarının bir boşluk yerdeğişimi yeteneği kullanabildiğini fark etti ve Tayf Yerdeğişimi kullanarak kaçmasını önlemek için dallardan oluşan geniş ağa özel bir şey ekledi!

 

Chu Mu'nun boşlukta yerini değiştirebildiği Tayf Yerdeğişimi bu alan mührüyle etkisini tamamen kaybetti!

 

Ama Chu Mu son derece sakindi. Yüksek sıcaklıkla yanan zihni, çeşitli güçlü tekniklerle ve savaş becerileriyle doluydu. Tekniği anlamasına bile gerek yoktu, nefes almak kadar doğal bir şekilde kullanabilirdi.

 

"Boyutsal Şeytan Alevi!"

 

Chu Mu'nun cıvaya benzer bedeni yavaşça şeytan alevlerinin ortasında kayboldu ya da Chu Mu'nun kullandığı tekniğin bedenini beyaz şeytan alevine dönüştürdüğünü söylemek daha doğru olurdu!

 

En başta bir insan boyutunda olan şeytan alevi yavaşça genişliyordu. Sonunda yirmi metre yarıçapında bir şeytan alevine dönüştü!

 

Beyaz şeytan alevleri genişlerken Yarı Şeytan Chu Mu'nun enerjisini depoluyordu. Şeytan alevleri yirmi metre yarıçapa ulaştığında, insanlar şeytan alevlerinin içindeki devasa enerjiyi açıkça hissedebilmeye başladılar!

 

"Mesafeyi koruyun, mesafeyi koruyun! Ruh savunmalarınızla alev savunmalarınızı hazır edin!" Kıdemli Xue eli kulağında olan tehlikeyi fark edip herkese bağırdı!

 

"Kıdemli Xue, bunu kısıtlaman gerek!" Herkesi yüzü soldu ve Yarı Şeytan'ı çevreleyen kuşatmalarını dağıttı.

 

Dünyayı sarsan şeytan, hazırlıksız bir şekilde aşırı yıkıcı güce sahip bir teknik yaratabiliyordu, hâl böyleyken, daha fazla enerji depoladığında nasıl olur da tekniği daha korkunç bir yıkıcı güce sahip olmazdı?

 

Hiç kimse bu tekniğin etkilerinin ne kadar korkunç olacağını öğrenmek istemedi ama engellemek maksadıyla ruh hayvanlarının hayatlarını tehlikeye atmaya da cesaret edemediler.

 

"Güneş Savunması!" Kıdemli Xue'nun yüzü kasvetlenirken Gün Alevi Şeytan Kuşu'na bir emir verdi.

 

Gün Alevi Şeytan Kuşu Boyutsal Şeytan Alevi'nin üzerinde uçuyordu ve Kıdemli Xue emir verdiğinde bedeni tuhaf bir şekilde gökyüzündeki yuvarlak güneşle örtüştü.

 

Güneşle taçlanan Gün Alevi Şeytan Kuşu'nun kanatları alevlendi ve kanatlarını açmış bedeni üzerinde parlak bir ışık perdesi kaydı. Kavurucu güneş ışığı, enerjisi toplanan Boyutsal Şeytan Alevi üzerine parladı!

 

Şeytan alevleri menfurdu ve anormal soluk beyaz renkteydi. Kavurucu günışığı, Güneş Savunması'nı arındırıcı bir günışığı gibi gösteren kutsal altın renkteydi. Şeytani Boyutsal Şeytan Alevleri, o parlaklığın içinde alevlerin yavaşça ortadan kaybolmasına neden olan muhteşem kutsal kanatlarla örtüldü!

 

Kıdemli Xue'nun ruh hayvanının böyle güçlü bir savunma tekniği kullandığını görünce, herkes derin bir rahatlama nefesi aldı. Bilhassa, dünyayı sarsan şeytanın hedef aldığı Luo Ling. Kıdemli Xue zamanında araya girmeseydi, Şeytan Perisi muhtemelen şeytan hükümdar tarafından yutulurdu.

 

”Yi!!!!!!!!!!”

 

Gün Alevi Şeytan Kuşu kanatlarını açtı ve sembolizm dolu kibirli bir altın heykel gibi göklere yükseldi.

 

Kullandığı altın günışığı savunması, dışa doğru genişleyen buz gibi soğuk auraya sahip beyaz ruh şeytanı alevlerini tamamen hapsetmişti...

 

Beyaz şeytan alevleri otuz metre yarıçapa kadar genişlemişti ama altın ışığın kuşatmasından sonra sınırlandırılmıştı ve gittikçe küçülüyormuş gibi görünüyordu...

 

"Saldırmaya hazırlanın." Kıdemli Xue, Boyutsal Şeytan Alevleri en zayıf noktasına dek bastırıldığında kötücül şeytan hükümdarının ortaya çıkacağını biliyordu.

 

Şeytan Hayalet Samuru, Şeytan Perisi, Ağaç Ruhu, Kasırga Perisi ve diğer bir düzine onuncu evre hükümdar ve komutan, Yarı Şeytan Chu Mu'nun etrafını sardı. Bu fırsatı kullanarak kötücül şeytan hükümdarı tek hamlede alaşağı etmek istiyorlardı.

 

"Aptal sürüsü, hahahaha." Aniden uzaklardan gelen bir kahkaha duyuldu.

 

Kahkahaların sahibi, Kabus Sarayı Yardımcı Şehir Efendisi Xi Hong'du. Onları hor görüyor, onlarla alay ediyordu. Gözlerinde Yarı Şeytan'a karşı bir hayranlık ve coşku vardı.

 

"Hmph, Kabus Sarayı'nın yaşlı bunağı, katılmayacaksanız alaycı açıklamalar da yapmayın. İhtiyaç duyulduğunda uzaklara kaçan bir korkaksınız sadece!" Ruh İttifakı'ndan Luo Ling onu küçümsedi.

 

"Korkak? Kesinlikle öyleyim." Xi Hong sakin kaldı ve önsezisinden dolayı daha da uzaklaştı.

 

Boyutsal Şeytan Alevleri bastırılmaya devam etti. On metrede bir metreye kadar bastırıldı ve sonunda sadece bir yumruk boyutuna kadar geriletildi.

 

Kıdemli Xue kaşlarını çattı ve bir alev kalbi gibi bir şey olana kadar bastırılmış Boyutsal Şeytan Alevi'ne boş boş baktı. Bu Boyutsal Şeytan Alevi'yle ilgili ters giden bir şey varmış gibi hissetti. Boyutu küçülse de, içinde toplanan enerji hiçbir yere kaybolmamıştı...

 

Ve aniden bir şey fark ettiğinde yüzünde telaş ve korku ortaya çıktı!

 

"Çabuk!! "Çabuk kaçın!!!!" Aniden bağırdı!

 

”Hong”

 

”Hong hong”

 

Kıdemli Xue'nun sesi, Boyutsal Şeytan Alevi'nin patlamasından çıkan ses tarafından yutuldu!

 

Patladığı anda sadece bir yumruk boyutunda olsa da, şok edici bir yıkıcı güç ortaya çıkardı. Bir şeytan alevi tsunamisi sınırsız gökyüzünde dalgalandı!

 

Beyaz renk aynı anda her yerdeydi!

 

Saldırıdan ilk etkilenen günışığı savunması kullanan Gün Alevi Şeytan Kuşu oldu. Muhteşem altın ışık perdesi, kötücül beyaz şeytan ışığı tarafından yutuldu. Kavurucu güneş de kararak sadece etrafındaki hâlesi kalmış bir güneşe dönüştü!

 

”Yi”

 

Gün Alevi Şeytan Kuşu boyutsal enerji patlamasına dayanamazdı. Kabaran şeytan alevleri her yanı süpürürken bedeni kavurucu sıcaklıktaki ruh şeytanı alevlerine yakalandı. Korkunç boyutsal saldırı tarafından uçuruldu ve acı dolu çığlığı bile yutuldu...

 

Gün Alevi Şeytan Kuşu'nun günışığı savunmasının parçalanması, Boyutsal Şeytan Alevi'nin yıkıcılığının artık durdurulamayacağı anlamına geliyordu!!

 

Şeytan alevleri, gökyüzünde çılgınca kükreyen bir alev denizine dönüştü. Li Şehri semalarını tamamen yuttu. Hayalet Samuru'nun aşırı hızı, Şeytan Perisi'nin gölgeyle birleşmesi, Ağaç Ruhu'nun ve Kasırga Perisi'nin doğa korumaları bu onuncu evre hükümdarların bu saldırıdan kurtulmalarını sağlayamadı. Ruhları yakan bu Boyutsal Şeytan Alevleri tarafından yakıldılar!

 

Yakın mesafedeki bir düzine ya da daha fazla onun evre hükümdar ve altındaki ruh hayvanından sadece aşırı hızlı olanlar bu enerji dalgasından kaçabildi. Diğerleri Boyutsal Şeytan Alevi Denizi tarafından yutuldular!

 

Anında Öldürme! Ruh şeytanı alevlerine karşı direnme yeteneği olmayan bu ruh hayvanları Boyutsal Şeytan Alevleri tarafından yutuldukları an, hayatta kalma ihtimallerini de kaybettiler. Boyutsal Şeytan Alevi Denizi içinde hiçliğe karıştılar ve durdukları yerlerden ayrılamadan bir anda öldürüldüler!

 

Bu bir düzine ya da daha fazla ruh hayvanı çeşitli oluşumların uzmanlarının ya tamamen olgunlaşmamış ruh hayvanlarıydı ya da ikincil ruh hayvanlarıydı. Ölümlerinin her biri efendilerinin ruhlarında bir yaralanmaya sebep oldu ve daha da korkuncu, ruh hayvanlarının ölümlerinden sonra ruh şeytanı alevi zehri ruh hayvanı eğitmenlerinin ruhuna sızdı.

 

Boyutsal Şeytan Alevi patlamasından sonra bir ruh hayvanı katliamı meydana geldi ve çevredeki uzmanların ruhları yaralandı!!!

 

"Boyutsal Şeytan Alevi sıkışıyordu ama ne kadar sıkıştırılırsa gücü de o kadar korkunç olur. Kıdemli Xue bu sefer pek çok kişinin ölümüne sebep oldu, hahaha." Kabus Sarayı'dan Xi Hong ruh andacını kullanarak Kıdemli Xue ile sesli bir şekilde alay etti.

 

Boyutsal Şeytan Alevleri, Beyaz Kabuslar'ın zirve teknikleri sayılabilirdi. Beyaz Kabus Sarayı Yardımcı Saray Efendisi'nin ruh hayvanlarından hiçbiri bu tekniğe sahip değildi. Daha önce, sadece bir kez kullanıldığını görmüştü; o da Kabus Sarayı'nın sayısız insanın saygısını kazanmış Kıdemlisi Yuan tarafından kullanılmıştı. O zamanlar kaç tane ruh hayvanının bir anda öldürüldüğünü saymakta bile zorlanmıştı ki, ölen ruh hayvanlarının hepsi onuncu evre komutan sınıfının üzerindeydi!

 

Şeytan alevi denizi Li Şehri semalarında çok uzun süre kalmadı ama tekniğin ani yıkımı, savaş alanının çok uzaklarından bile hissedilebildi.

 

Li Şehri'ndeki milyonlarca insanın şehrin semalarında Boyutsal Şeytan Alevleri tarafından yaratılan muhteşem sahneyi gördüğü ve gördüklerinden dolayı ruhlarının sarsıldığı söylenilebilirdi...

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29967 Üye Sayısı
  • 289 Seri Sayısı
  • 41091 Bölüm Sayısı


creator
manga tr