Bölüm 409: İntikal, Dünyayı Sarsan Şeytan (4)

avatar
3091 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 409: İntikal, Dünyayı Sarsan Şeytan (4)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Diğer Göz Bebeği zihinsel tepkiyi değiştirir, görme ve düşünme hızlarını anormal bir şekilde artırırdı.

 

Chu Mu Obur Böcek Canavarı ve Yüz Anne'yi izlerken, hızları o kadar yavaştı ki, neredeyse hareketsiz görünüyorlardı. Bunun nedeni, Chu Mu'nun yanlışlıkla Yarı Şeytan'ın Diğer Göz Bebeği yeteneğini kullanmış olmasıydı.

 

Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun hızı gerçekten yüksekti, öyle ki, Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu ona ayak uydurmakta zorlanıyordu. Ama Chu Mu'nun göz bebeklerinden özel bir parıltı yayıldığında, Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun hızı fazlasıyla yavaşladı!

 

Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru hâlâ aşırı yüksek hızda hareket ediyordu ve Chu Mu hâlâ ondan biraz daha yavaştı ama Chu Mu'nun görüşünde yavaşlamış hareketlerinden onun ne yana hareket edeceğini tahmin edebilir duruma gelmişti. Düşmanının hangi yöne gideceğini bildiği sürece de, daha yavaş olsa bile etkili bir saldırı yapabilirdi!

 

Chu Mu'nun gözlerinden uğursuz bir parıltı yayıldı ve sonunda tespit ettiği yörüngeye göre garip bir şekilde hareketlerini değiştirdi!

 

Tayf Yerdeğişimi!!

 

Beyaz şeytan alevi ayaklarının altında yayıldı ve cıvaya benzer bedenini küle çevirdi.

 

Aynı anda yüz metre ötede, havada bir şeytan alevi ortaya çıktı. Güzel, beyaz bir şenlik ateşi gibi yanarak hızla bir insan şeklini aldı ve sonunda tepeden tırnağa beyaz alevlerle yanan Yarı Şeytan Chu Mu'ya dönüştü!

 

Aşırı soğuk yüzünde şeytani bir gülümseme vardı. Yavaşça şeytan alevleriyle yanan pençelerini kaldırdı ve Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun gelmesini bekledi!

 

Chu Mu'nun yargısı yanlış değildi ve Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru ortaya çıktı! Hareket ettiği bir sonraki nokta, Chu Mu'nun Tayf Yerdeğişimi ile geldiği noktaydı!

 

Kızıl figürle yüz yüze geldi. Bu mesfaden, Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun kızıl yüzünü açıkça görebiliyordu.

 

Kızıl yüzünde gözler ve bir burun dışında başka hiçbir organ yoktu. Korunma için özel, kızıl bir miğfer taktığı, parlak kırmızı bir kafası vardı...

 

Ortaya çıktıktan sonra, kızıl gözlerini aniden önündeki beyaz şeytan alevleri doldururken, karşısında ortaya çıkan şey fazlasıyla etkileyici ve güçlü beyaz alevli Yarı Şeytan'dı. Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun gözlerinde korku ortaya çıktı!

 

"Şeytani İdam!"

 

Yarı Şeytan Chu Mu'nun pençeleri, beyaz alevlerle yanan iki şeytan kılıcına dönüştü. Aşağıya doğru savrularak boşluğu yırttılar ve gökyüzünde gerçekten de kesilmiş gibi izler bıraktılar!

 

Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru, Chu Mu'nun eylemini gördüğünde kendini korumak için çapraz tuttuğu kollarını havaya kaldırdı ve kafasını da kollarının altına aldı. Özel miğferi, önünde özel olarak kurulan kızıl bir ışık kalkanı oluşturdu.

 

Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun savunma pozisyonuna geçmesi çok hızlıydı ama kızıl koruyucu katmanı Chu Mu'nun hazırlandığı saldırısını tamamen durdurmaktan acizdi. Kızıl koruyucu katmanı Şeytani İdam tarafından parçalandı ve beyaz şeytan alevli kılıçlar yollarına devam ederken kolunda ve karnında iki derin ve yanan yara açtılar! Bedeninden sızan kızıl kan, hemen beyaz şeytan alevleri tarafından tutuşturuldu!

 

Beyaz yarası besbelliydi!

 

Krallık Efendisi Li'nin Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun en son yaralanmasından beri çok uzun zaman geçmişti. Sonuçta aşırı yüksek şeytan hızı, Camgöbeği Gizli Ejderha gibi güçlü bir varlığın bile yakalamakta zorlandığı bir şeydi.

 

"İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Bu da ne? Böyle güçlü bir yaratık nasıl ortaya çıkar?" Tüm Li Şehri uzmanları afalladı.

 

Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun aşırı hızını ve mükemmel sıyrılma yeteneklerini görebiliyorlardı. Bu anormal derecede şeytani ve etkileyici Yarı Şeytan ne kadar güce sahipti?

 

Başarılı bir şekilde saldırdıktan sonra, Yarı Şeytan Chu Mu Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun kaçmasına izin veremezdi, bu yüzden soğuk bir güçle dolu Şeytan Silüeti'ni kullandı. Chu Mu'nun figürü havada ilerledi ve ardında beyaz bir alev bıraktı. Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'na yaklaştı ve pençelerinden bir ruh şeytanı alevi savurdu!

 

Beyaz şeytan alevleri korkunç bir şekilde dönerken fiyakalı ve kötücüldü. Gökyüzü soluk beyaz renkle aydınlandı ve dalgalanan şeytan alevlerinin ortasında, Yarı Şeytan'ın saldırıları çılgınlaştı; hızı sınıra, yıkıcı gücü korkunç bir seviyeye ulaştı ve şeytan alevleri tuhaf bir şekilde ruhu yaktı. Yaralı Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru mükemmel sıyrılma yeteneğini kullansa da, Diğer Göz Bebeği'nin kısıtlayıcı gücü altında şeytani ve baskın saldırılardan bir türlü kaçamadı. Kızıl bedenindeki yaraların sayısı sürekli arttı!

 

"Luo Ling, ne demeye öyle dikiliyorsun?" Krallık Efendisi Li sonunda Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun Yarı Şeytan tarafından tamamen kısıtlandığını fark etti ve Ruh İttifakı'ndan Luo Ling'e öfkeyle bağırdı.

 

Luo Ling hızla tepki gösterdi ve aceleyle iki tane dokuzuncu evre ruh hayvanını Yarı Şeytan'la Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru arasındaki savaşa gönderdi.

 

Luo Ling'in iki uçan ruh hayvanı dokuzuncu evreye ulaşmış olsa da, hızları Chu Mu ve Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru kadar yüksek değildi. Bu iki aşırı hızlı canlının önünde kullandığı tekniklerin hiçbiri zarara sebep olamadı.

 

"Mutlak Buz!"

 

Aşırı güçlü buz etkisine sahip Sırlı Buz, Chu Mu'nun etrafına süzüldü. Parıldayan ve şeffaf hazine camlarına benzer buz kristalleri, ufacık parçacıklardan ibaretti ve Chu Mu'nun arkasında ortaya çıktıklarında beyaz bir sis gibi göründüler.

 

Luo Ling'in buz tipi ruh hayvanı büyüsünü bitirdi ve Sırlı Buz parçacıkları aniden Yarı Şeytan'ın üzerinde yoğunlaştı...

 

Çevredeki Sırlı Buz parçacıklarının sayısı artmaya devam etti ve buz tarafından damgalanmış Chu Mu'nun bedeninde bir mıknatıs varmış da tüm buz parçacıkları cildine çekiliyormuş gibi göründü.

 

Bağlanma hızı artarken, Chu Mu'nun beyaz alevli beden yavaşça Sırlı Buz'un kalın bir katmanıyla çevrelendi ve hareket hızı gittikçe yavaşladı.

 

Buz parçacıkları sonunda Chu Mu'nun tüm bedenini sardı ve bedeni hareket etmeyi tamamen bırakmış gibi göründü. Bedenini kaplayan buz tarafından tamamen dondurulmuş ve hareketsiz bir buz heykeline dönüşmüştü.

 

"Güzel... "İyi iş!" Luo Ling'in buz tipi ruh hayvanının korkunç Yarı Şeytan'ı dondurduğunu görünce, Li Sheng rahat bir nefes aldı.

 

Li Sheng, Yarı Şeytan'ın gücünün Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun bile dengi olamayacak kadar yüksek olacağını hiç beklememişti. “Beng!!!!!!!”

 

Ama Li Sheng sevinecek zaman bile bulamadan kalın Sırlı Buz katmanı patladı!

 

Duygusuz Yarı Şeytan yüzünde öfkeli bir ifadeyle ortaya çıktı. Öfkesi insanları korkudan titretti ve korkunç bir şey olmak üzereymiş gibi hissetmelerine neden oldu! “Hu hu hu hu hu~~~~~~~”

 

Beyaz şeytan alevleri daha bir kuvvetli yanmaya başladı. Yarı Şeytan'ın Diğer Göz Bebeği tamamen Luo Ling'in Sırlı Buz'a sahip ruh hayvanına kilitlendi. Sağ kolunu havaya kaldırdı ve avucunu tamamen açtı...

 

Güç için göklere yalvarıyormuş gibi görünmesine neden olan delice bir duruşa geçti!

 

Avucunda beyaz şeytan ışığı titredi.

 

Aniden geniş gökyüzünde beyaz bir şeytan ışığı titredi ve bu yer de Sırlı Buz'a sahip ruh hayvanının kafasının hemen üstüydü!

 

Gökyüzünün en yüksek noktasından indi. Beyaz şeytan ışığı, herhangi bir belirti göstermeden düşen şeytani bir yıldırım gibiydi. Şiddetle Sırlı Buz'a sahip ruh hayvanının bedenini bombaladı!

 

Luo Ling'in Sırlı Buz'a sahip ruh hayvanı havadaydı ama şeytan ışığı tarafından vurulduktan sonra bedeni aşağı düşmeye başladı. Gökyüzünden düşen muhteşem bir meteor gibiydi!

 

“Weng~~~~~~~~~~”“Weng~~~~~~~~~’

 

Uçan bir ejderhanın uzun kükremesi tarafından vurulmuş gibi, şeytan ışığı düştükten sonra tüm bölge yere gömülmüş gibiydi!

 

Beyaz şeytan alevinden oluşma büyük bir ejderha ufka doğru yükseldi. Bir an sonra, ufuk devasa beyaz şeytan alevinden ejderha ile kaplandı. Soğuk ama yine de sıcak şeytan alevi aurası uzmanların yüzüne vurdu ve ufuk sallanırken ruhlarının soğuktan titremesine sebep oldu!

 

Semavi Alev Ayini!!

 

Bu beyaz renkli Semavi Alev Ayini, sıradan bir yedinci aşama ateş tipi Semavi Alev Ayini'nden on kat daha güçlüydü!

 

Sırlı Buz'a sahip ruh hayvanı Mutlak Buz Tekniği'ni kullanmıştı ama bu teknik Yarı Şeytan Chu Mu'yu iki saniye bile durduramamıştı.

 

Bir an sonra da, buz tipi ruh hayvanı, dünyayı sarsan Yarı Şeytan'ın öfkesinden nasibini aldı. Kimse, Luo Ling'in buz tipi ruh hayvanının bu şok edici Semavi Alev Ayini altında hayatta kalıp kalamayacağını bilmiyordu!

 

"Dünyayı sarsan bir şeytan! Böyle bir şeytan neden Li Şehrim'de ortaya çıktı?" Li Sheng'in yüzü biraz katılaştı. Bu Semavi Alev Ayini Tekniği Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru üzerinde kullanılsaydı, savunma yeteneğinin noksanlığı bu saldırıdan sağ çıkamayabileceği anlamına geliyordu!

 

En korkunç olan şeyse, bu şeytanın bedeninde sınırsız bir güç varmış gibi görünmesiydi; büyü okumaya ihtiyaç duymuyordu, güç toplamaya ihtiyaç duymuyordu, elini sallamasıyla böyle bir yıkıcı güce sahip şok edici bir tekniği yapabiliyordu. Bu güç, kesinlikle tam gücündeki Camgöbeği Gizli Ejderha'dan aşağı değildi.

 

Ama bu dünyayı sarsan şeytanı Camgöbeği Gizli Ejderha'dan daha korkunç yapan şey, kimsenin onun diğer tip teknikleriyle nasıl başa çıkacağını bilmemesiydi!

 

"Tanrı... Bu bir tanrının gücü!" Beyaz Kabus Şehri Yardımcı Şehir Efendisi Xi Hong, cennetleri yutan şeytan alevlerini izleyen dindar bir havariye benziyordu.

 

En güçlü Kabus ve en güçlü ruh hayvanı eğitmeninin birleşiminden yaratılan bir Yarı Şeytan!

 

Kabus Sarayı insanları için, aşırı nadir olan bu Yarı Şeytan, tanrıya benzer bir varlıktı. Gökyüzü boyunca hareket eden bir kuyruklu yıldız gibi çarpıcı ve heyecan vericiydi ve olan biten her şeyin içinde göz alıcı ve büyüleyiciydi!

 

Yarı Şeytan'a dönüşen eski nesilden biri tamamen yutulmazsa, Kabus Sarayı'ndaki en güçlü varlık olan Yarı Şeytan olurdu!

 

Diğer yandan bu nadir varlığın bedeli aşırı acı çekmekti ki, bu yüzden Yarı Şeytan, her Kabus Sarayı uzmanının gözünde tanrısal bir varlıktı!

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39539 Bölüm Sayısı


creator
manga tr