Bölüm 405: Dokuz Cehennem'in Uğursuz Şeytan Hükümdarı

avatar
3574 15

Charm of the Soul Pets - Bölüm 405: Dokuz Cehennem'in Uğursuz Şeytan Hükümdarı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Aşırı yüksek sıcaklık Chu Mu'nun ruhunu yaktı; Chu Mu en başta hâlâ biraz mantığa ve düşünme yetisine sahipti ama Yeşim Kaynağı'nın bedeninin her kısmında dolaşmasıyla kalan bir parça mantığı da yanarak hiçliğe karıştı.

 

İçlerinde hiçbir mantığın olmadığı gözlerine gelince, insanlara en saf korkuyu tattırıyordu, zira herhangi bir hayatı kolayca ezebilecek kadar güçlüydü!

 

Duan Xinhe Chu Mu'nun gözlerine baktı ve benzersiz bir ürperti tüm vücudunu sardı.  Chu Mu'nun ruh şeytanı alevleri henüz ona dokunmamış olsa da, bu ürpertiden dolayı ruhunun titrediğini hissetti!

 

Dokuzuncu andaç Ruh Lordu'ydu ve Ruh İmparatoru olmaktan biraz uzaktı sadece. Yüz Anne ve Obur Böcek Canavarı'ndan dolayı ruh andacı normal insanlardan daha güçlüydü.

 

Bununla birlikte, karşısındaki Yarı Şeytan'ın ona doğru 'yürüdüğünü' bulduğunda, güçlü ruhu ruh hayvanı dünyasının zirvesindeki ruh hayvanlarını gören hizmetçi sınıfı bir ruh hayvanının ruhu gibiydi. Korkuyla titriyordu, direnmek için ne yapacağına dair en ufak bir fikri bile yoktu.

 

Beyaz şeytan alevleri sessizce yandı ama çevredeki nesnelerin hiçbiri tutuşmadı. Chu Mu'nun yüzü şeytan alevleriyle kaplıydı, soylu ve meşum yüzü erimiş lavdan gümüş bir maske taşıyormuş gibiydi. Herhangi bir ifade bile yapmasına gerek yoktu, bu yüz, dünyanın en şeytani yüzüydü!

 

"Ne... Nesin sen? Sen...Sen insan olamazsın!!!" Duan Xinhe'nin göz bebeklerinde hem kan hem de korku vardı.

 

Bir genç nesil üyesinin dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarları'nı her an öldürebilecek bir Yarı Şeytan'a dönüşmesi, onun hem hayatını hem de ruhunu ellerine alacak şaşırtıcı bir şeytan hayaleti olması, Duan Xinhe'yi delirtmek üzereydi. Camgöbeği Gizli Ejderha Yumurtası çok yakındı ama mantıkla açıklanamayacak kadar güçlü bir yaratığa daha yakın olmasını beklememişti.

 

Duan Xinhe kaçmaya başladı.

 

Ruh hayvanı çağırma yeteneğine bile sahip değildi artık, hayatta kalma içgüdüleri yüzünden bedeni kendiliğinden hareket etmişti. Yarı Şeytan'dan ne kadar uzaklaşırsa, ölümden de o kadar uzaklaşacaktı.

 

Yarı Şeytan Chu Mu onu kovalamadı. İçindeki insanlık bir saniye önce yok olmuştu ve tamamen Dokuz Cehennem'in derinliklerinden sürünerek çıkan bir şeytan hükümdarına dönüşmüştü. Duygusuz gözleriyle kaçan Duan Xinhe'ye baktı, öldürme arzusu sağ elini kaldırmasına neden oldu...

 

Yarı Şeytan olduktan sonra, eli bir kadının zarafetine sahip ince bir el hâline gelmişti. Aynı zamanda, keskin beyaz parmakları da yüce bir soğukluk taşıyordu.

 

Chu Mu'nun eli kalktı, avucu yarı yarıya açıldı ve uzun parmakları çaresizce kaçan Duan Xinhe'ye doğrultuldu.

 

Şeytan alevleri, Yarı Şeytan'ın düşünceleriydi. Chu Mu'nun sadece bir hedefe odaklanması gerekliydi, bedenindeki güçlü şeytan alevleri onun istediği yere uçacaktı.

 

Chu Mu belki artık kim olduğunu hatırlamıyordu ama en başından sonuna kadar bir savaş içgüdüsü içinde sıkışmıştı. Bu savaşma içgüdüsü, Chu Mu'nun önceden sahip olduğu savaş yeteneklerinden değildi, Yarı Şeytan dönüşümünden sonra açığa çıkan bir güçtü.

 

İki soluk beyaz ışık yavaşça ateş böcekleri gibi kaçan Duan Xinhe'nin yanında ortaya çıktı. Duan Xinhe çok uzaklaşmıştı ve hatta bu akılsız şeyin onu öldürmek için peşinden gelmemesinin sevinci içindeydi.

 

Aniden iki önemsiz ateş böceği ışığı değişti ve garip bir şekilde bedeninden geçti!

 

İlk başta yanlış bir şey hissetmedi, sadece bir an sonra kaybolmadan önce karnında bir ısı hissetti. Yavaş yavaş bu sıcaklığın yükseldiğini hissederken, şeytan alevlerinin iç organlarına yayıldığını ve çılgınca iç organları ile ruhunu yaktığını hissetti!

 

Muazzam acı tüm bedenine yayıldı ve kalan az biraz ruh gücüyle kendisini korumaya çalıştı. Ama ruh gücü bir anda buharlaştı ve ruh gücü bittiği an, şeytan alevleri ruhunu ve iç organlarını yakmaya devam etti...

 

Çok uzakta olmayan Chu Mu'nun işaret parmağında, beyaz şeytan alevleri hızla çılgına döndü. Bu küçük şeytan alevi, Duan Xinhe'nin bedenini yakan ruh şeytanı alevlerini temsil ediyordu. Bu diğer tip yetenek, Chu Mu'nun uzayda hareket etmesini sağlıyordu!

 

Yavaş yavaş Chu Mu'nun işaret parmağındaki alev topu söndü ve Chu Mu bakışlarını rüzgarlarla ve bulutlarla dolu engin gökyüzüne çevirdi. Bedeni yaralarla kaplı ve kanla yıkanmış ama hâlâ mücadele eden güçlü Camgöbeği Gizli Ejderha'ya baktı. Ardından Camgöbeği Gizli Ejderha'ya saldıran güçlü ruh hayvanlarına baktı.

 

Bir anda gözlerinde bir dalgalanma meydana geldi. Bu, savaştan kaynaklanan bir dalgalanmaydı. Güçlerin birbirleriyle çarpıştığını, yeteneklerin birbiri ardına patladığını görünce, Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu evini görmüş gibiydi!

 

"Chu Mu..." Ye Qingzi'nin endişesini ve kaygısını taşıyan yumuşak bir ses duyuldu.

 

Ye Qingzi Chu Mu'ya çok yakın duruyordu ve Chu Mu'nun bu uğursuz şeytani durumunu açıkça görebiliyordu. Yarı Şeytan durumunun şeytan alevlerinden Chu Mu'nun gümüş yüzünü görebiliyordu ama bu yüzün Chu Mu'y ait olup olmadığını bilmiyordu.

 

Bu dünyada, bir ruh hayvanı eğitmeninin gücü her zaman ruh hayvanlarından gelirdi.

 

Ama Ye Qingzi'nin baktığı şey, bir insanın dönüşümüyle ortaya çıkmış korkunç bir Yarı Şeytan'dı. Dünyanın en büyük ve en şeytani gücünü kontrol ediyordu! Duan Xinhe, ölümünden hemen önce Chu Mu'nun bir insan olduğundan bile emin değildi ve şimdi, Ye Qingzi de bunun Chu Mu olduğuna inanmakta zorlanıyordu!

 

Ye Qingzi yabancılık hissetti ve Chu Mu'nun Büyük Chu Ailesi'nde dokuzuncu evre hükümdar karşısında nasıl sağ kalabildiğini anladı. Dahası, ruhunun neden bu kadar yüksek bir sıcaklığa ulaştığını da idrak etti. Bedeninde tepeden tırnağa yanan beyaz şeytan alevleri, Ye Qingzi'ye hem cevabı vermişti hem de cevapla birlikte büyük bir şaşkınlık.

 

"Gökler, bu da ne? Bu bir Beyaz Kabus mu?" Aniden yakınlardan dehşete düşmüş bir ses geldi.

 

"Bu bir Beyaz Kabus değil, kesinlikle bir Beyaz Kabus değil!" dedi orta yaşlı bir Kabus Sarayı üyesi. Yüzünde şok, gözlerinde inanmazlık vardı.

 

"Neden hiçbir aura hissedemiyorum? Bu insan şeklindeki ruh hayvanı hiçbir auraya sahip değil; bir yavru ruh hayvanı olabilir mi?" dedi güçlü bir değerlendirme yeteneğine sahip orta yaşlı ruh hayvanı eğitmeni.

 

Bu yeni gelen insan grubu, Duan Xinhe'yi öldürmeleri için Ye Wansheng tarafından çağrılan çeşitli oluşumların orta yaşlı üyeleriydi. Sonuçta Camgöbeği Gizli Ejderha çeşitli uzmanlarla savaşıyordu ve onlar Camgöbeği Gizli Ejderha Yumurtası ödülüyle daha ilgiliydiler.

 

Ama buraya geldiklerinde Duan Xinhe'yi göremediler. Aksine, onları karşılayan şey, kötücül ve gizemli, Beyaz Kabus'a benzer bir şeydi. Bu yaratık onlar için o kadar gizemliydi ki, onun aşırı nadir bir ruh hayvanı mı, yoksa bir insan tarafından kullanılan ruh tekniğiyle oluşan bir şey mi olup olmadığını bile anlayamadılar!

 

Tüm ruh hayvanı eğitmenleri şok içindeydi, hem merak hem de şüphe doluydular. Bununla birlikte, hiçbiri Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu'ya yaklaşmaya cesaret edemedi, çünkü fazlasıyla şeytani bu yaratığa yaklaştıkları an öldürülüp öldürülmeyeceklerini bilmiyorlardı!

 

“Qingzi… Qingzi…. Çabuk kaç, neden orada duruyorsun?"

 

Sonunda biri koştu ve Ye Qingzi'nin şeytan alevleriyle yanan bu şeytan hükümdarına çok yakın olduğunu fark etti. Ye Wansheng'in yüzü dehşette bembeyazdı ve tehlikeden korkmadan Ye Qingzi'ye doğru koştu.

 

"Ağabey, buraya gelme!" Ye Qingzi, Chu Mu'nun hâlâ insanlığa sahip olup olmadığından emin olamadı ve ağabeyinin pervasızca ona doğru koştuğunu görünce panik içinde bağırdı.

 

“Hu hu~~~~~”

 

Şeytan alevleri garip bir şekilde yanışlarını değiştirdi ve çaprazlamasına hareket etti.

 

Chu Mu'nun gözlerinin havadan indiğini ve koşan Ye Wansheng'e doğru döndüğünü görünce Ye Qingzi'nin ufak yüzü bembeyaz oldu. Dokuzuncu andaç Ruh Lordu'nu kolayca öldürebilen ince parmağı Ye Wansheng'e doğrultuldu!

 

"Yapma, onu öldürme!" Ye Qingzi, Chu Mu'nun hareketinin ne anlama geldiğini biliyordu. Chu Mu'nun bedenindeki şeytan alevlerini göz ardı etti ve ruhunun yanıp yanmamasını önemsemeksizin Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu'ya sarıldı...

 

Ye Qingzi'nin bedeni şeytan alevleri boyunca ilerledi ve sıkıca Chu Mu'nun bedenine sarıldı. Kişinin ruhunu kolayca yakabilen şeytan alevleri ise, bedenine girmek yerine, bedeninden geçip gitti. Chu Mu'nun bedeninden biraz ayrılmış şekilde sessizce yanmaya devam ettiler.

 

"Chu Mu...onu öldürme, o benim ağabeyim..." Ye Qingzi dehşet içinde ağlıyordu. Chu Mu'nun duygusuz yüzüne bakarken yaşlı gözleriyle yalvarıyordu.

 

Chu Mu Ye Qingzi'ye bakmadı. Yavaşça elini kaldırıp kontrol ettiği ölümün gücüne emir veren bir şeytan hükümdarı gibiydi.

 

İki beyaz yıldız ışığı ileri doğru süzüldü. Tuhaf bir şekilde gökyüzüne uçtular ve canlı ateş böcekleri gibi görünerek fark edilmez şekilde süzüldüler.

 

Duan Xinhe'yi öldüren tekniğin kullanıldığını görünce, Ye Qingzi'nin göz yaşları iyice coştu. Ne olursa olsun, Chu Mu'nun mantığını kaybedeceğini ve ani hareket eden Ye Wansheng'i öldüreceğini asla düşünmezdi.

 

Ye Wansheng tehlikenin farkında bile değildi. Tek bildiği, Ye Qingzi'ye çok yakın olan şeytan hükümdarının aşırı tehlikeli olduğuydu. Onu yenip yenemeyeceği önemli değildi, her hâlükârda kız kardeşini korumak zorundaydı.

 

“Sou sou~~~~~~~”

 

Aniden iki ateş böceği alnının önüne süzüldü ve adımları bir anda durdu!

 

İki önemsiz ateş böceği uçup gitmişti ama bir nedenden dolayı Ye Wansheng tüm bedeninin ve hatta ruhunun soğuk suyla kaplandığını hissetti; öyle ki, bedenini hareket ettiremeyeceği kadar soğuktu!

 

Ölüm az önce kapısını çalmıştı!

 

Ye Wansheng nedenini bilmiyordu ama o ateş böceklerine dokunursa ölümün kapısından geeceğine emindi!

 

“Ah Ah!!!!!!!!!!!”

 

Aniden arkasından sefil bir çığlık geldi!

 

Beyaz şeytan alevleri orta yaşlı ruh hayvanı eğitmeninin bedeninin içinde tutuştu ve yüzünden bile beyaz şeytan alevleri çıkmaya başladı!

 

Bu kez yanma hızı çok yüksekti ve ruh hayvanı eğitmeni kısa sürede kül hâline gelirken diğer orta yaşlı ruh hayvanı eğitmenleri hemen tehlikeyi hissettiler.

 

Ölüm. Sekizinci andaç bir Ruh Lordu herkesin gözü önünde bu şekilde ölmüştü!

 

Garip bir hava, çeşitli oluşumların orta yaşlı uzmanlarını sardı ve yüzlerinde aşırı şaşkınlık ortaya çıktı.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr