Bölüm 401: Zirve Yarışındaki Beyaz Şeytan Alevleri

avatar
3093 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 401: Zirve Yarışındaki Beyaz Şeytan Alevleri


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Enerji çok hızlı hareket etmedi ve Chu Mu soğuk sıvının yanan damarlarında ve arterlerinde yavaşaç dolaştığını hissedebiliyordu.

 

İkisi arasında bir zıtlaşma yoktu; ne Yeşim Kaynağı şeytan alevleriyle yanan damarlarının ve arterlerinin ısısını düşürdü ne de yanan şeytan alevleri Yeşim Kaynağı'nın enerji kaybetmesine neden oldu...

 

Yeşim Kaynağı, Chu Mu'nun damarlarında kalbinden bacak damarlarına kadar her yerde dolaşmaya başladı. Bu süreç, Chu Mu'nun daha önce yaptığı, ruh hayvanının bedenine ruh kristalindeki enerjiyi aktarma işinden çok da farklı değildi. Etinde, kemiklerinde, kanında ve sinirlerinde değişimi hissedebiliyordu.

 

En başta, bu güçlenme hızı Chu Mu'nun uyum sağlayabilmesine neden oldu, zira bedeninin güçle dolma hissi, ölümlü bedeninden sıyrılmaya benziyordu.

 

Ama Yeşim Kaynağı özümsemesi ilerledikçe, Chu Mu giderek artan enerjinin, ruh andacı tarafından kontrol edemeyeceği bir seviyeye ulaştığını fark etti.

 

Yeşim Kaynağı Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu'nun hayvan özniteliğini güçlendirdi ve hayvan özniteliği güçlendikçe Yeşim Kaynağı'nı özümseme hızı gitgide arttı.

 

Chu Mu'nun ruh andacı Ruh Lordu'nun ikinci seviyesindeydi ve Yarı Şeytan durumunun gücü artarken Chu Mu Ruh Lordu andacıyla Yeşim Kaynağı'nı kontrol edemez hâle geldi.

 

Bilinmeyen bir zamanın ardından, Yeşim Kaynağı'nın sınırsız enerjisi o kadar hızlı bir şekilde dökülmeye başlamıştı ki, Chu Mu damarlarında ve arterlerinde bir selin yükseldiğini hissetmeye başlamıştı. Damarlarındaki ve arterlerindeki bu akış, bu enerjinin bedeninin her yanına yayılırken onları aşırı şişirdiğini hissetmesine neden oldu!

 

"Yaşlı Li, ne oluyor?"

 

Chu Mu ruh andacnı kullanarak Yaşlı Li'ye bağırdı. Enerji miktarı artarken, damarları ve arterleri neredeyse patlayacak duruma geldi. Eşi benzeri görülmemiş bir korku, Yeşim Kaynağı gibi, Chu Mu'nun bedenini doldurdu.

 

"Ben...Ben de bilmiyorum...Bu enerji çok fazla olabilir; Yarı Şeytan durumunda olsan bile özümsemen çok zor." Yaşlı Li de panik dolu bir ifade sergiledi.

 

Yeşim Kaynağı, Gizli Ejderha'nın kutsamasıydı. Chu Mu'nun bedeni Yarı Şeytan dönüşümünden sonra güçlenmiş olsa da, Gizli Ejderha'nın seviyesine ulaşmış değildi. Dahası, bir Gizli Ejderha bile Yeşim Kaynağı kutsamasını aldığında acı çekerdi; daha düşük bir güce sahip Chu Mu için bu daha da beterdi.

 

   ……

 

Camgöbeği Gizli Ejderha durmaksızın yerini değiştirdi ve yüksek ejderha gücü, yerden bulutlara kadar yükselen camgöbeği ejderha girdabına dönüştü!

 

Girdabın menzili artarken, izleyen orta yaşlı uzmanlar da daha geriye çekildiler. Genişleyen camgöbeği girdaba bakarken hepsi şaşkınlık içindeydi.

 

Bu kadar güçlü ve sınırsız bir girdap bir bölgeyi yok etme yeteneğine sahipti ama şu anda sadece Krallık Efendisi Li Sheng'in güçlü şeytanına saldırmak için kullanılıyordu.

 

Li Sheng iki ruh hayvanı çağırmıştı bile ve anormal derecede hızlı şeytan, durmaksızın Camgöbeği Gizli Ejderha'nın zihnini kısıtlamaya başlamıştı. Bu onun herhangi bir teknik kullanmasını önlerken, havada yürüyen diğer devasa hayvanın Camgöbeği Gizli Ejderha'yla doğrudan kafa kafaya gelebilmesini sağladı Pençeleri ve korkunç dişleriyle Camgöbeği Gizli Ejderha'nın bedeninde birçok kanlı yara açtı.

 

Krallık Efendisi Li Sheng, bir cübbe içinde havada duruyordu. Camgöbeği Gizli Ejderha karşısında ruh teknikleri kullanmayı bırakmıyordu. Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun güçlü zihinsel kısıtlama yetenekleri olmasaydı, Krallık Efendisi Li Sheng Camgöbeği Gizli Ejderha'yı kesinlikle bu kadar çabuk kısıtlayamazdı.

 

"Krallık Efendisi Li'nin şeytanı muhtemelen şeytanların zirvesinde, değil mi?" Savaş alanından uzakta duran genç nesil üyeleri Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun Camgöbeği Gizli Ejderha'ya kolayca saldırdığını gördüklerinde, yüzlerinde saygı ifadeleri ortaya çıktı!

 

"Şekli açıkça görülemeyen bu kırmızı renkli ruh hayvanı, Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru denen şey mi? Bu ne tür bir ruh hayvanı?" Bunun ne olduğunu bilmeyen birkaç genç nesil üyesi merakla sordu.

 

O anda, Krallık Efendisi'nin güçlü Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru hakkında bilgi almak isteyen herkesin bakışları Dong Qing'in üzerine kaydı.

 

"Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru, Kuzey Yasak Bölgesi'nin en güçlü şeytan türlerinden biridir. Batı Krallığı'nın Kuzey Yasak Bölgesi'nde de Yanıltıcı Dünya'nın efendisi olan bir Mavi Galaktik Şeytan İmparatoru olduğu söylenir. İşin aslı, Yaşlı Li'nin kullandığı Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru o egemenin ikizidir ve bu çok uzun bir hikayedir. Kısaca söylemek gerekirse, Krallık Efendisi Li'nin yetişiminden sonra, Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru o vahşi egemenin üzerine çıkmıştır. Şeytanların gerçek zirvesine ulaşamamış olsa da, çok uzakta değildir." dedi Genç Hanım Sha, Dong Qing'in yerine.

 

"Bulutların üzerinde yürüyen ruh hayvanı ne peki?" diye sordu başka biri.

 

Uzun bir yılan kuyruğuyla vahşi maymuna benzeyen ruh hayvanı, şu anda Camgöbeği Gizli Ejderha'yla mücadele edebilecek tek ruh hayvanıydı. Gücü, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın vahşi ve şiddetli aurasından aşağı değildi ve bu durum, tüm ruh hayvanı eğitmenlerinin istemsizce iç geçirme sebebiydi.

 

"Bulut Yılan Maymun Hükümdarı. Krallık Efendisi Li'nin en güçlü ana ruh hayvanı. Bu ruh hayvanı, Krallık Efendisi Li'nin üst sınıf bir Krallık Efendisi olma sebebidir!" dedi Yaşlı Li.

 

Bulut Yılan Maymun Hükümdarı: Şeytan Dünyası'ndan - hayvan tipi - Maymun türü, Bulut Yılan Maymun Hükümdarı alt türü, hükümdar sınıfıydı.

 

Uzun yılan kuyruğunun sağlamlığı Camgöbeği Gizli Ejderha'nın kuyruğundan aşağı değildi. Tepeden tırnağa patlayıcı güce sahip bir et ve kasla kaplıydı. İpeksi pürüzsüz cildiyle, tamamen bakırdan yontulmuş bir heykel gibiydi. Cildi altın parlaklığı yayıyordu ve savunması, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın camgöbeği ejderha pulu savunmasından aşağı değildi!

 

"Günbatımı Rocu!"

ÇN: Roc, çeşitli web romanlarında da bahsi geçen mitolojik bir kuş

 

Yaşlı Li ağzının köşelerini kaldırdı ve bir başka büyü okuyarak üçüncü ana ruh hayvanı Günbatımı Rocu'nu çağırdı!

 

Onuncu evredeki Günbatımı Rocu ortaya çıktıktan sonra parlak güneş kusurlu bir güneşe benzer mandalina sarısına dönüştü. Mandalina sarısı enerji, onuncu evre Günbatımı Rocu'nun bedenini aydınlattı ve altın sarısı bir renk yansıttı. Günbatımı Rocu kısıtlanmaksızın bir hava imparatorunun kibirli ve zalim aurasını yaydı!

 

Li Şehri'nin beş büyük uzmanı dörder ruh hayvanı çağırmıştı ve birkaçı olağanüstü güçlüydü.

 

Beyz Kabus Sarayı'nın Yardımcı Şehir Efendisi dokuzuncu evre hükümdar sınıfı bir Beyaz Kabus'a ve onuncu evre bir Mavi Kabus'a sahipti. Biri beyaz biri mavi olmak üzere iki güçlü kabus. Uğursuz şeytan alevleri yeri ve göğü örten yanan bulutlar gibiydi!

 

Ruh Sarayı'nın Saray Efendisi Yu Shang onuncu evre bir Işık Gergedanı'na sahipti. Saray Efendisi Yu, Camgöbeği Gizli Ejderha'yı kuşatmaya yönelik bir coşku duymadığından en güçlü ana ruh hayvanını savaşa katılması için çağırmamış gibi görünüyordu.

 

Ruhu yaralanan Tarikat Efendisi Yu savaşmayı kesmemişti ve en güçlü savaş gücüne sahip ruh hayvanı olan Kaotik Yıldırım Tayfı ile Camgöbeği Gizli Ejderha'ya olan öfkesini yıldırımlarla göstermeye devam ediyordu.

 

Krallık Efendisi Li Sheng'in dokuzuncu evre Kırmızı Galaktk Şeytan İmparatoru'na, dokuzuncu evre Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'na ve onuncu evre Günbatımı Rocu'na gelince, her biri Camgöbeği Gizli Ejderha'yla kafa kafaya gelebilecek güçteydi.

 

Çeşitli uzmanlar ve çeşitli ruh hayvanları toplanmıştı. Ruh hayvanlarından hiçbiri dokuzuncu evrenin altında değildi ve hiçbirinin savaş gücü hükümdardan zayıf değildi. Gençlerin hiçbir yerde göremeyeceği bunca ruh hayvanı sadece Camgöbeği Gizli Ejderha'yı kuşatmak için önlerinde belirmişti ve bu orta yaşlı insanlara bile tarifsiz bir şok yaşatıyordu!

 

O anda, Li Şehri'ndeki hemen hemen herkes başını yukarı kaldırmıştı ve merakla bu şok edici savaşı izliyorlardı. Tüm şehir, bu en güçlü ruh hayvanları arasındaki savaştan dolayı hiç görülmemiş bir paniğe kapılmıştı.

 

Geçen seferki savaş, Li Şehri sakinlerini korkudan titreten belli belirsiz bir gece savaşı olmuştu, ama bu seferki açık gökyüzünden dolayı millerce öteden bile görülebildiğinden milyonlarca insanı şok edip tüm şehri bir kargaşaya sokmuştu!

 

   ……

 

Bu savaş, sadece 'dünya çapında yankı uyandıran' sözleriyle tarif edilelbilirdi. En güçlü ruh hayvanları arasındaki bu muhteşem savaş hiç kimsenin kaçırmak istemediği bir şeydi.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha yaraları yüzünden öfkeli bir kükreme koyverdi. Tek başına bir düzine dokuzuncu evre hükümdar sınıfı ruh hayvanına karşı savaşırken, daha güçlü olsaydı bile, boyun eğmek zorunda kalırdı. Bu kez kaçması imkansız görünüyordu. Kalpleri sarsılan insanlar sessizce Camgöbeği Gizli Ejderha'nın ne kadar dayanabileceğini ve ona ölümcül darbeyi vuracak olanın hangi uzman olacağını tahmin etmeye başladı.

 

Şehri sarsan bu savaşın yapıldığı bölgeye gelince, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın parmakları arasından kaymış beyaz şeytan figüre kimse dikkat etmedi. Camgöbeği Gizli Ejderha'nın, kemikleri parçalanmak üzere olan figürü kurtarmak için Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'nun Zihinsel Taşlaşma saldırısına seve seve göğüs germesinin nedenini de merak etmediler.

 

Ama kimsenin ilgilenmediği o şeytan figür harabelerin içinde yatıyordu hâlâ. Dağılmış kayaların arasında beyaz şeytan alevlerinin izleri vardı. Bu şeytan alevleri kayaları yakmadı, sadece tuhaf, şeytani, çekici ve gizemli bir şekilde harabelerin içinde yandı...

 

   ……

 

"Sonunda seni buldum!!!! Hahaha!!”

 

Şeytan alevlerinin yandığı harabelerin yanında yavaşça belli belirsiz bir siluet ortaya çıktı...

 

"Bir grup aptal. Hepiniz Camgöbeği Gizli Ejderha'yla uğraşıyorsunuz ama hiçbiriniz Gizli Ejderha Yumurtası'nın bu veledin eline düştüğünü düşünmüyorsunuz. Haha, Gizli Ejderha Yumurtası artık bana, Duan Xinhe'ye ait!" Duan Xinhe gökyüzündeki zirve ruh hayvanları arasındaki muhteşem savaşa bakarken alay etti.

 

Obur Böcek Canavarı'nın görünmezlik yeteneğine güvenerek, binbir zahmetle de olsa Ruh İttifakı'ndan iki kişinin takibinden kurtulmuştu.

 

Chu Mu'yu gökten düşerken gördüğünde kaçma planını bir kenara bırakmış, dişlerini sıkarak geri dönmüştü.

 

Herkesin dikkatinin Camgöbeği Gizli Ejderha üzerinde olması ve kimsenin bu veledi önemsemesi hoş bir sürpriz olmuştu. Bu durum, doğal olarak Duan Xinhe için işleri kolaylaştırmıştı.

 

"Onu deş!" Duan Xinhe kalbinde coşkuyla kendinden geçti. Camgöbeği Gizli Ejderha Yumurtası'nı elde edebildiği sürece, Obur Böcek Canavarları'ndan birinin ölmesi ne sorun olurdu ki?

 

“Sou sou!!!!!”

 

Obur Böcek Canavarı harabelere gömülü Chu Mu'ya saldırmak üzereyken siyah bir ruh hayvanı hızlıca ona çarpıp geriye doğru uçurdu.

 

Duan Xinhe ruh andacını salıp bu siyah ruh hayvanını gördüğü zaman afalladı. Hemen yarı yıkılmış binanın ardında duran muhtemeşem kadına kilitlendi. Kalbindeki endişeler silindi ve yüzünde uğursuz bir gülümseme ortaya çıktı.

 

Tamamen delilikle dolu gözleride bir şehvet ortaya çıktı. Dedi ki: "Kim olduğunu merak ediyordum. Meğer güzel bir kızmışsın. Haha, bu sefer kaçmana izin vermeyeceğım..."

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29111 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr