Bölüm 395: Yok Edilen Kalp, Obur Böcek Canavarı'nı Öldürmek

avatar
3278 7

Charm of the Soul Pets - Bölüm 395: Yok Edilen Kalp, Obur Böcek Canavarı'nı Öldürmek


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Eski yerleşimin altında...

 

Camgöbeğine bener metal pullar, bedeninin arkasını yoğun bir şekilde kalıyordu. Keskin camgöbeği ejderha pençeleri yok edilemezdi; zemini dolduran sert kayalar bile onları durduramazdı.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha kaya özniteliğine sahip değildi. Korkunç yeraltı hareket hızı, kalın kaya katmanlarına vurmak için güçlü bedenini kullanmasına ya da deliği genişletmek adına kayaları parçalamak için güçlü pençelerini kullanmasına dayanıyordu.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın aceleci davranışının sebebi Chu Mu'yu kurtarmak istemesiydi, zira Chu Mu'nun kalın kayalar altına gömüldüğünü ve yaşam gücünün azaldığını hissedebiliyordu.

 

Gerçekten de şu anda ağır kayaların altında gömülüydü.

 

Yarı Şeytan olarak, savunması inanılmaz yüksekti. Düşen kayalar hayatını alamamıştı ama asıl ölümcül olan, dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı'nın tam yanında olmasıydı. Chu Mu'dan sadece beş metre uzaktı. Bu mesafeden ona rahatça saldırabilirdi!

 

Obur Böcek Canavarı böcek özniteliğine sahipti. Toprak ve kaya katmanları onu pek kısıtlayamazdı. Hızlı bir şekild bu katmanları kazdı ve yavaşça Chu Mu'ya yaklaştı.

 

Kalp Parçalayan Pençe!!!

 

Yedinci aşama saldırı aniden Chu Mu'nun yattığı yere ilerledi. Chu Mu'nun üzerinde, bir düzine metre kalınlığında kayalar vardı. Kalp Parçalayan Pençe gelirken bu kayalar tam ortalarındn kesildi ve pençe, Chu Mu'nun sırtına ulaştı!

 

Chu Mu'nun sırtında boş bir delik vardı zaten. Kalp Parçalayan Pençe'nin inmesiyle, yarası daha da büyüdü. Chu Mu'nun sırtındaki koca pençe izinden daha fazla uğursuz beyaz şeytan alevleri yayılmadı.

 

Chu Mu derin bir nefes aldı ve bu kesilme acısına dayandı. Üzerindeki kayaların kesilmesiyle hızlı bir şekilde ayağa kalktı ve Obur Böcek Canavarı'nın ikinci saldırısından kaçınmak için Şeytan Silueti'ni kullandı!

 

“Shua!!!!!!!!!!!”

 

Obur Böcek Canavarı'nın pençe gücü çok korkunçtu. Her pençeden sonra birkaç metre derinliğe ulaşan on metre uzunluğunda bir kesik ortaya çıkıyordu. Kesinlikle, sekizinci aşamanın geç seviyesinde olarak anılmaya layıktılar!

 

Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu'nun savunması sekizinci aşamanın orta seviyesindeydi. Böyle bir savunmayla, kendi nesli içinde neredeyse yenilmezdi. Ama şu anda, ruh hayvanı dünyasının kötü şöhretli bir eski toprağıyla karşı karşıyaydı. Dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı, kesinlikle başa çıkılması kolay bir şey değildi.

 

Chu Mu savaşmasına yardım etmesi için hâlâ bir ruh hayvanı çağırabilirdi. Ama bu durumda kullanabileceği bir ruh hayvanı olmadığını biliyordu. Tüm ruh hayvanları arasında en yüksek savunmaya sahip Şeytan Ağacı Askeri bile güç bela sekizinci aşama savunmaya ulaşıyordu. Yaşam gücüyle Obur Böcek Canavarı'na birkaç saldırı yapabilirdi ama tamamen toprakla dolu bu ortamda muhtemelen kısıtlayıcı gücünü tam manasıyla kullanamazdı.

 

Chu Mu'nun diğer ruh hayvanlarına gelince, Chu Mu, Mo Xie dahil hiçbirini bu canavarla savaştırmaya cesaret edemezdi. Sonuçta hepsinin savunması sekizinci aşamanın altındaydı. Obur Böcek Canavarı'nın sekizinci aşamanın geç seviyesindeki pençeleri ve teknikleriyle birlikte, gücü dokuzuncu aşamaya çok yakındı zaten.

 

Öfke Toplanması'nın etkileri hâlâ devam ediyordu. Chu Mu'nun savaş gücü hâlâ yedinci evrenin dokuzuncu seviyesinde olsa da, yedinci evrenin sınırlarının ötesine geçmişti bile.

 

Obur Böcek Canavarı'nın durmak bilmez saldırıları pek çok kayayı kırıyor, Chu Mu'ya hareket edebileceği biraz boşluk açıyordu.

 

"Alevler içinde yan!"

 

Uğursuz göz bebeklerinde şeytani bir beyaz parıltı ortaya çıkarken, Chu Mu sağ eliyle aniden yere vurdu. Bir anda, merkezde Chu Mu olmak üzere bir uğursuz beyaz şeytan alevi dalgası patladı ve dar alanı yuttu!

 

Soğuk alevler çabucak Obur Böcek Canavarı'na saldırdı. Canavar, ruh yakan alevlerle yüzleşmeye cesaret edemedi. Şeytan alevleri ona nüfuz ettiğinde, pençeleriyle aniden daha hızlı kazmaya başlayarak içinde saklanabileceği bir delik yarattı.

 

“Shua!!!!!!!!!”

 

Hiçbir belirti olmadan Chu Mu'nun arkasında bir pençe ortaya çıktı ve başka bir şiddetli saldırı gerçekleştirdi. Bu kez, Chu Mu'nun tüm sırtı kesildi, bu da uğursuz beyaz şeytan alevlerinin çoğunun ortadan kaybolmasına neden oldu!

 

Obur Böcek Canavarı'nın kazı hızı çok yüksekti. Chu Mu tekniğini daha yeni bitirmişti ki, Obur Böcek Canavarı Chu Mu'nun arkasına geçmişti bile.

 

“Nie~~~~~~~~~~~~”

 

Chu Mu'nun zarar görmesi, Beyaz Kabus'un da zarar görmesi anlamına geliyordu. Chu Mu'yla birleşmiş beyaz şeytan, anormal tiz bir çığlık attı!

 

Şeytan çığlığı en yoğun öfkeye dönüştü. Bu öfke çabucak Chu Mu'nun Yarı Şeytan bedeniyle birleşti ve Chu Mu'nun bedenindeki uğursuz beyaz şeytan alevleri daha şiddetli yanmaya başladı!

 

Acı kaçınılmazdı ama ruhunun yanışının acısına kıyasla, bu pençe acısı bahsedilmeye bile değmezdi.

 

Chu Mu acı içindeyken kendini sakinleştirdi ve toprak tabakasındaki karanlığa sabitlemek üzere Ruh Lordu seviyesindeki ruh gücünü serbest bıraktı.

 

“Sisi~~~~~~~~”

 

Obur Böcek Canavarı tekrar ortaya çıktı ve yine Chu Mu'nun arkasındaydı. Soğuk bir ışık çapraz şekilde ilerledi ve Chu Mu'nun yaralı sırtında başka bir derin çapraz şeklinde yara ortaya çıktı. Bu çapraz iz, Chu Mu'yu neredeyse baştan aşağı kesti!

 

Acı tekrar yükseldi ama hızla hareket eden Obur Böcek Canavarı'na kilitlenmek için andacını kullandı.

 

Bedeninden aniden bir uğursuz beyaz şeytan alevi bacaklarına fırladı ve Chu Mu'nun bedeni hiçliğe karıştı.

 

Tayf Yerdeğişimi!

 

Bu, Chu Mu'nun ağır yaralanma karşılığında edindiği fırsattı. Kilitlenen andacını kullanarak pozisyonuna karar vererek tekniği kullanırken en ufak bir hata bile yapamazdı, zira Obur Böcek Canavarı'nın hızı Chu Mu'nun ona gerçekten saldıramayacağı kadar yüksekti.

 

Soluk şeytan alevleri Obur Böcek Canavarı'nın arkasında yanmaya başladı ve Chu Mu'nun küstah şeytan bedeni alevlerin ortasında yavaşça ortaya çıktı!

 

Başarı! Bu kez tekniği anormal derecede doğru uygulamış ve başarıyla Obur Böcek Canavarı'nın arkasında ortaya çıkmıştı.

 

Yok Edilen Kalp!!!

 

Hiç şüphesiz, Obur Böcek Canavarı'nı öldürebilecek tek tekniği, Yarı Şeytan'ın savunmayı göz ardı eden ölümcül Yok Edilen Kalp Tekniği'ydi!

 

Uğursuz beyaz şeytan alevleri Chu Mu'nun avuçlarında sessizce yandı ve Chu Mu'nun sağ eli, arkasından Obur Böcek Canavarı'nın omurgasını kesen bir bıçağa dönüştü.

 

Herhangi bir engelle karşılaşmadan Obur Böcek Canavarı'nın bedeninde ilerledi. Chu Mu'nun Yok Edilen Kalp Pençesi, alternati bir boyuttan bir şey almak istermiş gibi başka bir dünyaya uzanıyormuş gibi hissettiriyordu!

 

Obur Böcek Canavarı'nın tepkisi çok hızlıydı. Chu Mu'nun sağ elinin arkasında olduğunu hissedince Chu Mu'nun saldırısından kurtulmak isteyerek arka bacaklarını hareket ettirdi ve bedeni, ileri doğru fırlayan bir siyah ışığa dönüşerek bulanıklaştı.

 

Chu Mu saldırısının Obur Böcek Canavarı'nın kaçınma yetenekleriyle eşleşemeyecek kadar uzun süreceğini beklememişti. Sol eliyle hemen Obur Böcek Canavarı'nın omzunu yakalarken tüm beden Obur Böcek Canavarı'yla birlikte hareket etti.

 

Obur Böcek Canavarı'nın koşma hızı çok korkutucuydu. Chu Mu havalandığında Yok Edilen Kalp Tekniği'ni kullanmaktan vazgeçmedi, bir eliyle dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı'nın omuz kemiğin yapışırken diğer elini de Obur Böcek Canavarı'nın bedeninin derinine soktu.

 

“Beng!! Beng!! Beng!!!!”

 

Obur Böcek Canavarı'nın ileri fırlaması, arkasındaki Chu Mu'nun durmaksızın yandaki sert kayalara sürtünmesine, çarpmasına neden oldu. Yok Edilen Kalp'i uyguladığı süreç boyunca, yüz metre boyunca ilerlediler ve Chu Mu anlamsızca kayalara çarptı.

 

Ağır yaraları ve durmaksızın kayalara çarpması Chu Mu'yu güçsüzleştirdi ve Yok Edilen Kalp Pençesi yavaşça doğruluğunu kaybetti. Ama Chu Mu, Obur Böcek Canavarı'nı öldüremezse kesinlikle ölenin kendisi olacağını biliyordu.

 

Ölümden korkmuyordu ama bunun, dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı'nın ellerinden gelen acınası bir ölüm olmasını istemiyordu!!

 

Ölüme karşı bu gönülsüzlük de olumsuz bir duyguydu!

 

Bu olumsuzluk tekrar Chu Mu'yu güçlendiren bir enerjiye dönüştüğünde, Chu Mu'nun enerji aktarımı yaptığı ve zayıflamış kolu tekrar güçlendi!

 

"Yok Edilen Kalp!!!"

 

Sonunda şeytan elini tekrar ilerletti ve Obur Böcek Canavarı'nın kristale benzer organın sıkıca kavradı.

 

Sıkmasıyla birlikte organ aniden patladı ve beden sıvıları Chu Mu'nun parmakları arasından akarak Obur Böcek Canavarı'nın içindeki vücut boşluğu boyunca yayıldı!

 

Bu organ, Obur Böcek Canavarı'nın hayatının kökeniydi. Chu Mu'nun onu patlatmasıyla, Obur Böcek Canavarı'nın koşan bedeni tüm gücünü kaybetmiş gibi sertleşti. Eski yerleşimin ana salonundaki bir kaya gediğine sürtündü ve uzun bir süre sonra durana kadar uzun ve yıkılmış bir delik oluşturdu...

 

Chu Mu'nun durağanlığı Obur Böcek Canavarı'yla birlikte uçmasına ve Obur Böcek Canavarı'nın açtığı deliğin neredeyse sonuna varana kadar yuvarlanmasına neden oldu.

 

Parçalanmış kayalar içinde yatarken uğursuz beyaz şeytan alevleri gitgide sönükleşti. Sönen alevlere bakan biri, Chu Mu'nun hırpalanmış ve yaralanmış bedenini görebilirdi...

 

Chu Mu ağır nefesler alıyordu. Elinde hâlâ böcek sıvıları vardı. Obur Böcek Canavarı'nı öldürdüğü an limitine ulaşmıştı ve parmağını bile güç bela oynatabiliyordu. Sonuçta sırtında çok sayıda yara ve kırık kemik vardı.

 

Daha önce Obur Böcek Canavarları ile savaşırken her zaman kaçınmıştı. Bu sefer, sonunda kendi sınırlarına meydan okuyacak bir şans elde etmişti. Uzun zamandır ölüme bu kadar yakın olduğu bir savaş deneyimlememişti.

 

   ……

 

"Öldü...öldü, çocuğum öldü. Nasıl olabilir? Gerçek olamaz! Ölen o olmalıydı!" Yeraltı tünelinde, Duan Xinhe hissizleşmişti.

 

Daha önce Chu Mu'nun ve kendi Obur Böcek Canavarı'nın toprağın altına gömüldüğünü görmüştü. Böyle bir durumda, Duan Xinhe'nin dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı'nın Chu Mu'yu öldürebileceğine dair mutlak güveni vardı.

 

Ama onu bekleyen şey, Chu Mu'nun ölümü yerine dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı'nın ölümünün ruh geri tepmesiydi!

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39549 Bölüm Sayısı


creator
manga tr