Bölüm 393: Camgöbeği Gizli Ejderha Uyanır

avatar
3267 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 393: Camgöbeği Gizli Ejderha Uyanır


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Sila~~~~~~~”

 

Birbirleriyle çarpışan pençeler salon boyunca uçup duruyordu. Chu Mu sıyrılmakta zorlandı ve sırtında iki derin kesik ortaya çıktı!

 

Yarı Şeytan Chu Mu'nun kanı da yanıyordu, yaralandığında kanı dökülmedi; uzun kesiğin içinde ortaya çıkan tek şey ateşti.

 

"Hmph, bu güçle benimle savaşmak mı istiyorsun? Ne olursan ol, sonunda öleceksin!" Duan Xinhe soğukça gülerek bir büyü okudu.

 

Duan Xinhe bir ruh sözleşmesi büyüsü okudu ama ruh sözleşmesi deseni ortaya çıkmadığından biraz farklıydı.

 

Bir ruh hayvanı eğitmeninin gücü artar ve ruh hayvanlarının doğuştan güçleri değişirken, ruh hayvanı deseni, standart çağırma desenleriyle sınırlı kalmazdı. Chu Mu'nun Beyaz Kabus'u çağırırken şeytan alevi figürünün Chu Mu'nun bedeninden çıkması gibi...

 

Ama ruh sözleşmesi deseni nasıl değişirse değişsin, ruhlar arasındaki anlaşma özel bir sembole ve desene bağlı kalmaya devam ederdi. Bir ruh hayvanı eğitmeninin çağırma deseni, çağırma deseni ne kadar değişirse değişsin, özel bir ruh sembolü ve deseni taşımaya devam ederdi.

 

Ama Duan Xinhe çağrısını bitirdiğinde, birkaç başka bağlı hayvanın çağrıldığını belirten hiçbir şey ortaya çıkmadı.

 

Duan Xinhe'nin bedeninden et parçalarına benzer şeyler çıktı, bu et parçaları yere düştü ve bir parmakla kıstırılmışlar gibi yavaşça Obur Böcek Canavarları şekline dönüştüler...

 

Bedeninden on et parçası düşmüştü ve hepsi değişerek yavaşça sarı gözleri olan Obur Böcek Canavarları'nın iğrenç bedenlerine dönüştüler!

 

Ye Qingzi, Mo Xie tarafından antik salonun üzerindeki salona çıkarılmıştı ama Chu Mu için endişelendiğinden ayrılmamıştı.

 

Ama Ye Wansheng Duan Xinhe'nin bedeninden korkunç bir şekilde Obur Böcek Canavarları'nın çıkışını ilerken dehşete kapılmıştı.

 

"Qingzi, buradan gidelim. Bu şeylerle başa çıkamayız. Dong Qing tüm büyük oluşumları haberdar etmek için gitti bile. Çabucak buraya geleceklerine eminim." dedi Ye Wansheng.

 

"Chu Mu hâlâ orada." dedi Ye Qingzi.

 

"Hâlâ orada mı? O zaman...o korkunç şeytan hükümdarına benzeyen şey Chu Mu'nun ruh hayvanı olabilir mi?" diye sordu Ye Wansheng inanılmaz şaşkın bir şekilde.

 

Ye Wansheng az önce Chu Mu'nun Yarı Şeytan durumunu gördüğünde korkmuştu. Beyaz Kabus'un savaşırken efendisinin şeklini alabilen güçlü bir yaratık olduğunu duymuştu. En başta da, bu yaratığın hükümdar sınıfı ruh hayvanı Beyaz Kabus olduğuna inanmıştı.

 

Ama ardından uğursuz beyaz şeytan alevlerinin tamamen farklı olduğunu ve şeytani doğasıyla uğursuz cazibesinin daha önce gördüğü hükümdar Beyaz Kabuslar'dan çok daha güçlü olduğunu hissetmişti. Chu Mu'nun bu ruh hayvanının ne olduğunu anlayamamıştı!

 

Ye Qingzi, bu şeytani aurayla dolu şeytan hükümdarının Chu Mu'nun kendisi olduğunu bildiğinden dudaklarını ısırdı. Kendi gözleriyle görmemiş olsaydı, bir insanın şeytana dönüşebileceğine inanmazdı.

 

Ama Ye Qingzi bunu söylemedi, çünkü anormal güçlü şeytan dönüşümünün Chu Mu'nun kimseye açıklamadığı sırrı olduğunu biliyordu.

 

   ……

 

On tane sekizinci evre Obur Böcek Canavarı Chu Mu'nun önünde ortaya çıktı; iki tane dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı'yla uğraşmakta zorlanan Chu Mu on tane de sekizinci evre Obur Böcek Canavarı'nın ortaya çıktığını görünce, kullanabileceği alan iyice küçüldü.

 

Duan Xinhe'nin sekizinci evre Obur Böcek Canavarları'nın hepsi güçlendirilmişti ve savaş güçleri sıradan sekizinci evre komutanların onların karşısında duramayacakları kadar yüksekti. Kendini iyi bir şekilde koruyorken bile bir Obur Böcek Canavarı tarafından yaralanmış ve ölüme yaklaştırılmıştı.

 

Bu sekizinci evre Obur Böcek Canavarları'nı Yarı Şeytan olmadığı durumda, anca iki ruh hayvanı kullanarak yenebilirdi.

 

Chu Mu yedinci evrenin dokuzuncu seviyesinde bir Yarı Şeytan'a dönüşmüş ve bu sekizinci evre Obur Böcek Canavarları'nı kolayca ezebilecek duruma gelmiş olsa da, dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarları şiddetli şeytan gücünün yayılmasını engellemeyi başarabiliyordu. Chu Mu yedinci evrenin dokuzuncu seviyesindeki darboğazı aşıp sekizinci evreye geçmeden, Duan Xinhe'yi yenmek çok zor olacaktı.

 

"Kadının kaçmasına izin vermeyin. Çocuklarım, kadını ve Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi'ni yakalayın!" Duan Xinhe çukura bakarken konuştu.

 

“Wu wu wu~~~~~”

 

Mo Xie, doğal olarak Chu Mu'nun niyetini anladı ve bir emre gerek duymadan kuyruklarıyla Ye Qingzi ve Ye Wansheng'i yakaladı. Sıçrayarak yeraltı geçinden çıktı.

 

Durmadı ve en yüksek hızını kullanarak geçidin çıkışına doğru koştu.

 

   ……

 

   ……

 

"Kıdemli Xia, önünde uçan bir ruh hayvanı var." dedi Ruh İttifakı'ndan Su Xinyi.

 

Su Xinyi, Xiao Ren'in doğrudan astıydı ve algılama gücü, hepsi içinde en iyisiydi.

 

Bu kez, Duan Xinhe'yi arama için sadece üç Ruh İttifakı üyesi kanalizasyona girmişti. Üçü de uzmandı ve Duan Xinhe'yle ilgilenebilecek güçteydiler. Xiao Ren gibi biri için, Duan Xinhe'yi öldürmenin biraz onur kırıcı olacağı bile söylenebilirdi.

 

Mo Xie dalgalanan kuyruklarıyla çok hızlı bir şekilde üç Ruh İttifakı üyesinin yanına ulaştı. Bu insanları gördükten sonra hemen Ye kardeşleri aşağı indirdi. Ruh İttifakı üyelerini görmezden geldi ve arkasını dönerek tekrar antik salona koşmaya başladı.

 

"Kıdemliler, lütfen bu Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi'ni takip edin; sizi Duan Xinhe'ye götürecek." Ye Qingzi Chu Mu için endişelendiğinden ve bu üç kişinin Ruh İttifakı uzmanları olduğunu bildiğinden hemen konuştu.

 

"Xinyi, Baisong, siz ikiniz onu takip edin ve bir bakın bakalım." Xiao Ren uzaklaşan Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi'ne baktı ve oldukça şaşkın bir ifade sergiledi.

 

   ……

 

Antik salonun içinde, sekiz tane sekizinci evre Obur Böcek Canavarı, Chu Mu için gerçek bir tehdit olduklarını kanıtlıyordu. Yarı Şeytan durumunda güçlü ruh yakma yeteneği olmasaydı, muhtemelen çoktan bu vahşi yaratıklar tarafından parçalanmış olurdu.

 

Duan Xinhe gizli odanın geçidinde durmaya devam ediyordu. O anda, kaşlarını sıkıca kırıştırdı, çünkü uğursuz beyaz şeytan alevlerine sahip şeytan hükümdarına dönüşmüş Chu Mu'nun savaş gücünün yavaş yavaş arttığını hissedebiliyordu.

 

En başta, Yarı Şeytan durumundaki bu yaratık dokuzuncu evredeki iki Obur Böcek Canavarı'na karşı savaşırken sadece sıyrılabiliyor, çok nadir saldırı yapabiliyordu. Ama zaman ilerledikçe, ruh şeytanı alevleriyle dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarları'nın hayatlarını tehlikeye atabilecek saldırılar yapabilmeye başlamıştı.

 

Duan Xinhe savaşı çabucak sonra erdirmek için sekizinci evre Obur Böcek Canavarları'nı çağırmıştı ama onlara rağmen savaşın bu kadar uzayacağını beklememişti.

 

Duan Xinhe kırkını aşmış bir ruh hayvanı eğitmeniydi ve Obur Böcek Canavarları hem bağlı ruh hayvanlarıydı hem de tüm ruh hayvanları onlardı. Gücü birkaç yıl önceki savaşta büyük ölçüde zayıflamış olsa da, genç nesilden bir eğitmenle uğraşması aşırı kolaydı.

 

Ama bu genç nesil uzmanın böyle korkunç bir güce sahip olması onu şaşırtmıştı; sadece yirmi yaşında olmasına rağmen ona karşı bu kadar uzun süre savaşabilmişti. Gücü şimdiden bu kadar yüksekse, olgunlaştığında kim bilir ne kadar korkunç olacaktı?

 

Hayatta bırakılamaz...Bu adam hayatta kalamaz! Bu, Duan Xinhe'nin kısık sesle kendine söylediği cümleydi. Bu korkunç şey güç seviyesini artırırsa, Duan Xinhe daha fazla Obur Böcek Canavarı'na sahip olsaydı bile onun dengi olamazdı. Şimdi kaçmasına izin verirse, günlerini asla huzur içinde geçiremeyecekti!

 

Beyaz Kabus Öfke Toplama Tekniği'ne sahipti ve daha güçlü düşmanlarla savaşırken bedeninden durmaksızın öfke aurası salar ve onu kendi gücüne dönüştürürdü.

 

Chu Mu'nun savaş gücü de, Öfke Toplanması Tekniği'nden dolayı yavaş yavaş artıyordu. Ama Öfke Toplama Tekniği, Cesur Sızlayan Kalp kadar hızlı bir gelişime müsaade etmiyordu. Sekizinci evredeki sekiz Obur Böcek Canavarı ortaya çıktığında Chu Mu'nun savaşabileceği alan daralmış ve bedenindeki yaralar artmaya başlamıştı.

 

   ……

 

Gizli odanın altındaki Tanrı'nın İç Organları'nda...

 

Devasa böcek kozası içten sallanmaya başladı. Hemen ardından, kozanın tüm dış katmanında sayısız küçük çatlak ortaya çıktı.

 

Camgöbeği ışık hüzmeleri bu küçük çatlaklardan çıkarak birleşti ve Tanrı'nın İç Organları'nın tümünü camgöbeği renginde aydınlattı!!

 

Gizlenerek bir ejderhaya dönüştüğünden, Camgöbeği Gizli Ejderha uzun pençelerini aniden böcek kozasının dışına uzattı. Kırılgan, beyaz renkli koza bir anda paramparça oldu!

 

Güçlü camgöbeği ejderha kafasını kozanın dışına çıkardığında, ejderha aurası bir anda dışarı yayıldı. Beyaz renkli böcek ipeklerinin tümü hiçliğe karıştı ve tüm Tanrı'nın İç Organları, bu gücün altında yok olmaya başladı!

 

Beyaz ipekten böcek kozası devasaydı ama uyanmış Camgöbeği Gizli Ejderha'yı içinde tutamayacak kadar parçalanmıştı bile. Devasa böcek kozasının her iki yanında büyük çatlaklar ortaya çıktı ve Camgöbeği Gizli Ejderha'nın güçle dolu camgöbeği renkli kanatları aniden bu çatlaklardan dışarı çıktı!!

 

“Ao!!!!!!!”

 

Bedenini bir anda gözler önüne sererken kafasını kaldırdı ve her yerden duyulabilen bir ejderha kükremesi koyverdi. Devasa beyaz böcek kozası beklenmedik şekilde bir anda parçalandı ve beyaz böcek ipekleri yavaşça kaybolurken fırtınaya benzeyen ejderha aurası tarafından hiçliğe karıştırıldı!!

 

“Long long long long long~~~~~”

 

Yeraltı geçidindeki tüm antik salon sarsılmaya başlarken antik salonda şok edici yeraltı çatlakları ortaya çıktı. Antik salondaki harabeye dönmüş sütunlar bu güçle birlikte çöktü...

 

Çöken kayalar aniden sekizinci evredeki bir Obur Böcek Canavarı'nın kafasına düştü. Hemen ardından daha fazla gri kaya düşmeye ve darmadağınık antik salonun zeminine çarpmaya başladı.

 

Kayaların üst kısımları gözle görülebilir bir şekilde çöküyor ve Obur Böcek Canavarları artık Chu Mu'ya saldırmak yerine panik içinde sağa sola koşuyordu.

 

Sayısız kaya üzerine düşerken Chu Mu başını kaldırdı. Kaçınmayı planlarken üzerindeki tavan tamamen çöktü!!

 

“Hong~~~~~”

 

Çöken kayalar Chu Mu'nun bedenine çarptı. Bundan kaçınamadı ve dokuzuncu seviyedeki bir Obur Böcek Canavarı'yla birlikte kaotik bir şekilde düşen kayaların altında gömüldü...

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39517 Bölüm Sayısı


creator
manga tr