Bölüm 392: Yarı Şeytan Obur Böcek Canavarı'na Karşı

avatar
3450 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 392: Yarı Şeytan Obur Böcek Canavarı'na Karşı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Chu Mu'nun göz bebekleri yavaşça değişerek şeytan alevleriyle dolu uğursuz beyaz göz bebeklerine dönüştü. Bu insanlık dışı gözlerde hiç duygu yoktu ve kara göğün altındaki en ilgisiz hükümdar gibi görünüyordu. Şeytani bir aurayla doluydular ve kibirliydiler!

 

Yakışıklı yüzünde uğursuz beyaz şeytan alevleri ortaya çıkarken yüzü de değişmeye başladı. Kavurucu sıcak, beyaz bir madde tarafından şekillendirilmiş ve yavaşça soluk beyaz şeytan alevleriyle yanan buz gibi bir maskeye dönüşmüş gibiydi.

 

Bu yanan yüz, şeytani bir doğaya sahipti. Chu Mu gibi görünüyordu ama korkunç bir şeytan tarafından ele geçirilmiş gibiydi, soğuk ve hor görücü bir kibre sahip olmasının yanında alçak bir karatere de sahip olmuştu sanki!

 

Ye Qingzi afalladı. Chu Mu'nun yüzü sadece yirmi santimetre uzağında olduğundan Chu Mu'nun tüm şeytani ve uğursuz dönüşümünü görmüş, bu da ona onun ruhları kontrol eden bir şeytan lorduna dönüşmüş gibi hissetmesine sebep olmuştu. Kalbinde büyük bir şaşkınlık ortaya çıkartmıştı!!

 

"Sakladığın güç buydu demek..." Ye Qingzi dikkatlice Chu Mu'yu izledi. Ye Qingzi o anda Yarı Şeytan'a dönüşmüş Chu Mu'yu nasıl tarif edeceğini bilmiyordu; başka bir şekilde söylemek gerekirse, Chu Mu'nun insanlardan tamamen farklı bir şeye dönüşen ve garip bir güç yayan bu güçlü yaratık olduğuna inanmaya cesret edemiyordu!

 

"Endişelenme, hiçbir şey olmayacak." dedi Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu.

 

Yarı Şeytan'a dönüştükten sonra ağzı kapalı kalmış ve konuşurken de açılmamıştı; ses, özel bir şeytan gücüyle iletiliyormuş gibiydi...

 

Ye Qingzi ne Chu Mu'ya ne olduğunu anlayabildi ne de bir şey söyleyebildi. Uğursuz beyaz şeytan alevleri yayan bu güçlü ve kudretli şeytan lordu, ruh hayvanı eğitmeni Chu Mu olabilir miydi? Yoksa ikisinin birleşimi miydi?

 

Chu Mu'nun beyaz göz bebeklerinde hiçbir duygu olmasa da, mantığa sahip olduklarına emindi Ye Qingzi. Mantığı, kalbindeki kararlılığı ifade ediyordu.

 

“Hu hu hu hu hu~~~~~~~”

 

Uğursuz beyaz şeytan alevleriyle yanan Chu Mu bedenini hareket ettirdi. Yavaşça arkasını döndü ve yanan uzun kolunu aşağı indirirken diğer kolunu havaya kaldırdı. Ellerinde, şaşırtıcı şekilde sekizinci aşama uğursuz beyaz şeytan alevleri yanıyordu!

 

Zifiri karanlık mağaraya bakarkn gözleri alevler gibiydi. İlgisiz ve kibirli bakışların altında, Obur Böcek Canavarı'nın görünmezliği etkisini tamamen kaybetmiş gibiydi. Bedeni, yavaşça zifiri karanlık geçitte açığa çıktı.

 

Soluk beyaz alevler antik salonu aydınlattı ve buz gibi yaptı. Obur Böcek Canavarları'nın uzun uzuvlarının yarısı korku içinde zeminde hareketsiz kaldı. Obur Böcek Canavarları'ndan birini süren Duan Xinhe'nin yüzünde de şaşkınlık ifadesi vardı!

 

Duan Xinhe daha önce Beyaz Kabus Sarayı'ndan insanlarla iş yapmıştı ve Chu Mu'nun dönüşüm ardından edindiği dış görünüşünün korkunç bir hükümdar sınıfı Beyaz Kabus'a benzediğini görebiliyordu!!

 

Ama ruhu ürperiyordu, zira karşısındaki şey, gerçek bir Beyaz Kabus'tan farklıydı. Aurası güçlü hükümdardan çok daha soğuktu ve en saf hükümdar sınıfından tamamen farklıydı!

 

"Sen...Sen nesin?" Duan Xinhe şaşkınlığını ifade etmekte zorlandı. Uzun yıllar yaşamış olsa da, daha önce Yarı Şeytan görmemişti. Bilinmeyen yaratıktan gelen korku, kalbinde ve ruhunda bir soğukluk açığa çıkardı.

 

Chu Mu bir şey söylemedi. Kibirlice elindeki sekizinci aşama uğursuz beyaz şeytan alevi topunu kaldırdı ve antik salonun içinde ruh yakıcı aura açığa çıkardı!

 

Soğuk şeytan alevi aurası, Chu Mu merkezde olmak üzere çevre bölgeyi yuttu!

 

Duan Xinhe sonunda Chu Mu'nun dönüşümünün gücünü fark etti ve biraz telaşlı ve şaşkın bir şekilde Obur Böcek Canavarları'ndan aşağı atladı.

 

"Korkmayın, güç seviyesi bakımından çok düşük. Onu öldürün!" Duan Xinhe'nin görüşü keskindi ve Yarı Şeytan'ın tür seviyesi çok yüksek olsa da, sadece yedinci evrenin dokuzuncu seviyesinde olduğunu hemen fark etti. İki Obur Böcek Canavarı onu yenebilirdi.

 

Bu, Obur Böcek Canavarları'nın hissedebildikleri buz gibi soğuğu yayabilen bir yaratık gördükleri ilk seferdi. Sarı gözleri anormal şekilde dikkatliydi.

 

İçlerinden biri, aniden Mo Xie'nin Anlık Saldırısı'ndan aşağı olmayan hızıyla bir saldırı başlattı. Mo Xie'den farklı olarak, Obur Böcek Canavarları'nın standart hızı Mo Xie'nin patlayıcı hızına denk olduğundan, istedikleri her an Mo Xie'nin Anlık Saldırısı'na denk bir saldırı kullanabilirlerdi!

 

“Shua!!!!!!!”

 

Açgözlü Kalp Parçalayan Pençe!

 

Obur Böcek Canavarı'nın sldırısı, doğruca Yarı Şeytan Chu Mu'nun kalbini heedef aldı. Hızı, Obur Böcek Canavarı'nın bedeni görülemeyecek kadar yüksekti ve pençeler de sonki bir patlama yaratabilecek kadar güçlüydü. Chu Mu'nun uğursuz beyaz şeytan alevlerinden yayılan aurayı yukarıdan aşağıya kesti!

 

Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu savaşırken insanlar gibi hareket etmiyordu; Yarı Şeytan'ın hareketleri bir tayfınkiler gibiydi, garip bir şekilde süzülüyordu!

 

Şeytan Silueti!

 

Chu Mu'nun bedeni aniden parladı ve ardından aniden karardı. Obur Böcek Canavarı'nın Kalp Parçalayan Pençesi ortaya çıktığı anda hemen durduğu yerden on metre öteye süzüldü ve ıskalayan pençe üç duvara isabet ederek onları yıktı. Antik salonun içinde, büyük bir gürültü çıkararak paramparça oldular.

 

Obur Böcek Canavarı'nın pençesinin yıkım gücü çok korkunçtu ve Ye Qingzi'nin konumuna bile ulaşmıştı. Ama Mo Xie hızlı tepki verdi ve kuyruklarından biriyle Ye Qingzi'yi yakalayarak onu çabucak savaş alanının dışına çekti.

 

Mo Xie'nin savaş gücü, Yarı Şeytan Chu Mu ile kıyas kabul etmezdi. Dahası, Mo Xie'nin savunması da çok düşüktü. Dikkatsiz olursa, dokuzuncu evre Obur Böcek Canavarı tarafından kesinlikle öldürüleceğinden Chu Mu onun savaşa girmesine izin vermedi.

 

Chu Mu'ya ihtiyat gerekliydi. Obur Böcek Canavarı'nın pençeleri sekizinci aşamanın geç seviyesine ulaşmıştı ve tekniğinin gücüyle birlikte dokuzuncu aşamaya yakınlaşıyordu. Dokuzuncu aşama bir saldırı, sekizinci aşama bir savunmayı çok kolay kırabilirdi.

 

"Arkadan saldırın." Duan Xinhe iki Obur Böcek Canavarı'na emretti.

 

Diğer Obur Böcek Canavarı, ne zaman bilinmez, Chu Mu'nun arkasına geçmişti bile. O anda, iki Obur Böcek Canavarı önden ve arkadan bir kıskaç saldırısı başlattı!

 

İki Obur Böcek Canavarı ön uzuvlarını aynı anda ileri uzatır ve korkunç bir saldırı başlatırken uğursuz bir parıltı göründü.

 

Tayf Yerdeğişimi!

 

Beyaz Kabus'un iki sıyrılma tekniği de çok kullanışlıydı ve Tayf Yerdeğişimi, Chu Mu'nun dokuzuncu evredeki iki Obur Böcek Canavarı'nın pençelerinden kolayca sıyrılmasını sağladı.

 

Beyaz şeytan alevleri yandı ve Chu Mu anında otuz metre hareket etti. Beyaz göz bebekleri ondan sadece elli metre uzaktaki Duan Xinhe'ye dikildi.

 

Duan Xinhe hemen Chu Mu'dan gelen soğukluğu hissetti ve bu bilinmeyen yaratığın korkusu kalbini sıkıştırdı. Yavaşça bir büyü okumaya başladı.

 

Ama Chu Mu ona ruh tekniği kullanma fırsatını nasıl verebilirdi ki? Göz bebeklerinden soluk beyaz yıldırımlara benzer ışıklar Duan Xinhe'ye doğru fırladı.

 

Kabus Kara Deliği!!

 

Gözlerinde çıkan hüzmelerin nüfuz ettiği bölgede beyaz bir alev topu yanmaya ve yayılmaya başladı. Tuhaf bir şekilde, bölgede özel bir yanan kabus etki alanı yarattı!

 

Aniden dört bir yandan karanlık bir ışık fırladı ve kabus etki alanı içindeki şeytan alevleri iyice coştu!

 

Daha da şaşırtıcı olan şeyse, bu etki alanında yanan şeytan alevlerinin içinde korkutucu bir kara deliğin ortaya çıkmasıydı. Bu kara delik, bilinmeyen bir ölüm bölgesine bağlıymış gibi görünüyordu; onun tarafından yutulan biri asıl dünyasına asla geri dönemezdi!

 

Duan Xinhe daha önce böyle bir teknik görmediğinden kalbinde korku yükseldi. Aceleyle büyüyü değiştirdi ve siyah renkli bir kalkan oluşturdu...

 

Siyah kalkan, Duan Xinhe'nin öğrenmiş olduğu sekizinci aşama bir hükümdar sınıfı savunma tekniğiydi. Doğrudan saldırı tekniklerinin çoğunluğuna karşı koyabilirdi. Sadece bu ruh tekniği kitabını elde edebilmek için devasa bir bedel ödemişti.

 

Ama bu karanlık savunmanın savunma etkisi, Kabus Kara Deliği'nin önünde çok zayıftı. Kara delik açıldığında, koruyucu kalkan tarafından oluşturulan karanlık kolayca yutuldu ve kalan kuvvet de Duan Xinhe'yi neredeyse yutacaktı.

 

Kabus Kara Deliği'nin ortaya çıkış hızı yüksekti ama kaybolması da aşırı hızlı olmuştu. Duan Xinhe'nin karanlık savunma tekniğini yuttuktan sonra, Duan Xinhe'yi de kendine doğru çekti; Duan Xinhe bir adım daha ilerleseydi, Kabus Kara Deliği'nin etki alanında kalmış olacaktı. Duan Xinhe orada dururken, hâlâ buz gibi soğuk şeytan alevlerinin kalıntılarını hissedebiliyordu!

 

Derin bir nefes aldı ve yüzü bembeyaz oldu.

 

Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu'nun teknikleri, garipliğin vücut bulması gibiydi. Duan Xinhe bunlara tepki vermekte zorlanıyordu ve dahası, ateş ve karanlık tiplerinin birleşimi bir teknikle karşı karşıya kaldığı ilk seferdi!

 

Antik salonun en ucunda duran Ye Qingzi, düşüncesizce savaşa girmeye cesaret edemiyordu. Gözleri, uğursuz beyaz şeytan alevleriyle yanan Chu Mu'nun bedenine odaklanmıştı. Bu korkunç gücü kontrol eden aşırı güçlü şeytan hükümdarın, tanıdığı Chu Mu olduğuna inanamıyordu.

 

Belki de Chu Mu'yu hiçbir zaman tanımadığını söylemek daha doğruydu!

 

"Qingzi çabuk, çabuk gel...tanrım, bu şey de ne?" Ye Wansheng harabelerin yukarısındaki çukurda duruyordu. Ama durumu görmek için aşağı baktığında Yarı Şeytan durumundaki Chu Mu'nun Şeytan Silueti kullanarak onun yanından süzülerek geçtiğini gördü. O kadar korktu ki, nefesi kesildi!

 

Ye Wansheng'in bulunduğu yerden bakıldığında, tüm antik salon soluk beyaz görünüyordu. Dahası, ondan elli metre bile uzakta olmayan, kırık bir sütunun üzerinde duran, tepeden tırnağa beyaz şeytan alevleriyle yanan bir insan figürü vardı. Ruha saldırabilen uğursuz beyaz şeytan alevlerini vahşi Obur Böcek Canavarları'na doğru savuruyordu!

 

Ruhun derinliklerine saldırabilen ruh şeytanı alevleri ve keskin, uzun pençeler. Antik salonun içindeki sütunlar birer birer devriliyor ya da pençe yağmuru ve şiddetli şeytan alevleri tarafından tamamen toza dönüştürülüyordu!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29026 Üye Sayısı
  • 276 Seri Sayısı
  • 39716 Bölüm Sayısı


creator
manga tr