Bölüm 381: Eski Salonda Yu He İle Savaşmak

avatar
3337 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 381: Eski Salonda Yu He İle Savaşmak


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Chu Mu'nun eylemini hiç beklemediğinden Yu He'nin yüzü fazlasıyla nahoştu. Dahası, dördünün de su tipi ruh hayvanına sahip olmaması, bu ani su akışı karşısında paniklemelerine neden oldu.

 

Sel tarafından yutulunca dördü ve birbirinden ayrı düştü ve suyun etkisiyle uzaklara sürüklenmek istemediklerinden eski salonun girişindeki geçidi seçtiler.

 

"Dağılmayın."

 

Bir Elemental Tarikatı üyesi yüksek sesle bağırdı. Ama sesi gürültülü su akış sesi arasında kaybolup gitti. Dökülen çok miktarda biriktirilmiş suyun çarpma gücü korkunçtu ve bir ruh hayvanı çağırmış olsaydı bile yapabilecek akan suyu eski salonun geçitlerinden birine göndermeye çalışmak olurdu.

 

Su akışını kullanarak, Yu He ve diğer üçünü farklı odalara ya da gizli odalara gitmeye zorladılar. Hazırlıklarını tamamlamış olan Chu Mu ve diğerlerine gelince, planları doğal olarak Elemental Tarikatı ruh hayvanı eğitmenlerini birbirinden ayırmak ve bu kaosun avantajını kullanarak onların icabına bakmaktı.

 

Suyun hacmi çok hızlı yükseldi ve eski salonun 1/3'ünü sular altında bıraktı. Su tipi bir ruh hayvanı olsa bile, akan su şiddetle dalgalanırken suyun hareketi onu başka bir konuma iterdi.

 

Eski salona çıkan çeşitli geçitlerin hepsi Chu Mu tarafından kazılmıştı ve hepsi aşağı doğru iniyordu. İçlerinden biri kenara itildikleri an, tepki veremeyen ruh hayvanı eğitmenleri doğruca geçitlerin en altına doğru sürüklendiler.

 

"Ye Wansheng, bulunduğun geçide bir ruh hayvanı eğitmeni geliyor. Dong Qing'le birlikte onu olabildiğince hızlı öldürmen gerek. Ona rahatlama şansı vermeyin." Chu Mu hemen Dong Qing ve Ye Wansheng'le konuştu.

 

Dong Qing ve Ye Wansheng hazırlanmıştı zaten, yalnız ruh hayvanı eğitmenini hedef aldıktan sonra tereddüt bile etmediler. Dong Qing Hiddetli Tek Boynuz Su Hayvanı'nı sürüyorken Ye Wansheng de Kılıç Böceği'ni sürüyordu. İkisi birlikte, ruh hayvanı eğitmeninin sürüklendiği yan odaya ilerlediler.

 

"Qingzi, Su Ayı'nı kullanmaya devam ederek suları solundaki geçide yönlendir. İkisini oraya hapset." Chu Mu, Ye Qingzi'yle konuştu.

 

Ye Qingzi'nin en büyük avantajı, sekizinci evrenin dördüncü seviyesinde bir Su Ayı'na sahip olmasıydı. Böyle bir savaş ortamında, Su Ayı çok kullanışlıydı. Ye Qingzi'nin Su Ayı yan odaların geçitlerin girişlerinde durup onlara durmaksızın su akıttığı takdirde, yan odaya girmeye zorlanan iki kişi kesinlikle su akışı tarafından hırpalanacaktı.

 

"Yu He'yi öldürmeye gidiyorsan dikkatli olmalısın." Ye Qingzi, Chu Mu'nun Yu He'yle savaşmaya gittiğini gördü ve hatırlatmada bulundu.

 

Chu Mu başını sallayarak konuştu: "İkisini daha fazla hapsedemeyeceğini anladığında ağabeyine doğru koş. Kendini zorlama."

 

"Tamam." Chu Mu'nun stokladığı su sınırlıydı ve kazılmış tüm o geçitler ve yan odalarla birlikte eski salonu tamamen doldurmaya yetmezdi.

 

Suyun hacmi giderek azalırken, Ye Qingzi, Su Ayı'yla birlikte akan suya atlayan bir deniz kızı gibiydi. Lu Ying ve diğer Elemental Tarikatı mensubunun bulunduğu yere doğru yüzdü.

 

"Hazine Düşüşü!" Ye Qingzi Su Ayı'na bir emir verdi!

 

Suyun olduğu yer, Su Ayı'nın bölgesiydi. Su Ayı bir büyü yaptığında, birkaç su damlası henüz tamamen su altına batmamış eski salonda yüzmeye başladı. Bu su damlaları parlak ve belirgindi. Karanlıkta, Su Ayı'nın parıltısını yayan vesayıları binlerceyi bulan havada yüzen inciler gibiydiler.

 

Şeffaf kolu bir ışık yaydı ve havada yüzen su incileri, eski salonda akan suyu tamamen kontrol altına aldı. Sular geçitlere doğru akarken su seviyesi azalmaya başladığında, su incileri durmaksızın birbirlerine bağlanmaya başlayarak geçitte uçan devasa bir su incisine dönüştü!

 

Bu su incisinin bir saldırı özelliği yoktu ve ruh hayvanlarıyla insanlara zarar vermezdi. Ama rakibin fiziksel gücüyle savaş gücünü büyük miktarda tüketmesi mümkündü. Bu su incisi sadece sekizinci evre bir komutana saldırmak için kullanılırsa, fiziksel gücünün 1/3'ü tüketilebilirdi.

 

Ye Qingzi doğrudan saldırı yöntemi kullanmak yerine Su Ayı'nın üstünlüğünü layıkıyla sergilemek için bölgenin eşsiz yapısını kullandı. Durmaksızın rakibi güçsüzleştiren yetenekleri kullandı ve kararlıca Lu Ying'le diğer Elemental Tarikatı mensubunu en derindeki odaya sıkıştırdı.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'na binen ve kırık sütun üzerinde saklanan Chu Mu, sel dalgası tarafından gizli bir odaya itilmiş Yu He'yi hedeflemişti.

 

Yu He su tipi bir ruh hayvanına sahipti ama şiddetli selin altında yeterince hızlı tepki gösterememişti. Su tipi ruh hayvanını çağırdığında, Chu Mu'nun önceden hazırlamış olduğu gizli odaya girmişti bile.

 

Chu Mu su savaşlarında usta değildi, bu yüzden Yu He gizli odaya sokulduğunda, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nı sürerek içeri girmeden önce suyun Yu He tarafından tahliye edilmesini bekledi.

 

Gizli oda çok loştu ama içerinin genişliği yeterliydi. Chu Mu girdiği anda üzerinden sular damlayan ıslak Yu He'yi gördü.

 

Yu He ne zamanında ruh hayvanı çağırabilmişti ne de bir ruh tekniği kullanabilmişti. Bu su baskını onu anormal zor bir duruma sokmuştu. Chu Mu'nun onu öldürmeye geldiğini gördüğünde hemen sakinleşti ve Chu Mu'ya bakan gözlerinde bir nefret ortaya çıktı.

 

"Hmph, uzun zamandır burada beni bekliyormuşsun gibi görünüyor. Gerçekten merak ediyorum; muhtemelen Camgöbeği Gizli Ejderha'yı buldun ama bir nedenden ödülü almaya gitmedin. Planın beni burada öldürmek olabilir mi?" Yu He su tipi bir büyü okudu ve bedenindeki tüm suyu uzaklaştırdı. Uzaklaştırdığı suyu yavaşça ellerinde topladı ve çamurlu bir su topu oluşturdu.

 

"Hemen hemen." Chu Mu Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'ndan atladı. Kayıtsızca bir büyü okudu ve Şeytan Ağacı Askeri'yle Mo Xie'yi çağırdı.

 

"Yine mi bu savaşçı sınıfı ruh hayvanları? Daha güçlü ruh hayvanların yoksa bugün ölen kişi sen olacaksın." Yu He panik belirtisi göstermedi ve ellerindeki su topunu ezdikten sonra bir büyü okuyup bu bölgede en avantajlı olan ruh hayvanını, yedinci evrenin dördüncü seviyesindeki Sağlam Kaya Generali'ni çağırdı!

 

Chu Mu Renkli Gökyüzü Şehri'ndeyken, Yu He'nin Sağlam Kaya Generali yedinci evrenin üçüncü seviyesindeydi ama şimdi dördüncü seviyeye ulaşmıştı. Ama muhtemelen bedeni için bir güçlendirme geçirmemişti.

 

Chu Mu aslında Yu He'nin Sağlam Kaya Generali'yle ilgilenmek için geniş çaplı savunmaya sahip Hayalet Kral'ı kullanmayı planlamıştı. Ama peş peşe gelen olaylar nedeniyle onu güçlendirebileceği bir ruh nesnesi satın alma şansı elde edememişti. Bu nedenle hâlâ beşinci evrenin dokuzuncu seviyesindeydi.

 

Beşinci ve altıncı evreler arasında devasa bir güç farkı vardı. Hayalet Kral hükümdar sınıfı olsa bile altıncı evreye ulaşmadan güçlendirmelerden sonra hükümdar sınıfına yakınsamış Sağlama Kaya Generali'ni öldüremezdi.

 

Mo Xie'nin saldırı gücü en güçlüsüydü ve o an, savunması sekizinci aşamaya ulaşmış güçlü Sağlam Kaya Generali'ni yenebilmek için Mo Xie'ye güvenmek zorundaydı.

 

"Sahip olduğun yetenekleri göster bakalım!" dedi Yu He gülerek.

 

Kahkaha sesi mühürlenmiş ıslak odada yankılandı. Yumuşamış toprak katmanından aniden yer yılanlarıan benzer yerden fırlayan onlarca sert dokunaç fırladı. Chu Mu'ye ve ruh hayvanlarına doğru uçtular!

 

Chu Mu, Yu He'nin Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ı zaten çağırdığını ve onu bir yere sakladığını düşünmüştü.

 

"Karanlık, Karanlık Dansı!" Chu Mu hemen Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'na sıyrılma tekniğini kullanmasını söyledi.

 

Ruh andacı Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nın düşünceleriyle bağlıydı. Ruh andacıyla ona doğru uçan dalların yerlerini belirleyebiliyordu. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı Chu Mu'nun ruh andacı tespitini kullanarak en mükemmel sıyrılma tekniğini kullandı ve onlarca dalın saldırı yörüngesinden kayboldu. Zifiri karanlık gizli odada, rastgele etrafa savrulan kıvrımlı kamçılara dönüştüler.

 

"Şeytan Ağacı, Kök Sarışı!" diye emretti Chu Mu.

 

Gizli oda çok küçük olmasa da Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ın dalları çok korkunçtu. Neredeyse odanın her köşesine ulaşıp savruluyorlardı. Bu şekilde tüm savaş alanı Yu He tarafından kontrol ediliyor ve Chu Mu'nun ruh hayvanları aşırı zor bir duruma sürükleniyordu.

 

Ağaç tipine karşı ağaç tipi. Şeytan Ağacı Askeri iki ay önceki Şeytan Ağacı Askeri değildi. Yüksek seviye Şeytan Ağacı Kökleri hızla karanlık odanın her yanına ulaşan ve Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ın dallarının etrafını saran küçük yaşam formları gibiydi.

 

Kısa süre içinde, gizli oda neredeyse tamamen dallar ve kökler tarafından kaplandı. Yeraltı yuvasındaki soluk mavi renkli yılanlarla, mavi-kırmızı renkli vahşi pitonlar kaotik bir savaşa girmiş gibiydi.

 

"Şeytan Ağacı Dikeni!" Yu He'nin Yüz Ağaç Dişi Şeytanı aynı anda aşka teknikler de kullanabilirdi. Dallar Şeytan Ağacı Askeri'nin kökleri tarafından sarılırken bedeninden birkaç keskin Şeytan Ağacı Dikeni çıktı ve Şeytan Ağacı Askeri'ne doğru hareket etti!

 

Şeytan Ağacı Dikenleri anormal bir hızla uçtu. Siyah uçlarından belli miktar bir zehre sahip oldukları anlaşılabiliyordu!

 

Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ın ana özniteliği ağaçken yardımcı özniteliği sarmaşıktı. Sarmaşık tipi ruh hayvanları da daima zehre sahip olurdu. İnsanı en çok rahatsız eden şey, sonsuz sayıda dal ve sarmaşık ortaya çıkarabilmeleri ve en korkunç sarmaşık tipi ruh hayvanlarının tek hamlede yüz ruh hayvanını kısıtlayabilmesiydi!

 

"Çift teknik, Ağaç Siklopentadien!" Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri, iş ağaç tipi tekniklere gelince diğer ruh hayvanlarına kaybetmezdi. Ayrıca çift teknik yeteneğini mükelleştirmişti.

 

Şeytan Ağacı Askeri ağzını açtı ve birkaç eşsiz tohum tükürdü. Bu tohumlar önüne düştü ve toprağa girdikten sonra hızla büyüdü. Çok kısa bir süre içinde, Şeytan Ağacı Dikenleri'ni tamamen durduran bir ağaç duvarı oluşturdu.

 

Üçlü teknik, Ağaç Parmak Hapsi!

 

“Ao~~~~~~~”

 

Şeytan Ağacı Askeri kükredi ve Ağaç Siklopentadien büyümeye devam ederken avucunu zemin bastırdı. On parmağı hemen yeraltına girdi...

 

“Pu pu pu~~~~~”

 

Yüz Ağaç Dişi Şeytan da üçüncü bir teknik yapmayı planladı; ama Yu He, Chu Mu'nun savaşçı sınıfı Şeytan Ağacı Askeri'nin üçüncü bir teknik yapabileceğini düşünmemişti. Onu en çok şaşırtan şeyse, bunu Yüz Ağaç Dişi Şeytan'dan bile daha hızlı yapmasıydı.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29025 Üye Sayısı
  • 276 Seri Sayısı
  • 39716 Bölüm Sayısı


creator
manga tr