Bölüm 363: Bağlı Hayvanlar, Yüz Anne

avatar
3508 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 363: Bağlı Hayvanlar, Yüz Anne


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Yağmur hâlâ devam ediyor, tüm gökyüzünü karanlık ve kasvetli kılıyor, aşağıdaki her şeyi saklıyordu.

 

Sabahleyin, Chu Mu ve Ye Qingzi bu ruh hayvanları hakkında detaylı bilgi bulmak için kütüphaneye gitti.

 

Li Şehri'nin vahşi yaratıkları zehirliydi ve beden tipleriyle saldırı biçimlerinden, Chu Mu ve Ye Qingzi onların Hayvan Dünyası'ndan şeytan tipi ya da böcek tipi olduğunu düşünüyordu.

 

Li Şehri Kütüphanesi, Li Şehri Meydanı'nın kuzeyindeydi. Yatay olarak üç yüz metre uzunluğundaydı ve Li Şehri'ndeki en görkemli yapılardan biriydi. Ruh hayvanı kültürünü sembolize eden özel bir yapı sayılabilirdi.

 

Kütüphanenin önünde pek çok sütun vardı. Bin yıllık totemlere benzeyen, üzerilerinde karmaşık kelimeler ve sembolle yer alan bu sütunların hepsi kıvrımlıydı.

 

Bu, Chu Mu'nun böyle görkemli bir kütüphaneyi ilk gördüğü seferdi ve doğal olarak etkilenmişti. Kapıdan geçerken istemsizce zarif totemlere baktı...

 

Totemdeki oymalar canlı gibiydi, hatta, Chu Mu'nun bu totemlerin anlamlarını düşünmesine neden olan özel bir büyüye bile sahipti.

 

"Ne oldu?" Ye Qingzi, Chu Mu'nun sebepsiz yere durduğunu gördü ve sordu.

 

"Bir şey gördüğümü sandım, belki de sadece totemlerden kaynaklanan halüsinasyonlardı." Chu Mu başını salladı ve orada daha fazla kalmadı.

 

Demin gördüğü halüsinasyon garipti. Ne yabancı ne de tanıdıktı, sanki geçmişiyle ilgili bir şeymiş gibiydi...

 

Duygu sadece bir anlıktı. Chu Mu tekrar düşündüğünde hiçbir şey hatırlamadı, bu yüzden üzerinde de durmadı.

 

Kütüphane tek kattan ibaretti ve gökyüzüne uzanan ağaç sıraları gibi duran aşırı yüksek kitaplıklar vardı. Bu muazzam ama sessiz kütüphaneye girerken, Chu Mu kitaplardan oluşan bir dev tarafından izleniyormuş gibi kendini cahil ve aşağı hissetti.

 

Her biri farklı görünüme ve yeteneğe sahip milyonlarca ruh hayvanı vardı. Benzer ruh hayvanlarının da farklı uzmanlık alanları vardı. Bu büyük kütüphanede yürürken, Chu Mu ruh hayvanı dünyasının ne kadar büyük olduğunu ve insanların bu bilgilerin ne kadar az kısmını akıllarında tutabildiğini düşündü.

 

Kitap miktarı akıl almazdı. Chu Mu tüm bunların, insanoğlunun binlerce yıllık birikimi olduğunu biliyordu. Rehberlikleri olmadan, insanların ruh hayvanı dünyasını fethetme çalışması daha zor olur, böyle şaşaalı bir ruh hayvanı medeneiyeti kurmaları imkansız olurdu.

 

Kültürle dolu bu kütüphane, Chu Mu gibi ruh hayvanı eğitmeni olma hayliyle yanıp tutuşanlar için derin bir saygı sebebiydi.

 

   ……

 

Kitap denizi sınırsızdı. Dış görünüş örneği, teknik tarifi vb. şeyler olmadan, yaygın olmayan bir ruh hayvanını bulmak çok zordu.

 

Ye Qingzi ve Chu Mu hafızalarına güvenerek vahşi yaratıkları bulmak için 'Böcek Türü Ansiklopedisi'ni ve 'Şeytan Türü Ansiklopedisi'ni araştırmaya başladılar.

 

Li Şehri Kütüphanesi'nin ruh hayvanları hakkında çok detaylı bir koleksiyona sahip olduğu söylenmeliydi. Chu Mu ve Ye Qingzi vahşi yaratıkların görünüşlerine benzer pek çok ruh hayvanı buldular. Tüm bu ruh hayvanları, muhtemelen onuncu seviye şehirlerin kütüphanelerinde bile bulunamazdı, ama burada, araştırmacılar tarafından çizimli olduğu kadar detaylıca da yazılmış şekilde bulabiliyorlardı.

 

"Benzer olanlar var ama hiçbiri Li Şehri vahşi yaratıklarının özelliklerine uymuyormuş gibi görünüyor. Mesela, bu böcek tipi Besin Sokucu Türler, Li Şehri vahşi yaratığının dış görünüşüne uyuyor ama kitapta görünmezlikten bahsedilmediği gibi alt uzuvlarının da o kadar gelişmediğini söylüyor." dedi Ye Qingzi başını eğerek. Bitirdiğinde, kitabı elinde tutarak Chu Mu'ya döndü.

 

Ye Qingzi konuşuyorken o da başını eğdi ama Ye Qingzi'nin ona çok sokulmuş olduğunu fark etmedi. Chu Mu kitabı almak için döndüğünde kitaba çarptı ve yere düşürdü.

 

Chu Mu durakladıktan sonra özür dilermiş gibi güldü ve kitabı almak için eğildi.

 

Ye Qingzi de kendi kitabını almak için çömelmişti; kafasını kaldırdığında yüzleri dip dibe geldi.

 

Chu Mu tekrar durakladı. Ye Qingzi'nin zarif yüzüyle arasında on santimetre vardı sadece. Seksi dudaklarından çıkan havayı bile hissedebiliyordu.

 

Ye Qingzi hızlı bir tepki gösterdi. Chu Mu'nun davetkâr bakışlarını hissedince çabucak ayağa kalktı ve kızaran yanaklarını saçlarının ardına sakladı...

 

Chu Mu da hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Ye Qingzi'nin konuşmasını yarıda bıraktığını görünce, ne söyleyeceğini bilemeyerek bir anlığına çok garip hissetti. Sonuçta, az önceki durumdan, o da ziyadesiyle etkilenmişti.

 

Uzun zamandır bir ilişki içindeydiler. Başlangıçta, Chu Mu sadece Ye Qingzi'nin görünüşüne ve kişiliğine, özellikle de akılıcılığı ile zekasına, ilgi duyuyordu; bu özelliklerini takdir ediyordu.

 

Daha önce Ye Wansheng de sormuştu, "Kardeşimle hiç ilgilenmiyor musun gerçekten?" diye. Chu Mu oldukça net bir cevap vermişti; Ye Qingzi'yle oldukça ilgileniyordu, deminki ufak etkileşim sırasında her erkeğin güzel bir kadın karşısında göstereceği ifadeyi göstermesi de bunu gözler önüne seriyordu...

 

"Um, ne diyordun...?" Sonunda, Chu Mu bir erkek olarak utancına göğüs gerdi ve garip gerginliği bozdu.

 

Ye Qingzi, trans hâlinden çıkmış gibi göründü ve daha önce bulduğu ruh hayvanını tekrar bulmak için sayfaları çevirdi...

 

Bir süre sayfaları çevirdikten sonra onu bulamadı, iç çekerek kitabı kapadı ve kendi kendine dedi ki: "Demin çok benzer bir ruh hayvanı görmüştüm ama şimdi Li Şehri'nin vahşi yaratığı olduğunu düşünmüyorum. Hiç ipucu bulamadın mı?"

 

"En, sana göstereyim." Kitaplar düştüğünde Chu Mu da sayfasını kaybetmişti ve o da sayfaları çevirmek zorunda kalmıştı.

 

Ye Qingzi, Chu Mu'nun sayfaları hızla çevirdiğini ve çevirirken de ne kadar dikkatli incelerse incelesin, onun da göstermek istediği ruh hayvanını bulamadığını gördü. Yüzünde yavaşça utanmış bir ifade ortaya çıkıyordu.

 

Aniden Ye Qingzi yüksek sesle gülmeye başladı.

 

Elini uzatıp Chu Mu'nun elinden kitabı aldı ve yerine kendi elindeki kitabı koydu.

 

Chu Mu bir anlığına afalladı ama çok geçmeden durumu anlayıp sersemce gülümsedi.

 

   ……

 

Kıyaslamalardan sonra, vahşi yaratıklara çok benzer ama tam olarak da aynı olmayan iki ruh hayvanı buldular.

 

Sonunda da bu iki tip ruh hayvanını kütüphanedeki araştırmacılara sormayı kararlaştırdılar.

 

Buldukları araştırmacı, keçi sakallı yaşlı bir adamdı. Chu Mu ve Ye Qingzi'nin detaylarını anlattığı ruh hayvanına ve buldukları iki ruh hayvanına baktı ve uzun süre kaşları çatık şekilde düşündü. Ara sıra eski bir rafa yürüdü ve en üstteki bazı kitaplara baktı.

 

"Sanırım bu şey bir ruh hayvanı sayılmaz." Sonunda bu sonuca vardı.

 

"Bir ruh hayvanı değil mi?" Chu Mu da Ye Qingzi de hayrete düştü.

 

"Aslında, teknik olarak bir ruh hayvanı sayılır ama onlar ruh hayvanları içinde, Bağlı Hayvanlar olarak bilinen özel bir gruptur."

 

Ye Qingzi ve Chu Mu birbirlerine baktı. Böyle bir tabiri daha önce hiç duymamıştılar.

 

"Bir Bağlı Hayvan, bir ruh hayvanının ruh hayvanı olarak tanımlanabilir..."

 

"Bağlı Hayvanlar, genellikle böcek tipi ruh hayvanlarıdır. Mesela, bir karınca kolonisinin kraliçesi, devasa bir karınca ordusu oluşturmak için durmaksızın karınca askerleri üretebilecek çok güçlü bir üreme yeteneğine sahiptir. Gerçekte ise, bu anormal biçimde üretilmiş köle canlılarla ruh sözleşmesi imzalamak çok zordur, zira 'Anneleri' olan ruh hayvanıyla bir 'ruh sözleşmesi' imzalamışlardır."

 

Bu açıklamayla birlikte, Chu Mu da Ye Qingzi de biraz anladı.

 

"Bağlı Hayvanlar'ın ruh hayvanı sayılmamasının nedeni de, onların sadece özel ruh hayvanlarının teknikleri olmasıdır. Kendi savaş güçleri yüksek olmayabilir, bu yüzden savaşmaları ve yiyecek toplamaları için Bağlı Hayvanlar'a güvenirler..."

 

Keçi sakallı araştırmacının sözleri, Chu Mu ve Ye Qingzi'nin birçok sorusunu cevaplıyordu.

 

Dong Qing de şehir muhafızlarına yapılan bu saldırının insan yapımı olduğundan bahsetmişti. Bu, Chu Mu'nun bu kadar çok ruh hayvanını kontrol edebilecek kişinin kim olduğunu merak etmesine neden oldu.

 

Li Şehri'nin vahşi yaratıklarının hepsi köle hayvanlarsa, bir ruh hayvanı eğitmeni 'Anne'yi kontrol edebildiği sürece hepsini kontrol edebilirdi.

 

"Bu yetenek çok korkunç. Çok fazla üreyebilirlerse bir ruh hayvanı sürüsünü kontrol etmek gibi olur. Bahsettiğiniz şeyler, Batı Sokağı Bölgesi'nde ortaya çıkan hayvanlar, değil mi?" diye sordu yaşlı araştırmacı.

 

“En.” Chu Mu başıyla onayladı.

 

"Bağlı Hayvanlar yedinci evre komutandı ve kendini güçlendirme yeteneklerine sahiptiler...Sayıları muhtemelen yüzlerce veya daha fazla..." Yaşlı araştırmacı, ruh hayvanlarının güçlerini tahmin ediyormuş gibi başka bir yöne baktı.

 

Bir süre sonra, bir sonuca ulaşmış gibi görünerek dedi ki: "Bunun hakkında daha fazla endişelenmenize gerek yok."

 

"Neden?" diye sordu Ye Qingzi merakla.

 

"'Anne' başa çıkabileceğiniz bir şey değil." dedi yaşlı araştırmacı.

 

"Ne kadar güçlüdür?" diye sordu Chu Mu merakla.

 

Bağlı Ruh Hayvanı kavramından bahsedilmişken, yüzlerce vahşi yaratık bu 'Anne'ye bağlıysa, öyleyse ne kadar güçlü olurdu? Emrinde büyük bir ruh hayvanı ordusu vardı zaten!

 

"Bağlı Hayvanlar'ın sayısı ve savaş güçleri, Anne'nin gücüne bağlıdır. Bunu açıklamak için güç seviyelerini kullanmak karışıklık yaratabilir..."

 

"Türler, Anne'nin üreme yeteneğince belirlenir. On Anne savaşçı, Yüz Anne komutan, Bin Anne hükümdar sınıfıdır...Mutasyon geçirmedikçe, Anne'nin gelişmesi Bağlı Hayvanlar'ın sayısını arttırmaz."

 

"Mesela, savaşçı sınıfı bir On Anne, güçlendirmelerin ardından hükümdar sınıfına ulaşsa bile sadece on tane Bağlı Hayvan yaratabilir. Elbette, bu on tanesi çok güçlü olacaktır ve güçlendirilmemiş bir Yüz Anne'ye kaybetmeyecektir."

 

"Karşı karşıya olduğunuz şey bir Yüz Anne. Bir Yüz Anne, komutan sınıfıdır ve yüzlerce Bağlı Hayvan demektir..."

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29111 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr