Bölüm 362: Şeytan Ağacı Askeri'nin Zehir Etkisi

avatar
3494 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 362: Şeytan Ağacı Askeri'nin Zehir Etkisi


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Hu hu hu hu~~~~~~”

 

Güçlü bir hava akımı yavaşça Chu Mu'nun etrafında toplandı. Arkasını döndüğünde, bunun Su Ayı'nın sağanağı kontrolünün su hâlesi olduğunu gördü!

 

Yağmur suyu düzensiz bir şekilde akmaya başladı ve su birikintileri yavaşça arttı. Su Ayı uzun bir çığlık atarken güçlü bir hava akımı, muazzam bir derin deniz yaratığı gibi üç vahşi yaratığı yuttu!!

 

Üç vahşi yaratık panik içinde bir konutun avlusuna koştu. Ama şok edici dalga onları süpürüp avluyu da yuttu!

 

Su tipi saldırılar, diğer özniteliklere göre zayıf addedilirdi ama iyi kullanıldıklarında oldukça korkunç yıkıcı güçler sergilerlerdi.

 

Ye Qingzi'nin Su Ayı, sağanak yağmurun keyfini çıkarıyordu ve bu durum savaş gücünü anormal derecede güçlendiriyordu. Sel, Dalga, Uçan Şelale; tüm su tipi tekniklerini bu vahşi yaratıkları tüketmek, savaş güçlerini azaltmak için kullanıyordu.

 

Su tipi teknikler iyileştirebilir, zehri temizleyebilir, belli derecede arındırabilirdi; daha ziyade destekleyiciydi. Ama savaşta kullanıldıklarında, ruh hayvanının fiziksel gücünü tüketmenin en iyi yoluydular. Bir ruh hayvanı darbe aldığında ya da su altına gömüldüğünde, suyun eşsiz direncine maruz kalır ve fiziksel güçleri kolayca tükenip savaş güçleri azalırdı.

 

Destek tipi Su Ayı, kontrol tipi Düş Hayvanı ve gücü Mo Xie'den az olmayan Savaşçı Siyah Hayvan! Bu üç ruh hayvanıyla, Ye Qingzi bu vahşi yaratıklarla kolayca başa çıkabiliyordu. Çok geçmeden, Buz Perisi ve Şeytan Ağacı Askeri kalan beşiyle uğraşırken on tanesinin işini bitirmişti.

 

Aslında, Buz Perisi'nin hızı bu canlılarla uğraşmak için yetersiz değildi ama bu garip yaratıklar tekniklerinin çoğundan kaçınıyordu. Neyse ki, su, buz tipi teknik büyülerinin okunma sürelerini %50 kısaltıyordu ki, bu sayede bu şeylere vurabiliyordu.

 

Yağmurun, Chu Mu ve Ye Qingzi'ye oldukça büyük bir avantaj kazandırdığı söylenebilirdi. Aksi takdirde, görünmezlik yeteneğine sahip bu vahşi yaratıklarla başa çıkabilmeleri kolay olmayacaktı.

 

Savaş sona erdikten sonra da yağmur yağmaya devam ediyordu. Sıvıların içinde kaldıklarından, bu yaratıkların cesetleri hemen yok olmamıştı. Yok olmaları, bedenleri çürüme belirtileri göstermeye başladıktan sonra birkaç dakika kadar sürmüştü.

 

Ye Qingzi Chu Mu'nun önüne yürüdü ve üç ruh hayvanına baktı. Sonunda bakışları Şeytan Ağacı Askeri'nin üzerine düştü ve sordu: "Bu garip. Şeytan Ağacı Askeri'nin neyi var? Demin ciddi bir yarası olduğunu hatırlıyorum."

 

Ye Qingzi, Şeytan Ağacı Askeri'ni iyileştirmeyi planlamıştı ama yanına gittiği zaman, fiziksel gücünün tükenmiş olmasının dışında, savaş gücünün yerli yerinde olduğunu ve bedeninde yara izleri bile olmadığını gördü.

 

"Artık yaşam gücü özümseyebiliyor ve bu da iyileşme yeteneğine benzer bir etki gösteriyor." Chu Mu gülerek açıkladı.

 

"Yaşam Gücü Özümseme?" Ye Qingzi bu tekniği daha önce duymamıştı.

 

Chu Mu, Yaşam Gücü Özümseme Tekniği'nin benzersizliğini kabaca açıkladı ve Ye Qingzi dinlerken küçük ağzı şaşkınlıktan açık kaldı...

 

"Öyleyse fiziksel gücü yeterli olduğu sürece, Şeytan Ağacı Askerin hiç durmaksızın savaşabilir!" Chu Mu açıklamasını bitirdikten sonra Ye Qingzi tamamen afalladı. Savaş alanında, bu tekniğin belirsizliği oldukça belirgindi.

 

"Gerçekten de öyle..." Chu Mu başıyla onayladı.

 

"Ruh hayvanlarının hiçbiri normal değil." Ye Qingzi, Chu Mu'nun şansının her zaman bu kadar iyi olduğunu bilmiyordu; tüm ruh hayvanlarının insanları kıskandıracak yetenekleri vardı.

 

"Haha, sonradan kavrama yöntemini bana söyleyen kişi sendin." diyerek güldü Chu Mu.

 

Bir ruh hayvanı eğitmeni, ruh hayvanının kavradığı teknikleri kontrol ederdi. Chu Mu, Şeytan Ağacı Askeri'nin ağaç özniteliği üzerinde durmasaydı ve ona uygun ruh nesneleri satın alıp kullanmasaydı, muhtemelen başka bir teknik öğrenemezdi.

 

Mesela, Ye Qingzi'nin Ağaç Ruhu Yaşam Gücü Özümseme Tekniği'ni kavramış olsaydı, destek tipi ağaç özniteliğine sahip bir ruh hayvanı olduğundan ona uymazdı. Destek tipi ruh hayvanları normalde korunan ve nadiren saldırılan ruh hayvanlarıydı. Yani, Yaşam Gücü Özümseme Tekniği, asıl değerini, Şeytan Ağacı Askeri gibi ön safta savaşanlar üzerinde gösterirdi.

 

"Destek tipi bir ruh hayvanı eğitmeni olarak, yanında kendimi gereksiz hissediyorum." Ye Qingzi nadiren gösterdiği işveli bir ifade takındı ve narin bir genç kız gibi somurtarak konuştu.

 

"Hehe." Chu Mu duygusuzca güldü.

 

Ye Qingzi, Su Ayı'na tüm yaralı ruh hayvanları iyileştirmesini söyledi. Ruh hayvanlarının savaş güçleri tekrar zirve kondisyona ulaştığında, aniden bir şey düşündü ve Chu Mu'ya hatırlattı: "Bu şeylerin hepsi bedenlerinde zehir özniteliğine sahip. Şeytan Ağacı Askerin onların yaşam güçlerini kendi yaşam gücüne dönüştürdüğünde, kendini arındırma yeteneğine sahip değilse muhtemelen zehirden etkilenecektir."

 

Ye Qingzi'nin sözleri Chu Mu'nun aniden bu durumu fark etmesini sağladı ve hemen Şeytan Ağacı Askeri'ne bedeninde bir gariplik hissedip hissetmediğini sordu.

 

“Ao~~~~Ao~~~~~~”

 

Şeytan Ağacı Askeri kollarını uzattı ve avuç içlerine baktı. Aniden asıl koyu kırmızı cildinde yeşil bir rengin yavaşça ortaya çıktığını fark etti!

 

"Rahatsız hissettiriyor mu?" Chu Mu, Şeytan Ağacı Askeri'ni sorgulamaya başladı.

 

Şeytan Ağacı Askeri, bedeninin durumunun nispeten normal olduğunu gösterir şekilde başını salladı.

 

"Onların yaşam güçlerini kendi yaşam gücüne dönüştürürken zehirden etkilenmesi çok kolay olur. Zehir, ruh hayvanının bedeninde uzun süre kalır, ardından bedeninin diğer kısımlarına da yayılırsa bir iç kristal olabilir. Bu, ruh hayvanının iç kristalini aşındırır; ama bazı özel durumlarda, zehir nüfuzu beden tarafından yavaşlatılır ve ruh hayvanının kendi zehir özniteliğine dönüştürülür." dedi Ye Qingzi.

 

"Yani, Şeytan Ağacı Askerim'in zehir özniteliğine sahip olabileceğini mi söylüyorsun?" diye sordu Chu Mu.

 

"Evet, ama ihtimal yüksek değil. Şu anki duruma göre, gizli bir zehirli durumdaymış gibi görünüyor, hemen etki göstermeyecek; yine de beden yapısına kesinlikle büyük bir zarar verecek."

 

"Genç Efendi, aslında Şeytan Ağacı Askeriniz'e zehir etkisi ekleyebilirsiniz. Bazı özel nesnelerin Bitki Dünyası ruh hayvanlarının beden yapısını sürdürmelerini ve bunu yaparken de zehri saldırılarında kullanmalarını sağladığını hatırlıyorum. Saldırılar deriyi aştığı sürece, ne kadar ufak bir yara olursa olsun, zehir, zayıf zehir direncine sahip ruh hayvanlarına kesinlikle çok büyük bir zarar verecektir." dedi Yaşlı Li.

 

Zehir etkileri, çoğunlukla çiçek, böcek ve sarmaşık tipi ruh hayvanlarında görülürdü. Yaşlı Li'nin sözleri, Chu Mu için bir aydınlanma gibiydi, zira gerçekten de Şeytan Ağacı Askeri'nin saldırılarına zehir etkisi ekleyebilirdi. Bu şekilde, zehre direnç yeteneğine sahip olacağı gibi, saldırıları da daha güçlü olurdu.

 

"Qingzi, Şeytan Ağacı Askerim'in zehir özniteliğini kazanabileceğini düşünüyor musun?" diye sordu Chu Mu.

 

Ye Qingzi bir ruh öğretmeni olduğundan, kesinlikle zehir özniteliği hakkında araştırma yapmış olmalıydı ve bu soruyu sormak için en uygun kişiydi.

 

"Daha önce olsaydı, Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeni mahvolacağından kesinlikle zehri taşıyamazdı. Ama şu anda, diğer ruh hayvanlarının yaşam güçlerini kendi yaşam gücüne dönüştürebileceğinden, bazı ruh nesnelerinin yardımıyla zehir özniteliği kazanabilmeli." dedi Ye Qingzi.

 

"Öyleyse Şeytan Ağacı Askeri'nin Doğal Ağaç'ı kavradığında zehir özniteliğini de kazanacağına emin olmalıyım." Bu cevabı aldıktan sonra, Chu Mu'nun yüzünde bir gülümseme ortaya çıktı. Bu şeylerle uğraşmanın, Şeytan Ağacı Askeri'nin gelişiminde yeni bir yol yaratacağını hiç beklememişti.

 

"Bununla beraber, Dong Qing su altında çok uzun zaman kaldı. Ona bir şey olmamıştır, değil mi?" diye sordu Ye Qingzi endişeyle.

 

"Gerçekten de uzun süre oldu. Su, dışarı doğru akıyor olmalıydı. Aşağı inip bakacağım." dedi Chu Mu.

 

Chu Mu tam kanalizasyona inip ruh andacını salmıştı ki, ona doğru hızla hareket eden bir şey hissetti.

 

Hemen ruh hayvanlarını savaşmaya hazırladı; ama onun Dong Qing'in sürdüğü su canlısı olduğunu fark edince biraz rahatladı.

 

"Siz iyi misiniz?" diye sordu Dong Qing, Chu Mu ve Ye Qingzi'nin endişeli ifadelerini gördüğünde.

 

"İyiyiz. Bir grup vahşi yaratığı başımızdan savdık. Bu ruh hayvanlarının görünüşlerine dair bazı fikirler edindik. Yarın araştırma yapmak için kütüphaneye gideceğiz. Bu ruh hayvanları için bir sınıflandırma bulabilmeliyiz. Senin durumun nasıl? Yuvaları yer altındaydı, değil mi?" diye sordu Chu Mu.

 

"Yuvaları konusunda haklıydınız, ama korkarim ki, tüm bunlar çok büyük bir komplo. Şimdi konuşmanın sırası değil. Onun bizi fark edemeyeceği bir yere gidelim." dedi Dong Qing.

 

"Onun derken?" Chu Mu ve Ye Qingzi meraklı ifadeler sergilediler.

 

Dong Qing ciddi bir şekilde başını salladı. Hemenn keşfettiği vahi yaratık yuvası ve ruh hayvanı eğitmeni hakkında genel bir açıklama yaptı.

 

"Bu gerçekten de birinin komplosu. Bu adam cidden kötü niyetli..." Ye Qingzi kaşlarını çattı.

 

"Onun kim olduğunu biliyor musun?" Chu Mu az çok bunu bekliyordu, sonuçta ruh hayvanlarının zekası ne kadar yüksek olursa olsun, şehrin yapısını anlamaları mümkün değildi.

 

Dong Qing başını sallayarak dedi ki: "Çok büyük bir güce sahip olmalı. Ona yaklaşmaya cesaret edemedim. Sadece başka bir bölgede başka bir sürü yetiştirdiğini öğrendim. Bu kadar çok ruh hayvanını nasıl kontrol edebildiğini merak ediyorum."

 

"Bu ruh hayvanlarının türünü belirleyip bir sınıflandırma yapana kadar beklemek zorunda, o zamana kadar cevaplayamayız." dedi Ye Qingzi.

 

"Tamam, bugün burada bırakalım öyleyse. Yarın hepimiz geri gelmeli ve bu şeyleri yok etmeliyiz. Elbette, suçluyu da yakalarsak en iyisi olur." dedi Dong Qing.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29112 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr