Bölüm 342: Çoklu Öldürme, Kanlı Şeytan Ağacı Askeri

avatar
3565 7

Charm of the Soul Pets - Bölüm 342: Çoklu Öldürme, Kanlı Şeytan Ağacı Askeri


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Ao~~~~~~~~~~~~”

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin öfkeli kükremesiyle, Şeytan Ağacı Kökleri aynı anda üç elemental ruh hayvanından hayatlarını emmeye başladı. Üç elemental ruh hayvanının yaşam gücü hızla zayıfladı!

 

Yaşam gücünün daha zayıf olması, savaş gücünün de zayıf olması demekti. Üç elemental ruh hayvanı yavaşça büyülerini daha yavaş okumaya başladı ve teknikleri de gittikçe zayıfladı.

 

Şeytan Ağacı Askeri hâlâ yaşam güçlerini emiyordu ama üç elemental ruh hayvanının zayıflamasıyla onun bedeni yavaşça iyileşiyordu!

 

"Bu nasıl mümkün olabilir?" Esmer Kardeş Jiang gözlerini açabildiğince geniş bir şekilde açtı ve ölmek üzere olan Şeytan Ağacı Askeri'nin yaralarının yavaşça iyileşmesini izledi.

 

Diğer ikisi de afalladı, Şeytan Ağacı Askeri'nin Elemental Dünyası ruh hayvanlarının yaşam güçlerini emebilmesini hiç beklemiyorlardı.

 

"Sen...Elemental Dünyası ruh hayvanlarının kanlarının emilemeyeceğini söylememiş miydin...?" Kan Emici Ağaç Şeytanı olmayan ruh hayvanı eğitmeni sordu.

 

Yaşlı Zheng'in de kafası çok karışmıştı. Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın Kan Emme Yeteneği, Bitki ve Hayvan Dünyası ruh hayvanları üzerinde işe yarardı, zira sadece bu iki dünyadan olan ruh hayvanları kan damarlarına sahip olur ve hayatları kan şeklinde bu damarların içinde akardı.

 

Elemental Dünyası ruh hayvanları elemental maddelerden doğardı, ne organları ne kan damarları ne de etten bir vücutları olurdu. Bu koşullar altında, kanlarının emilmesi imkansızdı.

 

Ama açıklaması zor olan şey, Şeytan Ağacı Askeri'nin Elemental Dünyası ruh hayvanlarını özümseyebilmesi ve onları yaşam gücüne dönüştürerek gözle görülebilir oranda kendini iyileştirip, gücünü yenileyebilmesiydi!

 

Chu Mu ağaç üzerinde duruyor ve Şeytan Ağacı Askeri'nin üç elemental ruh hayvanının yaşam güçlerini kendi yaşam gücüne dönüştürmesini izliyordu. Yapmak üzere olduğu büyüyü yarım bıraktı ve şaşkınlık içinde Şeytan Ağacı Askeri'ne baktı.

 

"Ah, hatırladım! Genç Efendi, hatırladım, bu tekniğin ne olduğunu biliyorum!!" Chu Mu'nun zihninde aniden Yaşlı Li'nin sesi yankılandı.

 

"Hangi teknik?" Chu Mu'nun kafası da, Kan Emme'nin sadece hayvan ve bitki tipi ruh hayvanları üzerinde işe yaradığını bildiğinden karışıktı. Ve daha önce, Şeytan Ağacı Askeri sıradan ağaçların da yaşam güçlerini emebilmişti.

 

"Yaşam Gücü Özümseme! En güçlü özümseme yeteneklerinden biridir. Karşısındakinin ruh hayvanı olmasına bile gerek yoktur, bir yaşam formu olduğu sürece onun yaşamını emip kendi yaşamına dönüştürebilir."  dedi Yaşlı Li.

 

"Yaşam Gücü Özümseme?" Chu Mu bu isimde bir tekniği ilk kez duyuyordu. Bakışları Şeytan Ağacı Askeri'nin bedenine düştüğünde, savaş gücünün yarısının yenilendiğini ve üç elemental ruh hayvanının ölümün kıyısına geldiğini görüp şaşırdı. Bedenlerinden daha fazla yaşam gücü çekilemeyecek bir duruma gelmişlerdi!

 

"Genç Efendi, Yaşam Gücü Özümseme, Kan Emme'den daha hızlıdır ve bu özümseme genellikle canlının yaşam gücüne göre belirlenir. Şeytan Ağacı Askerin'in yaşam gücü sıradan ruh hayvanlarının iki katı kadar, bu da bir saniye içinde bu çift yaşam gücünün %10'u kadarını özümseyebileceği anlamına geliyor. Bu çift %10 da sıradan bir ruh hayvanının yaşam gücünün %20'si ediyor. Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücü, hamamböceği Mo Yen'inki gibi sıradan bir ruh hayvanın altı katı kadar olsaydı, o zaman bir saniye içinde sıradan bir ruh hayvanının yaşam gücünün %60'ını özümseyebilecekti!"  dedi Yaşlı Li.

 

Yaşlı Li bir sürü şey söylemiş olsa da, Chu Mu'nun kafası, Yaşam Gücü Özümseme hızı kavramını anlamadığından hâlâ karışıktı.

 

Yaşlı Li gözlerini devirdi. "Her neyse, özümseme hızı, saniye başına Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücünün %10'u. Bu da demek ki, Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücü artarsa özümsemesi daha fazla zarar verecek!"

 

"Şeytan Ağacı Askerin üç elemental ruh hayvanının hayatlarını durmaksızın özümsüyor. Yani her saniye yaşam gücünün %30'unu yeniliyor ve elemental ruh hayvanları da her saniye yaşam güçlerinin %10'unu kaybediyor. Bu durumda, senin ağacını öldürmeleri nasıl mümkün olabilir ki?" diyerek gülümsedi Yaşlı Li.

 

Yaşlı Li'nin yaptığı karman çorman açıklamalarla, Chu Mu sonunda Yaşam Gücü Özümseme gücünü anladı. Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücü daha güçlü olduğu sürece, Yaşam Gücü Özümsemesi'nin hızı da artacaktı. Saniyede %10 olsa bile, yaşam gücü devasa olursa, bu %10 sıradan bir ruh hayvanının yaşamının yarısı edebilirdi!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin savaş gücünün 2/3'ü yenilendiğinde, üç elemental ruh hayvanı ölümün eşiğindeydi. Şeytan Ağacı Askeri bir kez daha öfkeyle kükredi ve köklerini kullanarak Rüzgar Perisi ile Karanlık Perisi'ni fırlattı.

 

Rüzgar Perisi ile Karanlık Perisi neredeyse cansız bir duruma gelmişti zaten. Fırlatıldıklarında aldıkları hasarla birlikte öldüler!

 

İki ruh hayvanı eğitmeninin ruh sözleşmelerinde geri tepme meydana geldi ve ruhları çabucak hasar gördü, bu hasarla birlikte de yüzleri solgunlaştı!

 

Esmer lider onlardan daha hızlı tepki verdi ama Şeytan Ağacı Askeri'nin kökleri alevleri umursamıyordu ve Kuduran Alev Perisi'nin bedenini sıkıca sarmıştı, bu yüzden devam eden Şeytan Ağacı Kök Delişi, güçsüz duruma düşmüş perinin dayanabileceği bir şey değildi.

 

"Çabuk geri gel!" Esmer Kardeş Jiang sonunda ruh hayvanını geri çağırma büyüsünü tamamladı ama yine de çok yavaş kalmıştı. Kuduran Alev Perisi, kana susamış Şeytan Ağacı Askeri tarafından hızla geri çekildi ve geri çağırma büyüsünün onu kuşatmasına izin vermedi. Ardından neredeyse yetmiş Şeytan Ağacı Kökü onu deldi ve Kuduran Alev Perisi'nin yaşam gücünün her saniye %15 azalmasına neden oldu.

 

Bedenindeki alevler yavaşça kaybolu ve Kuduran Alev Perisi korkunç Yaşam Gücü Özümseme Tekniği'nden kaçamayarak ormanın derinliklerinden esen serin bir rüzgarın bile söndürebileceği küçük bir alev hâline geldi.

 

“Ao~~~~~~~~”

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin savaş gücü tamamen yenilenmediğinden kökleriyle çabucak esmer liderin Boynuzlu Hayvanı'na saldırdı!

 

Boynuzlu Hayvan Şeytan Ağacı Askeri'nin tam önüne koşuyordu zaten. İki uzun boynuzuyla Şeytan Ağacı Askeri'nin bedenine vurdu ve Şeytan Ağacı Askeri'nin gövdesinde iki geniş delik açtı!

 

Şeytan Ağacı Askeri bedenini toprağa gömdüğü kökleriyle sabit tuttu ve bu sayede geriye doğru gitmek zorunda kalmadı. Boynuzlu Hayvan saldırırken bedeninde aniden Şeytan Ağacı büyüdü ve Boynuzlu Hayvan'ı tutan esnek bir sarmaşık ağacına dönüştü!

 

Kardeş Jiang, Boynuzlu Hayvanı'nın tuzağa düşürüldüğünü gördü ama pek korku göstermedi. Boynuzlu Hayvan'ın savunması çok yüksekti zira. Kan Emici Ağaç Şeytanı bile bu savunmayı kolayca aşamazdı. Savunması sağlam kaldığı ve Şeytan Ağacı Askeri'nin kökleri onun kan damarlarına ulaşamadığı müddetçe, yaşamını özümseyemezdi!

 

Ama bu ruh hayvanı eğitmeni çok saftı.

 

Kan Emici Ağaç Şeytanı sadece başlangıç seviyesinde Şeytan Ağacı enerji kristaline sahipti. Saldırısı kısıtlıydı, bu yüzden Boynuzlu Hayvan'ın savunmasını aşamazdı.

 

Ama Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri, orta seviye Şeytan Ağacı'na sahipti. Boynuzlu Hayvan'ın savunmasını kolayca parçalayamasa da, onu delmekte zorluk yaşamazdı!

 

“Huo~~~~~~~~~~~”

 

Aniden Boynuzlu Hayvan'dan acı dolu bir çığlık geldi. Bu ses Kardeş Jiang'ın yüzünü bembeyaz ederken, Şeytan Ağacı Askeri'nin Şeytan Ağacı tarafından Boynuzlu Hayvan'ın delindiğini gördü!

 

Boynuzlu Hayvan'ın yaşam gücü nispeten yüksekti ama Şeytan Ağacı Askeri tarafından çabucak özümsendi. Yaşamı, çabucak Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşamına dönüştü.

 

Boynuzlu Hayvan, Şeytan Ağacı Askeri tarafından sıkıca bağlandığından kısa toynaklarıyla rastgele tepikler atmaktan başka bir şey yapamadı. Hayatını kaybederken bedeni hızla pörsüdü...

 

Esmer lider ruh hayvanının hayatı özümsenirken sadece izlemekle kalamazdı elbette. Çabucak bir büyü okudu ve Boynuzlu Hayvan'ı kurtarmak için üçüncü ruh hayvanını çağırdı.

 

"Hayalet Kral, Ölüm Kılıcı!"

 

dedi Chu Mu soğukça gülümseyerek. Adamın çılgınca büyü yapmak zorunda olmasından doğan fırsatı kullanarak saldırmak için pusuya düşmelerini bekleyen Hayalet Kral'a emir verdi!

 

Hayalet Kral hayalet özniteliğine sahipti. Gölgelerin yoğun olduğu bölgelerde kendini gizleyebilirdi. Kardeş Jiang, Hayalet Kral'ın varlığını bile fark etmemişti!

 

Ölüm Kılıcı!! Altıncı aşama hayalet tipi ruh tekniği!

 

Hayalet Kral uzun süre önce Hükümdar Hayalet Dönüşümü'nü tamamlamıştı. Gücü iki kat arttıktan sonra, yedinci evre hayvan tipi ruh hayvanlarından daha korkunç olmuştu. Ölüm Kılıcı'nı savurmasıyla, yaprakların arasından sızıp yere düşen ışık hüzmeleri bile ikiye ayrıldı!

 

“Shua!!!!!”

 

Hayalet Kral'ın tekniği o kadar baskındı ki, Kardeş Jiang'a büyüsünü bitirme fırsatı bile vermedi. Ölüm Kılıcı boynuna doğru ilerledi!!

 

Kafası yere düştü. Ölüm aurası, ikiye bölünmüş bölgeyi kuşattı. Bir saniye sonra, yaradan taze kan fışkırdı!

 

Ölüm Kılıcı'nın hayalet kılıç aurası, adamın ölümüyle birlikte kaybolmadı. Yaşlı Zheng'in koluan doğru ilerledi. Hazırlık yapamayan Yaşlı Zheng'in kolunu aşındırdı ve ağır çürüme belirtileri ortaya çıkardı!

 

Kardeş Jiang ise, çığlık atacak kadar zaman bile bulamadı. Başı düştü, bedeni düştü ve kanı her yana fışkırdı.

 

Yeni çağırdığı hayvan tipi ruh hayvanı Hayalet Kral'a doğru atlar ve kendisi de çürüyen kolunu tutup yerde yuvarlanırken, Yaşlı Zheng sefil bir çığlık attı!

 

Hayalet Kral sadece beşinci evrenin sekizinci seviyesindeydi ama yedinci evrenin altındaki komutanlar, bu güçlü hükümdar sınıfı ruh hayvanına rakip olamazdı. Neredeyse büyüye bile ihtiyaç duymadan, sert bakışları altında koca koca dikit benzeri kayalar filizlendi ve onları ruh hayvanlarına doğru fırlattı!

 

Hükümdar Hayalet Kıvrımlı Kılıcı indi ve keskin hayalet aurası zemine düşmeden önce karın bölgesini kesti. Bu ruh hayvanının bedeni kesilip öldüğünde, acı dolu bir çığlık atmaya bile zaman bulamadı. Siyah gazın içinde bedeni hızla ayrışırken yere düşene kadar sadece beyaz kemikleri kaldı.

 

“Houhouhou!!!!!!” Altıncı evrenin üçüncü seviyesine ulaşan Zhan Ye göz korkutucu bir kükreme koyverdi ve Semavi Bölen Pençe'yi kulanarak kalan ruh hayvanını parçaladı.

 

Bedeni yaralarla dolu olsa da, bu kez sadece güçlü kendini iyileştirme yeteneğine ve normalin altı katı olan yaşam gücüne güvenmiş, bir kez bile Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu kullanmadan üç ruh hayvanının icabına bakmıştı!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28999 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39641 Bölüm Sayısı


creator
manga tr