Bölüm 338: Şeytan Ağacı, Ağaç Parmak Hapsi

avatar
3762 6

Charm of the Soul Pets - Bölüm 338: Şeytan Ağacı, Ağaç Parmak Hapsi


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Hükümdar sınıfı çağırma sembolü, diğerlerinden farklıydı. Bir çağırma diyagramıydı artık. Chu Mu'nun yanında ortaya çıkan sembol, Chu Mu ile Hayalet Kral'ın ruh damgaları gibi görünüyordu. Bu sembol bir hayalet aurasıyla örtülüydü ve karanlık ve şeytani bir his yayıyordu.

 

Chu Mu büyüsünü bitirdiğinde sembol yavaşça küçüldü ve hayalet aurası, canlıymış gibi grotesk bir görünüme kavuştu. Karanlık Sağlam Kaya'yla dolu iç kısım uçtu ve çabucak Hayalet Kral'ın demir kadar sağlam bedenini oluşturdu!

 

“Huhuhu~~~~~~~”

 

Rüzgar esti ve doğrulmuş Hayalet Kral'ın sağ eli güçlü bir şekilde kavradı. Hükümdar Hayalet Kıvrımlı Kılıç çabucak toplandı, bununla birlikte hayalet runları ortaya çıktı ve kılıcı damgaladı.

 

"Altıncı evrenin sekizinci seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı'yla ilgilen!" Chu Mu Hayalet Kral'a bir emir verdi.

 

Beşinci evrenin sekizinci seviyesindeki hükümdar sınıfı ruh hayvanı, yedinci evrenin altındaki komutanlarla ilgilenmek için yeterliydi. Emri alınca, Hayalet Kral ağır adımlarla ilerledi ve altıncı evrenin sekizinci seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı'na doğru yürüdü.

 

“Huahuahu~~~~~~~~”

 

Kan Emici Ağaç Şeytanı bıçaklara benzer sık yapraklarını fırlattı ve yakınlardaki ağaçları kesti!

 

Yüz Yaprak Bıçağı güçlü değildi ama geniş bir alana yayılıyordu. Bir sürü Kan Emici Ağaç Şeytanı bu tekniği aynı anda kullandığında, hasarı çok büyük oluyordu.

 

“Nong!!!!!!!!!”

 

Hayalet Kral ileride durdu. Bedeninde aniden hayalet aurası patlak verdi ve hayalet alevine benzer aura okları bedeninden çıktı.

 

Hayalet alevi yanarken, Hayalet Kral'ın bedeni de genişlemeye başladı. Tüm kasları şişti ve iki saniye içinde Hükümdar Hayalt Dönüşümü'nü bitirerek iki kat güçlü bir deve dönüştü!

 

“Dingdingdingding~~~~~~~~~”

 

Görüşünü kaplayan Yaprak Bıçaklar bir fırtına gibi bedenine vurdu ama Hayalet Kral hareketsiz bir dağ gibi sessizce durdu ve yaprakların bedenine çarpmasın müsaade etti. Karanlık Sağlam Kaya bedeni üzerinde sığ bir iz bıraktılar sadece.

 

Elemental Dünyası ruh hayvanlarının yaşam gücü çok güçlü değildi ama sıradan yaralar onların savaş güçlerini pek etkilemezdi. Bu yaprakların bıraktığı izler ise, onun için gıdıklanmaktan fazlası değildi.

 

Hayalet Kral'ın cilt savunması yedinci aşamanın başlangıç seviyesindeydi. Normal koşullarda, kaya tipi yedinci aşamanın başlangıç seviyesindeki bir savunma, aynı seviyede diğer tür savunmalardan daha güçlü olurdu.

 

Ağaç tipi ruh hayvanlarının saldırıları çok sayıda, öngörülemez, yoğun ve hızlı olsa da, gerçek hasarları pek yüksek değildi. Hayalet Kral'ın öznitelik avantajı vardı.

 

“Nong!!!!!!!!!!”

 

İleri doğru büyük bir adım attı. Hayalet Kral Hayalet Dönüşümü'nü bitirdikten sonra hızı azaldı ama tehditkâr aurası daha da güçlendi. Dört metre uzunluğundaki bedeniyle sertçe savunmasını kıramayan Kök Dikenleri üzerine adım attı ve Hükümdar Hayalet Kılıcı'nı havaya kaldırarak sertçe altıncı evrenin sekizinci seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı'na savurdu!

 

Yüz Tonluk Kılıç!

 

Hayalet Kral'ın kılıcının ağırlığı bir anda üç katına çıktı. Asıl ağırlığı yüz kilo civarındaydı zaten. Üçe katlandıktan sonra, dört metrelik devin kullandığı bu kılıcın yaratacağı tahribat ne kadar korkunç olacaktı?

 

“Hong!!!!!!”

 

Kılıç indi ve ağırlığı zemini aşağı göçertti. Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın sayrılma yeteneği yavaştı. Bu kılıç saldırısı, tüm bedenini eğip büktü ve kraterin içinde kalmasına neden oldu.

 

Ayak altında olduğundan, altıncı evrenin sekizinci seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı, Hayalet Kral'la rekabet edemezdi. Hayalet Kral koca ayağıyla onun kollarının üzerine bastı ve ona ölüm hükmünü verdi.

 

"Şeytan Ağacı, Şeytan Ağacı Delişi!" Chu Mu dikkatini Şeytan Ağacı Askeri'nin savaşı üzerine verdi.

 

Şeytan Ağacı Askeri sadece altıncı evrenin altıncı seviyesindeydi, bu yüzden rakip Kan Emici Ağaç Şeytanı'ndan çok daha güçlü değildi. Chu Mu Hayalet Kral'ın ya da Zhan Ye'nin ona savaşında yardım etmesine izin vermek yerine, Kan Emici Ağaç Şeytanı'yla tek başına yüzleşmesini istedi.

 

Sarı yapraklarla kaplı yerden aniden yetmiş ince Şeytan Ağacı Kökü fırladı ve mızraklar gibi altıncı evrenin dokuzuncu seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın bedenine saplandı.

 

“Pupupupupu~~~~~~”

 

Şeytan Ağacı Kök Delişi çabucak onun bedeninde sayısız delik açtı.

 

Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın kanı akarken deliklerden kırmızı bir sıvı sızmaya başladı ve boğumlu bedeni boyunca aktı.

 

"Güzel, onu yaraladık." Chu Mu gülümsedi ve Şeytan Ağacı Askeri'ne savaşmaya devam etmesini emretti.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin Şeytan Ağacı Kolları aniden uzandı ve iki uzun ve sert kola dönüştü. Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeni birden kırılırken kolları otuz metre uzandı ve Kan Emici Ağaç Şeytanı'na savurdu!

 

“Lielieli~~~~~~~”

 

Altıncı evrenin dokuzuncu seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı yaşlı bir adamın kahkahasına benzer bir ses çıkardı ve kollarını uzattı. Şeytan Ağacı Askeri'nin savrulan kollarını yakaladı.

 

Ken Emme!

 

Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın kollarında bir anda keskin dikenler büyüdü. Bu keskin dikenler Şeytan Ağacı Askeri'nin kollarına gömüldü ve kollarını sıkıca yakalarken Şeytan Ağacı Askeri'nin kanını emmeye başladı!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin kanı, Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın içine emilmeye başladı. Kanı özümserken, bedenindeki kanayan yaralar hızla kapanıyordu. Birkaç saniye içinde tamamen iyileşti!

 

"Aşırı Büyüme!" Chu Mu kaşlarını çattı ve bir emir verdi.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin kolunda hızlıca ince dallar büyüdü. Kan kaybından etkilenmiş gibi görünürken, bu dalların büyüme hızı yavaşlamış ve sayısı azalmıştı.

 

Dallar sonunda bağlayıcı etkisini gösterdiğinde, Kan Emici Ağaç Şeytanı yeterince kan emmiş ve kollarını geri çekmişti bile, bu yüzden Şeytan Ağacı Askeri'ne kollarını geri çekmekten başka yapacak bir şey kalmadı.

 

"Yaraları da savaş gücü de iyileşti." dedi Chu Mu, kendi kendine.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin Şeytan Ağacı enerji kristali daha güçlüydü. Normalde kendinden üç seviye daha yüksek komutanlarla uğraşması sorun olmamalıydı, ama Kan Emme yeteneği işleri gerçekten zorlaştırıyordu.

 

Ne kadar savaşırsa savaşsın, gücünü tekrar yeniliyordu. Chu Mu sonunda Kan Emme Yeteneği'nin gerçekten güçlü olduğunu idrak etti. Ruh hayvanı eğitmenlerinin çoğunun Kan Emici Ağaç Şeytanları'yla savaşmak istememesine şaşmamak gerekiyordu.

 

Kanı emildikten sonra, Şeytan Ağacı Askeri'nin savaş gücü 1/3 oranında azaldı. Daha fazla avantajı kalmamıştı. Savaş gücü azaldığında, bu Kan Emici Ağaç Şeytanı'nı yenmek daha zorlaşmıştı.

 

“Ao!!!!!!!!!”

 

Chu Mu düşünüyorken gün içinde Şeytan Ağacı Askeri'nin biriken öfkesi patlamış gibi göründü. Aniden çömeldi ve avuçlarını yere koydu.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin parmakları çok uzundu. Tüm parmaklarını yere sapladığında bir teknik yapıyormuş gibiydi.

 

Chu Mu şaşkınlık içinde Şeytan Ağacı Askeri'ni izledi. Daha tepki veremden on sarmaşığa benzer şey aniden Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın beş metre etrafında ortaya çıktı.

 

Yakından bakılınca sarmaşığa benzer bu şeylerin Şeytan Ağacı Askeri'nin uzattığı parmakları olduğu görülebiliyordu. Bu ağaç parmaklar sarmaşıklar gibi çabucak Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın başının üzerine ilerledi. Bir göz kırpmalık süre içinde, beş metre üzerinde bir araya geldiler.

 

On parmak bir çember oluşturdu ve merkezde birleşen on parmaktan yapılma bir Ağaç Parmak Hapsi yarattılar!

 

Altıncı evrenin dokuzuncu seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı belli ki daha önce böyle bir teknik görmemişti ama dikkate sahipti. Yavaşça adım attı, parmaklar arasındaki boşluktan yürüyerek hapisten kaçmaya çalıştı.

 

“Ao!!!!!”

 

Şeytan Ağacı Askeri kükredi ve kendi kollarını kavrarmış gibi, hızla ve şiddetle geri çekilirken aynı anda parmaklarını da geri çekti.

 

On parmağın hepsi aynı yüksek noktada bağlandı. Bu geri çekilmeyle hapis Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın üzerine çöktü ve onu sertçe yere yapıştırdı!

 

Kan Emici Ağaç Şeytanı zamanında sıyrılamadı ve çabucak bağlandı. Bedeni çılgınca kıvrıldı ama parmak hapsi çok sıkıydı ve hareketlerini tamamen kısıtlamıştı. Bir süre için kaçması mümkün olmayacaktı.

 

Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın kısıtlandığını görünce, Chu Mu nihayet Şeytan Ağacı Askeri'nin yeni bir teknik öğrenmiş olduğunu fark etti!

 

"Ağaç Parmak Hapsi, enen, altıncı aşama ağaç tipi teknik. Genellikle sadece Hassas Sıyrılma yeteneğine sahip ruh hayvanları bundan kolayca sıyrılabilir..." Hemen Yaşlı Li'nin sesi duyuldu.

 

Chu Mu da gülümsedi. Şeytan Ağacı Askeri'nin sık sık savaşmasının gücünü arttırdığı açıktı.

 

Chu Mu onu yakaladığında, ağaç tipi yeteneği üst düzey savaşçı sınıfı seviyesindeydi. Savaşmasına ve güçlenmesine izin verirse, savaş alanında kesinlikle Buz Perisi'nden aşağı kalmazdı. Ama en önemlisi, ruh hayvanı miktarı yüksek olduğunda ağaç tipi bir ruh hayvanının kısıtlama yeteneklerinin daha da önem kazanmasıydı. Gelecekteki takım savaşlarında, Şeytan Ağacı Askeri'ne güvenmek zorundaydı.

 

"Bitir işini!"

 

“AO!!!!!!!!!”

 

Şeytan Ağacı Askeri Üçlü Teknik seviyesine uzun zaman önce ulaşmıştı. Parmak Hapsi'ni bozmadan Şeytan Ağacı Kökleri'ni kullandı ve ruh orakları Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın yanında ortaya çıktı!

 

“Pupupupupu~~~~~~”

 

Yetmiş Şeytan Ağacı Kökü fırladı ve Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın bedenini deldi!

 

Saldırıya uğradıktan sonra, Kan Emici Ağaç Şeytanı daha fazla ayağa kalkamazdı. Yetmiş kök beş saniye boyunca onu delmeye devam etti ve altıncı evrenin dokuzuncu seviyesindeki Kan Emici Ağaç Şeytanı'nın kan sızan bir lapaya çevirdi!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39517 Bölüm Sayısı


creator
manga tr