Bölüm 322: Hükümdarın Ruh Titreten Takibi

avatar
3674 12

Charm of the Soul Pets - Bölüm 322: Hükümdarın Ruh Titreten Takibi


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Beng!!” “Beng!!” Beng!!!!!!”

 

Hayalet Kral koşarken yer titremeye başladı. Hayalet Kral uçamazdı, bu yüzden dağ yamacı boyunc koşmak zorundaydı. Chu Mu ve ruh hayvanları zemine indiğinde, Hayalet Kral da dağın dibine ulaştı.

 

Her adımı güçle dolu bir şekilde ilerliyordu Sekizinci evredeki Hayalet Kral tamamen Karanlık Kaya Kristali'yle kaplıydı.

 

Hayalet Kral, tüm Semavi Kristal Dağı'nın sahibiydi. Dağın dibinde ortaya çıktığında hemen çevredeki binlerce ruh hayvanı harekete geçti. Kaotik gecede, gürültüler ve yaygaralar iç içe geçti ve dağ boyunca yankılandı!

 

On binlerce ruh hayvanı bir ordu gibi toplandı ve tsunamiye benzer bir toprak kayması gibi Chu Mu'ya doğru koştu.

 

Arkalarındaki zemin çöküyormuş gibiydi. Onlar gökyüzünü örterken devasa kalar kumlar gibiydi. İnerken, yıkıcı güçleriyle kaya ormanının devasa parçalarını parçalıyorlardı.

 

Chu Mu da doğal olarak arkasındaki gökyüzünün sayısız ruh hayvanıyla kaplandığını hissetti. O anda, nihayet Ruh Lordu seviyesine ulaşmış onca ruh hayvanı eğitmeninin asla bir hükümdar sınıfı ruh hayvanı elde edememesinin nedenini anladı.

 

Yakalanabilir hükümdar sınıfı ruh hayvanları, genellikle bölgelerin egemenleri tarafından korunuyordu zira. Böyle bir ruh hayvanını yakalamak isteyen kişi, kesinlikle egemeni öfkeden deliye döndürürdü ve egemenin öfkesi de sık sık on binlerce ruh hayvanlık grupların harekete geçmesi şeklinde zuhur ederdi. Böyle bir ruh hayvanı ordusunun gücü, kimsenin durdurabileceği bir şey değildi.

 

Chu Mu vazgeçmeye hazırdı zaten ama Mo Xie'nin kişiliği Chu Mu'dan daha inatçı olduğundan, kazara bu ölçüde bir karmaşayı tetiklemişti. Neyse ki, ay ışığının etkisi Mo Xie'nin savaş gücünü biraz yenilemiş, bu ruh hayvanı sürüsünden kaçabilecek hıza ulaşabilmesini sağlamıştı, yoksa içinde bulundukları tehlike çok daha büyük olurdu.

 

   ……

 

Mor Kaftanlı Düş Hayvanı'nı süren Ye Qingzi'nin küçük yüzü de solmuştu. Başlangıçta sadece sekiz yüz Kurnaz Kaya Muhafızı'nın ve Sağlam Kaya Generalleri'nin bir engel olduğunu düşünmüştü ama Chu Mu'nun böylesine kalabalık bir ruh hayvanı sürüsünü peşine takacağını düşünmemişti. Tehlikenin boyutu, kesinlikle Büyük Chu Ailesi'nde karşılaştıkları Semavi Şeytan Böceği afetinden düşük değildi.

 

Ye Qingzi'nin Mor Kaftanlı Düş Hayvanı güçlendirilmişti ve yedinci evrenin dördüncü seviyesine ulaşmıştı. Onu göçebbe kanıyla eğittiğinden, hızı da yavaş değildi, güç bela da olsa, arkadaki ruh hayvanlarının onu yakalamasının önüne geçebilirdi.

 

Daha önce kaçmaya başlamış Qing Li ise, neredeyse daha fazla dayanamayacak Mor Yıldırım Şeytanı üzerinde dağdan kaçıyordu. Arkasını dönüp neredeyse tüm Semavi Kristal Dağı'nın sarı kaya tozuyla kaplı olduğunu gördüğünde, korkuyla titremeye başladı ve tüm gücüyle Mor Yıldırım Şeytanı'nı daha hızlı koşması için mahmuzladı.

 

   ……

 

Dağlar ve arazi hareket etti. Semavi Kristal Dağı fırtınası ortaya çıktığında, çevre dağların hepsinde bir yaygara başladı. Ruh hayvanı ordusu hareket ederken, sayısız elemental ruh hayvanları kabalaştı. Güçsüz ruh hayvanları her yana kaçışmaya başlamıştı. Korkan ruh hayvanları dışarıda dolaşmaya cesaret edemeyip mağaralarına saklandılar.

 

Semavi Kristal Dağı'nın beş kilometre güneyinde olan bir dağda eğitim yapan bir grup ruh hayvanı eğitmeni dağ zirvesinde durup Semavi Kristal Dağı'na doğru baktı.

 

"Orada neler oluyor?" Orta yaşlı bir ruh hayvanı eğitmeni sordu.

 

"Bilmiyorum, sanırım bir ruh hayvanı ordusu çılgınca ilerliyor." Oldukça genç bir adam uzaktaki dağa bakarak konuştu.

 

"Saçmalama, Semavi Kristal Dağı'ndan nasıl inebilirler? İzleyelim bakalım." Ondan biraz daha büyük bir kadın ruh hayvanı eğitmeni, bu genç adamın ablasıydı ve saçmaladığı için genç adamı azarladı.

 

Bu kadın ruh hayvanı eğitmeni, sık sık bu bölgede dolaşırdı. Semavi Kristal Dağ bölgesine hiç gitmemiş olsa da, orası hakkında az çok bir şeyler biliyordu. Semavi Kristal Dağı gibi bölgelerde her zaman süper güçlü bir hükümdar sınıfı canlı olurdu, bu yüzden ruh hayvanlarının bu şekilde ordu kurarak dağ dışına doğru ilerlemesi mümkün değildi. Sonuçta, hiçbir canlı Semavi Kristal Dağı'nın efendisini öfkelendirmeye cesaret edemezdi.

 

Dağ zirvesine doğru yürürken, kadın ruh hayvanı eğitmeni görüş ruh tekniğini kullandı ve Semavi Kristal Dağı'na doğru baktı.

 

Devasa saru bir bulut gökyüzünü kaplamıştı ve yıldızlarla ayı bile örtüyordu. Karanlık dumanın içinde, Semavi Kristal Dağı'nın dış bölgesine doğru sayısız canlının koşturduğu görülebiliyordu.

 

Sayısız ruh hayvanı ordusunun önünde, siyah bir gölge durmaksızın zıplayarak ilerliyordu. Her zıplayışında neredeyse yüz metre katediyordu. Bu kadar uzaktan bile şok edici görünüyordu. Durdurulamazdı!

 

Bu sahneyi görünce, kadın ruh hayvanı eğitmeninin nefesi kesildi. Gördüğü kadarıyla, koşarken koca koca kayaları parçalayan ruh hayvanı, Renkli Gökyüzü Şehri'nin giriş kapısının her iki yanında duran heykellere benziyordu. En çok dikkat çeken şeyse, kaya kristalinin gücüyle dolu kıvrımlı kılıcıydı!

 

"Ne oluyor?" Orta yaşlı adam bu takımın lideri gibi görünüyordu. O kadar uzağı görmesini sağlayacak bir ruh tekniği yoktu, bu yüzden kadın ruh hayvanına sormaktan başka bir seçeneği de yoktu.

 

Kadın ruh hayvanı eğitmeni ruh tekniğini bozdu ama kalbi uzun süre sakinleşemedi. Anca lider aynı soruyu ikinci kez sorduğunda sersemlemiş bir şekilde konuşabildi: "Sanırım...sanırım birisi Semavi Kristal Dağı'nın hükümdarını cezbetmiş..."

 

"Semavi Kristal Dağı'nın efendisi mi? Nasıl mümkün olabilir? Hükümdarın gücünden bahsetmeyi geç, Semavi Kristal Dağı'nın sayısız ruh hayvanı bile sıradan birinin başa çıkamayacağı bir şeydir." Orta yaşlı adam şüphe gösterdi ve hemen başını salladı.

 

"Semavi Kristal Dağı egemeninin önünde koşan üç ruh hayvanı eğitmeni gördüm..."

 

   ……

 

   ……

 

Gece boyunca, Semavi Kristal Dağı'nın doğusundaki dağlar, ruh hayvanı ordusu tarafından tahrip edildi. Korkunç saldırgan ruh hayvanları sayısız dağı yakıp yıkt ve on kilometre etrafa yayıldı ki, bu da, bu mesafe içindeki tüm Renkli Gökyüzü Dağları'nın kıyamet başlamış gibi bir kargaşaya düşmesine sebep oldu.

 

Gece boyunca, Mo Xie ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı kendi sınırlarını aşarak potansiyellerini zorladılar ve karşısına çıkan her şeyi ezip geçen sekizinci evre hükümdarla yarıştılar. Yol boyunca kısa dağlar çöktü, mağaralar mühürlendi, zemin parçalandı. Bu korkunç kaçış, Chu Mu'nun ilk deneyimi oldu.

 

Chu Mu tarafından etkilenen Ye Qingzi de yorgunluk ve bitkinlik içinde kalsa da koşmaya devam etti. O da yol boyunca, en hızlı iki ruh hayvanı olan Mor Kaftanlı Düş Hayvanı ve Savaşçı Siyah Hayvan'ı değiştirip durdu. Sık sık, Hayalet Kral'ın korkunç kılıç darbeleri altında geniş uçurumları aşmak zorunda kaldılar...

 

   ……

 

   ……

 

Sabah ışıkları düştü. Güneş ışığı hüzmeleri, sarsılan Renkli Gökyüzü Dağı'nın eğimli yamaçlarına düşüyor ve yüzlerce kilometre boyunca bazı renklerde aydınlatıyor, biçimi bozulmuş ve tamamen düzensiz hâle gelmiş savaş alanını açığa çıkarıyordu...

 

Dağların doğusunda, yüksek bir dağdan Renkli Gökyüzü Dağı'na doğru akan bir nehir yatağı vardı. Bu nehir, bazen küçük bir dere gibi daralıyor, bazen de okyanusa dökülen bir nehir ağzı gibi kalınlaşıyor, bazen de yüksekten dökülüp şelalerden düşüyormuşçasına köpükler yaratıyordu!

 

Şelaleye benzer su yolunun altında, Ye Qingzi ve Chu Mu sığ sahilde yüzleri kum ve toz içinde oturuyordu.

 

Chu Mu'nun kıyafetleri paramparçaydı ve kan sızan birçok ufak kesiği vardı.

 

Ye Qingzi'nin simsiyah saçları kum içindeydi. Beyaz yüzü lekeler içindeydi. Ağzı hafifçe açıktı ve nefes nefeseydi...

 

Chu Mu'nun yanında, kayıtsız Mo Xie pürüzsüz bir kaya üzerinde tamamen bitkin bir şekilde uzanıyordu. Baden gözleri kapalıydı ama dokuz uzun kuyruğuyla hâlâ dört metre uzunluğundaki Karanlık Sağlam Kaya'yla kaplı ruh hayvanını tutuyordu.

 

"Yaşlı Li bizi bulabilecek mi?" Biraz soluklandıktan sonra, Ye Qingzi ağzını açıp sordu.

 

Kalbi hâlâ korku içindeydi. Sonuçta, sekizinci evredeki Hayalet Kral, tüm gece boyunca onu ve Chu Mu'yu kovalamıştı. Tüm gece ikisi de dinlenememişti.

 

"Bulacak." Chu Mu başını salladı. Yaşlı Li'nin hızı ve gizlenme yetenekleri Mo Xie'den bile güçlüyken nasıl olurdu da Qing Li'nin izini kaybedebilirdi?

 

“Qing Li'nin Mor Yıldırım Şeytanı yaralıydı. Semavi Kristal Dağı ordusundan kaçmış olsa bile, Renkli Gökyüzü Şehri'ne ulaşması birkaç gün daha sürecektir. Tek yapmamız gereken, ondan önce Renkli Gökyüzü Şehri'ne ulaşmak." dedi Chu Mu.

 

Hayalet Kral Chu Mu'nun peşine düşmüştü. Sonuçta beşinci evrenin sekizinci seviyesindeki Hayalet Kral'ı kaçıran kişi Chu Mu'ydu. Qing Li bunu fark etmiş ve ruh hayvanı ordusunun kıyametvari saldırılarından kaçmıştı.

 

"Gerçekten cesursun." Ye Qingzi arkasını dönüp Mo Xie tarafından bağlanmış Hayalet Kral'a bakarken konuştu.

 

Chu Mu acı acı güldü ve sessizce uyuyan Mo Xie'ye baktı.

 

Orasının sekizinci evredeki Hayalet Kral'ın bölgesi olduğunu öğrenince, Hayalet Kral'dan vazgeçmeyi planlamıştı. Onu öfkelendirirse, kesinlikle böyle korkunç bir sahne ortaya çıkacaktı...

 

"Bu, ruh gücü yenilenme hızını %50 arttırabilecek yedinci seviye bir ruh gücü ilacıdır. Bunu al ve hızlıca Hayalet Kral'la ruh sözleşmesi imzala ki, Renkli Gökyüzü Şehri'ne gidebilelim." Ye Qingzi, Chu Mu'ya ufak bir şişe uzatırken konuştu.

 

"Ruh gücü yenileyen bir ilaç mı?" Chu Mu, Ye Qingzi'nin uzattığı şişenin içindeki mavi sıvıya baktı ve şaşırdı.

 

Dayanıklılık, zihinsel güç, yaralar, durumsal rahatsızlıklar vb. için yenileyici ilaçlar olduğunu biliyordu ama bu, ruh gücü yenileyici bir ilacı ilk duyuşuydu.

 

Savaş sırasında, bir ruh hayvanı eğitmeni her ruh tekniğini planlamayla, hesaplamayla yapmalıydı, zira ruh gücü tükenirse, ruh hayvanı bile değiştiremeyebilirdi.

 

Bu da, ruh gücünün bir savaşta çok önemli olduğu anlamına geliyordu. Sayısız ilaç arasında, sadece ruh gücü yenileme ilacı, ruh gücünü yükseltebilirdi ki, o da çok nadirdi.

 

Bu yüzden, Ye Qingzi ruh gücü yenileme ilacından bahsettiğinde, Chu Mu doğal olarak garip hissetmişti.

 

"Bu, sadece benim öğretmenimin ve birkaç ruh öğretmeninin sahip olduğu tarifle hazırlanmış bir ruh gücü yenileme ilacıdır. Yan etkisi, kullanımı arttıkça etkisinin azalmasıdır. Genellikle daha önce kullanmamış olanların ve acil ihtiyaç duyanların kullanımı içindir. Rahatça kullanabilirsin. Gereksiz olduğunu düşünüyorsan, reddedebilirsin elbette, zorlamıyorum." Ye Qingzi, Chu Mu'nun tereddüt ettiğini gördü ve konuştu.

 

"Senden şüphelenmiyorum, sadece böylesi kıymetli bir ilacı hazırlayabileceğini düşünmüyordum." Chu Mu, Ye Qingzi'nin demek istediğini hemen anladı ve çabucak açıklama yaptı.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39688 Bölüm Sayısı


creator
manga tr