Bölüm 308: Evrim, Yedinci Evre Ning

avatar
4093 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 308: Evrim, Yedinci Evre Ning


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Bir büyüyle birlikte, Chu Mu’nun bedeninin etrafında soğuk hava dolaşmaya başladı. Yavaşça havada mavi-beyaz bir kar ve buz deseni yoğunlaştı. Desenin ortasından, yavaş yavaş bedeni cevhere benzer Buz Perisi ortaya çıktı!

 

“Ning, Buz Kılıcı Formasyonu!” Chu Mu bir emir verdi.

 

Buz Perisi havada süzülme yeteneğine sahipti. Peri dilinde büyüsünü okurken, bir grup kaya Buz Perisi’ne doğru uçtu!

 

Buz Perisi’nin savunması yedinci aşamanın geç seviyesindeydi ve bu uçan kayalar ona gerçek bir zarar veremezlerdi.

 

Ama büyü okunulurken yarıda kesilmesi, tekniği kullanılamaz hâle getirirdi.

 

“Saldırılar çok yoğun. Buz Perisi yüksek seviye elemental irade öğrenmedi. Onu koruyacak biri olmazsa etkili teknikler kullanamaz.” dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu’nun ruh hayvanları arasında, havada süzülebilenler sadece Buz Perisi ve Beyaz Kabus’tu. Beyaz Kabus’un uğursuz beyaz şeytan alevleri Kurnaz Kaya Muhafızları’na belli bir zarar verecek olsa da, Chu Mu onun savaş gücünü korumak istiyordu. Yoksa Semavi Kristal Zirvesi hükümdarıyla veya onu kovalayan Elemental Tarikatı insanlarıyla karşılaşacak olursa yeterli savaş gücüne sahip olamayacaktı.

 

Ayrıca kendi de Buz Perisi’nin bu durmaksızın devam eden saldırılar altında bir şeyler kullanabilmesinin çok zor olacağını biliyordu. Onu çağırmasının asıl sebebi, Kurnaz Kaya Muhafızları’nın bir kısmının dikkatini çekmek istemesiydi.

 

“Mo Xie, hadi.” Chu Mu kafasını kaldırıp yukarı bakarken Mo Xie ile konuştu.

 

Mo Xie’nin hareketleri çevikti, duvarlardaki kayalarda hafif adımlar atarak Kurnaz Kaya Muhafızları’nın saldırılarından kaçınabiliyordu.

 

Kraliyet Alevli Pençe!

 

Mo Xie sıçradığında, keskin pençeleriyle bir Kurnaz Kaya Muhafızı’nın bedenine vurdu. Yedinci evredeki Kurnaz Kaya Muhafızı’nın bedeni bir anda ikiye ayrıldı. Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri ve Kan Alevleri bedenini yaktı.

 

Eskort olarak Buz-Ateş Şeytan Perisi’ni kullanan Ye Qingzi, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı sürerek Chu Mu’yu takip etti.

 

Ye Qingzi’nin Buz-Ateş Şeytan Perisi, çok güçlü bir elemental iradeye sahipti. Kurnaz Kaya Muhafızları’nın saldırıları onun büyülerini bölemedi ve birkaç teknik kullandıktan sonra yedinci evrede olan iki tane Kurnaz Kaya Muhafızı’nı öldürdü.

 

Ye Qingzi cansiperane bir şekilde savaşmaya devam etmedi. Sonuçta burada daha fazla zaman harcamak onları dezavantaja sokacaktı. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı sürüp hızlı bir şekilde dağ duvarına tırmanırken Buz-Ateş Şeytan Perisi de onu yakından takip etti.

 

Kurnaz Kaya Muhafızları, uçurum duvarları ve kayalar arasında diledikleri gibi hareket etmek için kaya tipi teknikler kullanabilirdi. Ama hareket hızları çok yavaştı. Mo Xie ve Karanlık birkaç ardışık atlayışla Kurna Kaya Muhafızları’yla aralarındaki mesafeyi iyice genişletti. En sonunda kaotik kaya saldırıları bu iki ruh hayvanına ulaşamaz oldu.

 

Bir kez daha sıçradıktan sonra, bu iki ruh hayvanı hızları çok düşük olan Kurnaz Kaya Muhafızları’nın menzilinden tamamen çıktı. Sadece nahoş sesler çıkarabiliyorlardı, onları kovalayamıyorlardı.

 

“Yukarıda tahta bir geçit var. Orada biraz dinlenelim.” dedi Chu Mu.

 

Aşırı dike dağda birkaç yüz metre tırmandıktan sonra, çok yüksek bir noktaya ulaştıklarında, dinlenme yerine benzer ayaklarını dinlendirebilecekleri bir açıklık gördüler.Kenarlarından yamaca sıkışmış altı boşluk olan bu açıklık çok geniş değildi, en fazla iki ya da üç kişi yan yana durabilirdi. Mo Xie ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı gibi olanlarsa sadece düz durabilirdi.

 

Bu dinlenme yerinin üstünde neredeyse dimdik bir dağ duvarı vardı. Yukarı baktıklarında dğ zirvesini göremiyor, sadece bulutları görebiliyorlardı.

 

Şiddetli bir rüzgar kulaklarında uğulduyordu. Dar alanın kenarına oturduklarında, zemin ayaklarının birkaç bin metre altındaydı. Eğilerek  yalçın dağa baktıklarında, görüş alanlarının kenarında uzanan dağ bölgesinde, geniş bölgenin ana hatlarının görüp mest oldular.

 

“Bundan sonrası zor olacak. Devam edersek bu Kurnaz Kaya Muhafızları’nın sayısı artacaktır…” Ye Qingzi, Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nı iyileştirirken konuştu.

 

Chu Mu da daha iyi bir yöntem düşünemedi. Uzun saçları rüzgarda dalgalanan Ye Qingzi’ye bakarken tam bir şey söylemek üzereydi ki, on metre ilerideki kayalıkların arasından aniden bir çift gözün onlara baktığını fark etti.

 

“Burada da Kurnaz Kaya Muhafızları var!” Chu Mu kaşlarını çattı. Hemen ayağa kalktı ve ruh andacını serbest bıraktı.

 

Burada durduklarında, Chu Mu çevreyi araştırmak için ruh gücünü kullanmıştı zaten. Hiçbir ruh hayvanı aurası hissedememişti, ama bölgenin tamamen yoğun bir kaya tipi aurayla kaplı olduğunu tespit etmişti. Chu Mu, sayısız kum tanesinin ve kayanın oluşturduğu bir fırtınanın ortasında kalmış gibi hissetti. Garip bir şekilde, nefes alıp vermek bile biraz zorlaştı!

 

Kayaların arasından daha fazla göz ortaya çıktı, o kadar çoktular ki, saymak bile beyhudeydi!

 

Dinlenme yeri üzerinde, kayaların üstünde ve altında gözler vardı. Bedenlerini yavaşça kayalardan dışarı çektiler ve Chu Mu ve Ye Qingzi’ye düşmanlık dolu bakışlarını yönelttiler.

 

“Yüzden fazla var…” Ye Qingzi etrafına bakındı. Hemen hemen tüm dağ duvarını kaplayan kahverengimsi-siyah Kurnaz Kaya Muhafızları’na baktı ve yüzü ekşidi.

 

Bu sefer karşılarına çıkan Kurnaz Kaya Muhafızları’nın sayısı daha da fazlaydı. Chu Mu ve Ye Qingzi’yi aşılmaz bir çemberin içinde kuşattılar. Dağ zirvesinden aşağı atlasalar bile, muhtemelen yüzden fazla Kurnaz Kaya Muhafızı’nın kaya tipi saldırılarından etkilenirlerdi.

 

“Nong!!!!!!! Nong!!!!!!!!! Nong!!!!!!!”

 

“Nong!!!!!!! Nong!!!!!!!!! Nong!!!!!!!”

 

Yüzden fazla Kurnaz Kaya Muhafızı, kayaların birbiriyle çarpışmasına benzer öfkeli bir ses çıkardı. Dağ bile sarsılmaya başladı ve dinlenme yerinin üzerindeki kaya parçaları aşağı doğru yuvarlandı…

 

“Hong Hong Hong Hong~~~~~”

 

Yukarıdan yuvarlanan kayalar, seke seke yuvarlanırken daha fazlasını harekete geçirdi ve kum taşlarını süpürdü. Dinlenme yerine çarpanlar birkaç delik açtı ve dağın görülemeyen dibine doğru düştü…

 

“Mo Xie, bizi koru. Ning, savaş!” Chu Mu hemen emirler verdi.

 

“Koruyucu Su Zırhı!” Ye Qingzi Buz-Ateş Şeytan Perisi’ne bir emir verdikten sonra bir ruh tekniği büyüsü okudu. Koruyucu Su Zırhı’nı Chu Mu ve kendi üzerine ekledi.

 

“Ling~~~~~~”

 

Bu kadar çok sayıda Kurnaz Kaya Muhafızı’na karşı, Buz Perisi’nin güçlü bir teknik kullanabilmesi daha da zordu. Sadece durmaksızın Buz Duvarları yoğunlaştırabilir, bu sayede üzerlerine düşen kayaları engelleyebilirdi.

 

“Beng~~~Beng~~~~”

 

Dağ duvarı ikiye ayrıldı ve uzun mızraklara benzer sayısız Kaya Dikeni ortaya çıkıp yatay olarak fırladı. Menzil en az on metreydi ve dinlenme yeriyle dik dağ duvarı üzerinde ayak basacak bir yer kalmamıştı. Hemen hemen önlenemez bir durumdu!

 

“Dokuz Kuyruk Yelpazesi!”

 

“Wu wu wu~~~~”

 

Mo Xie uçan kayaların üzerine bastı. Dokuz uzun kuyruğu çabucak kalın bir kuyruk zincirine dönüştü ve delici kaya mızraklarını süpürdü.

 

“Peng!! Peng!!! Peng!!!!!!!!”

 

Kaya mızrakları, Mo Xie’nin müdahalesiyle anında parçalandı. Kırılan kayalar birbiri ardına dağılarak uçtular ve dağ kayalarına çarpıp delikler yarattılar!

 

“Ling!!!”

 

Buz Perisi, Mo Xie’yi hemen arkasından takip ediyordu. Ama ne zaman güçlü Buz Kılıcı Formasyonu oluşturmaya çalışsa, Kurnaz Kaya Muhafızları’nın saldırıları tarafından engelleniyordu. Bu yüzden çok öfkelenmişti.

 

Ama Buz Perisi tam öfkeli bir şekilde kükrüyorken aniden önünde beş Kurnaz Kaya Muhafızı ortaya çıktı. Yarım metrelik pençeleriyle, neredeyse aynı anda Buz Perisi’nin bedenine vurdular.

 

Buz Perisi zamanında kaçınamazdı. Bu saldırılar bedeninde anca hafif yaralar açabilmiş olsalar da, sertçe dağ duvarına çarptı ve birkaç metre içeri gömüldü!

 

“Buz Zırhı!”

 

Ye Qingzi, Buz Perisi’nin yaralandığını gördü ve hemen Bu-Ateş Şeytan Perisi’ne Buz Zırhı’nı kullanmasını emretti.

 

Buz Perisi cildinde doğuştan buz kristali zırhına sahipti ve gücünü arttırmadan diğer savunma tekniklerini üst üste koyamazdı. Ama savunmasının üstüne yerleşen Buz Zırhı, üst üste bindirilebilecek birkaç teknikten biriydi. Açıktı ki, Ye Qingzi bu konuda çok bilgiliydi.

 

Buz Perisi’nin savunması yedinci aşamanın geç seviyesindeydi zaten. Buz Zırhı eklendikten sonra, savunma gücü sekizinci aşamanın sınırına dayandı. Duvara çarptıktan sonra gelen saldırılar anca cildinde birkaç yüzeysel yara açabildi.

 

“Ling!!!!”

 

Buz Perisi’nin öfkesi tamamen uyanmıştı. Keskin bir çığlık atarken, bedeni hâlâ kayaların içindeydi.

 

Chu Mu’nun Buz Perisi saf bir çocuk gibiydi. Öfkelendiğinde, Chu Mu da onun öfkeli kalbinden geçenleri hissedebiliyordu. Ama bu duygular garip bir güce dönüştü…

 

“Ling!!!!”

 

Ning büyü okumasa da, içinde bulunduğu kaya deliğinde devasa bir buz aurası dalgalandı. Buzlar çabucak yoğunlaşarak on metre uzunluğundaki deliği tamamen dondurdu. Dahası, kaya duvarı çevresinde de hızla genişlemeye başladılar.

 

“Ping~~~ Ping~~~~~Ping~~~~~~~~”

 

Kurnaz Kaya Muhafızları tarafından kaya duvarından fırlatılan büyük kaya mızrakları, buzun engellemesiyle karşılaştılar. Mızrakların gücü onları delmeye yetmedi ve yoğunlaşmış buz bölgesi tarafından güçleri bastırıldı!

 

Parlak ve şeffaf bedeninde özel bir ışık ortaya çıktı. Bu ışıklar, buzlu dağ zirvesine düşen kavurucu güneş ışınlarının yansıması gibiydi. Göz kamaştırıcıydı, soğuktu ve tertemizdi.

 

Parlaklık ortaya çıktığında, Buz Perisi’nin kar beyazı cildini aydınlatan ve böylece onu tamamen şeffaf gösteren mavi bir ışık izi ortaya çıktı.

 

Buz Perisi’nin bedeni, lekesiz, mükemmel bir kristal gibiydi. Mavi ışık tarafından aydınlatılırken, mavi-beyaz renkli bir etki ortaya çıktı!

 

“Evrim!”

 

Buz Perisi’nin bedenindeki değişime tanıklık eden Chu Mu’nun yüzünde hoş bir sürpriz ifadesi belirdi.

 

Yedinci evre. Buz Perisi nihayet Karlı Buz Meyvesi’nin etkisini tamamen özümsemiş ve yedinci evrenin birinci seviyesine evrilmişti!

 

Buz Perisi’nin evrimi sadece buzlu cildinin değişimi değildi. Chu Mu bu seferki evrimin tam bir evrim olduğunu biliyordu, zira bedeninin içinde başka tip bir buz kristali olduğunu hissedebiliyordu!

 

Bu buz kristali sadece bedeninin içinde oluşuyordu ve gerçek bir formu yoktu. Ortaya çıkmadan ve tam olarak kontrol altına alınmadan önce biraz daha zamana ihtiyaç vardı!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29967 Üye Sayısı
  • 289 Seri Sayısı
  • 41091 Bölüm Sayısı


creator
manga tr