Bölüm 287: Kırk Milyon Altın Değerindeki Ruh Hayvanı

avatar
4288 10

Charm of the Soul Pets - Bölüm 287: Kırk Milyon Altın Değerindeki Ruh Hayvanı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Elemental Tarikatı!

 

Chu Mu Elemental Tarikatı’nı bilmiyor değildi. Chu Tiancheng’den, Elemental Tarikatı’nın sadece Ruh Hayvanı Sarayı, Ruh Sarayı, Kabus Sarayı gibi devasa güçlerden daha zayıf bir güç olduğunu duymuştu. Elemental Tarikatı öğrencileri tüm dünyaya yayılmıştı ve dokuzuncu ve onuncu seviye şehirlerde şubeleri bulunurdu.

 

Elemental Tarikatı şubelerine, şehir içinde şehirler denebilirdi. Bunlar, Elemental Tarikatı öğrencilerinin toplandığı yerlerdi. Bunların hepsi şahsi kurumlar gibi birbirlerinden bağımsız kuruluşlardı ve genellikle de şehir efendisinin kontrolünde değildiler.

 

Elemental Tarikatı üyelerinin hepsi, Elemental Dünyası’ndan güçlü ruh hayvanlarını kontrol eden ruh hayvanı eğitmenleriydi. Çoğru ruh hayvanı eğitmeninde farklı olarak, ana ruh hayvanları hayvan tipi değil, elementleri ustalıkla kontrol eden elemental tipi ruh hayvanlarıydı. Bazı aşırıya kaçan üyelerse, Elemental Dünyası dışından ruh hayvanı edinmezdi.

 

Ruh hayvanı eğitmenleri genellikle fikirlerine ya da ihtiyaçlarına göre farklı tip, farklı dünyadan ruh hayvanları seçerdi.

 

Chu Mu’dan örnek vermek gerekirse...Çok yönlü bir gelişme istiyordu, tek bir tipe kendini adamışlığı ya da hoşlantısı yoktu.

 

Ama bazı ruh hayvanları farklıydı. Bazı tip ve dünyadan ruh hayvanlarına karşı eşsiz bir algıları olurdu ve bilgi sahibi olmadıkları bir tipten ruh hayvanını eğitmek yerine, sadece tek tipe yoğunlaşıp, o tip ruh hayvanlarının eğitiminde ve kontrolünde uzmanlaşırlardı.

 

………….

 

Bunun hakkında sorular sorduktan sonra, Chu Mu genel bir anlayışa sahip oldu. Ye Qingzi ve Ye Wansheng Zhanli Krallığı’ndan geçerken, ünlü Renkli Gökyüzü Dağı’nda bazı Elemental Tarikatı uzmanlarıyla sorun yaşamıştı. Doğudaki Tianxia Şehri’ne gitmeyi planlayan kardeşler, düşmanın oluşumu muazzam olduğundan, Batı Krallığı’na vardıklarında yollarından sapmak zorunda kalmıştılar ve peşlerindekileri atlatmak için Wogu Şehri’ne gelmiştiler.

 

Kardeşlerin çatışmaya girmesinin sebebi de, Ye Qingzi’nin daha önce çağırdığı karanlık ve ateş olmak üzere çift öznitelikli ruh hayvanıydı: Karanlık Ateş Semavi Şeytanı!

 

Karanlık Ateş Semavi Şeytanı yüksek komutan sınıfıydı. Chu Mu daha önce bu tip bir ruh hayvanı görmemişti, bu ruh hayvanı oldukça nadir ve güçlü olan karanlık ve ateş çift özniteliğine sahipti ve Buz-Ateş Şeytan Perisi’nden bile daha fazla potansiyele sahipti.

 

Karanlık Ateş Semavi Şeytanı’nı Ye Kardeşler, Elemental Tarikatı’ndan olan birkaç gençten çalmıştı. Ama o genç uzmanlar bilinmeyen bir takip yöntemi kullanmış ve gizlice Ye Wansheng’in ruh hayvanının peşinden gelmişti.

 

Ye Kardeşler, başta peşlerindekilerden kurtulduklarını sanmışlardı ama bir şekilde onları Wogu Bölgesi’ne kadar takip edebilmiştiler.

 

“Gerçek amaçları Karanlık Ateş Semavi Şeytanı’nı geri mi almak?” diye sordu Chu Mu.

 

“En, ama Karanlık Ateş Semavi Şeytanı’yla bir ruh sözleşmesi imzaladım bile!” Ye Qingzi endişeli bir şekilde kaşlarını çattı.

 

“Sizinle anlaşmazlık yaşayan kişinin adını biliyor musun?” diye sordu Chu Mu.

 

“Biliyorum, Yu He adında bir genç adam. Elemental Tarikatı’nda oldukça yüksek bir statüye sahip olmalı. Zhanli Krallığı’nda üst düzey bir genç uzman olduğunu duydum ve Batı Krallığı’nda bile onunla ilgili haberler duyulabiliyordu.” dedi Ye Qingzi.

 

“Ona iki ay içinde, Ye Wansheng karşılığında Karanlık Ateş Semavi Şeytanı’nı ve çok miktarda altını göndereceğimize dair teminat verdiğimiz bir mektup yaz, ona zarar vermeyeceklerine dair garanti istediğimizi yazmayı da unutma.” dedi Chu Mu.

 

“En.” Ye Qingzi başıyla onayladı, zaman kazanmak için bir stratejiye ihtiyaçları olduğunun o da farkındaydı.

 

Elemental Tarikatı’ndan iki kişi, Wogu Bölgesi’nden doğuya yönelmiş olmalıydı. İkisi Ye Wansheng’den daha güçlüyseler, kuzeyden güneye doğru ilerleyen Hibernasyon Yıkımı’ndan etkilenmemiş olmalıydılar. Doğrudan doğudaki Zhanli Krallığı’na gidiyor olmalıydılar.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi, Chu Dağı’nda yedi gün boyunca kalmıştılar ve üç gün de Wogu Bölgesi’nde oyalanmıştılar. Bu da Elemental Tarikatı’ndan olan insanların on gün önlerinde olduğu anlamına geliyordu. Kovalamak zorundaydılar ama çok geç olabilirdi. Ye Qingzi’nin Ye Wansheng’in iyi olması için dua etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu.

 

……………

 

İpuçlarını topladıktan sonra, Chu Mu ve Ye Qingzi’nin Wogu Bölgesi’nde daha fazla kalmasına gerek kalmadı. Genç adamla ilgilenmesi için birilerini bulduktan sonra, ertesi sabah Düş Hayvanları’na binerek doğuya yöneldiler.

 

“Bin Semavi Şeytan Böceği’nin kanını topladın mı?” Düş Hayvanı’nı süren Ye Qingzi sordu.

 

“En.” Chu Mu başıyla onayladı. İki gündür durmaksızın Semavi Şeytan Böceği öldürmekteydi. Üstelik sayarak öldürmemişti, bu yüzden gerekenden fazla böcek öldürmüştü ve hatta bir tane yedinci seviye, iki tane de altıncı seviye ruh kristali elde etmişti.

 

“Bu gece dinlenirken Cesur Sızlayan Kalp’i yapmanda yardımcı olabilirim. Bu şekilde Mo Ye’nin savaş gücü artacaktır.” dedi Ye Qingzi.

 

“Acelesi yok. Bir gün dinlen hiç değilse. Yüzün biraz solgun görünüyor.” Chu Mu, Ye Qingzi’nin birkaç gündür iyi dinlenmediğini görebiliyordu ve doğal olarak ona fazla yüklenmek istemiyordu.

 

Doğuya giderken Hibernasyon Yıkımı tarafından vurulmuş birçok şehir gördüler, bazıları yıkılmıştı, bazıları çok zarar görmüştü.

 

Wogu Bölgesi’nden ayrılmalarının üçüncü gecesinde, dışarıda bir sığınak buldular ve Ye Qingzi, Chu Mu’ya Cesur Sızlayan Kalp konusunda yardımcı oldu.

 

Chu Mu daha önce yolları üzerinde olan ve felaketten çok etkilenmemiş olan tek şehre gitmiş ve Mo Ye’yi eğitmek için yüksek kaliteli, altıncı seviye böcek ve hayvan olmak üzere çift tip bir ruh kristali almak için beş yüz bin altın harcamıştı. Cesur Sızlayan Kalp’i elde ettikten sonra, onu Zhan Ye’nin kalbiyle birleştirmeden önce altıncı seviye ruh kristaliyle güçlendirmeden geçirmeye karar vermişti.

 

Altıncı seviye ruh kristalleri altıncı evredeki bir ruh hayvanının bedenine daha iyi uyduğundan, beşinci evredeki bir ruh hayvanı üzerinde kullanmak zorlayıcıydı.

 

Ama Zhan Ye’nin bedeni oldukça dayanıklıydı ve altıncı seviye ruh kristalinin enerjisini tamamen özümseyebilmeliydi.

 

Gerçekten de, altıncı seviye ruh kristali Zhan Ye üzerinde kullanıldığında, mürekkep rengi zırhı çıktı, bedeni büyüyüp neredeyse üç metreye ulaştı.

 

Bu doğrudan dönüşümdü!

 

Son zamanlarda hiç durmaksızın savaşan Zhan Ye tüm potansiyelini ortaya çıkarmıştı ve altıncı seviye ruh kristalinin enerjisinin tek damlasını bile ziyan etmeden hepsini özümsemişti. Hayvan tipi gücü yükselmişti ve bedeni artık kırılgan gözükmüyor, daha vahşi ve daha güçlü görünüyordu!

 

Beşinci evrenin yedinci seviyesinden altıncı evrenin birinci seviyesine!

 

Zhan Ye cesur bir komutanın aurasına sahip olurken, hayvan tipi dezavantajından kurtulduğu da söylenebilirdi!

 

Chu Mu bu yükselişten faydalanarak, Cesur Sızlayan Kalp ile Zhan Ye’nin kalbini ve ruhunu kaynaştırmak için ruh andacını kullandı.

 

Hibernasyon Kalbi, sadece güçlü bir böcek tipi ruh hayvanının sahip olabileceği bir şeydi. Böcek tipi ruh hayvanını daha güçlü yapabilecek bu ruh nesnesinin, aynı tür ruh hayvanlarının kanıyla yıkanması ve işlenmesi gerekiyordu.

 

Zhan Ye’nin kalbi ile Cesur Sızlayan Kalp birleştiğinde Zhan Ye’nin güç seviyesi pek artmadı ve zırhıyla pençeleri de pek değişmedi ama aurası sıradan böcek tipi komutanlardan çok daha güçlü oldu!

 

Mo Ye: Hayvan Dünyası’ndan - hayvan tipi (böcek tipi) - Zırhlı Hayvan türü, Mo Ye alt türü, komutan sınıfı bir ruh hayvanıydı.

 

Tür Teknikleri: Kendini İyileştirme, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu, Cesur Sızlayan Kalp

 

Temel Teknikler: Vahşi Güç, Yırtan Pençe, Mürekkep Zırhı Dikeni

 

Ana Teknikler: Parçalayan Pençe, Ölüm Işını, Gölge Saldırı, Karanlık Güçlendirme

 

İleri Seviye Teknikler: Parçalayıcı Eziş, Ket Vurulmamış Saldırı, Semavi Bölen Pençe

 

Mürekkep zırhı altıncı aşamanın zirvesine ulaşırken, mürekkep pençeleri de altıncı aşamanın geç seviyesine ulaşmıştı.

 

……………

 

Zhan Ye altıncı evreye ulaştığında, Chu Mu altıncı seviye tam teşekküllü saldırı ruh ekipmanını Mo Xie’den alıp Zhan Ye’ye verdi.

 

Bu da, Zhan Ye’nin mürekkep pençelerinin saldırı gücünü yedinci aşamanın başlangıç seviyesine yükseltti.

 

Zhan Ye’nin normal saldırıları bile yedinci aşamaya ulaşabiliyorken, Ket Vurulmamış Saldırı’yla birlikte Semavi Bölen Pençe’yi kullanırsa, saldırı gücü yedinci aşamanın zirvesine ulaşabilmeliydi!

 

Chu Mu ayrıca Chu Yue ile girdiği bahisten kazandığı altıncı seviye ruh zırhını Mo Xie’ye vermişti.

 

Mo Xie’nin savunması altıncı aşamanın orta seviyesindeydi. Altıncı seviye ruh zırhına sahipken, savunması yedinci aşamanın geç seviyesine yükseliyordu. Bununla birlikte sıyrılma yetenekleri çok güçlüydü ve sekizinci aşama güce sahip saldırıları bile engelleyebilecek dokuz kuyruk savunmasına sahipti. Altıncı seviye ruh zırhı onun için pek kullanışlı değildi.

 

Chu Mu da bu yüzden ruh zırhını da Zhan Ye’ye verdi ve böylece Zhan Ye’nin savunması yedinci aşamanın orta seviyesine yükseldi.

 

Dönüşüm, öznitelik güçlendirmesi, Cesur Sızlayan Kalp; bunların üçü, Zhan Ye’nin saldırısını ve savunmasını altıncı aşamanın geç seviyesine ulaştırmıştı. Bu da, üst düzey komutanlara has bir yetenekti. Ruh zırhıyla birlikte, saldırısı ve savunması yedinci aşamaya ulaşabilirdi. Zhan Ye sonunda komutan sınıfını aşmaya başlamıştı.

 

Elbette bu seviyeye ulaşması için Chu Mu çok büyük miktarda para harcamıştı. Yaşlı Li’nin tahminlerine göre, Cesur Sızlayan Kalp’in değeri en az iki milyon altındı.

 

Cesur Sızlayan Kalp göz ardı edilse dahi, altıncı seviye tam teşekküllü saldırı ruh ekipmanı bir milyon, altıncı seviye ruh zırhı beş yüz bin altındı. Ruh çekirdekleri, ruh kristalleri ve diğer ruh nesneleriyle birlikte, Chu Mu daha henüz altıncı evrede olan Zhan Ye için iki milyon altın harcamıştı bile. Bu kadar altınla, üç öznitelikli üst düzey bir komutan alınabilirdi. Cesur Sızlayan Kalp de, üç aşağı beş yukarı bir hükümdar satın almaya yeterdi…

 

……………..

 

Chu Mu Zhan Ye’yi geliştirdikten hemen sonra, duaları kabul olmuş gibi, çok da uzakta olmayan bir yerden aç bir Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği ortaya çıktı.

 

Yıldız ışıklarının altında, kara bedenleri ve kanatlarıyla kötücül görünüyorlar ve sinir bozucu çığlıklar atıyorlardı…

 

“Zhan Ye onlarla savaşsın. Sen dinlenmeye devam et.” Chu Mu, Ye Qingzi’nin ruh hayvanı çağırmaya hazır olduğunu görünce onu durdurdu ve Zhan Ye’ye alçaktan uçan Semavi Şeytan Böcekleri’ne saldırmasını emretti.

 

“Altıncı ve yedinci evrede en az kırk tane Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği var. Bu sefer daha da zor olacak.” Ye Qingzi, Chu Mu’nun Zhan Ye’ye işkence etmesini istemediğinden Zhan Ye’ye Koruyucu Su Zırhı eklemek için bir büyü okudu.

 

Zhan Ye’nin savunması yedinci aşamanın orta seviyesine ulaşmıştı zaten. Koruyucu Su Zırhı’yla birlikte, yedinci aşamanın zirvesine ulaştı. Bu da demek oluyordu ki, bu sefer karşısındaki ruh hayvanları iki katına çıkmış olsa bile, muhtemelen çok Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu kullanmadan hepsinin işini bitirecekti.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29024 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39710 Bölüm Sayısı


creator
manga tr