Bölüm 282: Sekizinci Evre Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği (3)

avatar
4427 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 282: Sekizinci Evre Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği (3)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Wenghuo!!!!! Wenghuo!!!!!”

 

Aniden daha rahatsız edici böcek çığlıkları gelmeye başladı!

 

“Pai!! Pai!!!! Pai!!!!!!”

 

Binanın pencereleri bir anda parçalandı. Zifiri karanlık pencerelerden aniden Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde, büyük bir satranç tahtasına benzer bir formasyon oluşturarak saldırmaya başladılar!

 

Bu Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği formasyonunun önünde, diğerlerinden fiziksel olarak daha büyük beş Semavi Şeytan Böceği vardı. Onlar yuvanın liderleriydi: sekizinci evredeki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri!

 

“Herkes dağılsın. Bu, Semavi Şeytan Böceği formasyonu. Bu şekilde yıkıcı yetenekleri daha güçlü olacaktır!” Meng Huazhong ruh andacını kullanarak bağırdı aniden. Kararlılıkla Kara Soy Gergedanı’nın sırtına atladıktan sonra tekrar konuştu: “Dağıldıktan sonra, sekizinci evre yüksek seviyeli Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’nden birini engellemek için elimden geleni yapacağım. Siz de güçsüzlere ilgilenin ve olabildiğince hızlı şekilde sekizinci evrenin erken seviyelerindeki Semavi Şeytan Böcekleri’yle ilgilenmek için geri gelin.”

 

Diğer dördü başlarıyla onayladı. Diğer ruh hayvanlarını geri çağırdılar ve bıraktıkları bir ruh hayvanlarına binerek dağıldılar.

 

Zhang Qian ve Feng Qi sola giderken Chu Mu ve Ye Qingzi sağ tarafa gitti. Bu beş insan ve beş ruh hayvanı bölgeden ayrılıp farklı yönlere giderken uçan Şeytan Böceği Formasyonu’nun gücü az önce durdukları yeri parçalara ayırdı.

 

“Hong hong hong hong!!!!”

 

Şeytan Böceği formasyonun satranç tahtası düzeni binaların üstüne indi. Binalar aniden sarsılmaya başladı ve sonrasında büyük gürültüler çıkararak çöktü. Büyük gürültü sesi tüm bölgeye yayıldı. Bir süre sonra, yıkıntılardan yoğun siyah bir gaz topu çıktı ve gökyüzüne yükseldi.

 

Chu Mu arkasını döndü ve çöken binalara baktı. Şeytan Böceği Formasyonu’nun bu kadar güçlü olması onu epey korkuttu.

 

“Chu Mu, bizi takip eden birkaç yedinci evrenin yüksek seviyelerinde Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği var.” Chu Mu’nun yanındaki Ye Qingzi hemen onu uyardı.

 

Yedinci evrenin yüksek seviyelerindeki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri güçlendirilmiş olsaydı, savaş güçleri çok yüksek olurdu. Chu Mu ve Ye Qingzi’nin onlarla dikkatli bir şekilde ilgilenmektan başka bir seçenekleri yoktu. Sonuçta yedinci evrenin yüksek seviyelerinde dört tane komutan vardı!

 

“Sekizinci evrenin erken seviyelerindeki Semavi Şeytan Böcekleri’nin ikisinin ilgisi bize yöneldi. Yanımda kal ve onlarla ilgilenirken bana destek ol.” Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı çağıran Chu Mu, Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’na binen Ye Qingzi’yle konuştu.

 

“Tamam.” Ye Qingzi başıyla onayladı ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı takip etmeye başladı.

 

Ye Qingzi yavaş hareket ettiği için sıyrılmakta güçlük çeken Buz-Ateş Şeytan Perisi’ni geri çağırmıştı. Chu Mu’nun gücünü desteklemek için Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nın kafasının üzerinde, havada yarı süzülen Su Ayı’na sahipti hâlâ.

 

“Solumuzda yirmi tane Semavi Şeytan Böceği var. Onlardan kurtulmak için ruh hayvanlarından birini göndermelisin.” Ye Qingzi soldaki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği grubuna bakarken kaşlarını çattı.

 

Chu Mu yavaş hareket eden Şeytan Ağacı Askeri’ni geri çağırmıştı. Gözleriyle yirmi tane Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ni taradıktan sonra, savaşması için Zhan Ye’yi çağırdı.

 

“Şiddetli Kan Göz Bebekleri!” Bir büyü okumasıyla birlikte Chu Mu’nun gözlerinin rengi değişti ve kan kırmızısı oldu!

 

Şiddetli Kan Göz Bebekleri, bir Ruh Öğretmeni Tekniği’ydi. Hükümdarlara denk Mo Xie üzerinde kullanıldığında, onun gücünü sadece altıncı evrenin sekizinci seviyesinden altıncı evrenin zirvesine çıkarırdı.

 

Mo Xie’nin tür ve güç seviyeleri yükseldikçe, Şiddetli Kan Göz Bebekleri onun gücünü eskisi gibi beş seviye birden arttıramaz hâle gelmişti. Bunun nedenlerinden biri de, yedinci evreden sonra her seviye arasında büyük bir boşluk olmasıydı. Diğer nedeni ise, Mo Xie’nin hükümdarların aurasına sahip olması ve zekasının çok yüksek olmasıydı. Şiddetli Kan Göz Bebekleri, onun zihinsel durumunu pek etkileyemiyordu.

 

Öte yandan, Zhan Ye sadece komutan sınıfıydı ve beşinci evrenin yedinci seviyesinde güce sahip bedeninde, Şiddetli Kan Göz Bebekleri tam etkisini gösterebilirdi.

 

Kan rengi zırh ve Su Zırhı Zhan Ye’nin bedeninde aynı anda yoğunlaştı. Seviyesi altıncı evrenin üçüncü seviyesine çıktı ve gücü, hızı ve karanlık aurası da biraz güçlendi.

 

Ye Qingzi’nin Su Ayı’nın teknikleri çok güçlüydü. Zhan Ye’nin mürekkep rengi zırhı, Su Zırhı’nın desteğini aldıktan sonra, beklenmedik şekilde yedinci aşamanın başlangıç seviyesine ulaştı.

 

Savunması yedinci aşamaya, güç seviyesi altıncı evrenin üçüncü seviyesine ulaşmıştı! Sekizinci evredeki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’yle karşılaşmadığı sürece, kaç düşmanın arasına girdiği önemli değildi. Bir düzine Semavi Şeytan Böceği tarafından kuşatılmış olsa bile Chu Mu’nun endişelenmesine gerek yoktu. Altı kez Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu’na korkunç yaşam gücü ve kendini iyileştirme yeteneği eklendiğinde, bir süre için ölümsüz olacaktı.

 

“Yirmi Semavi Şeytan Böceği’yle onunla mı ilgilenmek istiyorsun?” Ye Qingzi, Chu Mu’nun güçlendirilmemiş gibi görünen Zhan Yesi’ne baktı.

 

Ye Qingzi, Chu Mu’nun Mo Yesi’nin büyük bir yaşam gücüne ve etkili bir kendini iyileştirme gücüne sahip olduğunu biliyordu elbette. Ama gücü altıncı evrenin üçüncü seviyesine, savunması yedinci aşamaya yükseldikten sonra bile, seviyeleri altıncı ve yedinci evre arasında değişen yirmi ortalama Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’yle birden ilgilenmesi çok zor olacaktı.

 

“Endişelenme, zehirlenmediği konusunda emin olduğun sürece sorun yaşamayacaktır.”

 

Ye Qingzi Chu Mu’ya garip bir bakış attı ve onun biraz acımasız olduğunu düşündü. Derhal Su Ayı’na Zhan Ye’ye yaşam gücünü arttırmasını sağlayacak bir Su Ruhu Nektarı eklemesini söyledi.

 

Zhan Ye’nin yaşam gücü, sıradan bir ruh hayvanının altı katıydı. Bu eklemeyle birlikte yedi katına çıktı ve yedi kez yeniden doğabilir hâle geldi. Bu Semavi Şeytan Böcekleri’ni kesinlikle parçalara ayıracaktı.

 

“Hou!!!”

 

Zhan Ye, korkuya ve hatta ölüm korkusuna sahip olmayan bir ruh hayvanıydı. Karşısında yirmi tane altıncı ve yedinci evrede Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği varken, savaşma arzusu çılgınca yükseldi. On dokuz tanesini tamamen görmezden gelip en yakın olanına kilitlendi ve gelen tüm saldırıları doğrudan bedeniyle karşıladı. Sonrasında ilk düşmanını öldürmek için Mürekkep Zırhı Dikeni’ni kullandı!

 

On dokuz Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin saldırısı, Zhan Ye’nin bedeninde birçok yaranın ortaya çıkmasına neden oldu. Ama yaralar hızla iyileşti. Savaş gücünü de durmaksızın yenileyerek onlarla çok karmaşık bir savaşa girişti.

 

“Beyaz Kabus, gel bakalım!”

 

Ye Qingzi onu korurken Chu Mu Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı geri çağırdı ve yerine Beyaz Kabus’u çağırdı!

 

Büyüyü okumasıyla birlikte beyaz renkli şeytan alevleri Chu Mu’nun bedeninde yanmaya başladı ve yavaşça onun bedenini sarmaladı.

 

Beyaz Kabus, Chu Mu’nun ateşten gölgesi gibiydi. Alevli yüzü bile Chu Mu’nunkine benziyordu. Şeytani gözleri sekizinci evrenin erken seviyelerindeki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’nden birine sabitlenirken Chu Mu’nun bedeninden soğuk ve şeytani bir aura çıktı.

 

“Beyaz Kabus, sekizinci evrenin erken seviyelerindeki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’ni sen al!” dedi Chu Mu.

 

Beyaz Kabus yedinci evrenin birinci seviyesine ulaşmıştı zaten. Savaş gücü, kesinlikle sekizinci evrenin erken seviyelerindeki komutanların üzerindeydi. Ama aynı anda ikisiyle uğraşmak zorlayıcı olacaktı. Kesinlikle desteklenmesi gerekiyordu.

 

Chu Mu’nun hükümdar Beyaz Kabusu’na odaklanan Ye Qingzi, karanlık ve ateş olmak üzere çift özniteliğe sahip bilinmeyen ruh hayvanını çağırdı. Sekizinci evrenin erken seviyelerindeki güçlendirilmiş Altı Kanatlılar’a karşı savaşan Beyaz Kabus’u destekleyecekti.

 

“Mo Xie, yedinci evrenin yüksek seviyelerindeki dört güçlendirilmiş Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nden kurtul.” Chu Mu, Ye Qingzi’nin bilinmeyen ruh hayvanına bakarken meraklandı. Ama şimdi bir şeyler sorma zamanı değildi, Mo Xie’yle birlikte onları takip eden yedinci evre Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’nden kurtulmak zorundaydı.

 

Ayışığı Özü’nün etkisi olmadan, altıncı evrenin sekizinci seviyesindeki Mo Xie’nin savaş gücü, Beyaz Kabus’unkinden biraz daha azdı. Yine de bu yedinci evredeki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’yle ilgilenmek onun için sorun değildi.

 

……………..

 

“Rüya!”

 

Birkaç Semavi Şeytan Böceği aniden gökyüzünden indi ve Chu Mu ile Ye Qingzi’ye saldırmaya çalıştı. Ye Qingzi’nin ruh andacı yeterli olduğundan hemen onları tespit etti. Hemen Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’na Rüya Tekniği’ni kullanmasını söyledi.

 

Altı tane neredeyse yedinci evredeki İki Kanatlı Semavi Şeytan Böceği, Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nın on metre yanına geldiğinde, kanatlarını çırpmayı bıraktılar. Sonunda amaçlarını kaybettiler ve uykuya dalarak gökyüzünden yere düştüler.

 

Altı Yıldırım Uğultusu!”

 

Çatal boynuzlarında yıldırımlar parladı. Mor Kaftanlı Düş Hayvanı uzunca kişnedi, boynuzlarından altı tane mor renkli yıldırım fırladı ve uykuya dalmış altı Semavi Şeytan Böceği’ne çarptı. Saldırılardan sonra, Semavi Şeytan Böcekleri’nden geriye hiçbir şey kalmadı!

 

“Jie Jie~~~~~~”

 

Beyaz Kabus, Chu Mu’nun yirmi metre önünde durdu ve sekizinci evrenin erken seviyelerindeki iki Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin gökyüzünde oluşturduğu büyük, siyah buluta baktı. Kibirli ve onları küçümseyen bir ifadesi vardı!

 

Ye Qingzi’nin bilinmeyen, karanlık ve ateş olmak üzere çift öznitelikli ruh hayvanı, Beyaz Kabus’a ateş ve karanlık öznitelikleri ekledi ve böylece Beyaz Kabus’un uğursuz beyaz şeytan alevleri, Chu Mu’nun Yarı Şeytan formundayken kullandığı uğursuz beyaz şeytan alevlerinin seviyesine biraz daha yaklaştı. Yanma gücü, %50 oranında artış gösterdi.

 

Karanlık tipinin eklenmesi daha iyi oldu. Beyaz Kabus’un karanlık aurası oldukça yoğundu, hükümdar aurası, beklenmedik şekilde iki rakibinin de fazlasıyla korkmuş ifadeler sergilemelerine neden oldu.

 

“Beyaz Kabus, Toprak Ruhu Şeytan Alevleri!” Chu Mu hemen bir emir verdi.

 

Beyaz Kabus’un kötücül ağzının köşeleri yükseldi ve alevlerle kaplı kolunu yavaşça ileri uzattı. Karanlık enerji ve ateş enerjisi aynı anda avucunda toplandı.

 

“Hong!!!”

 

Avucunu aniden yere vurdu. Bir anda yüksek bir ses çıktı ve Beyaz Kabus’un ayaklarının altından gökyüzüne doğru devasa bir okyanus dalgası gibi uğursuz beyaz şeytan alevleri püskürdü. Alevler ufka kadar her şeyi yaktı ve sekizinci evredeki Semavi Şeytan Böcekleri’ne vurdu.

 

Uğursuz beyaz şeytan alevleri oldukça görkemliydi. Avlu boyunca ilerlediklerinde, çevreyi ürpertici bir ruh alevi aurası yuttu!

 

“Ne oluyor? Neden bir Beyaz Kabus ortaya çıktı?” Kara Soy Gergedanı’nı süren Meng Huazhong sekizinci evrenin yüksek seviyesindeki Altı Kanatlı’nın dikkatini çekmekle uğraşıyordu, ama aniden güçlü hükümdar alevlerini hissetti. Yüzünde hemen şok olmuş bir ifade ortaya çıktı.


“Hükümdar sınıfı Beyaz Kabus! Bu...Beyaz Kabus’u Chu Mu çağırmış gibi görünüyor!” Zhang Qian olduğu yerden, sekizinci evrenin erken seviyelerindeki iki Altı Kanatlı’yla tek başına savaşan Beyaz Kabus’u görebiliyordu. Ve tamamen aptallaşmıştı!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29026 Üye Sayısı
  • 276 Seri Sayısı
  • 39716 Bölüm Sayısı


creator
manga tr