Bölüm 280: Sekizinci Evre Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği (1)

avatar
4315 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 280: Sekizinci Evre Altı Kanatlı Semavi Şeytan Böceği (1)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Chu Mu, Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkin’in ön tarafa geçmesi sorun olmaz, değil mi?” diye sordu Meng Huazhong.

 

“Sorun olmaz.” dedi Chu Mu. Ardından, Mo Xie Acınası Görünüşü’nü sürdürerek evlerin içindeki durumu kontrol etti.

 

Yapışkan böcek sıvısı, geniş odayı tamamen kaplamıştı. Bazıları siyah, ipeğe benzer öz sıvılar gibi odanın içinde dokunmuştu.

 

Semavi Şeytan Böcekleri, yumurtalarını duvarlara bırakmıştı ve bunlar da, böcek sıvısından bir macunla kaplıydı. Her yerdeydiler, duvarlara sayısız çakıl taşı gömülmüş gibiydi.

 

Topladıkları yiyecekleri yemiş gibi rahat böcek sıvısının üzerine uzanmıştılar. Gözleri kapalıydı ve uyuyorlardı.

 

Tüm oda karanlık ve nemliydi ve insanların moralini bozuyordu. Mo Xie dikkatli bir şekilde yeraltından içeri girmişti. Ateş topları fırlatıp buradaki her şeyi yakmak istiyormuş gibi tiksintiyle bakıyordu.

 

“Wu wu wu wu~~~~~~”

 

Çok geçmeden Chu Mu’ya zihinsel bir mesaj aktardı ve odanın içindekiler hakkında Chu Mu’yu bilgilendirdi. Aynı zamanda, bu iğrenç yerden zerre hoşlanmadığını da söyledi.

 

Chu Mu, Mo Xie’yi rahatlattıktan sonra diğerleriyle konuştu: “Yaklaşık elli böcek var. En güçlüleri dokuzuncu evrede bir Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği olmalı. Görünüşe göre biraz güçlenmiş.”

 

“Hangi tarafta?” diye sordu Zhang Qian.

 

“Görülemiyor. Ruh hayvanım aurasını tespit etti sadece.” dedi Chu Mu.

 

“Ruh hayvanım yol gösterecek. Beni takip edin.” dedi Feng Qi.

 

Feng Qi çok cesurdu. Hemen Meteor Kaya Perisi’yle odaya girdi.

 

“Toprak Kaya Zırhı!” Hemen ruh hayvanına bir emir verdi. Bununla birlikte Meteor Kaya Perisi bir büyü okudu ve Feng Qi’ye en güçlü savunma özniteliği olan kaya tipi bir zırh ekledi.

 

Kahverengi kayalar bir araya geldi ve Feng Qi’yi kaya zırhlı bir insana çevirdi.

 

Bir büyü okudu ve ateş tipi ruh hayvanı olmayan Feng Qi, daha önce çağırmış olduğu altıncı evrenin yedinci seviyesindeki Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı’nı tekrar çağırdı.

 

“Hou!!” Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı korkusuzca kükredi. Bu kükreme, aurasının aniden artmasına ve hem gücünün hem de hızının yükselmesine neden oldu!

 

“Şiddetli Kan Çekici!”

 

Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı kaslı uyluklarıyla ilerledi. Bir enerji parlaması hemen bedeninde toplandı ve ışıktan bir çekice benzeyen devasa bir figüre dönüştü. Üç tane Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ni yandaki duvara çarptı!

 

Bu Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri hâlâ uyuyordu. Kükremeyi duyup uyanmışlar ve hemen karşılarında devasa yaratığın onlara atıldığını görmüşlerdi. Kanatlarını kullanma fırsatı bile bulamadan Şiddetli Kan Çekici’ne dönüşen Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı tarafından ezildiler. Kanları ve etleri etrafa uçmaya başladı!

 

“Wu wu wu wu~~~~”

 

Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı saldırıya başladığında, Mo Xie’nin gümüş bedeni de aniden Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri’yle yanmaya başladı. Bu sefer Kan Alevleri’ni kullanmaması gerektiğini hatırlayabilmişti.

 

Kan Alevleri olmadan, ateş tipi tekniklerinin gücü azaldı elbette. Ama Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri bu düşük seviyeli Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’yle başa çıkmak için fazlasıyla yeterliydi.

 

Kuduran alevler şiddetli bir patlama sesi yarattı. Bir patlamayla birlikte, alevler odaya köşe bucak yayıldı. Uyanmış Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’ni yuttular!

 

Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri odayı kızıl bir ışıkla aydınlattı. Feng Qi’nin Meteor Kaya Perisi bir teknik kullanırken diğer dört kişi yeraltında saklanmaya devam etti.

 

Zhang Qian yer üstüne çıktı ve kararlı bir şekilde sekizinci evredeki Kuduran Alev Perisi’ni çağırdı.

 

Alev deseni bir anda oda içinde parladı. Kuduran alevlerin içinden yavaşça bir peri silüeti ortaya çıktı. Çevredeki alevler orada toplanmaya başladı ve Kuduran Alev Perisi’nin bedenini oluşturdu!

 

Sekizinci evredeki Kuduran Alev Perisi güçlendirilmişti. Ateş aurası, beklenmedik şekilde, Kan Alevleri’ni kullanmayan Mo Xie’nin ateş aurasından biraz daha güçlüydü.

 

Sekizinci evredeki Kuduran Alev Perisi güçlü bir ateş kristalini kontrol ediyordu: Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri’ni. İki elini savurup uzun ve geniş ateş kamçıları oluştururken büyü okumaya bile ihtiyaç duymuyordu. Kamçılar, hava saldırıları da oluşturarak Semavi Şeytan Böcekleri’ne doğru savruldular.

 

“Wenghuo!!!!!”

 

Alevler yükselirken, odadan kulak delici bir böcek çığlığı yükseldi!

 

Bu çığlığı duymak anormal şekilde zordu. Metallerin birbirine sürtünmesi gibi kulak zarlarını titreştiren bir sesti.

 

“Ses Bozukluğu. Ruh andacınızı kullanarak kendinizi koruyun.” Deneyimli Meng Huazhong hemen herkesi uyardı.

 

Bir ses tekniği!

 

Ses teknikleri, ses dalgaları kullanarak rakibin zihnine saldırmaya yarayan tekniklerdi. İnsanları gerginleştirirlerdi. Zihinsel direnci düşük insanların ve ruh hayvanlarının kulak zarlarını patlatabilirdi. Bu da insanı düşünemez hâle getirirdi.

 

Chu Mu bir Ruh Lordu’ydu, bu yüzden altıncı aşamadaki Ses Bozukluğu Tekniği onu hiç etkilemedi. Ruh andacı koruması kullanmasa bile sakin ve aklı başında kalabilirdi.

 

Mo Xie’nin zihinsel direnci ise, Chu Mu’nun ruh andacının seviyesinden etkilenirdi. Şeytan özniteliğinin yüksekliği de hesap edildiğinde, bu uzun menzilli Ses Bozukluğu Tekniği, doğrudan tüylü kulaklarına baskı yapsa bile onu en fazla biraz rahatsız hissettirir, büyük bir soruna neden olamazdı.

 

“Mo Xie, kurtul ondan.”

 

“Wu wu wu~~~~”

 

Mo Xie’nin bedenindeki şeytan alevleri iyice yükseldi. Kızıl Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri, yavaşça Mo Xie’nin bedeninin etrafında dönen dokuz top hâline geldi. Kükremesiyle birlikte aşağı doğru hareket ettiler ve pençelerinde yanmaya başladılar.

 

Küçük bedeni hızla değişti ve gümüş bedeninde şiddetli alevler biçimlendi. Dokuz görkemli kuyruğu çılgınca açıldı. Bu oda onu zapt edebilecek bir yer değildi.

 

“Kraliyet Alevli Pençe!”

 

Bedeninde görkemli bir şeytan ateşi nilüferi ortaya çıktı ve Mo Xie bir anda gözden kayboldu.

 

“Shua!!!”

 

Bir sonraki anda, garip bir şekilde sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin önünde ortaya çıktı. Pençelerini onun kafasına doğru savurdu ve güzel şeytan ateşi odayı kızıl bir ışıkla aydınlattı!

 

Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği kanat tipi bir teknik olan Kanat Kaçınması’nı kullandı hemen. Bedeni ileri geri dalgalandı ve güç bela da olsa, Mo Xie’nin yıldırım gibi hızlı saldırısından kaçınmayı başardı.

 

Pençeler, Semavi Şeytan Böceği’nin midesine isabet etti. Sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin zırhında oldukça derin bir açıklık ortaya çıktı. Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri yaradan sızarak bedenini tutuşturdu.

 

Yaralı Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği öfkeli bir çığlık attı. Bedeni sallanmaya başladı ve dört güçlü koluyla dört kan rengi ışık oluşturup Mo Xie’ye saldırdı.

 

Mo Xie, dar odada bir kavisle koşarak saldırıdan kolayca sıyrıldı. Ama bedeninin hemen arkasında altı tane altıncı ve yedinci evrede Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği ortaya çıktı!

 

“Dokuz Kuyruk Zinciri!”

 

Mo Xie’nin dokuz yumuşak ve uzun kuyruğu bir anda ağır çeliklere benzer zincirlere dönüştü. Kan rengi ışıklar yayan Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ni yakaladılar.

 

“Wu wu wu wu!!!!!”

 

Mo Xie başını kaldırdı ve kibirli bir şekilde uludu. Tam teşekküllü saldırı ruh ekipmanının etkisiyle birlikte kuyruklarının gücü zirveye ulaştı ve muazzam bir kuvvet ortaya çıkardı!

 

“Gezhi!! Gezhi!! Gezhi!!!!”

 

Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’nin altısı da bu güç tarafından sıkıldı ve kemik kırılma sesleri gelmeye başladı!

 

Mo Xie’nin kendini kovalayan Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böcekleri’yle daracık odada ilgilenmesi çok zordu ama yine de kuyruklarıyla altısını da öldürdü. Hükümdarlara yakışan güce sahip Mo Xie’yi gördüklerinde, Meng Huazhong’un, Zhang Qian’ın ve Feng Qi’nin yüzlerinde şaşkın ifadeler ortaya çıktı.

 

“Dondur!”

 

Ye Qingzi, Mo Xie’nin gücünü daha önce gördüğünden bunu doğal karşılayan bir sakinlik içindeydi. Sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ne bakarak geri çağırmadığı Buz-Ateş Şeytan Perisi’ne bir teknik yapmasını emretti.

 

Buz-Ateş Şeytan Perisi tekniği çok hızlı bir şekilde yaptı. Bir anda bitirdi ve Dondur Tekniği, Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ni kuşattı!

 

Beyaz renkli Siyah Kristaller vücudunu sardı ve bedeninde hızla ortaya çıkan buzları parçalamak için durmaksızın kanatlarını çırpıp kollarını sallasa bile, bedeninde hızla çoğalmaya devam etti. Belli bölgelerde kendini buzdan kurtarsa da, parçalanan buzların yerini yenileri aldı.

 

“Wu wu wu~~~”

 

Mo Xie de fırsatları değerlendirme konusunda ustaydı. Alevlerle dolu kuyruk yelpazesiyle fırladı ve beş düşük seviyeli Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ne çarptı. Ardından sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’yle karşı karşıya kaldı.

 

Gölge Pençe!

 

Siyah renkli Gölge Pençe, kenarlarına kızıl renkli Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri’nin eklenmesiyle, sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin sürekli önüne geçen altıncı evrede bir Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ni delip geçti ve ardından sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin kafasına vurdu.

 

“Beng!!!!!”

 

Donmuş ve bundan kaçınamayacak durumdaki sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin kafası parçalara ayrıldı.

 

“İyi iş. Bu önemsiz Semavi Şeytan Böcekleri’ni görmezden gelip ilerleyelim.” Zhang Qian öldürülen sekizinci evredeki Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’ne bakarken konuştu.

 

Siyah böcek sıvısıyla kaplı duvarı, Feng Qi güçlü Şiddetli Kan Havuzu Hayvanı’nı kullanarak tek darbede yıkarak ilerledi.

 

Şu ana kadar ruh hayvanı çağırmamış olan ve gücünü koruyan Meng Huazhong onu takip etti. Kuduran Alev Perisi’ni kontrol eden Zhang Qian onların peşinden ilerledi. En arkada ise Chu Mu ve Ye Qingzi vardı. Beş kişi ve beş ruh hayvanı, avlunun bulunduğu binanın merkezine doğru ilerledi.

 

Binanın merkezindeki avlu oldukça genişti. Küçük bir savaş alanı gibiydi. Kayadan bahçe heykelleriyle, göletlerle, ufak binalar ve çardaklarla dekore edilmişti. Ama şu anda, tüm avlu bozulmuş durumdaydı. Böcek sıvıları, böcek yumurtaları, böcek bokları her yerdeydi…

 

Geniş alan içinde uzun ve tek başına duran bir bina vardı. Kahverengi kayalardan inşa edilmişti. Geriye ne muhteşem atmosferi ne de ihtişamı kalmış, pislikle kaplanmıştı ve oldukça uğursuz bir his veriyordu.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28897 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39509 Bölüm Sayısı


creator
manga tr