Bölüm 268: Böcek Felaketi, Hibernasyon Yıkımı (2)

avatar
4483 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 268: Böcek Felaketi, Hibernasyon Yıkımı (2)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Peki ya Wogu Şehri vatandaşları?” Prenses Jin Rou ağzını açarak bir soru sordu.

 

“Wogu Şehri vatandaşlarının hepsinin saklanacak yeraltı mahzenleri var. Şehri koruyan ruh hayvanı eğitmenleri onlarla savaşamayacak duruma gelirse, mahzenlere saklanabilirler. Az çok kayıp olacaktır ama çok büyük bir zarar olmaz. Semavi Şeytan Böcekleri binalara saldırmaz, sadece gördükleri canlılara saldırırlar, sonra da arkalarında hiçbir şey bırakmadan giderler…” dedi Chu Ke.

 

“Kısacası, önce mahzenlere girmeliyiz. Mahzenlerde tek kişilik odalar vardır, herkes istediğini seçebilir. Üç beş gün içinde, bu canavarlar daha fazla yemek bulamadıklarında uçup gidecektir.” Chu Ke bir genç efendiye uygun şekilde davranıyordu.

 

Chu Mu hâlâ orada durdu ve gittikçe kalabalıklaşan kanat tipi ruh hayvanlarını izledi. Bir nedenden dolayı, Chu Mu gökyüzünü kaplayan böcek tipi ruh hayvanı sürüsünün önünde, ruh hâlinde bastırılamaz değişimler olduğunu hissediyordu. Belki de bu, gerçek bir felaketin karşısında yaşanan küçüklük hissiydi.

 

Semavi Şeytan Böcekleri her yerdeydi. Chu Dağları’nda uçan gölgelerin sayısı artarken, Chu Dağları’ndan toprak kaymalarına ya da taşkınlara benzer sesler geliyordu. Zamanla mahzenlere ulaşamayan ruh hayvanı eğitmenlerinin çığlıklarını bastırdı…

 

Gökyüzü kızıl kana boyanmıştı. Savaşmaya çalışan ruh hayvanları göz kamaştırıcı teknikler yapıyordu ama parlaklıkları daha fazla Semavi şeytan Böceği’ni çekiyordu. Bir kere etrafını sardıklarında, ruh hayvanı hangi seviyede olursa olsun, bu aç canlılar tarafından geriye hiçbir şey kalmayacak şekilde yeniyordu.

 

Haberlerin geç ulaştığı pek çok ruh hayvanı eğitmeni hâlâ uçuyor, kaçmaya çalışıyordu. Ama onları takip eden Semavi Şeytan Böcekleri’nin sayıları arttıkça, yapışkan böcek sıvıları yağmur gibi yağıyor, uçan ruh hayvanlarını yıkıyor ve hem ruh hayvanını hem de ruh hayvanı eğitmenini dağ duvarlarına yapıştırıyordu.

 

Kalabalık Semavi Şeytan Böcekleri uçarken aralarında kalan ruh hayvanı eğitmenlerinin ve ruh hayvanlarının bedenleri parçalanıyor, ikinci dalga böceklerle beraber kan ve et yok oluyor, geriye duvara yapışmış beyaz kemiklerden başka bir şey kalmıyordu.

 

Önlerindeki kara bulut, nihayet Chu Dağı’na varmıştı neredeyse. Yukarı bakıldığında, devasa böcek tipi şeytani yaratıkların gökyüzünü doldurduğu ve korkunç gözleriyle Chu Dağı’nda tepeden baktıkları görülebiliyordu. Vahşi ve kanlı aura Chu Dağı’nı etkisi altına aldı ve nefes almayı bile zorlaştırdı.

 

“Gökler, bu bir Sekiz Kanatlı Semavi Şeytan Böceği!” Yakından bir çığlık sesi geldi ve herkes bağıran adamın işaret ettiği yöne baktı.

 

İki yüz metre ilerideki bir binanın üstünde, sekiz kanatlı, ürkütücü bir hayvan vardı. İki koluyla binanın saçaklarına sıkıca tutunuyor, diğer altı koluyla çatıdan aşağı doğru kayan yapışkan ve iğrenç bir sıvı salgılıyordu.

 

Sekiz güçlü kanadını yavaşça çırptı ve alnındaki boncuklar gibi kızıl gözlerini, mahzenin girişinde duran gençlere dikti.

 

“Dokuzuncu evre hükümdar! Çabuk, herkes içeri girsin!” Chu Ke’nin yüzü bembeyaz oldu ve panikle herkese mahzene girmesini söyledi.

 

Diğer Chu Klanı gençleri bu canlının korkunçluğunu biliyordu elbette, bu yüzden hepsi taş mahzene girip saklandılar, kafalarını uzatmaya bile cesaret edemediler.

 

“Prenses, taş mahzene girin.” Prenses’in korumaları hemen onu taş mahzene sokmak için konuştu. İçlerinden Ruh Lordu olan bir koruma, ruh hayvanı çağırmak için büyü okumaya başladı hatta.

 

Dokuzuncu evre hükümdar; korkunç bir canlı! Böcek gözlerinin bakışları altındaki biri, ölüm tanrısıyla karşı karşıyaymış gibi bir korku ve devasa bir baskı hissederdi!

 

“İçeri girelim, bize kilitlendi bile.” dedi Ye Qingzi hemen Chu Mu’ya.

 

Kıdemliler ve öğretmenler, gençleri buraya getirdikten sonra daha fazlasını kurtarmak için tekrar uçmuştu. O anda, taş mahzenin yakınlarında, dokuzuncu evrede bir Sekiz Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’yle savaşabilecek hiçbir uzman yoktu.

 

Bu yüzden, Chu Klanı gençleri hızlıca devasa taş mahzene saklanmıştı. Kapıda durup korkunç dokuzuncu evre hükümdarı izleyen tek kişi Chu Mu kalmıştı…

 

“Ye Hanım, bir konuda bana yardım edebilir misiniz?” Chu Mu sakin bir şekilde Ye Qingzi’ye sordu.

 

Ye Qingzi hem şaşkın bir şekilde hem de merakla sordu: “Sorun ne?”

 

“Diğer tarafa bak. Ablam ve birkaç kişi hâlâ orada, buraya gelmeye cesaret edemiyorlar. Sekiz Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin dikkatini başka yöne çekmem gerek, yoksa kesinlikle onlara saldıracaktır.” Chu Mu en baştan beri, bakışlarını bir an bile kaçırmadan korkunç yaratığa bakıyordu.

 

Ye Qingzi hemen diğer tarafa baktı. Gerçekten de dört yüz metre ileride, uçan ruh hayvanlarına binen birkaç ruh hayvanı eğitmeni bir avluda korku içinde duruyor, nefeslerini tutarak dokuzuncu evre hükümdara bakıyordu. Onlardan biri de Chu Qian’dı.

 

Hem Chu Xi hem de Chu Qian öğretmenleri tarafından getirilmişti. Taş mahzene çok yakın olduklarından, öğretmenleri onları oraya bırakıp başkalarını kurtarmaya gitmişti. Ama dokuzuncu evrede bir Sekiz Kanatlı Semavi Şeytan Böceği’nin onların yakınlarında ortaya çıkması ve yanlarında onları koruyabilecek bir yaşlı nesil uzmanın olmayışı kanlarını dondurmuştu.

 

Kimse böyle güçlü bir yaratığın taş mahzenin yakınında görüneceğini düşünmezdi. Gittikçe daha fazla sayılarda Semavi Şeytan Böceği Chu Dağı’nda toplanırken, yaşlı nesilden uzmanlar bir araya gelmeye başladıklarında, bu ağır kuşatmadan kurtulma yolu bulabilirlerdi. Ama gençler, sığınaklarda saklanmazlarsa hayatta kalamazdılar.

 

“Bu dokuzuncu evre bir hükümdar. Ruh hayvanlarından herhangi birini bir anda öldürebilir. Acele etme.” Ye Qingzi de böyle bir durumun ortaya çıkacağını düşünmediğinden endişeyle Chu Mu’ya bakıyordu.

 

“Zaman yok…” Chu Mu siyah bir kasırga gibi gelen Semavi Şeytan Böceği sürüsüne baktı ve yüzü daha da karardı.

 

“Peki...Geçişleri sırasında onları korumak için elimden geleni yapacağım, ama dikkatli olmalısın.” Ye Qingzi bunları söylerken yüzü bembeyaz oldu.

 

Chu Mu minnettarlığını gösterircesine başıyla onayladı. Büyük Chu Ailesi gençleri, dokuzuncu evre hükümdarı gördükleri anda taş mahzene saklanmışlardı. Diğer insanları düşünmeleri nasıl mümkün olabilirdi? Chu Mu, Chu Qian, Chu Xi ve diğerlerini kurtarmak için kendinden başkasına güvenemezdi…

 

Bir büyü okumaya başladı. Sadece aşırı hızlı Mo Xie bununla başa çıkabilirdi. Ama Mo Xie’yi çağırdıktan sonra bile kalp atışları hızlanmaya devam etti. Sonuçta karşısındaki şey, onu ve Mo Xie’yi tek hamlede öldürebilecek bir dokuzuncu evre hükümdardı!

 

“Koruyucu Su Zırhı!”

 

“Su Ruhu Nektarı!”

 

Ye Qingzi hemen Su Ayı’nı çağırdı ve Chu Mu’nun güvenlik seviyesini biraz olsun arttırmak için teknikleri onun üzerinde kullandı.

 

“Mo Xie.” Chu Mu, Mo Xie’nin sırtına atladı ve kendini sakinleştirmek için derin bir nefes aldı.

 

“Wuwu---” Mo Xie de aynı şekilde gergindi, pençeleri yere gömülüydü ama hafifçe titriyorlardı.

 

Chu Mu, dokuzuncu evre hükümdarın dikkatini dağıtması için Mo Xie’yi tek başına göndermeyecekti; tehlikeli bir durum anında, hiç tereddüt etmeden Yarı Şeytan durumuna girecekti. Onunla savaşamasa bile, Mo Xie’yi güvende tutabilirdi.

 

Chu Qian ve diğerleri taş mahzenden dört yüz metre uzaktaydı sadece ve hepsi de ruh hayvanı eğitmeniydi, bu yüzden Chu Mu’nun yaptıklarını görebiliyorlardı. Chu Mu ve Ye Qingzi ruh hayvanlarını çağırırken ne planladıklarını hemen anladılar ve aşırı minnettar oldular.

 

Ama Chu Qian, Chu Mu’nun Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi’ni dokuzuncu evre komutana doğru sürdüğünü görünce, kalbi sarsılmaya başladı.

 

“Chu Mu, yapma…” Bağırdı ama siyah kıyafetli Chu Mu çoktan gecenin içinde kaybolmuştu. Chu Qian’ın yüzü bir anda bembeyaz oldu.

 

………….

 

“Çabuk mahzene ilerleyin!” Chu Mu’nun fırladığını görünce, Ye Qingzi de hemen Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nı sürerek Chu Qian ve diğerlerine doğru ilerledi.

 

“Ugh! Ugh!! Ugh!!!!!!”

 

Ye Qingzi onlara doğru ilerlemeye başladığında, gökyüzünde aniden bir düzine Semavi Şeytan Böceği ortaya çıktı ve kırmızı gözlerini Ye Qingzi ve üç ruh hayvanına odakladılar.

 

Lezzetli yemekler görmüş gibi kanatlarını kapayarak onlara doğru dalarken beraberlerinde kanlı bir hava dalgası taşıdılar.

 

“Ay, Su Tepesi!”

 

Ye Qingzi hemen sekizinci evredeki Su Ayı’na bir teknik yapmasını emretti.

 

Esnek Su Ayı bir büyü okudu ve yüksek bir sesle birlikte taş döşeli zeminde altı su dalgası ortaya çıktı. Su dalgaları havaya doğru püskürerek altı su sütunu oluşturdu ve on metreden daha yükseğe ulaştılar.

 

“Ugh!! Ugh!!!!!”

 

On beş Semavi Şeytan Böceği’nin hiçbirinin güç seviyesi düşük değildi. Su yükseldiğinde sıyrılma tekniklerini kullandılar, bu yüzden sadece iki tane Dört Kanatlı Semavi Şeytan Böceği Su Tepesi tarafından vurulup gökyüzüne fırlatıldı.

 

Ye Qingzi’nin onları koruduğunu görünce, Chu Qian, Chu Xi ve diğerleri tereddüt etmeye cesaret edemedi ve en hızlı ruh hayvanlarını taş mahzene doğru sürdü.

 

“Shua!! Shua!!”

 

Gökyüzünden düşen iki tane kan rengi hilal bıçaklar, Ye Qingzi’nin Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nın sağına ve soluna düşerek sağlam taş zeminde beş metrelik korkunç izler bıraktılar.

 

“Puchi-----”

 

Şeytan böceklerin inanılmaz derecede asidik zehri, bir fırtına gibi gökyüzünden püskürtüldü. Bir ruh hayvanının cildine dokundukları an aşındırmaya başlarlardı. Aşındırmaya karşı dayanıklı taşlar bile yeşil bir duman çıkarmaya başladılar.

 

“Yao, Siyah Kristal Buz Kılıcı Formasyonu!” Ye Qingzi hemen Buz-Ateş Şeytan Perisi’ne emir verdi.

 

Buz-Ateş Şeytan Perisi’nin büyüsü tamamlanmıştı zaten. Ye Qingzi’nin emriyle birlikte, neredeyse otuz tane Siyah Kristal Buz Kılıcı’nı hedef almada gökyüzüne fırlattı!

 

“Beng!! Beng!!!” Otuz Buz Kılıcı sadece iki tane Semavi Şeytan Böceği’ne vurdu ve onları havada kesti.

 

Dördünden kurtulmuş olsa da, hâlâ on bir tane Semavi Şeytan Böceği’yle savaşıyordu. Daha korkunç olan şeyse, yüzlerce Semavi Şeytan Böceği’nin yakınlarda uçuyor olmasıydı. Taş mahzene zamanında ulaşamazlarsa, geriye cesetleri bile kalmayacaktı!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29025 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39710 Bölüm Sayısı


creator
manga tr