Bölüm 236: Yang Shi Ailesi’nin Gençlerini Öldürmek (2)

avatar
4873 13

Charm of the Soul Pets - Bölüm 236: Yang Shi Ailesi’nin Gençlerini Öldürmek (2)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Chu Mu, gizlice Yang Shi Ailesi’nden iki kişiyi öldürmüştü. Zamanında tepki veremezlerse,  belki bir anormallik hissetmezlerdi. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’ın Rüya Tekniği’ni kullanıp onlara gizli bir saldırı yapabilirdi.

 

Yang Shi Ailesi gençleri, sığ bir mağaraya gizlenmişti. Chu Mu onlara yaklaştığında, giden iki kişi uzun süredir geri dönmediğinden hep birlikte harekete geçmiş olduklarını gördü.

 

Chu Mu’nun arkasından, Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nı süren Ye Qingzi geliyordu. Onun Düş Hayvanı gece karanlığında saklanabiliyordu ama Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı gibi geceyle tamamen birleşemiyordu. Bu nedenle Chu Mu’dan biraz daha yavaş ilerliyordu.

 

Chu Mu’nun ardından gelen Ye Qingzi daha yükseğe çıktığında, yaklaşık iki yüz metre ötedeki dört kişiyi gördü.

 

“Bu garip, neden sadece dört kişiler? Diğer ikisi nerede?” Ye Qingzi onları saydıktan sonra Chu Mu’ya sormaya başladı.

 

Takımların beş kişi olarak oluşturulması yaygın bir yöntemdi. Özel koşullar altında altı kişilik takımlar kurulurdu. Ama orada sadece dört kişi vardı ve Ye Qingzi sadece dört kişiden oluştuklarını düşünmüyordu. Dahası, Dehşet Kurdu’yla Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı’nı sürenlerin bu dördü arasında olmadığını açık şekilde görebiliyordu.

 

“Onları başka ruh hayvanlarının yanına çektim, en son onlarla meşguldüler. Bu bizim için çok iyi oldu, üzerimizdeki baskıyı azaltacaktır.” dedi Chu Mu.

 

Konuşurken, diğer üçü de onlara yetişti. Ye Wansheng onlara baktı ama düşmanlarının ana ruh hayvanı formasyonunu incelemek için çok tembeldi. “Ben öncü olacağım!” dedi ve hemen altıncı evre Çok Renkli Şeytan Kaplanı’na binerek yirmi metre yüksekten aşağı atladı.

 

Ye Wansheng savaşmaya başlamıştı ama ana savaşçılar olan Chu Xing ve Chu Ning de geri kalmamıştı. İkisi de Işık Gergedanları’nı sürerek Yang Shi Ailesi’nden insanlara doğru ilerlediler.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi birbirlerine baktılar ve Düş Hayvanları’nın sırtında ilerlemeden önce diğerlerinin iyice yakınlaşmasını beklediler.

 

“Yang Shi Ailesi’nin kızları, babacığınız sizi cezalandırmaya geldi!” Çok Renkli Şeytan Kaplanı’nı süren Ye Wansheng bir tecavüzcünün tavrını takınıp bağırdı.

 

Çok Renkli Şeytan Kaplanı’nın koşma hızı çok yüksekti, Chu Xing’in altıncı evrenin dokuzuncu seviyesindeki Işık Gergedanı’ndan bile daha hızlıydı.

 

Ye Wansheng ilerlerken bir büyü okumaya başladı, ellerinin her ikisini de havaya kaldırdı ve yumruklarını sıkmasıyla iki yumruğundan da farklı renkte parıltılar çıktı.

 

Alev rengi parlaklık çabucak kızıl bir düzene dönüştü. Siyah-kahverengi bir parlaklık yoğunlaştı ve yumruğunu açmasıyla birlikte bir çağırma desenine dönüştü.

 

Çift çağrı, çift desen. Biri solda, diğeri sağda. Ye Wansheng’in her iki yanında ortaya çıktılar ve Ye Wansheng büyüsünü tamamladığında sekizinci evre Alevkuyruk ve yedinci evre Kılıç Böceği aynı anda çağırma desenlerinden dışarı çıktı. Ye Wansheng’in emriyle beraber, daha önce tartıştığı Yang Lin’e doğru atıldılar.

 

Yang Lin şehirde onu taciz eden adamın gece karanlığında saldırdığını görünce şok oldu. Rakibinin niyetini hemen fark etti ve hemen diğer iki ruh hayvanını da çağırmak üzere bir büyü okumaya başladı.

 

“Savaşa hazırlanın!”

 

Luo Bölgesi Yang Shi Ailesi grubunun lideri Yang Xue, herkese ruh hayvanlarını çağırmaları için bağırdı.

 

Dördü de sadece bir ruh hayvanı çağırmıştı. Yang Xue’nin bağırması üzerine, hepsi de diğer iki ruh hayvanını çağırmak için büyü okumaya başladı.

 

Yang Shi Ailesi, Kan Hayvanları’yla ünlüydü. Dört kişiden yarısının farklı bir Kan Hayvanı vardı. Takım lideri Yang Xue, yedinci evre bir Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvan’a ve yine yedinci evre bir Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı’na sahipti. Onları çağırdığında, çevreye yoğun bir kan sisi yayıldı.

 

Çok geçmeden, sekiz farklı tür ve güç seviyesine sahip ruh hayvanı, bu geniş ve alçak zeminde ortaya çıktı. Yoğun, kanlı ve vahşi aura çevreye nüfuz etti ve Ye Wansheng’in üç ruh hayvanına doğru esen kanlı ve şeytani bir rüzgar yarattı.

 

Ye Wansheng gerçekten cesur ve vahşiydi. Yoğun auradan zerre korkmadı ve iki ruh hayvanının eşliğinde, dört kişiye ve on iki ruh hayvanına doğru koşmaya devam etti.

 

“Büyük Kardeş, Üçünü Kardeş, siz de saldırın. Sizi koruyacağım.” dedi Chu Mu, Chu Xing ve Chu Ning’e.

 

Chu Xing ve Chu Ning, kafa kafaya savaşlarda çok usta değildi. İkisi de ruh hayvanlarını çağırırken tereddüt etti ama Chu Mu’nun sözleri onların tereddütlerini azaltmıştı. Ye Wansheng’in önderliğinde, ruh hayvanlarıyla düşman kampına atıldılar.

 

Chu Ning’in Yıldırım Perisi bir yakın dövüş hayvanı olmadığından saldırı menzilini gözetip uzakta kaldı. Kendisiyse, Işık Gergedanı ve Mo Ye’yle savaşa girdi.

 

Chu Mu ve Ye Qingzi’nin ruh hayvanlarının hepsi, uzun menzilli destek, büyü ya da kontrol tipi ruh hayvanlarıydı. Dahası ikisinin de ruh hayvanlarının saldırı menzili, Chu Ning’in yedinci evredeki Yıldırım Perisi’nden daha genişti. İkisi de Yıldırım Perisi’nin otuz metre arkasında durdu ve diğer ruh hayvanlarını çağırmaya başladı. Çağırdıkları gibi de teknikler kullanıp savaşa katıldılar.

 

“Karanlık, Ölüm Işını!”

 

“Ning, Buz Kılıcı Formasyonu!”

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı ilk çağrılan ruh hayvanı olduğundan tekniğini de ilk tamamlayan o oldu. Karanlık bir ışık ağzında birikti ve ardından onu Yang Xue’nin yüz metre uzaktaki Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvanı’na fırlattı.

 

“Ling----”

 

Buz Perisi’nin savaşmasından bu yana çok uzun zaman geçmişti. Karşı tarafta bir sürü ruh hayvanı olduğunu gördükten sonra heyecanlı bir ses çıkardı. Ne kadar çok kişi varsa, buz tipi teknikleri de o derece yüksek zarar verirdi.

 

Buz kristalleri Buz Perisi’nin üstünde yoğunlaştı ve çabucak neredeyse yedi metre uzunluğunda on yedi kılıç ortaya çıktı!

 

On yedi Buz Kılıcı havada süzülürken müthiş bir görüntü ortaya çıktı. Yanındaki Ye Qingzi de altıncı evrenin üçüncü seviyesindeki Buz Perisi’nin şok edici kontrol yeteneğini gördü ve gözlerinde şaşkın bir ifade ortaya çıktı.

 

Altıncı evre savaşçı sınıfı bir ruh hayvanı, beşinci evre komutan sınıfına denk olurdu. En başta, Ye Qingzi, Chu Mu’nun neden altıncı evre savaşçı sınıfı bir ruh hayvanı çağırmak istediğini anlamamıştı. Buz Perisi’nin buz tipi yeteneğinin birçok komutan sınıfı ruh hayvanının üzerinde olmasını beklememişti.

 

“Ling---”

 

Buz Perisi uzun bir çığlık attı ve aniden on yedi büyük Buz Kılıcı yüz metre öteye uçmaya başladı. Oldukça isabetli bir şekilde yedinci evredeki Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı’na uçtular.

 

Takım lideri Yang Xue, Chu Xing ve Chu Ning’e saldırmayı planlıyordu. Yedinci evre komutan sınıfı ruh hayvanlarını kullanarak onları hemen aradan çıkarmak istemişti ama korkunç Ölüm Işını ve şok edici Buz Kılıcı Formasyonu ortaya çıktığında, bu fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı.

 

On yedi büyük Buz Kılıcı korkunç bir şekilde ortaya çıkmıştı. Daha da korkunç olan şey, bu Buz Kılıçları’nın yörüngelerini değiştirebilmeleriydi. Kılıçların uçları, baştan sonra, güdümlüymüş gibi Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı’na doğrultulmuş şekilde kaldı!

 

Ölüm Işını patladığında, Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvanı’nı biraz geriletti.

 

O sırada, on yedi Buz Kılıcı da bir anda indi. Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı kanatlarını kullanıp on üç tanesini parçaladı ama kalan dört kılıç bedenine çarparak üzerinde bir buz katmanı oluşturup onu yere yapıştırdı.

 

Yang Xue dişlerini sıkıp başını kaldırdı. Buz Perisi’nin ve Buz Perisi’ni kontrol eden Chu Mu’nun yüz metre ötede olduğunu gördü.

 

“Yüz metre kontrolü!” Yang Xue’nin yanındaki Yang Qing isimli kadın, Buz Perisi’ni ve Chu Mu’yu gördüğünde şok oldu.

 

Yüz metrelik bir mesafeden, düşmanı isabetli bir şekilde vurmak çok zordu. Ama Buz Perisi yüz metre uzakta duruyor olsa da, on yedi Buz Kılıcı’nın hepsi Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı’na isabet etmişti. Bu Altıncı evrenin üçüncü seviyesindeki savaşçı sınıfı ruh hayvanı, beklenmedik bir şekilde yedinci evredeki komutan sınıfı ruh hayvanını yere çalmıştı!

 

“Hepiniz ana ruh hayvanlarınızı çağırın. Düşmanlar çok güçlü!” Yang Xue hemen Buz Perisi’nin kontrol seviyesinin çok güçlü olduğunu fark etti ve binek olarak kullandığı ruh hayvanını değiştirmekte tereddüt etmedi!

 

“Hong Hong Hong----”

 

Yang Xue’nin sesi, gökyüzünden ardı ardına üç yıldırımın düşmesiyle bastırıldı. Muhteşem mor renkli yıldırımlar doğrudan aşağı indi ve Yang Xue’nin çağırdığı üç ruh hayvanına çarptı!

 

Yang Xue hemen bir büyü okudu ve bedenini bir yıldırım kalkanıyla kapladı. Sekizinci evre Kana Susamış Hayvanı’nı korudu ama havalanmış olan Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvan ve Hayalet Kanatlı Beyaz Kemin Kan Şeytanı tekrar yere çakıldı.

 

“Bir yüz metre kontrolü daha!” Bakışlarını yüz metre uzaktaki Ye Qingzi ve Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’na dikerken yüzü seğirmeye başladı.

 

Yüz metreden üç yıldırım. Doğruca Kana Susamış Hayvan’ı, Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvan’ı ve Hayalet Kanatlı Beyaz Kemik Kan Şeytanı’nı vurmuştular. Böylesine korkunç kontrol yeteneklerinin saldırılarından nasıl korkmazdı?

 

“Haha, küçük Yang kızı, şehirdeki sadece fransız öpücüğüydü. Şimdi kıyafetlerimizi çıkarıp et ete mücadele edeceğiz. Bakalım babacığının kaç postasına dayanabileceksin?” Ye Wansheng hiçbir şeyi umursamadan tam bir sapık gibi konuşuyor ve hem müstehcen hem de ahlaksız karakterini sergiliyordu.

 

Yang Lin’in yüzü bembeyaz olmuştu. Ye Wansheng saldırırken diğerlerini görmezden gelip doğruca ona doğru atıldı. Üç ruh hayvanı da Yang Lin’i hedef alıyordu ve Yang Lin sadece bir ruh hayvanı çağırabilmişti, takım arkadaşlarıyla uygun bir strateji belirlemeye çalışırken geç kalmıştı.

 

“Alev, önce bu küçük Yang kızını şehvet ateşiyle yak.” Ye Wansheng ruh andacını kullanarak ruh hayvanıyla konuştu.

 

“Hu Hu Hu Hu----” Sekizinci evredeki Alevkuyruk’un bedeninde kızıl alevler tutuştu. Çabucak bir Eriyik Gazap oluşturdu ve aniden yedinci evrenin yedinci seviyesindeki Taze Kan Hayvanı’nın bedeninde patladı.

 

Kızıl alevler, alev hasarını ikiye katlayan Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri’nden oluşuyordu. Sadece hizmetçi sınıfı olsa da, Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri’ni kullanabilen bir sekizinci evre olması, savaş gücünü oldukça korkunç kılıyordu!

 

Altıncı aşama Eriyik Gazap, sekizinci evredeki Alevkuyruk’un alev kontrol yeteneğiyle birlikte yedinci aşamaya ulaştı. Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri’nin alev hasarını ikiye katlama etkisi de bu tekniği daha korkunç kıldı. Yedinci evrenin yedinci seviyesindeki Taze Kan Hayvanı, tekniğin çarpmasıyla beraber geriye doğru uçtu. Büyük bir taşa çarpıp durduğunda bedeni yanık yaralarıyla doluydu.

 

Yang Lin, bu serserinin gücünün bu kadar olağanüstü olacağını düşünmemişti. Onunla teke tek savaşmaya cesaret edemedi ve Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvanı’na binerek havaya yükselmek istedi.

 

“Daha iki posta oldu, görünüşe göre pestilini çıkaracağım. Bu kadar çabuk kaçma. Babacığın hâlâ güçle dolu. Neden kaçmadan önce ruh hayvanlarınla tatmin olmama izin vermiyorsun?” Ye Wansheng savaşırken bir yandan da küfürlü konuşuyordu. Ama küfürlü konuşması Yang Lin’i sinirlendirip tüm yüzünün kıpkırmızı olmasına neden oldu. Ama ona küfürle karşılık vererek dikkatini dağıtmak istemedi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29112 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr