Bölüm 231: Yalçın Yamaç, İlk Soğuk Havuz

avatar
4844 16

Charm of the Soul Pets - Bölüm 231: Yalçın Yamaç, İlk Soğuk Havuz


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Wei, hey, Chu Chen kardeşim, kız kardeşimin Mor Kaftanlı Düş Hayvanı dişi, senin Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanın erkek. Oldukça iyi anlaştığınıza göre, ne dersiniz…” Ye Wansheng, Ye Qingzi ile Chu Mu’nun Düş Hayvanları hakkında konuştuğunu gördü ve hemen lafa girdi.

 

Ye Qingzi, ağabeyinin söylemek istediği şeyi anlamış gibi hemen bu ağzına geleni söyleyen adama bir bakış attı.

 

Mor Kaftanlı Düş Hayvanı da efendisinin düşüncesini anladı. Çatal boynuzları arasında aniden mor yıldırımlar ortaya çıktı ve uzun bir yılana dönüşerek Yabani Yıldız Şeytan Atı’na doğru uçtu.

 

Chu Xing ve Chu Ning, Ye Wansheng’in hemen yanındaydı. Bu yıldırım saldırısı çok güçsüz değildi. Güçlü yıldırım enerjisinin tam arkalarında patlayıp fark edilebilir ve kararmış bir krater yaratması, ikisinin de sırtının soğuk terlerle kaplanmasına neden oldu.

 

Ye Wansheng kız kardeşinin ne yapacağını tahmin etmiş gibiydi, yıldırım patladığında, Yabani Yıldız Şeytan Atı’yla dört nala koşarak uzaklaşmıştı bile.

 

……..

 

Günah Kaynağı Sıradağları’nda pek çok yol vardı, ama Chu Xing ile Chu Ning bir rota belirlemişti bile. Seçtikleri rotada pek insan yoktu, bu yüzden beşli nahoş dağlara girdiklerinde etrafta başka ruh hayvanı eğitmenleri göremediler.

 

“Burada dağlar birbirine bağlanıyor. Bu rotada yürümeye devam edersek, yaklaşık on üç tane Soğuk Havuz’la karşılaşmalıyız. İlk Soğuk Havuz dağın eteğinde karşımıza çıkacak, ama buralarda yaşayanlar, ruh hayvanı gruplarının havuzların kenarlarında toplandığını söylediler.” Chu Xing bir harita çıkardı ve çok da uzakta olmayan dağa baktı.

 

“Ne tür ruh hayvanı grupları, biliyor musun?” diye sordu Chu Mu.

 

Ruh hayvanlarının türlerini bilseydiler, onlara zıt öznitelik taşıyan ruh hayvanlarını kullanabilirdiler, bu da işlerini kolaylaştırırdı.

 

“Beşinci evre civarında kırk kadar Saçlı Gölge Canavarı olduğunu söylemişti. Onlarla başa çıkmamız çok zor olmamalı.” dedi Chu Ning.

 

Chu Mu başıyla onayladı. Şu anda ihtiyacı olan şey, ruh hayvanlarının kendilerinden güçlü ruh hayvanlarıyla savaşmasıydı, özellikle de beşinci evrenin üçüncü seviyesinde olan Zhan Ye’nin. Sadece savaşarak güç seviyelerini yükseltebilirlerdi.

 

Nahoş dağa girdikten sonra, Chu Mu çabucak sarp kayaların içinde muhtemelen oldukça güçlü birkaç Saçlı Gölge Canavarı tarafından bırakılmış devasa ayak izleri gördü.

 

“Bilgin doğruymuş, bu Saçlı Gölge Canavarı. Bu şeylerin neden Soğuk Havuz’u koruduğunu merak ediyorum…soğuk duş almaktan mı hoşlanıyorlar?” dedi Ye Wansheng.

 

“Soğuk Havuzlar, Günah Kaynağı Soğuk Havuz olarak adlandırılıyorlar, çünkü su, karanlık özniteliğine de sahip. Saçlı Gölge Canavarları soğuğa karşı dirençli kürklere sahip, muhtemelen istedikleri tek şey, Günah Kaynağı Soğuk Havuz’daki karanlık aurasıdır. Böylece karanlık özniteliklerini güçlendirebilirler ve güç seviyeleri de hızlı bir şekilde artar.”

 

Ye Wansheng Chu Mu’ya baktı ve gülerek dedi ki: “Çok şey biliyorsun gibi, muhtemelen bir sürü yerde bulunmuşsundur!”

 

Chu Mu kafasını salladı. Az önce söylediği her şeyi Yaşlı Li’den öğrenmişti. Yaşlı Li birkaç yüz yıl yaşındaydı ve ruh hayvanlarının yaşam alışkanlıkları hakkında çok şey biliyordu.

 

“Na----Na----”

 

Çok da uzakta olmayan Saçlı Gölge Canavarları’nın çığlıkları, engellenmemiş dağın içinde yankılandı ve onlara nahoş bir ızdırap hissi verdi.

 

“Önce bir göz atayım.” dedi Chu Mu ileri çıkarken diğerlerine.

 

Konuşmayı bitirdikten sonra Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı daha hızlı sürdü ve Günah Kaynağı Soğuk Havuz’a giden yolu takip etti.

 

Dolambaçlı dağ yolundan geçtikten ve bir dağ duvarının etrafından dolaştıktan sonra, Chu Mu’nun önünde ortaya çıkan şey, aşağıya doğru eğimli yalçın bir yamaçtı. Yamaç beş yüz metre uzunluğundaydı ve sadece yüz metre genişliğindeydi. İki tarafında da uçurumlar vardı.

 

“Yaklaşık otuz tane var. Genç Efendi tek başına üstesinden gelebilir.” dedi Yaşlı Li.

 

“Ruh hayvanlarımın dayanıklılıklarını heba etmeme gerek yok, onları bekleyelim.” dedi Chu Mu.

 

Yolda birçok Soğuk Havuz ile karşılaşacaktılar ve neredeyse hepsinin yanında ruh hayvanları yaşıyor olacaktı. Tek başına savaşacak olursa, ruh hayvanlarının dayanıklılıkları çabucak tükenirdi ve dağda ilerlemek oldukça tehlikeli olurdu.

 

Çok geçmeden diğer dördü Chu Mu’nun işaretlerini takip etti ve ona yaklaştı. Etrafa bakıp güçlü bir ruh hayvanı olmadığını görünce, beşi de savaşacak ruh hayvanlarını çağırdılar.

 

Bu küçük karanlık tip ruh hayvanlarıyla uğraşmak için, Chu Mu önce Şeytan Ağacı Askeri’ni çağırdı.

 

Şeytan Ağacı Askeri altıncı evrenin dördüncü seviyesindeydi zaten. Şeytan Ağacı savunması ve Şeytan Ağacı delişiyle, altıncı evreye ulaşmamış bu Saçlı Gölge Canavarları muhtemelen Şeytan Ağacı Askeri’ne zarar bile veremezdi.

 

Beşi de rakiplerinin güçlü olmadıklarını bildiklerinden, Chu Xing ve Chu Ning dahi ana ruh hayvanlarını göndermediler. Ye Wansheng, düşük güç seviyesindeki ruh hayvanını eğitmek istediğinden, dördüncü evrede sağlam bedenle Mamut Hayvanı’nı çağırdı.

 

Ye Qingzi de Chu Mu gibi ağaç tipi bir ruh hayvanı çağırdı.

 

Çağırdığı ruh hayvanı, beşinci evrenin altıncı seviyesinde olan bir Yeşil Ağaç Şeytanı’ydı.

 

Ye Qingzi’nin ne tür özel ve şaşırtıcı bir ruh hayvanı çağıracağını merak eden Chu Xing ve Chu Ning ona baktılar ama bunun savaşçı sınıfı bir Yeşil Ağaç Şeytanı olduğunu gördükten sonra bakışlarını kaydırdılar.

 

Chu Mu da Ye Qingzi’nin ruh hayvanına dikkat etti. İlk başta, Ye Qingzi’nin Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’ndan oldukça farklı olan savaşçı sınıfı bir Yeşil Ağaç Şeytanı çağırdığını gördüğünde, Chu Xing ve Chu Ning gibi hissetti.

 

Ama ona daha dikkatli baktığında, Yeşil Ağaç Şeytanı’na çok benzeyen ruh hayvanı tarafından neredeyse kandırılmış olduğunu fark etti.

 

“Ruh hayvanın, Ağaç Ruhu olmalı, öyle değil mi?” diye sordu Chu Mu.

 

Ye Qingzi’nin çağırdığı ağaç tipi ruh hayvanı, Bitki Dünyası’ndan oldukça nadir Ağaç Ruhu’ydu. Chu Mu gerçekte onu hiç görmemiş, sadece kitaplarda görmüştü.

 

Ye Qingzi, Chu Mu’nun bu kadar çabuk şekilde ruh hayvanının Yeşil Ağaç Şeytanı değil de bir Ağaç Ruhu olduğunu fark etmesini beklemediğinden bir kaşını kaldırdı.

 

Chu Mu bunları söylediğinde, Chu Xing ve Chu Ning de Yeşil Ağaç Şeytanı’ndan pek farklı olmayan ruh hayvanına bir kez daha baktı.

 

Ağaç Ruhu: Bitki Dünyası’ndan - ağaç tipi - Ağaç Ruhu türü, komutan sınıfı bir ruh hayvanıydı.

 

Ağaç Ruhu, Bitki Dünyası içinde oldukça özel bir ruh hayvanıydı. İki formu vardı. Sekizinci evreye ulaşana kadar uzun, yeşil sakallı bir ağaçtı.

 

Yedinci evreden sekizinci evreye geçerken dönüşür, yeşil sakallarının tümü çiçeklere benzer tomurcuklar yaratırdı. Bir eğitim süresinden sonra, başlangıçtaki bitki kabuğundan kurtulur ve hareket ve savaş yeteneklerini önemli ölçüde arttıran ruhani bir bedene sahip olurdu.

 

Böyle özel bir ruh hayvanı değişimi, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha gibi böcek tiplerinde ortaya çıkardı. Farkı, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha’nın dönüşümü iki yönlüyken, Ağaç Ruhu bir kere dönüştüğünde bir daha geri dönememesiydi.

 

Yedinci evrenin birinci seviyesindeki Mor Kaftanlı Düş Hayvanı, Chu Mu’yu şaşırtmıştı zaten. Bir de sahip olduğu büyük potansiyel Mor Kaftanlı Düş Hayvanı’nın bile üzerinde olan komutan sınıfı Ağaç Ruhu’nu çağırdıktan sonra, Chu Mu’nun ona olan saygısı başka bir seviyeye çıkmıştı.

 

“Ağaç Formasyonu!” Ye Qingzi yüksek sesle konuştu ve ruh hayvanı eğitmenleri grubunun etrafına Ağaç Formasyonu Tohumları fırlattı.

 

Ağaç Formasyonu Tohumları, ağaç tipi ruh hayvanları arasında oldukça yaygın bir yetenekti. Bu özel tohumlar toprağa atıldıktan sonra, yerde çamur ya da toprak olup olmaması fark etmeksizin, ruh hayvanları bir kez yaklaştığında bu tohumlar hızla büyüyerek onları koruyacak ağaçlara dönüşecekti.

 

Ağaç Formasyonu, bölgeye egemen olan ruh hayvanı eğitmenlerinin doğrudan saldırıya uğramalarını engellemek içindi ve takım savaşlarında oldukça kullanışlı bir yetenekti.

 

Ye Wansheng’in ruh hayvanı Mamut Hayvanı, sadece dördüncü evrenin dokuzuncu seviyesindeydi ama önden fırlayıp etrafına bakınan bir Saçlı Gölge Canavarı’nı devirdi.

 

Ye Wansheng’in ruh hayvanının bir Saçlı Gölge Canavarı’nı kontrol altına aldığını görünce, Ye Qingzi, Ağaç Ruhu’na hemen Saçlı Gölge Canavarı’nı bağlamasını emretti.

 

“Shua!!!” Mamut Hayvanı’nın uzun boynuzu soğuk soğuk parladı ve bir sonraki anda beşinci evrenin birinci seviyesindeki Saçlı Gölge Canavarı’nın bedenini deldi. Kan, yavaşça Mamut Hayvanı’nın üzerine aktı.

 

Ye kardeşler savaşa başlamıştı. Chu Xing ve Chu Ning de geride kalmayarak ruh hayvanlarına Saçlı Gölge Canavarları’nı öldürmelerini emretti.

 

“Genç Efendi, güzel bacaklı kızın ve küfretmeyi seven adamın oldukça iyi arka planları varmış gibi görünüyor, genç yaşta oldukça değerli ruh hayvanlarına sahip olmuşlar.”

 

Chu Mu başıyla onayladı. Ye Qingzi’nin çağırdığı iki ruh hayvanı milyonlarca altın ederdi, üstelik Mor Kaftanlı Düş Hayvanı, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’ndan daha zayıf sayılmazdı. Ağaç Ruhu da, sadece bir iki milyona alınamayacak elit bir komutan sınıfıydı.

 

Dördü de savaşa katılmıştı, bu yüzden Chu Mu Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı sürerek daha sağlam bir yere gitti ve Şeytan Ağacı Askeri’ne, alan etkili yeteneği Şeytan Ağacı Delişi’ni kullanmasını emretti.

 

Altıncı evrenin dördüncü seviyesindeki Şeytan Ağacı Askeri, Saçlı Gölge Canavarları’na karşı mutlak bir avantaja sahipti. Her saldırı dalgası, altmıştan fazla Şeytan Ağacı Kökü’nün yerdeki kalın taş katmanlarını kırarak çatlaklar açmasına neden oldu!

 

Ardışık üç kök delişi saldırısından sonra, Şeytan Ağacı Askeri, on Saçlı Gölge Canavarı’nı öldürmüştü bile.

 

“Dördüncü Kardeş, daha düşük seviyede bir ruh hayvanı çağıramaz mısın? Böyle giderse Şeytan Ağacı Askerin hepsini öldürecek, bize bir şey kalmayacak.” Chu Ning, beşinci evrenin dokuzuncu seviyesinde bir Yıldız Yutan Kurt kontrol ediyordu ama gülse mi ağlasa mı bilemiyordu, çünkü ne zaman bir rakip bulsa, bulduğu düşman Chu Mu’nun Şeytan Ağacı Askeri tarafından öldürülüyordu.

 

Chu Mu, Saçlı Gölge Canavarları’nın ortalama olarak düşük nitelikli olduklarını gördü ve bu yüzden, Saçlı Gölge Canavarları’nın yarısıyla ilgilendikten sonra hemen beşinci evrenin üçüncü seviyesindeki Zhan Ye’yi çağırdı.

 

Zhan Ye, güç seviyesi bakımından bu Saçlı Gölge Canavarları’na yakındı. Hem komutan sınıfı olmanın hem de güçlü yaşam gücünün avantajına sahipken Chu Mu’nun onun hakkında endişelenmesi gerekmiyordu, bu yüzden doğrudan on Saçlı Gölge Canavarı’nın arasına girmesine izin verdi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29112 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr