Bölüm 219: Ruh Lordu’na Geçiş, Beyaz Şeytan Hâline Gelmek!

avatar
4756 15

Charm of the Soul Pets - Bölüm 219: Ruh Lordu’na Geçiş, Beyaz Şeytan Hâline Gelmek!


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

“Wuwuwuwu-----”

 

Mo Xie, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın ne yapmaya çalıştığını anlayarak ona bir çağrıda bulundu. Ardından Chu Mu’nun ruhunu yiyen Beyaz Kabus’la daha fazla ilgilenmeden arkasını döndü.

 

Bedeninde çift Kraliyet Alevleri çılgınca yanmaya başladı! Gümüş ay ışığının yansıdığı şeytani gözleri, savaşma ruhuyla parlıyordu!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı, Chu Mu’nun ihtiyacı olan küçük ruh gücünü almaya gidiyordu ve Mo Xie’nin yapması gereken şey, ona yeterli zamanı kazandırmak için Xia Guanghan’ın ruh hayvanlarının Chu Mu’ya yaklaşmasını engellemekti!

 

“Nie--------------”

 

Korkunç şeytan çığlıkları, durmaksızın Chu Mu’nun zihninde yankılanıyordu. Bu ses, korkunç olumsuz duygularla doluydu ve Chu Mu’yu öfkelendirirken aynı zamanda ona korkunç bir ruh yanma acısı veriyordu.

 

Ruhu, Beyaz Kabus’un korkunç yakmalarını deneyimlemişti. Beyaz Kabus büyürken, bu acı yüzlerce kat artmıştı. Ölümden daha berbat olan bu duygu, Chu Mu’nun neredeyse delirmesine neden olacaktı!

 

Bedenindeki kan kaynıyordu. Chu Mu bu şeytanla dört yıldır savaşmaktaydı ve neredeyse onu kontrol edebilme noktasına ulaşmıştı. Buraya kadar gelmişken de, ne olursa olsun pes etmeyecekti!

 

Chu Mu tüm ruh andacını zorla topladı. Beyaz Kabus ruhunu yaksa da, tahrip etse de, sonuna kadar Beyaz Kabus’un onu yutmasına karşı koyacaktı!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı hâlâ koşuyordu. Ay ışığı altında, beyaz aerodinamik tüyleri, kandan kıpkırmızı olmuştu.

 

Aşırı Hız’ın etkisi onun hızını %30 arttırmıştı ama Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın hızı artmaya devam ediyordu. Kendi limitlerini çoktan aşmıştı!

 

Sınırları Aşmak!

 

Ayın parlaklığı altında, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın hızı artmaya devam etti ve asıl hızının iki katına ulaştı!

 

Chu Mu bu sahneyi görseydi, kesinlikle şaşırırdı. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı, bu kritik anda Sınırları Aşmak Tekniği’ni öğrenmişti!

 

Sınırları Aşmak, bir ruh hayvanının tüm potansiyelini ortaya çıkararak, hızını arttırarak, iradesinin daha güçlü hâle gelmesine ve büyük bir hız patlaması yaşamasına sebep olurdu.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın hızı ikiye katlandıktan sonra, artmaya devam etti. Bedenindeki mor yıldırımlar artık ona ayak uyduramıyor, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın arkasında göz kamaştırıcı, mor bir iz oluşturuyordu!

 

Koşmak! Durmadan koşmak! Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı Gecenin Dansçısı olarak bilinirdi ama Chu Mu’nun Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı için, Gecenin Göçebesi daha uygun bir lakaptı. Göçebe bir şeytanın kanına sahipti ve rahat bir yerde yaşamaktan memnun olmazdı. Gecenin karanlığında, durmaksızın gecenin diğer ucuna özlem duyardı. Vahşi doğası için koşar, kendi hedefleri için koşar, durmaksızın koşardı…

 

Hızı, kendi limitinin üç katına ulaşmıştı. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı sahip olduğu kararlılıkla, artık kendini düşünmüyor, akan kanını umursamıyordu. Gözlerini hedefindeki Şeytanın Evi’nden ayırmıyordu!

 

“Hui!!!!”

 

Sonunda şeytani auranın en yoğun olduğu bölgeye ulaştı. Yoğun şeytani aura, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın bedenine çarpan yatıştırıcı bir rüzgar gibiydi!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı başını kaldırdı ve kasvetli gecenin içinde uzun uzun kişnedi. Ardından karanlık tipinin kontrolüyle, karanlık bölgedeki saf ve güçlü şeytani aurayı özümsemeye başladı!

 

“Huhuhuhu----”

 

Biçimsiz şeytani aura, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın etrafında dönen maddi, siyah bir girdaba dönüştü ve çılgınca Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın bedenine akarak onun ruhunu yükseltmeye başladı!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı karanlıkla yıkanırken kavisli ve güzel çatal boynuzları yavaşça büyüdü. Orada durup şeytani aurayı özümserken bedeni değişmeye başladı!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı büyüyordu!

 

Bir ruh hayvanı büyürken ortaya çıkan değişiklikler genellikle çok büyük olmazdı. Sadece evrimleşirken kapsamlı değişiklikler olurdu. Ama Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nda vuku bulan değişiklikler çok belirgindi. Özellikle de çatal boynuzlarında olanlar! Zarif bir kavis kazanarak daha da olgunlaşmış ve daha girift olmuştu. Üzerindeki hafifçe ayrıntılı rüya desenleri bile seçilebiliyordu…

 

Siyah, geyiklerinkine benzer bedeni daha büyük ve daha uzun oldu. Hayvan tipi ruh hayvanlarınınki gibi iri kasları olmasa da, bir pürüzsüzlük ve güzelliğe sahipti. Yaydığı zarif ve şeytani güzellik hissi, tam da gecenin sevgilisine uygundu!

 

Dokuzuncu seviye Yanıltıcı Dünya’nın merkezi, Mavi Galaktik Şeytan İmparatoru’nun yaşadığı yerdi. Burada bulunan şeytani güç, devasaydı. Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı altıncı evrenin beşinci seviyesindeydi ama şeytani aurayı özümseme sürecinde beş seviye birden atlayarak yedinci evrenin birinci seviyesine ulaşmıştı. Sadece seviye atlamamıştı, bir de göz kamaştırıcı bir evrim geçirmişti!

 

Yedinci evre, birçok ruh hayvanının aşamadığı evrim darboğazıydı. Ama sağlam kalbi ve şeytani enerji sayesinde, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı beş seviye birden atlamış, yedinci evreye ulaşmıştı ki, bu birçok ruh hayvanının asla ulaşamayacağı bir evreydi!

 

Yedinci evrenin birinci seviyesine ulaşan Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın, şeytan tipi yeteneği komutan sınıfını aşmış, karanlık tipi yeteneği komutan sınıfının zirvesine ulaşmış, yıldırım tipi yeteneği ise, yüksek komutan sınıfına ulaşmıştı!

 

Sadece güç seviyesi artmamıştı, bununla birlikte temel yetenekleri ve öznitelik yetenekleri değişmiş, yüksek nitelikli yüksek komutan sınıfı olan tür seviyesi, üst düzey yüksek komutan sınıfına ulaşmıştı!

 

Şu anda, mükemmel komutan sınıfı olarak anılan Tundra Buz Hayvanı’nın karşısına çıksa bile, garip şeytan yetenekleriyle kolayca kazanırdı!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın güç seviyesinin artması ve öznitelik güçlendirmesi yaşaması, Chu Mu’nun ruhunun yükselerek gelişim yaşamasına neden olmuştu.

 

Dokuzuncu andaç Ruh Öğretmeni ile Ruh Lordu arasında sadece bir boşluk vardı ama bu boşluk, çoğu ruh hayvanı eğitmeninin aşamayacağı bir boşluktu! Ama Beyaz Kabus’un ölüm tehdidinin karşısında, Chu Mu tüm potansiyeliyle bu boşluğu aşmaktan başka bir şey yapamazdı!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın ruhunun yükselmesi, Chu Mu’ya da fazladan enerji verdi ve Beyaz Kabus’a direnmek için tamamını kullandığı ruh andacı, bir anda gelişti!

 

Ruh yükselmesi, dördüncü ruhun doğumu!

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın mücadelesi, Chu Mu’yu Ruh Lordu seviyesine ulaştırmıştı!

 

O anda, Chu Mu’nun yanmış ve kırılganlaşmış ruhu, Beyaz Kabus’un beyaz şeytan alevlerinin içinde aniden bir güç buldu. Ruh Lordu’nun güçlü andacı salındığında, Beyaz Kabus’un hıncını ezip geçti neredeyse.

 

Siyah, duygusuz gözlerde, içlerinde göz kamaştırıcı bir parlaklık barındıran yıldızlar ortaya çıktı!

 

Tükenmiş ruh gücü, Chu Mu’nun yaralanmış ruhunu iyileştirmeye bile başlamadan çılgınca büyümeye başladı!

 

“Chong Mei - Ruh Yutma!”

 

Dört yıl boyunca bedeninin her gün yanması, başına gelebilecek en büyük lanet olmuştu!

 

Beyaz Kabus, Chu Mu’nun ruh hayvanıydı. Korkunç Ruh Yutma yeteneğine sahipti, ama şimdi, Chu Mu, Chong Mei ile Beyaz Kabus’un yeteneğini kopyalamıştı. Beyaz Kabus’un Chu Mu’nun ruhunu yuttuğu durum bir anda tersine dönmüş ve şu an, Chu Mu Beyaz Kabus’un ruhunu yutmaya başlamıştı!

 

“Ne...Nasıl...Nasıl mümkün olabilir?”

 

Beyaz Kabus sahibinin ruhunu yutarken, sahibi durumu tersine çevirmiş ve Beyaz Kabus’un ruhunu mu yutmaya başlamıştı? Xia Guanghan, Chu Mu’nun Chong Mei’yi kullanarak Beyaz Kabus’un ruhunu yemeyi denediğini görünce, bu garip sahne tarafından sersemletilmişti!

 

İnsanlar, şeytani bir ruh hayvanının ruhunu yiyebilir miydi?

 

Herkes, şeytani bir ruh hayvanının gücünü arttırmak için sahibinin ruhunu yiyebileceğini bilirdi.

 

Peki, bir insan Beyaz Kabus’un ruhunu yerse ne olurdu?

 

Xia Guanghan’ın bu konu hakkında daha fazla düşünmesinin yolu yoktu, çünkü gerçekleşen şey klasik mantığa aykırıydı ve daha önce hiç gerçekleşmemişti!

 

“Durdurun onu!”

 

Xia Guanghan mantığını aşan bu durumu tahayyül edemedi ve Ölü Sarı Kum Ejderhası ile Mavi Kabus’a Chu Mu’ya saldırmalarını emretti!

 

“Wuwuwu!!!”

 

Mo Xie başını kaldırdı ve gökyüzündeki ayın altında, uzun uzun uludu. Gümüş kürkü rüzgarla dalgalandı. Dokuz görkemli kuyruğu açıldı ve dokuz taç yapraklı güzel bir çiçeğe dönüştü! Etrafta dalgalanırken, etkileyici ve vahşi görünüyordu!

 

Mo Xie’nin önünde ilk ortaya çıkan, Ölü Sarı Kum Ejderhası’ydı. Pençelerini gökyüzünden aşağı doğru savurarak korkunç bir kum dalgası ortaya çıkardı!

 

Mo Xie bedenini tamamen kuyruklarının altına saklayarak onları çevikçe dans ettirdi!

 

Dokuz Kuyruk Şaşırtması!

 

Mo Xie sıyrılma tekniğini kullanırken, devasa Sarı Kum Ejderhası pençesi on metre yarıçaplık bir alanı kapladı. Ama Mo Xie’nin kuyrukları çevik bir şekilde dans ederken bedeni bir anda kayboldu ve bu teknikten kaçındı!

 

Mo Xie, Chu Mu’nun Beyaz Kabus’un ruhunu yemesi için zaman kazanmaya çalışıyordu. Ama Chu Mu’nun Chong Mei’si çoktan zirveye ulaşmıştı bile!

 

“Nie!!!” Chu Mu’nun tepkisini hisseden Beyaz Kabus acı dolu bir çığlık attı ve sesi, rahatsız edici bir şekilde yankılandı!

 

Chong Mei, arada ruh sözleşmesi olan ruh hayvanının tekniğini kopyalayabilir, aynı güçte ya da daha güçlü bir şekilde yeniden oluşturabilirdi!

 

Beyaz Kabus’un Ruh Yutması ona güç kazandırıyordu, bu da Chu Mu’nun, Beyaz Kabus’un ruhunu yuttuğunda güç kazanacağı anlamına geliyordu!

 

“Huhuhu---”

 

Chu Mu aniden garip beyaz şeytan alevleriyle yanmaya başladı!

 

Şeytan alevleri, Beyaz Kabus’unkilerden daha güçlüydü, daha şaşırtıcıydı, daha korkutucuydu!

 

Beyaz Kabus’tan ödünç aldığı beyaz ruh şeytanı alevlerinden farklı olarak, Chong Mei’yi kullanarak Beyaz Kabus’un ruhunu yuttuktan sonra, Chu Mu’nun bedeninde yanan beyaz şeytan alevleri, kendi ruhundan geliyordu!

 

Kendi ruhundan gelen alevler, bunun tamamen Chu Mu’nun gücü olduğu anlamına geliyordu!

 

Beyaz Kabus’un ruhunu yuttuktan sonra, bir büyü yapmasına ya da Chong Mei’yi kullanarak kopyalamasına gerek kalmadı; Chu Mu’nun ruhunun Beyaz Kabus’un ruhuyla birleşmiş olması, Chu Mu’nun hükümdar sınıfı korkunç Beyaz Kabus’un gücüne sahip olmasını sağladı!

 

Chu Mu’nun bedeninden korkunç bir şeytani aura çıktı ve her yana yayıldı!

 

Yedinci evrenin dokuzuncu seviyesi - Beyaz Kabus formunda İnsan!

 

Chu Mu’nun kendisi, yedinci evrenin dokuzuncu seviyesinde, beyaz şeytan alevleriyle yanan bir Beyaz Kabus’a dönüşmüştü!

 

Ondan pek de uzak olmayan Xia Guanghan’ı izleyen şeytani gözlerinde insanlara has hiçbir duygu yoktu!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39527 Bölüm Sayısı


creator
manga tr