Bölüm 182: Sürekli Yeniden Canlanma, Ölümsüz Mo Ye (2)

avatar
5428 21

Charm of the Soul Pets - Bölüm 182: Sürekli Yeniden Canlanma, Ölümsüz Mo Ye (2)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 


“Daha demin mürekkep zırhının dış katmanı tamamen parçalanmış durumda değil miydi? Şimdi nasıl tamamen iyi olabiliyor?”


“Değiştirilmiş ruh hayvanları! Kesinlikle ruh hayvanını değiştirdi!”


Parlak Aslan’ın az önceki ardışık saldırıları, belki de komutan sınıfı ruh hayvanlarının bile canlı kalamayacağı bir şeydi. Mo Ye’nin böcek soyu olsa da, yaşam gücü oldukça inatçı olsa da, öyle güçlü saldırıların altında kesinlikle ayakta bile duramayacak kadar ağır yaralanmış olmalıydı.


Ama Parlak Aslan’ı devirip uçurmuş olan Zhan Ye, birkaç kan sızıntısı ve birkaç çürük dışında yaraya bile sahip değildi. Sadece hafif yaralar almış gibi görünüyordu!


“Chu Mu’nu iki tane mi Mo Ye’si var?” diye sordu hemen Chu Ying. Chu Mu’nun en baştan beri sadece güçsüz bir Mo Ye’ye sahip olduğunu hatırlıyordu…


Tüm Chu Ailesi gençlerinin önünde oturan Chu Tianheng, kan çizgileri olan mürekkep rengi zırha ve yarı kırık kola baktı.


“Bu...Bu, eşsiz bir böcek tipi tekniğe sahip gibi görünüyor…” Chu Tiangheng’in ifadesinde oldukça büyük bir şaşkınlık vardı.


“Hangi teknik?” diye sordu Chu Ying. Chu Xing, Chu Lang, Chu He ve diğerleri ise, bakışlarını hemen Chu Tianheng’e doğru çevirmişti.


“Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu sanırım!” Chu Tianheng yanıt vermeden önce bir süre düşündü.


Chu Tianheng, birkaç özel böcek tipi ruh hayvanının ağır yaralar aldıktan sonra bedenlerinin hızlıca yeniden doğması karşılığında, hayatlarının bir kısmını kullanarak bedenlerinden özel bir sıvı salgıladıklarını hatırladı. Anında öldürülmediği sürece, birden fazla cana sahipmiş gibi olurdu!


Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu, en başta eklem bacaklı ruh hayvanlarında ortaya çıkmış bir teknikti. Ruh hayvanlarının evrimleşmesiyle, birbirleriyle karışmasıyla, yavaşça zırhlı birkaç ruh hayvanında da ortaya çıkmaya başlamıştı! Üstelik, ruh hayvanlarının yetenekleri değiştikçe, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu sadece dört uzuvla sınırlı kalmamış, tüm bedeni kaplamaya başlamıştı…


Birçok böcek tipi ruh hayvanında, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu, ağır yaralar aldıktan sonra, ağır yaralı dış kabuğu çıkarıp, onu yeni bir bedenle değiştirmek şeklinde görülürdü!


Mo Ye türlerinin hayvan ve böcek tipi ruh çekirdeği, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu’na sahip değildi. Böylesine nadir ve eşsiz bir şey, hayvan soyundan olan ruh hayvanlarında görünemezdi…


Ama hayvan soyuna sahip böcek tipi bir ruh hayvanında ortaya çıktığı anda, Parçalanmı Organ Yeniden Doğuşu’nun etkileri çok korkunç olurdu. Kalbi ve kafası parçalanmadıkça, ruh hayvanı kalan her şeyi kısa sürede yenileyebilir ve savaş gücünü de zirvede tutabilirdi!


Luo Bölgesi Kabus Prensi Yang Luosen, Chu Mu’nu Mo Ye’sinin böyle bir yeteneğe sahip olmasını beklemezdi. Kaşları sıkı sıkıya çatıldı ve Parlak Aslanı’na bir kez daha Mo Ye’ye saldırmasını emretti.


“Parlak Aslan Kılıç Işını!”


Güçlü Parlak Aslan ayağa kalkmıştı zaten. Öfkeyle Mo Ye’ye baktı ve kükredikten sonra bedenindeki gösterişli kılıçlara benzer kürkü birden dimdik oldu!


Bedenindeki göz kamaştırıcı altın parıltı titredi ve aniden parıltı tek bir noktaya yoğunlaştı. Parlak Aslan’ın kılıçlara benzer kürkünden fırlayan altın rengi keskin kılıç şekilli ışık, Zhan Ye’nin olduğu yere ilerledi!


Bir düzine Parlak Aslan Kılıç Işını varken; Mo Ye’nin sahip olduğu hızla onlardan kaçınmak mümkün değildi!


Keskin kılıç ışınlarının ona doğru fırladığını görünce, Mo Ye kafasını korumak için vücudunu büktü ve bir düzine kılıç ışını saldırısına katlandı!


“Shua Shua Shua Shua!”


Parlak Aslan Kılıç Işını, ardı ardına aynı noktaya saplanacak şekilde kontrol edilemiyordu. Bunun yerine Zhan Ye merkezde olmak üzere on metrelik bir alana saplandılar ve onların arasından sadece üç tanesi Mo Ye’nin mürekkep zırhını deldi. Bedeninde üç kanlı yara açıldı!


Üç Kılıç Işını’nın Mo Ye’nin bedenini deldiği noktalar çabucak yanan yaralara dönüştü!


“Tekrar!”


Yang Luosen, Mo Ye’ye saldırmak için Kılıç Işınları’nı kullanmaya devam etmesi yönünde Parlak Aslan’a tekrar emir verdi.


Parlak Aslan’ın bedeninde bir kez daha altın ışıltı dolaşmaya başladı. Çok geçmeden bir düzine daha altın Kılıç Işını, mükemmel bir düz çizgi hâlinde Mo Ye’nin bedenine doğru uçtu!


Daha önce saplanan Kılıç Işınları ortadan kalkmamıştı. Üç Kılıç Işını daha Mo Ye’nin zırhına saplandı ve daha fazla kanının dökülmesine neden oldu!


Bedeni Altı Kılıç Işını tarafından bıçaklanmıştı. Başka bir ruh hayvanı olsaydı, çoktan ölmüş olurdu!


Ama Zhan Ye anormal bir yaşam gücü sergiliyordu. Altı Kılıç Işını’yla delinmiş olsa bile, gözlerinde hâlâ güçlü bir savaşma arzusuyla dolu kızıl bir parıltı vardı!


“Zhan Ye, Yeniden Doğuş!”


Kılıç Işınları, karanlık tip fiziksel bedende yanma etkisi yapıyordu ve dahası, Zhan Ye bedeninde altı kanlı delikle savaşmaya devam edemezdi…


“Hou-----” Zhan Ye boğuk bir kükreme çıkardı. Kan damlayan, derin, kanlı altı delikten aniden garip bir böcek tipi siyah renkli sıvı sızmaya başladı. Sıvı ve kan izleri, altı deliği dolduran kanlı bir irin gibiydi.


Bu kez görüşü engelleyecek bir toz bulutu yoktu. Herkes Zhan Ye’nin yere serilmiş vücudunda olan garip değişimleri açıkça görebiliyordu.


Bu irinin kanlı delikleri doldurduğunu ve ardından yavaşça taştığını görebiliyorlardı!


Taştıktan sonra, kanlı irin ve garip sıvı yavaşça katılaşmaya başladı ve beklenmedik şekilde Zhan Ye’nin daha yeni delik deşik edilmiş bedeni sağlam bir mürekkep rengi zırhla kaplandı!


Kenarları mükemmel şekilde bağlanan mürekkep rengi zırh, insanlara kırılmazlık hissi veren altın bir parıltı yaydı!


Bu yeni doğan mürekkep zırhı görünce, on bin kişinin gözleri sonuna kadar açıldı. Zhan Ye’nin bedeninde hâlâ kan izleri olmasaydı, bu gösteriye tanıklık eden herkes, Mo Ye’nin hiç yaralanmamış olduğuna inanırdı!


Korkunç böcek tipi yetenek, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu, beklenmedik bir şekilde Mo Ye üzerinde ortaya çıkmıştı. Böyle bir yeteneğe sahipken, yaşam gücünü tamamen tüketmediği sürece, pratik olarak ölümsüzdü!


Yang Luobin tamamen sersemlemişti. Bunu kendi gözleriyle görmemiş olsaydı, terk ettiği Mo Ye’nin dönüştükten sonra böyle anormal bir yeteneğe sahip olacağına nasıl inanırdı?


“Luobin, bu Mo Ye’nin son derece anormal bir böcek tipi yeteneğe sahip olduğunu hatırladım. Yaşam gücü sıradan bir Mo Ye’den daha yüksek gibi görünüyor. Bu demektir ki…” Yang Mantian aniden bir şeyler düşündü ve ruh andacını kullanarak sesini Yang Luobin’in kulağına gönderdi.


Yang Luobin şaşırdı ve bunun üzerinde düşündü. Yaşam gücü sıradan bir Mo Ye’den çok daha yüksekti. Bu da demek oluyordu ki, bu Mo Ye’nin Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu sadece iki kezle sınırlı değildi.


Bunun üzerine tamamen afalladı ve Parlak Aslan’la büyük bir savaşa tutuşmuş beşinci evrenin altıncı seviyesindeki Mo Ye’ye baktı.


Mo Ye’nin böyle bir yeteneği öğrenebileceğini bilseydi, hayvan soyu kusurlu olsaydı bile, Yang Luobin onunla olan ruh sözleşmesini hiç bozar mıydı? Onu kesinlikle bir hazine gibi yetiştirirdi!


Beklendiği gibi, Mo Ye’nin üçüncü yeniden doğuşu, Yang Luobin’i daha da pişman hissettirdi. Tüm benliğiyle sahneye çıkarak Chu Mu’yu öldürmek ve anormal yetenekli ruh hayvanını geri çalmak istiyordu.


Altıncı evrenin dördüncü seviyesindeki yüksek komutan sınıfı Parlak Aslan, çeşitli hayvan tipi güçlendirmeler geçirmişti. Karşısındaki sıradan bir altıncı evre komutan sınıfı olsaydı bile, onu hemen öldürebilirdi. Ama Şiddetli Kan Göz Bebekleri’nin etkisi altında dahi beşinci evrenin altıncı seviyesine ulaşmış olan Mo Ye ile olan bu savaş, çok uzun sürmüştü! Ama hâlâ zafer elde edememişti; bunun yerine, inatçı Mo Ye’nin çılgınca saldırıları altında yaraları gittikçe daha fazla artıyor, daha fazla derinleşiyordu.


“Geber artık!”


Üçüncü yeniden doğuşun ardından, Luo Bölgesi Kabus Prensi sonunda sakinliğini korumakta zorlanmaya başladı. Açıkça öfkeli bir ifade ortaya koydu ve beklenmedik şekilde yedinci aşamada bir ruh tekniği kullandı!


Luo Bölgesi Kabus Prensi de Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ni kullanabiliyordu ama onun öğrenmiş olduğu eksik versiyon, Parlak Aslan’ın gücünü en fazla iki seviye arttırabiliyordu. Pek kullanışlı değildi. Yang Luosen bunun yerine oldukça can sıkıcı Mo Ye’yi öldürene kadar yakmak adına ruh gücünü Semavi Alev Ayini kullanmak için harcadı.


Semavi Alev Ayini, gücü yedinci aşamaya ulaşan bir teknikti.


Büyüleyici kızıl renk, aniden savaş alanının üzerinde ortaya çıktı. Göz kamaştırıcı alevler altlarındaki her şeyi örttü!


Alevler bir günbatımı parlaklığı vererek Mo Ye’nin bulunduğu yere doğru düşmeye başladı!


Aniden düşen alevlerin ardından, büyük bir ejderha gibi görünen bir alev ortaya çıktı. Bu büyük ejderha alevi aniden havada sarmal çizerek Zhan Ye’nin bedenine çarptı. Çabucak yukarı doğru büküldü ve yükselmeye başladı. Dikey parlaklık, gökyüzüne yükselen büyük bir ejderha gibi görünüyordu!


“Buz Zırhı!”


Chu Mu, Zhan Ye’nin yedinci aşama bir ateş tipi tekniğe karşı kendisini korumasının çok zor olacağını biliyordu. Zhan Ye’nin neredeyse Semavi Alev Ayini tarafından yutulacağı an, Chu Mu ona Buz Zırhı’nı ekledi.


“Hong Hong Hong------”


Korkunç Semavi Alev Ayini, daha da göz kamaştırıcı alevlerle savaş alanını tekrar kapladı! Bir zarafet ve dikkat çekicilikle gökyüzüne yükseldi!


“Beng-------”


Tepeden tırnağa alevlerle yanan figür, gökyüzünden tam da Chu Mu’un önüne düştü. Chu Mu’nun yüzü oldukça solgundu…


Chu Mu’nun yüzünün oldukça beyazlamış olduğunu görünce, Yang Luosen’in yüzünde bir gülümseme ortaya çıktı! Muhtemelen Mo Ye bu sefer yeniden doğuşu yapamayacaktı…


“Üç yeniden doğuş! Mo Yen’in yeteneği gerçekten de anormal. Onu yetiştirmiş olsaydın başa çıkması oldukça zor olacaktı. Ama ruh hayvanlarını nasıl yetiştireceğini bilmiyorsun gibi görünüyor…” dedi Yang Luosen. Sözleri, çoktan savaşın galibi olmuş gibi kibir doluydu.


Chu Mu siyah gözleriyle Yang Luosen’e bakarken hafif solgun yüzünde şeytani bir gülümseme ortaya çıktı…


“Zhan Ye, Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu!”


Chu Mu ruh andacını kullanmadı, doğrudan konuştu.


Yanıklardan dolayı kararmış beden yavaşça hareket etmeye başladı. Hemen ardından, Zhan Ye’nin demode bir böcek zırhı gibi görünen yanmış mürekkep zırhı yavaşça bedeninden dökülmeye başladı…


Kavrulmuş siyah kabuk dökülürken kabuğun üzerinde hâlâ yanmakta olan alevler söndü. Tamamen yanmış mürekkep zırhının altından, yeni bir mürekkep zırhı ortaya çıktı. Kenarları düzgündü ve mürekkep rengiyle cilalanmış gibi parlıyordu. Yanmış olduğuna dair en ufak bir iz bile yoktu!


Dördüncü Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu!


Bu savaş, sayısı on bini aşan seyircileri yeterince şaşırtmıştı. Kalplerinde hiç dinmeyen bir kargaşa vardı. Ama şimdi, Mo Ye’nin anormal dördüncü Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu’na bakarlarken, kalplerindeki dalgalar her zamankinden daha büyüktü ve daha önce hiç ulaşamadıkları yüksekliklere ulaşıyorlardı!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42664 Bölüm Sayısı


creator
manga tr