Bölüm 43: Su Tayfı

avatar
6174 22

Charm of the Soul Pets - Bölüm 43: Su Tayfı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 


Piton Köpekbalıkları, Hayvan Dünyası’ndan -su tipi- köpekbalığı türü, yüksek hizmetçi seviyesinde ruh hayvanlarıydı ve Avcı Köpekbalıkları’ndan farklıydılar. Piton Köpekbalıkları okyanusun uzak bölgelerinde yaşar, her tür büyük organizmayı avlamak için, buna filolar da dahil, seyahat ederlerdi.


Filolara saldıran Piton Köpekbalıkları belli bir seviyeye kadar büyürdü, bu yüzden saldıran Piton Köpekbalıkları’nın çoğunluğu ikinci formda ve üzerindeydi. İlk formda olan köpekbalıkları genellikle ortaya çıkmazdı.


İkinci formda ve üzerinde olan ruh hayvanları, özellikle de bu ruh hayvanları yüksek tür seviyesine sahipse, genç ruh hayvanı eğitmenlerinin başa çıkabileceği şeyler değildi.


Cao Yi’nin Kabus Sarayı’ndan ödüllerini alabilmesi için Chu Mu ve diğerlerine yeni üyeler olarak ihtiyacı vardı, yani onların başına bir şey gelmesine izin veremezdi.


“Kıçlarınızı kaldırıp kamaralara gidin!” Cao Yi herkese bağırdı.


“Hualala!” (Su sıçrama sesi)


Cao Yi konuşmasını bitirir bitirmez on metrenin üzerinde olan bir dalga ortaya çıktı. Köpüklü dalganın içinden, beklenmedik bir şekilde on metre uzunluğunda bir canlı teknenin merkezine doğru sıçradı ve tayfanın üzerine su sıçrattı!


“Pa!”


Korkutucu bir su yılanı kuyruğu geçip gitti. Bir anda ağaç gibi duran sancak direği kırıldı ve güverteye düştü.


“Koduğumun mahlûkâtı!” Cao Yi öfkelendi. On metrelik Piton Köpekbalığı uçarken beklenmedik şekilde onun kuyruğunu yakaladı ve onunla beraber suya daldı!


Suya düştüklerinde tekrar su sıçradı ve güvertedeki herkesi ıslattı!


“Lan, lan, lan, lan!”


Okyanus durmaksızın çalkalanıyordu. Kamaralara saklanan tüm genç ruh hayvanı eğitmenleri şaşkınlıkla Cao Yi’nin daldığı bölgeye bakıyordu!


“Gu lu lu--”


Okyanus suyu köpürüyordu. Aniden şiddetli bir guruldama sesi geldi ve deniz suyu aniden patlayarak yukarı doğru dönen bir girdap ortaya çıkardı…


Girdabın içinde, koyu mavi bir su canlısının yavaşça yüzdüğü görülebiliyordu. Bu canlı, koyu mavi sıvı bir gövdeye, sudan oluşan insanımsı bir kafaya, yılana benzer kırbaç gibi kollara ve yarı saydam, sise benzer bir alt gövdeye sahipti.


“Su Tayfı!” Kamaralardan izleyen ruh hayvanı eğitmenleri, bu olağanüstü ruh hayvanını gördüklerinde şaşırdılar!


Su Tayfı, Elemental Dünyası’ndan -su tipi- tayf türü, yüksek hizmetçi seviyesinde bir canlıydı.


Su Tayfları’nın en yaygın elemental tipi canlılar olduğu söylenebilirdi. Suyla teması olan ruh hayvanı eğitmenlerinin genellikle ilk su tipi ruh hayvanı tercihleri Su Tayfları olurdu.


Gözleri önünde ortaya çıkan Su Tayfı, koyu mavi olmasından da açıkça anlaşılıyordu ki, ilk baştaki saydam çocuk formunun ötesine geçmişti. Üçüncü formda bir ruh hayvanıydı. Chu Mu’nun Su Tayfları hakkındaki bilgisine göre, Cao Yi’nin çağırdığı Su Tayfı, üçüncü formun sekizinci seviyesinde olmalıydı.


“Cao Yi’nin ruh hayvanlarının hemen hemen hepsi üçüncü formun üzerinde, yakın zamanda onun dengi olamayacağım…” diye düşündü Chu Mu.


Mo Xie ikinci forma daha yeni ulaşmıştı ve tür seviyesi hâlâ Cao Yi’nin ruh hayvanlarından daha düşüktü. Mutasyon geçirmeden dördüncü forma ulaşsa dahi, Cao Yi’nin ruh hayvanlarının dengi olamayacaktı.


Ama Cao Yi kırklarında olan orta yaşlı bir adamken, Chu Mu hâlâ on beşindeydi. Yirmi küsur yıllık farkın bir anda kapatılması kolay değildi.


“Heng, koduğumun yaratıkları, benim gemimi yok etmeye nasıl cesaret edersiniz?” Cao Yi, Su Tayfı’nın yanında duruyordu. Ayaklarının altında, suya batmasını engelleyen özel bir su girdabı vardı.


“Öldür alayını!” Cao Yi, Su Tayfı’na emretti.


Su Tayfı hiçbir duygu göstermedi. Kırbaca benzer kolunu kaldırdı ve sertçe okyanus suyuna vurdu. Piton Köpekbalığı’nın yüzdüğü yerde bir anda büyük bir çöküş meydana geldi.


“Kaçmak mı istiyorsun?” Cao Yi’nin gözleri buz gibiydi. Birden büyülü sözler söylemeye başladı ve etrafında kar beyaz bir parıltı ortaya çıkarak çabucak bir ışık hüzmesine dönüştü ve ileri doğru fırladı!


Piton Köpekbalığı, Su Tayfı’nın gücünü fark ettiğinde derinlere dalmak istedi ama altındaki su yavaşça donmaya başlayarak buzdan bir duvar hâline geldi!


“Peng!!!” Piton Köpekbalığı sağlam buz duvarına çarparak titremeye başladı…


Cao Yi’nin başka bir ruh tekniği kullandığını gördüğünde, Chu Mu’nun kaşları çatıldı.


Cao Yi’nin kullandığı ruh tekniğinin buz tipi olduğu açıktı. Eğitmenlerin çoğu, ana saldırı araçları olarak ruh hayvanlarını kullanırdı. Elbette ruh hayvanlarından daha etkili ruh teknikleri bilen eğitmenler de vardı ki, onlar çok tehlikeliydi.


Örneğin Chu Mu’nun ruh tekniği, Chong Mei. Chong Mei, eğitmenin ruh hayvanıyla olan zihinsel bağını kullanarak, ruh hayvanının yeteneğini kullanabildiği ve bunu kendi ruh gücüyle destekleyip güçlendirebildiği bir yetenekti.


Chu Mu Chong Mei’yi kullanarak Mo Xie’nin Cazibesi’ni taklit etmişti. Bunu yaptığında, bir Ruh Askeri olan Chu Mu’nun uyguladığı Cazibe, dokuzuncu seviyedeki Mo Xie’nin kullandığı Cazibe’den daha güçlü olmuştu. Sadece ruh hayvanı etkilemekle kalmamış, ondan epey uzakta duran Tang Xian’ı da etkilemişti.


Cazibe, Ayışığı Tilkisi’nin temel yeteneği olduğundan çok da tehlikeli bir yetenek sayılmazdı. Chu Mu daha korkunç yeteneklere sahip daha güçlü bir ruh hayvanına sahip olsaydı ve kendi ruh gücünü kullanarak ruh hayvanının yeteneğini kopyalasaydı, ortaya çıkan güç çok daha korkunç olurdu. Chong Mei ile Yanan Diken’i kullanırsa, Mo Xie’nin kullandığından üç ya da dört kat daha etkili olacağı konusunda kendine güveni tamdı.


Ruh hayvanı eğitmenleri, ruh hayvanlarını sürekli savaştırarak onları güçlendirir ve evrimleştirirdi. Ama ruh hayvanı eğitmenleri de aynıydı, sürekli andaçlarını yükseltir, sürekli gelişirlerdi.


Cao Yi’nin Su Tayfı’nın devasa bedene sahip Piton Köpekbalığı’ndan daha güçlü olduğu açıktı. Savaşın sona ermesi ve deniz yüzeyinin kızıla boyanması fazla uzun sürmedi.


Cao Yi’nin öldürdüğü Piton Köpekbalığı, sürünün lideriydi. O öldükten sonra, sürüdeki diğer köpekbalıkları gemiyi rahatsız etmeye daha fazla cesaret edemediler.


“Patron Cao çok güçlüsün, Su Tayfın da çok güçlü!” Cao Yi güçlü Su Tayfı’yla beraber gemiye geri döndüğü anda, reisler onu övgülerle karşıladı!


Cao Yi’nin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Su Tayfı sadece yüksek hizmetçi seviyesinde olsa da, suyu kontrol etme yeteneği, seviyesi daha yüksek ruh hayvanlarından aşağı değildi. Ve Su Tayfı da, Cao Yi’nin gurur duyduğu ruh hayvanlarından biriydi.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39545 Bölüm Sayısı


creator
manga tr