“Göklerin altında tek şeytan. Yeryüzünün üzerinde basit bir tavuk.. “ #Emperor’s Domination

Beyond Eternity - Kitap 2, Bölüm 68: Karanlığa Karşı Birleşin


Karanlığın yaratıkları son yüzyılların en kapsamlı sayılarına ulaşmıştı. Başta önemsenmeyen bu minik parazit artık önüne geçilemez bir kaosa dönüşmüştü. Darkin egemenliğinden Mantis egemenliğine sıçrayan karanlık için evrensel bir toplanma çağrısı yapılmıştı. Bu çağrı elbette başta Titan İmparatorluğuna ve diğerlerine yapılmıştı. Darkinler'in umrunda değildi. Binlerce yıldır hiçbir şeye karışmıyorlardı. Titan'ın varisleri olan beş kardeşten Ursa Karagüneş'in ölüm haberi duyulmuştu. Mirana Karagüneş ise ondan daha öncesinde ölmüştü. Araları açık olan kardeşler bu çağrıya karşı uzun zaman sonra bir araya geliyordu. Geçmişin en önemli isimleri tekrar buluşuyordu. Onlar Umudun Kahramanının çocukları, yoldaşlarıydılar. İsimleri onun kadar yürekleri titretirdi. Hepsi Kozmik Krallar'dan daha itibarlıdır. Titan İmparatorluğun şimdiki kralları, Azyl Karagüneş'in yaşayan son çocuklarıydılar. Karagüneş nesli o gittikten sonra devam etmiş ama ailenin asıl çocukları dışında üstün bir birey çıkmamıştı. 


Mantis İmparatorluğunun İmparatoriçesi geçen asırlardan sonra hepsini huzuruna çağırıyordu. Paragon İmparatoriçesi Extia, Meleklerin Efendisi, toplantıya ışığın tüm yandaşlarını çağırmıştı. Dört Başmelek, Şafakgetirenler, Işık Koruyucuları ve Paragon Şövalyeleri dahil herkes oradaydı. Titan İmparatorluğundan çoğu kişi oradaydı. İlk gelenler Titan’ın gerçek hak sahibi olan Scand’ra ailesi İmparatoriçe Otea Scand’ra, eşi İmparator Seth Scand’ra ve imparatorluğun gelecek varisi kızları Prenses Aviva Scand’ra oldu. Onları takiben Azyl Karagüneş’in çocukları arasında açık ara en güçlüsü olan Ateşnefes ailesinden Frimold Ateşnefes, eşi Omen Ateşnefes ve oğulları Elisar Ateşnefes geldi. Son olarak Rosa ailesinden Aleif Rosa, eşi Parzival Rosa, oğulları Grus Rosa ve Apus Rosa geldi. Mirana Karagüneş’in çocukları Meira Karagüneş ve Myndir Karagüneş’ten haber yoktu. Annelerinin ölümünden sonra ortadan kaybolmuşlardı. 


Azyl’in Dört Başmeleği de oradaydı. Ölümgetiren Asyn, Işıkgetiren İzrail, Cehennemin Muhafızı Otasis ve Cennetin Muhafızı Odis. Cennetin en önemli diğer iki ismi ise toplantıya katılmadı. Onlar Ursa Karagüneş’in eşi Eleel Karagüneş ve kızı Helen Karagüneş’ti. Ursa’nın ailesinden toplantıya katılan kişi mirasını devralan torunlarından Sanni Karagüneş’ti. Sebebi gizlenen olayda Ursa ölmüş ve tüm soyunun bulunduğu Karagüneş gezegeni yok olmuştu. Çok az kişi sağ kurtulabilmişti. O ve Karagüneş ailesinin diğer dört yan ailesi; Karataç, Karaşapel, Karakılıç ve Karasur liderleri gelmişlerdi. Birkaç isim daha oradaydı fakat şimdilik bu kadar isim saymak yeterliydi. 


Bu toplantının önceliği yeniden büyüyen karanlığa karşı tekrar birleşmekti. Eski dostlukların sürüp sürmediği belli olacaktı. Bazı sorulara cevap aranacaktı. Toplantı çoktan başlamıştı. Geleceğini söyleyen herkes yerini almıştı. Bir kişi hariç. O kişi karanlıkla burun buruna çarpışan Şafakgetirenler'in lideri Lunastar D. Karataç'tı. Toplantı odasına hızlı adımlarla yürüyordu. Hemen arkasında onun hızına yetişmeye çalışan tamamiyle sıradan bir insan olan Ozan Dydranus vardı.


'Çok geç kalmamışızdır Luna. Sensiz başlayamazlar.' 

 

Lunastar yeterince gergindi. Geç kalması yetmezmiş gibi Dydranus'ta onunla toplantıya katılıyordu. Evrenin en yüce isimleri toplanmıştı. İçeride Paragon seviyesine ulaşmış onlarca kişi vardı ama sıradan bir ozan onunla toplantıya katılıyordu. Üstelik hala ona Luna şeklinde seslenmeye devam ediyordu. Derin nefes alıp verdi. Mühim konuları anlatacaktı. 


'İçeride bana Luna dersen o dilini sana yuttururum.'


'Ağzımı bile açmayacağım. Söz. Zaten ne haddime.'


'Toplantıya katılman bile başlı başına bir olay!'


'Beni fark etmeyecekler bile. Sen işine bak.'


Toplantı salonunun kapıları o geldiğinde açıldı. Tüm yüzler ona çevrildi. Ciddi yüzleri gördüğünde gerginliği arttı. 


'Şafakgetiren Lideri Lunastar D. Karataç teşrif ettiler.' dedi asker gör sesiyle. 


Lunastar hemen efendisi Extia'nın baş koltuğunun yanındaki yerine oturdu. O da geldiğinde toplantı başladı. Extia ayağa kalktı. 


'Kötü haberlerim var ışığın dostları. Duymak istemeyeceğiniz haberler. Karanlık yeniden yükseliyor. Öncesinden daha güçlü. Başlarından yeni bir Lord var. Kendine Azialyn Ayaad diyor. Ordularını düzenliyor ve onları kuvvetlendiriyor. Elinde güçlü bir silah var. Evrendeki güneşleri karartıyor. Işığı solan güneşlerin yerine karanlık yayanlar doğuyor. Bu yeni karanlık yüreklerdeki umutları yok ediyor. İnsanlar direnemiyor ve karanlığa teslim oluyorlar. Milyonlarca masum hayat çoktan karanlığın pençesine düştü. Şafakgetirenlerim uzun süredir onlarla savaşıyor ancak bu yeterli gelmiyor. Karanlık sanıldığından daha güçlü. Daha da güçlenmeden onu yok etmeliyiz. Bu yüzden sizleri çağırdım.'


'Şu Lord… Ne kadar güçlü?' diye sordu Titan İmparatoru Seth.


Lunastar ayağa kalktı. Buradan sonrasını kendisi daha iyi anlatacaktı.


'Karanlık Lord Paragon zirvesinde bir yaratık, İmparator hazretleri.'


Seth kaşlarını çattı. Paragon zirvesi herkesin kolayca çıkabileceği bir seviye değildi. Kendisi henüz Paragon seviyesindeydi.


'Bundan emin misiniz Şafakgetiren Lideri?'


'Bir Paragon generalim ile amiralim tüm ordusuyla birlikte yok edildi.'


Salonda sessizlik oldu. 


'Kim bu Lord? Geçmişin düşmüş lordlarından biri olmalı. Tüm bu zaman boyunca saklanarak güçlenmiş olamaz.' dedi Aleif Rosa. 


'Onunla ilgili neredeyse hiç bilgi yok. Darkin egemenliğindeki bir gezegende ortaya çıkmış. Sadece söylentiler var. Darkinler’den biri olabileceği söyleniyor. Generalim ve amiralimi kendisinin değil generallerinin yendiğini söylüyorlar.'


'Bu nasıl olur!? Bu kadar kısa sürede yaratıkların güçlenmesi mümkün değil.' dedi Aleif.


'Bir yolu var.' diye araya girdi Frimold Ateşnefes. 'Öyle doğmuş olmalılar. Karanlık onları ele geçirdi ve yaratıklara dönüştüler. Böylece süreci hızla atladılar. Karşımızda en az Paragon seviyesinde generaller var. Sayıları belli mi?'


'Lord'un yedi generali var. Aralarında karmaşık bir sıralama mevcut ancak en güçlüleri yedinci general. Son savaşta orduya en çok zararı tek başına o verdi.' dedi Lunastar.


'O halde sorumu değiştirerek tekrar soruyorum.' dedi Seth. 'Bu Karanlık Lord'un dengi nedir? Paragon zirvesinden de güçlü gibi duruyor.'


'Amiralimin savaştan önceki raporlarından iki Kozmik Kral ile ittifak yaptıklarını yazmış. Bu demek oluyor ki Kozmik Krallar da Lord'un düşmanı. Fakat savaşa beraber girdikten sonrası hakkında hiçbir kayıt yok. Kozmik Krallar'ın tahtlarına baktığımızda onuncu kralın sönmüş tahtı dışında iki tanesinin daha söndüğünü gördük.'


'Lord iki kralı birden mi yendi demek istiyorsun?' dedi Seth. Duyduklarına inanamıyordu.


'Evet, İmparator hazretleri. Karanlık Lord'u iki Kozmik Kral bile yenemedi.' 


Salona uğultu doldu. Herkes birbirleriyle konuşuyordu. Ortada yeni bir düşman vardı. Herkes çok iyi biliyordu ki birleşmekten başka çare yoktu. Özellikle düşman bu kadar güçlüyken. Karar belli olsada oylama yapıldı. Oy birliği ile herkes birleşme kararı almıştı. Bugün toplantıda konuşulacak iyi haber yoktu, hep kötü haber vardı.


İmparatoriçe Extia ayağa kalktığında tekrar sessizlik oldu.


'Şimdi ise üzücü bir haber vermek zorundayım. Hepinizin bildiği gibi bugün burada olmamızı sağlayan kişi Azyl Karagüneş'tir. Onsuz sekiz bin yıl geçti. Bize bıraktıklarıyla devam ettik. Bugün bilmediğiniz bir gerçeği size Lunastar D. Karataç anlatacak. Kendisi Azyl Karagüneş'in gücünü miras ettiği kişidir.'


Lunastar tüm salona baktı. Tüm hikayeyi baştan anlatmadan önce söylemek istediği bir şey vardı.


'Ata Azyl hala yaşıyor.' 


Alem Kralı'nın kölesi olup ailesini ve dünyayı yok edilmekten kurtardığını ve uzun esaretinden Extia'nın yardımıyla nasıl kurtardığını anlattı. Azyl özgürlüğünü kazandıktan sonra yaşanan olaylara değindi. Son olarak Karagüneş gezegeninde yaşanan büyük patlamanın aslında Azyl'in, oğlu ile yaptığı ölümüne dövüşün sonucu olduğunu söyledi.


'Buna inanmamızı mı bekliyorsun!?' İmparatoriçe Otea yumruğunu masaya vurdu. Toplantının başından beri sessizce dinliyordu ama babasının, kardeşi Ursa'yı öldürdüğüne inanacak değildi. 'Babamız hayatta böyle bir şey yapmaz.'


'Eminim Ata Azyl de böyle olsun istemezdi. Ursa Karagüneş onu kendi elleriyle Kozmik Krallara teslim etmeye hazırlanıyordu.'


'Sakin ol imparatoriçe kardeşim.' dedi Frimold. Aralarında hikayeyi bile tek kişi oydu. 'İnanması zor ama dedikleri doğru. Şahitler var.'


'...'


'Babamız şu an nerede?' diye sordu Aleif.


'Patlamadan sonra ortadan kayboldu. Yirmi yıldır kayıp.'


'Onun yokluğunda bu karanlık büyüdü. Eminim dünyaya dönmeye çalışıyordur. Ona ulaşamıyorsak, o bize ulaşır.'


'Belki de patlamada küçük kardeşimizle beraber öldü.'


Kimse bu seçeneği düşünmek istemiyordu.


'Babamızdan bahsediyoruz. Ölmek ona yabancı bir kelime. Ona ihtiyacımız olduğunda kendini gösterecektir.'


Toplantı devam etti. Karanlığı defetmek için büyük bir seferberlik başlatıldı.
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1487

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1216

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 1010

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 913

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 812

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 796

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 723

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 641

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 619

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 619

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 216

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 159

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 159

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 137

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 131

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 130

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 125

  Site İstatistikleri

  • 17410 Üye Sayısı
  • 782 Seri Sayısı
  • 36082 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr