Kitap 2, Bölüm 60: Hiçlik Ordusu Kayıtları

avatar
101 0

Beyond Eternity - Kitap 2, Bölüm 60: Hiçlik Ordusu Kayıtları


İnsan bedeni açığa çıkan güçle şekil değiştirdi. Kemikleri hareket ediyor, damarlarının yönü değişiyordu. Göz bebekleri sivrileşti ve sarıya dönüştü. Vahşi bir yılanınkiler gibiydi. Saçları uzadı ve kıvrıldı. Gözlerinden daha parlak sarıydılar. Beyaza yakındı ama gölgede sarılığı belli oluyordu. Tenini saran ikincil kabuk soluk griydi. Soğuk bir kaya kadar hissiz ve sertti. Pullarla kaplıydı. Hareket ettikçe pullar aralanıyordu. Metal gibi parlıyordu. Son olarak alnından sivrilerek uzayan iki uzun boynuzu vardı. Bu boynuzlar kan kırmızısıydı. İnsanlığını geride bırakıp üstün bir varlığa yükselmişti.


Askerleri önünde diz çöktü. Evie Hiçlik'in ilk albayıydı. Abartılacak bir şey değildi lakin yolunun başındaydı. Aldığı bunca ödül gururunu okşadı. Daha fazlasını kazanmak için çok çalışacaktı. General olmak uzak bir hayalde olsa artık edebi ömre sahip bedeni vardı. Çalışmalara başlamalıydı. Ona verilen arazi üçüncü katın onda biriydi. Tesislerin temelleri atılması emrini verdi. Önünde uzun bir program vardı. Ordusunu güçlendirmeliydi.


Hiçlik ordusunda bazı temel bilgileri öğrenmesi gerekiyordu. Bunlar arasında rütbelerin temsil ettiği seviye grupları ve generaller arasındaki güç dengelerinin nasıl sağlandığıydı. Stratejist BP.044, Evie'ye merak ettiği her şeyi anlattı. Bunları yazılı dokümanlar şeklinde de teslim etti. Belgeleri dikkatle okudu.


SSP - Nirvana seviye asker - Bulunmuyor

SP - Tanrı Lordu seviye asker - 100.000

AP - Tanrı seviye asker - 500.000

BP - Melek seviye asker - 1.000.000

CP - İlah seviye asker - +5.000.000

DP - Ata seviye asker - +10.000.000


En üst seviye SSP askerin en fazla Nirvana seviyesine çıkabilmesi üzücüydü. Gecenin Kıyısı Generalleri'nin Nirvana zirvesinde olduklarını düşündüğünde sıradan askerlerin bu seviyeye ulaşabilmesi mantıklı geldi. Öğrendiği kadarıyla orduda henüz SSP rütbe asker yoktu. Birkaç sayılı SP rütbe asker vardı. Onlarda generallerin kişisel korumaları ve şato muhafızlarıydı. İşin zorluğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Hiçlik yirmi yılı aşkın süredir vardı. Yirmi yılda SSP rütbeye ulaşan asker yoktu. Savaşlarda ölüyorlardı. Onca deneyim ve emek boşa gidiyordu. Askerlerin ölerek tüm emeklerinin heba olması korkunçtu. Özenle hareket edilmesi ve titizlikle görevlerin seçilmesi gerekiyordu. 


Askerlerin rütbelerini kenara bırakıp artık kendi içinde bulunduğu alana yöneldi. Hiçlik ordusu subayları; generaller ve albaylar… Şu an tek albay oydu. 


Mareşal

Bulunmuyor.


General

Minimum Nirvana seviyesindedir.

Bütün Generaller Nirvana zirvesine ulaşmıştır.

Paragon seviyesine ulaşan General, Mareşal rütbesine terfi ettirilir.

Not: Hiçlik ordusunda Mareşal rütbesinde yaratık bulunmamaktadır.

Hiçlik ordusunda 6+1 General bulunmaktadır. Güç sıralaması Karanlık Şato'nun düşük kat muhafızlığından üst katlara doğru denkleştirilmiştir.

1. Kat - General Beau

2. Kat - General Nispact

3. Kat - General Terror

4. Kat - General Reau

5. Kat - General Desmo

6. Kat - General Sharita (Başkumandan)

7. Kat - Baş Kahya Medas (7. General)


Hiçlik yaratıkları arasında ikinci planda tutulan hiyerarşi sistemi bulunmaktadır. Bu kısas birinci öncelik olarak asla kabul edilmez. Yaratığın potansiyelini belirten bir niteliktir. Buna göre:

Kanat - Yüksek seviye

Kuyruk - Orta seviye

Boynuz - Düşük seviye


Evie boynuzlarına dokundu. Yani benim potansiyelim düşük. Fakat 7. General olarak bahsedilen Baş Kahya Medas en güçlü general olarak kayıtlara geçilmiş. Yanlış hatırlamıyorsam o boynuzu olan tek general. Morali bozulmuştu fakat Baş Kahya örneği moralini çabucak toparladı. Okumaya devam etti.


Albay

Sıradan askerlere verilmeyen rütbedir.

Minimum Tanrı seviyesindedir.

Sadece Lord'un özel görevlerini başaranlara verilen ayrıcalıklı bir rütbedir.

Bu ayrıcalıklar çeşitlendirilmiştir. Tesis hakkı (Tımar Sistemi) bu ayrıcalıkların en üstünde yer alır.

Son yirmi yılda orduda hiç Albay bulunmamaktadır.

Hiçlik ordusunda sadece bir tane Albay bulunmaktadır.

Önü ilerlemeye açık bir rütbedir. 

Nirvana seviyesine ulaşan Albay, General rütbesine terfi ettirilir.


General… General olma ihtimalim var! Ustası Terror ve diğer generallerin ne kadar güçlü olduklarını hatırladı. Eğer bir general olsaydım Azat Prensi'ni yenebilirdim. En azından öyle düşündü. Evie sadece kendisinin sahip olduğu rütbeyle gurur duydu. Parmakları heyecanla titredi. Yeni bedeni, rütbesi ve askerleri vardı. Bir hiçken artık önemli bir kişiliğe doğru tırmanıyordu. Heyecandan başı dönüyor ve kendini sarhoş gibi hissediyordu. Tüm bu olanakları ona sağlayan Lord Ayaad'a büyük minnet duydu. Ne yüce bir kişilik. Tabii her şeyin başında onun burada olmasını sağlayan ustası Terror'dü. Tesisindeki işleri başlattıktan sonra onu ve Lord'u ziyaret etmeliydi.


'BP.044 buraya gel.' dedi. 


Değişen bedeniyle beraber sesi daha otoriter olmuştu. Stratejist BP.044 içeri girdi. Keskin sarı gözlerini uzman askerine dikti.


'Emredin albayım.'


'Ordu belgelerini incelemeyi yeni bitirdim. Anlamadığım bir madde var. Albay ayrıcalıkları kısmında Tımar Sistemi maddesiyle ne demek istiyor? Nedir bu Tımar Sistemi?'


BP.044 stratejist olduğundan diğer askerlere nazaran daha uzun cümleler kuran bir askerdi. Açıklamaya başladı.


'Tımar sistemi Lord Ayaad'ın geçmiş yıllarda cihan imparatorluğunu tamamlamış bir gezegeni ele geçirmesiyle Hiçlik ordusunun bünyesine kattığı en önemli sistemdir. Kendilerine Osmanlı diyen bu İmparatorluk fethettiği toprakları belli kişilere dağıtmıştır. Bu topraklardan toprak büyüklüğü ve birkaç unsurun daha etkisiyle ekim yapılma hakkı karşılığında belli sayıda asker yetiştirilmesi şart koşulmuştu. Seferberlik zamanında bu askerler İmparator için savaşmışlardır. Tımar sisteminin en önemli yanlarından biri İmparatorluğun cebinden hiç para çıkmadan büyük ordular kurabilmesidir efendim.'


'Dahiyane bir fikir olduğu kesin. Lord Ayaad bu fikri kendi ordusuna katması mükemmel bir güç oluşturmuş.'


Demek Tımar Sistemi buymuş. 


'Belgelerde milyonlarca askerden bahsediliyor. Tüm bu askerler nerede bulunuyor? Şato hep sessiz ve sakin.'


'Hiçlik'in egemenliğinde bulunan gezegenler generaller arasında paylaştırılır. Generaller sorumluluklarına verilen gezegenleri kalkındırma ve savunulmaya uygun hale getirme gibi görevlere sahiptir. Tımar Sistemi bu gezegenlerde uygulanır. Generaller toprakları halka dağıtır ve Hiçlik askerlerinin yetiştirilmesi karşılığında ekinlere dokunmaz. Hiçlik askerlerinin yemeğe ihtiyacı yoktur. Tüm kazanç halka bırakılır. Böylece halk refaha hızla ulaşır.'


'Bu Hiçlik'in egemenliği altında hiç isyan çıkmamasını açıklıyor. Elbette umutları yok eden Karagüneş'in etkisi de var. Peki benim gibi bir albayın bu gezegenlere söz hakkı var mı?'


'Maalesef efendim. Sadece generaller gezegenlerde tımar hakkına sahiptir. Albaylar için şato arazileri buna ayrılmıştır.'


'Ama şato arazisinin hepsi bana açılmadı. Emri altındaki generalim yine bu arazinin çoğuna sahip.'


'Bunun sebebi AP ve SP rütbe askerler için efendim. Nitelikli askerler şatoda bulunuyor ve yetiştirilmesi buradan yapılıyor. Benim gibi BP ve altındaki askerler yetiştirildikleri gezegenden tayin edildiğimiz yere atanırız. Bu yüzden şatoda sadece AP ve SP askerlerin bulunmasına izin verilir. Sizin emriniz altında buraya atandık.'


AP, SP ve ilerisi SSP askerler şatodan yetiştiriliyor anladım. Öyleyse emrim altındaki doksan DP, dokuz CP ve bir BP rütbe askerler dışında şatodaki tüm askerlerin rütbesi en az AP yani Tanrı seviyeden başlıyor. Benimle aynı güçteler, İnanılmaz.


'Temel tesislerin kurulumu en geç ne zaman tamamlanır?' 


'İki hafta kadar faaliyetlere başlayamayacağız efendim. Ondan sonra ilk keşiflere başlayabiliriz.'


Askerlerin dinlenmek dışında yemek ve içme ihtiyaçları yok. Öyleyse programı biraz hızlandırabiliriz belki.


'Mevcut programımızı dört saat çalışmaya iki saat mola şeklinde değiştirirsek programın ne kadar önüne geçeriz?'


BP.044 kafasında hızlı bir hesap yaptı.


'Dört gün efendim.'


'Askerlere emri ilet. Yapacak çok işimiz var. On gün içinde çalışmaların bitmesini istiyorum.'


'Emredersiniz!'


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 19283 Üye Sayısı
  • 806 Seri Sayısı
  • 39039 Bölüm Sayısı


creator
manga tr