Korku dağları bekler. #Atasözü

Beyond Eternity - - B.E. wiki -


UYARI: Bu bir wikidir. Serinin geldiği noktanın durum analizidir. Eğer bu bölümden önceki sayıları okumadıysanız spoiler yiyebilirsiniz. İyi okumalar….

 

Güç Sistemleri ve Kısa Bilgiler

 

Yeryüzü halkının ulaşabileceği seviyeler tanrılarca sınırlandırıldığı düşünülmüştü. Çok az kişi mevcut sistemi kırıp tanrılara denk olabileceği hayaline kapılmıştı. Ancak tanrıların dünyayı ele geçirdiği ilk asırlarında ortada bir güç sınıflandırması yoktu. İnsanlar (yeryüzü ırklarının genel adlandırılışı) güçlü olup olmadıklarını savaşarak anlayabiliyorlardı. Güçlüysen yener ve yaşardın. Kaybedersen ise ölürdün... 

 

Tanrılar insanlara ‘Yeryüzü Sistemini’ getirdiler. Bu sistem 8 aşamadan oluşuyordu. Başta adları bulunmayan aşamalar insanların değerli madenlere düşkünlüğünden ilhamla adlandırıldı. Sırası ile; 

 

Kehribar < Zümrüt < Safir < Yakut < Gümüş < Altın < Elmas < Mithril

 

güç sıralamasını oluşturdu. Fakat bu yeterli miydi? Hayır. Yeni sistem henüz kurulmamıştı ancak bir adam yeni sistem düşüncesini tasarlamaya çoktan başlamıştı. Yeryüzü için ikinci sisteme ‘Gökyüzü Sistemi’ demeyi uygun görmüştü.

 

Mithril (Yeryüzü Sistemi Zirvesi) < Gökyüzü Sistemi

 

11,000 yıl önce yaşamış olan bir şifacı tanrıların mutlak iktidarını sorgulamanın ağır cezalara maruz kalacağını iyi bildiği halde tanrı olmayı denedi. Azyl adındaki bu adam tanrıların ulaklarının tutuklamasıyla Tanrılar Tanrısının huzurunda cezalandırıldı. Ölmesinin kurtuluşu olacağını söyleyen tanrı 10,000 yıl boyunca adama işkence ettirdi. Cezası sırasında kendini ölüme kapatan tanrıların yaptıklarına karşı çıkan soydaşlarından biri adamın azmini gördü. Ona elini uzattı. Dünyayı değiştirmek için bu adama güvenecekti. Böylece Azyl ilk tanrısını o fark etmeden öldürmüş oldu.

 

Tanrılar evrende üstün güce sahip varlıklardır. Kendi alemlerine sığmayıp evren üzerinde zayıf alemleri köleleştirip yuvalarını diledikleri gibi şekillendirmişlerdir. Birçok alem bu değişiklikleri kaldıramayıp yok olmanın eşiğine geldiyse de tanrılar bu sorumsuz davranışlarından vazgeçmemişlerdir. Bu düşünceye karşı çıkan tanrılar kendi alemlerindeki iç savaşı kazanarak gerici dedikleri düşman tanrıları evrenin uzak köşesine sürgüne yollamışlardır. Yenilmiş tanrılarda böylece dünyayı ele geçirebilmişti.Tanrılarda da insanlarda olduğu gibi aileler mevcuttur ancak aynı adı taşımazlar. Kimin hangi aileden olduğunu hissedebilirler. Akraba ilişkileri ise güçlü değildir. Tanrıların da kendi aralarında bir güç sınıflandırması bulunur. 5 aşamalı sistemin üzerinde ikinci bir sistem daha bulunmaktadır. Sırası ile Tanrı güç sıralaması şöyledir;

 

  1. Aşama < 4. Aşama < 3. Aşama < 2. Aşama < 1. Aşama

 

Tanrı sıralamasında 1. aşamaya ulaşıldıktan sonra ‘Tanrı Divanına’ katılma hakkı kazanılır. Divana girme koşuşu 1. aşamada olmaktır. Ailelerin önemi sadece burada ortaya çıkar. Divanda aynı aileden olan tanrı sayısı arttıkça saygı ve otoriteyi beraberinde getirir.

 

Tanrı Divanına giren tanrılara ‘Tanrı Lordu’ ünvanı verilir. Lordların Divana katıldıkları sıraya göre numaralandırılırlar. Tanrı Lordlarının en üzerinde ise Tanrılar Tanrısı yer alır. Bu varlığın gücü evrene korku salsada onun üzerinde bulunan başka bir güç vardır ki henüz kimse o seviyeye ulaşamamıştır. Tanrı çocuklarının hayallerinden biri olan bir seviye ‘Alem Kralı’ olarak geçer.

 

  1. Aşama Tanrı < Tanrı Lordu < Alem Kralı

 

Bir Tanrının Divana takılabilmesi için dünya ortamında bir araca ihtiyacı vardır. Bu araç ise insanlardır. Yükselmek için bir anlaşma yapılır ve tanrı, insanı ‘Seçilmişi’ yapar. Seçilen kişi yeryüzü sisteminin en tepesinden bile güçlü olur. Bu ara sistemede ‘Tanrı Seçilmişi Sistemi’ denir. Sistemi her dalında da 5 küçük kademeye ayrılır. Yeni oluşturulan insanların Gökyüzü sistemi ile Tanrı Seçilmişi Sistemi birbirine eşdeğerdir. Tanrı Seçilmişi sistemide beşe ayrılır ve şu şekilde sıralanır;

 

Al (1-2-3-4-5) < İs (1-2-3-4-5) < Köz (1-2-3-4-5) < Aşk (1-2-3-4-5) < Tek (1-2-3-4-5)  
Tek aşamasına ulaşıldıktan sonra seçilmiş bir Tanrı,Tanrısı ise Tanrı Lordu olur. Seçilmişin neyin Tanrısı olacağının bir kuralı yoktur. Kişinin iradesine kalmıştır. Tüm sistemlerin nihai sıralanışı ise şu şekildedir;

 

Yeryüzü < Gökyüzü (İnsanlar için) = Tanrı Seçilmişi < Tanrı < Tanrı Lordu < Alem Kralı
Irklar ve Karakterler 

 

Irklar

 

Azatlar: Dışlanıp göç etmek zorunda kalan cezalandırılmış insanlar.

Buz Halkı: Yabani olarak nitelendirilip sürgün edilen insanlar.

İnsanlar: Yeryüzünde en yaygın bulunan ırk.

Elfler: Orman, Kar ve Ulu elfler olmak üzere 3 konağın yönetiminde yaşayan sivri kulaklı güzel görünüşlü kadim ırk.

Cüceler: Kısa boylu yer altında yaşamayı seven ırk.

Orklar: Kuzey, Güney ve Doğu olarak üçe bölünmüş ayrı devletlerdir.

Yılanadamlar: Yılan bacaklarına sahip ırk. 

Kaplanadamlar: Kedi kulaklara ve şivesine sahip ırk. 

Ölümsüzler: Şeytan tarafından deforme edilmiş yeryüzü ırklarından oluşurlar.

Ademler: Tanrılara karşı savaşıp yok edilen gri tenli ve yeşil gözlü ırk.

Ejderler: Ademlerle beraber Tanrılara karşı savaşan ırk. Yok edildikleri düşünülmüştü ama tamamen değil.

Not: Tanrı güçlerini kullananlar yeni melez türler oluşturabilirler. Örneğin; Ölümsüzler, Periler gibi...

 

Bazı Karakterler

 

Azyl Karagüneş: Tanrılar Tanrısı Lass tarafından 10,000 yıl işkence gören tanrı seviyesine ulaşmaya çalışan ana karakter. Laneti insanlığını kaybedip bir şekildeğiştirene dönüşmesi. Mevcut Seviye: Aşk aşaması 5. kademe. Durum: Sağ

Jagos: Azyl’in evcil buz panteri. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Sadık dost. Durum: Kayıp.

Extia: Azyl’i seçilmişi yapan Acı Tanrıçası. Alem Kralı olmak istiyor. Mevcut Seviye: 2. Aşama Tanrı. İlişki: Sevgili. Durum: Sağ:

Lass: Mevcut Tanrılar Tanrısı ve Azyl’e işkence eden Tanrı, Tanrılar Tanrısı olmak için abisi Ateş Lordu Triton’u cehenneme hapsetti. Kendisi Yıldırım Lordu’dur. 21 kişilik Tanrılar Divanı başıdır. Seviye: Tanrılar Tanrısı. İlişki: Nefret. Düşman. Durum: Sağ.

Medusa (Draris): Gerçek adı Draris olan Medusa adıyla nam salmış Yılanadam Kraliçesi. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Sevgili. Durum: Sağ.

Auron: Işığın Tanrıçası Vulheda’nın yeryüzündeki temsilcisi. Normal insan seçilmişlerden farkı onun bir düşmüş melek olması. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Düşman. Durum: Sağ.

Frimold Karagüneş: Auron’un insanların beyinlerini yıkayarak kölesi haline getirdiği diğer iki kardeş Aleif ve Mirana gibi Kaidalardan birisi. Azyl’e sunulan bu 3 köle üzerlerinden mühürün kırılmasıyla özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Azyl Karagüneş’in 4 kızından ilki. Doğa ve Beşeriyetin Tanrısı İdarr’ın seçilmişi. Kutsal Düzen tarikatının lideri. Seviye: Köz aşaması 3. kademe. İlişki: Azyl’in kızı, Omen ile nişanlı. Durum: Sağ.

İdarr: Doğa ve Beşeriyetin tanrısı. Seviye: 3. Aşama Tanrı. İlişki: Kayıtsız. Durum: Sağ.

Omen Ateşnefes: Yeryüzündeki en iyi demirci. Normal bir insandır ancak Ateşnefes ailesinin nesilden nesile aktarılan Ateşin adına sahiptir. Firmold’un nişanlısıdır. Seviye: Sıradan insan. İlişki: Damat. Durum: Sağ.

Dustion ve Zusda Ateşnefes: Omen’in babası ve annesidir. Ateşnefes ailesi liderleridir. Seviye: Normal insan. İlişki: Dünür. Durum: Sağ.

Aleif Karagüneş: Frimold’un kız kardeşi. Azyl’in 4 kızından ikincisi. Dünyada güçlü rakipler arayarak henüz oluşmamış Gökyüzü sisteminde güçlenmeye çalışıyor. Seviye: Gökyüzü sistemi konum bilinmiyor. İlişki: Azyl’in kızı. Adını söylemediği birine güçlü olacağına dair söz verdi. Durum: Sağ.

Mirana Karagüneş: Dünyada babaları Azyl’i aramak için ayrılan 3 eski köle kardeşlerden sonunucusu. Azyl’in dört kızından üçüncüsü. Yeri bilinmiyor. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Azyl’in kızı. Durum: Bilinmiyor.

Ley Han Ro: Tanrılarca cezalandırılıp insanlar tarafından dışlanan Azatların lideri ve Azat evinin kurucusu. Binlerce yıl önce yaşadı. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Yok. Durum: Ölü.

Klaus (Önder): Azat evi askeri öderi. Hükümdar Lex’in danışmanı. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Dost. Durum: Bilinmiyor.

Lex: Azat hükümdarı. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Kayıtsız. Durum: Bilinmiyor.

Kayo: Azyl’in beraber eğitim aldığı arkadaşı. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Dost. Durum: Bilinmiyor.

Grim: Orman elfleri lideri ve Grim Konağı başı. Seviye: Mithril. İlişki: Dost. Durum: Sağ.

Kreya: Grim’in veliahtı. Seviye: Elmas. İlişki: Dost. Durum: Sağ.

Timar: Tamur oğlu Timar. Azatlardan nefret eden Kraliyet askerleri lideri. Seviye: Altın. İlişki: Nefret. Durum: Ölü.

Harlock: Maceracılar loncası Cevherözü şehri başkanı. Seviye: Mithril. İlişki: Kayıtsız. Durum: Sağ.

Akira Sho: Cüce şehri Cevherözün’de yaşayan soylu Sho Kaplanadam ailesinin kızı. Seviye: Mithril. İlişki: Dost. Durum: Ölü.

Eleel Sho: Grim konağından bir orman elfi olan Eleel, maceracılar loncasında Akira’nın arkadaşından daha öte ablası olmuştur. Seviye: Mithril. İlişki: Dost. Durum: Sağ.

Ragor Kemikkıran: Akira ve Eleel’in takım arkadaşı olan ork. Seviye: Mithril. İlişki: Dost. Durum: Ölü.

Kayn: Kutsal Düzen tarikatı lideri Frimold’un veliahtı. Seviye: Mithril. İlişki: Dost. Durum: Sağ.

Specta: Ebedi Söz tarikatı lideri. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Müttefik. Durum: Sağ.

Rochel: Ebedi Söz tarikatı lideri Specta’nın kızı. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Kayıtsız, tek taraflı aşk. Durum: Sağ.

Tbaung Morokat: Ejder Kralı. Tanrılarla yapılan son savaşta öldürüldü. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Yok. Durum: Ölü.

Tbaung Esmeralda: Ejder Kraliçe. Kendini tanrılardan saklamak için bir kristale dönüştü. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Rakip. Durum: Sağ.

Tbaung Chinjoka: Yeni Ejder Kral. Morokat’ın oğlu. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Müttefik. Durum: Sağ.

Kraliçe Avarosa Buzdoğan: Buz diyarı halkı kraliçesi. Seviye: Elmas. İlişki: Müttefik. Durum: Sağ.

2. Prens Gualtian Buzdoğan: Kraliçe Avarosa’nın 5 oğlundan en büyüğü ve hayatta olan tek oğlu. Buz halkı gelecek kralı. Seviye: Bilinmiyor. İlişki: Dost. Durum: Sağ.

Otea Scan’dra: 3. Prense Percyvell Buzdoğan’ın Azyl’in yanına verdiği fedai. Bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Azyl onu ölümsüze dönüşmekten kurtardıktan sonra kızı olarak kabul edip Scan’dra adını verdi. Seviye: Gökyüzü sistemi konumu bilinmiyor. İlişki: Azyl’in kızı. Durum: Sağ.


Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 639

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 624

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14326 Üye Sayısı
  • 673 Seri Sayısı
  • 31793 Bölüm Sayısı


creator
manga tr