Bölüm 784

avatar
12778 35

Against The God - Bölüm 784


Bölüm 784: Kötü Durumlar"Hahahah....Hahahah! Cennet bu kralın yanında, Cennet bu kralın yanında!!"

 

İblis Egemeni gülerken çılgınca ilerledi. Kahkahası öncekinden çok daha kibirli hale gelmişti. Udumbara Çiçeği yirmi dört senede bir kere açıyordu ve bu anı yirmi dört yıldır bekliyordu. Üstelik bu sefer öncekilerden çok daha heyecanlıydı!!!

 

Çünkü bu sefer sadece Udumbara Çiçeği Ruh Kökenini yenilemekle kalmayıp Ruh Gücünü de arttıracak ve canlılığı ile kaynak enerjisini kısa sürede düzeltecekti! Yaralarının yenilenmesini de katlarca hızlandıracaktı! Önceden bu etkiler onun için işe yaramaz şeylerdi, ancak şu an kaderini bile değiştirebilirdi!!

 

Son birkaç günde Udumbara Çiçeğinin üzerinde bekliyordu ve her saniyesini onu gözetip açacağı anı bekleyerek harcamıştı. Artık tamamen açmıştı ve Cennet sanki onun yakarışlarını görmüş gibi en ihtiyacı olan anda açmasını sağlamıştı.

 

Tamamen açmış bir Udumbra Çiçeğini tüketerek kaynak enerjisinin çoğunluğunu yenilemesi en fazla yirmi nefes zamanı sürecekti! Yun Che ile olan savaşı sırasında ondan daha kötü durumdaydı. Bu nedenle eğer kendini yenilebilirse durumu değiştirebilir ve Yun Che'yi tamamen aşabilirdi!

 

"Onu yakalamalısın!! Eğer Udumbara Çiçeğini tüketirse kesinlikle öleceksin!!" Jasmine'in sesi inanılmaz bir ciddilik ve içerleme doluydu... Onun gücü ile eğer başka bir yerde olslardı İblis Egemenini öldürmesi sadece tek bir an alacaktı!

 

Ama savaş burada gerçekleşiyordu. Bu yerde Yun Che'nin bedeninden bile ayrılamayacağı için gücünü kullanmasından bahsetmeye bile gerek yoktu.

 

Yun Che tüm enerjisini kullanırken Aşırı Serap Yıldırımını limitlerine kadar zorladı ve dişlerini o kadar sıktı ki neredeyse kırıyordu. Kaynak enerji kullanımı konusunda İblis Egemeni onunla aynıydı, ama iş yaralanmalara geldiğinde İblis Egemeninin durumu açıkça daha kötüydü. Buna Yun Che'nin hızının İblis Egemeninin hızından yüksek oluşu gerçeği de eklendiğinde, her ne kadar ikisi de tam hızları ile hareket etse de Yun Che’nin onu hızlıca yakalayacağı anlamına geliyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar ikisi arasındaki mesafe yüz elli metre kalmıştı.

 

Şu an tüm enerjisini hızını yükseltmeye harcadığından yaralarının durumu da daha da ağırlaşıyordu... Ama şu anki durumunda buna dikkat edemezdi.

 

Onu... Yakalamalıydı!!

 

Birkaç nefes zamanı içinde yuvanın derinliklerine girdi ve İblis Egemeninin yüz metre kadar yakınına geldi. Udumbara Çiçeğinin sesi, kulağına çok daha net ve yakından gelmeye başlamıştı.

 

Jasmine aniden bir şey fark ederken panik içinde bağırdı: "Bekle! Bekle!!! Onu kovalamayı bırak!!"

 

O anda Yun Che'nin gözlerinde fantastik, hayaletvari bir ışık ortaya çıktı.

 

Daha önceki Udumbara Çiçeği artık tamamen açmıştı, dokuz taç yaprağı aşırı derin ve kasvetli bir mor ışık yayıyorlardı. Karanlığın içinde bu kasvetli mor ışık her şeyi tamamen sarıyordu. Yun Che çiçeğin kökünü veya erkeklik organını göremiyordu, nazikçe sallanan sapını bile göremiyordu. Sanki dokuz taç yaprak karanlık denizinin içinde süzülüyor ve gizemli ve tehlikeli, cezbedici bir mor ışık yayıyordu.

 

Yun Che'nin gözlerine yansıyan şey... Sanki dokuz şeytani gözdü!!

 

İblis Egemeni vahşi ve zafer kazanmışçasına bir kahkaha atarken Udumbara Çiçeğinin önüne geldi. Yun Che'nin yaklaştığını hissetse de arkasını dönmedi ve ağzının kenarlarında soğuk ve alaycı bir sırıtış oluştu.

 

Ding!

 

Yun Che'nin önündeki dünya mor ışık ile süslenen karanlık dünyadan tamamen mor ışık ile süslenen beyaz bir dünyaya dönüştü. Çevresindeki sesler bile bir anda kesildi... Hızlı hareketi nedeniyle oluşan rüzgar sesi bile yok olmuştu

 

Kalan tek ses Udumbara Çiçeğinin sesiydi.

 

Tüm dünya bir anda beyazlık alanına dönüşmüş gibiydi.

 

Mor ışık bu beyaz dünyada hızlıca yayılırken yavaşça tüm dünyayı lekeliyordu. Çiçeğin sesleri daha da yakınlaşmaya ve netleşmeye başlamıştı. Giderek daha güzel ve kulağa hitap eder hale geliyorlardı... Sanki ilk baştaki kötücül ve kemik ürpertici ses tatlı ve cennetten gelen huzur verici bir sese dönüşüyordu...

 

Mor dünya ve tatlı, güzel melodi insanı fantastik bir hayal dünyasına sokabilirdi. Bu hayal dünyasında tanıdık manzaralar ve yüzler ortaya çıktı. Cang Yue, Xue'er, Lingxi, Qingyue, Chu Yuechan, İmparatoriçe... her birinin yüzü birbiri ardına en nazik ve güzel gülümsemeleri ile oluştu. Birbiri ardına güzel gözler bu mor dünya yavaşça kaybolurken önünde ortaya çıktı....

 

Onlar giderek uzak ve giderek puslu hale geliyorlardı...

 

"Yun Che! Hemen geri çekil!!"

 

Mor dünyanın içinde bir ses gök gürültüsü gibi yankılandı.

 

Bang!!

 

Mor renkli hayal dünyası bir anda parçalanırken illüzyon da kayboldu. Ardından devasa bir acı Yun Che'ye taarruz etti. Sanki yüz binlerce metal iğne kalbini ve ruhunu delmiş gibi acı verirken elleri ile kafasını tuttu ve boğazından boğuk bir acı haykırışı çıktı.

 

Sanki sayısız karanlık el ruhunu parçalıyordu ve hatıralarını talan ederek bedeninden arzularını ve inançlarını çekmeye çalışıyorlardı!!

 

Yun Che daha önce birçok zihinsel saldırı ve ruh savaşı deneyimlese de hiçbiri bu kadar dehşet verici ve acımasız değildi. Ruhunun parçalanması hissi bedeninin bir bıçak tarafından oyulmasından daha net ve soğuktu... Bu kadar dehşet verici bir zihinsel saldırı olabileceğini şu ana kadar bilmiyordu!!

 

Acı içinde ruhu mücadele ederken neredeyse gücünün ve bedeninin kontrolünü kaybediyordu. Bedeni yere çökerken çılgınca titredi ve alnı soğuk terler ile doldu.

 

Üstelik Udumbara Çiçeğinden hala altmış metre uzaktaydı!!

 

"Acele et ve geri çekil!!"

 

Jasmine'nin sesi gök gürültüsü gibi bir kez daha duyuldu ve Yun Che'nin biraz kendine gelmesine yardımcı olurken ruhunun şiddetli mücadelesini de canlandırdı. Şiddetli bir homurtu atarken gözü dönmüş gibi tüm enerjisini odakladı. Ardından aşırı acı dolu ve bozulmuş yüzü ile geriye doğru sendeledi.

 

Bang!!

 

Yun Che'nin başı şiddetlice yere vurdu ve durmadan önce defalarca geriye doğru yuvarlandı. Bu ilerleyişi sırasında çoktan altmış metreden daha uzağa gitmişti. Hala ruhu parçalanıyor gibi hissediyordu, ama bununla kolayca başa çıkabileceği kadar zayıflamıştı.

 

Yun Che kolları ile kendini desteklerken nefes aldı. Alnından soğuk terler döküldü ve gözlerinde nadiren gözüken bir korku ile panik ortaya çıktı.

 

Demek bu.... Udumbara Çiçeğinin ruh çalma yeteneği!!

 

Böyle dehşet verici miydi... Neden bu kadar dehşet verici!!

 

Hala bu kadar uzaktaydı ancak yine de böyle bir boyuttaydı! Eğer onu toplamak için yakınlaşırsa... Sonuçları hayal edilemez olacaktı!

 

Böyle bir şey bu dünyada nasıl var olaiblirdi?!

 

"Şimdi bana inanıyor musun?" Jasmine aşırı ciddi bir ifade ile konuştu: "Udumbara Çiçeği tamamen açtığında ruh çalma yeteneği hayal edebileceğinden çok daha dehşet verici olur! Senin düzlemindeki birinin ona temas etmesi kesinlikle imkansız!!"

 

Yun Che Jasmine'e cevap vermek yerine kafasını yukarı kaldırdı... Önünde İblis Egemeni Udumbara Çiçeğinin karşısında duruyordu. Gri-beyaz yüzü kibirle genişlemişti ve yüzünde alaycı bir sırıtış vardı. Dokuz mor taç yaprağa bakarken onlardan yayılan cehennemvari aurayı hissediyordu. Ama Yun Che'ye doğru alaylı bir şekilde sırıtmayı unutmamıştı: "Aptal ve acınası insan! Sen gerçekten Udumbara Çiçeğini bu kraldan çalmaya hayal etmeye mi cüret ettin.... hahahahaha..."

 

Vahşi kahkaha aniden yayılırken İblis Egemeninin yüzünde kemik ürpertici bir öfke ve içerleme oluştu: "Sen... Bu kralı dönüşmeye zorlayarak hayat kökenime zarar verdin! Acınası hayatını on bin kere kaybetsen bile bu kralın öfkesini dindirmek için yeterli olmayacak! Bu kral Udumbara Çiçeğini tükettikten sonra... Kesinlikle İblis ırkımın bildiği tüm işkenceleri deneyimlemeni sağlayacak! Ölmek için yalvarmanı sağlayacağım! Bu dünyada doğduğun için sonsuza kadar pişman olmanı sağlayacağım!!"

 

Kafasını döndürdü ve gözleri Udumbara Çiçeğinde odaklandı. Önceki şiddetli öfkesi anında heyecan ve zevke dönüştü. İblis pençelerini uzattı ve karanlık ışık ile çevrelenen pençelerini yavaşça Udumbara Çiçeğine yaklaştırdı... Hareketleri o kadar yavaş ve nazikti ki sanki hayatında sahip olduğu en değerli hazineye dokunuyor gibiydi.

 

"Ssss~" Yun Che dişlerini neredeyse kıracakları kadar sıktı. Udumbara Çiçeğini düşünmek bile soğuk terler ile ıslanmasına yol açıyordu. Bu kadar kısa bir mesafe onunla bu çiçek arasında ulaşamayacağı doğal bir darboğaz gibiydi!

 

Hayır! Ne olursa olsun İblis Egemenini durdurması gerekiyordu...

 

Burada kalma nedenim Udumbara Çiçeğini elde etmek! Eğer İblis Egemeni onu tüketirse bu dünyada ondan başka bir tane olmayabilirdi ve eğer onu kaybederse Hong'er, Jasmine ve kendisinin hayatları sonsuza kadar bu karanlık yerde kaybolacaktı!

 

Bu nedenle onu ne olursa olsun durdurmalıydı!

 

Ne olursa olsun!

 

İblis Egemeninin pençeleri Udumbara Çiçeğine dokunurken yavaşça onu yerinden sökmeye hazırlandı.... Hareketleri aşırı yavaş olsa da elleri titriyordu ve ifadesi de ciddiydi! Antik bir İblis olarak asla daha yüksek bir güce inanmıyordu. Kendi inancına layık herhangi bir güç bulunmuyordu. Ama Udumbara Çiçeği onun için kutsal bir şeydi. O olmadan çok önceden toz olmuş olurdu! Üstelik ona bel bağlayarak bir gün ruh kökenini düzeltecek ve en sonunda gün ışığını tekrar görebilecekti!

 

Ne zaman onu toplasa aşırı dikkatliydi ve ona zarar vermekten korkuyordu. Asla bu yerdeki enerjinin hepsini emmiyordu ve her zaman Udumbara Çiçeğinin büyümesi için biraz bırakmaya özen gösteriyordu.

 

Siyah ışık çiçeğin dokuz taç yaprağını sardı. Bir an sonra dokuz taç yaprağı mükemmel bir şekilde topladı... Ama o anda arkasından aşırı tehlikeli bir aura geldi.

 

Yun Che sıçrarken Cenneti Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç ile Kaynak Kulpunu bir kez daha çağırdı. Bedenindeki neredeyse tüm enerjiyi limitlerine kadar yükseltti ve kılıcı ile Kaynak Kulpu Altın Karga Alevleri ile yandı. Ardından önüne doğru patlayıcı bir saldırı yaptı.

 

"Anka Gökyüzü Kurdu Kesişi!!"

 

Poof!!

 

Kollarından kan çiçekleri yayılırken saldırının oluşturduğu büyük ardıl şok onu geriye doğru şiddetle sendeletti. İki yanan Gökyüzü Kurdu görüntüsü titreyen boyutsal dalgalanmalar taşırken İblis Egemenine doğru saldırdı.

 

İblis Egemeni, açıkça tüm enerjisini harcamış olan Yun Che'nin böyle şiddetli bir saldırı yapacağını beklememişti. Üstelik bu iki Gökyüzü Kurdu görüntüsünün hızı aşırı yüksekti. İblis Egemeni tüm dikkatini çiçeğe aktardığından bu saldırıyı tespit ettiğinde iki görüntü ondan on metre uzaktaydı.

 

Bang!!!

 

İki yanan gökyüzü kurdu görüntüsü İblis Egemeninin sırtına şiddetle çaptı. Ürkek bir haykırış atarken sırtındaki siyah renkli pullar anında patladı. Siyah kan havada uçarken şiddetle deforme olmuş kemikleri ortaya çıktı. Tüm iblis bedeni top güllesi gibi dışarı doğru fırladı ve şiddetle üç yüz metre uzaktaki taş duvara çarptı. Yere kaydı ve uzun süre kalkamadı.

 

"Ba... Başardım!!" Yun Che konuşurken kendisinii kılıcını kullanarak destekledi. Görüşü aniden karardı ve neredeyse düşüyordu. Demin kullandığı Gökyüzü Kurdu Kesişi limitlerini aşmıştı. Üstelik Kaynak Kulpunu etkinleştirmek için de enerji kullanması gerekliydi. Devasa enerji kullanımı bedeninin bir anlığına zayıf hissetmesine neden oldu ve kılıcını bile zorlukla tutabiliyordu.

 

Ama daha nefes alacak zaman bile bulamadan göz bebekları aniden şiddetle daraldı.

 

Deminki saldırısı açıkça Udumbara Çiçeğine zarar vermekten kaçınmıştı. İblis Egemeni veya Yun Che, fark etmeden ona zarar vermek istemiyorlardı. İblis Egemeni uçmuştu ama Udumbara Çiçeğinin kökü gitmemişti.  Ancak üzerindeki dokuz mor taç yapraktan...

 

Sadece dört tane kalmıştı!!

 

Üstelik Yuvanın sonunda İblis Egemeninin yattığı yerde beş kasvetli mor ışık parlıyordu!!

 

"Lanet olsun!" Jasmine bağırdı: "Uçurulduğunda beş taç yaprağı yapmayı başarmış!!"

 

Jasmine'nin sesi inmeden Yun Che bir ok gibi ona fırladı... Çılgınca İblis Egemenine doğru gitmeden önce Udumbara Çiçeğinin olduğu yere doğru baktı.

 

"Piç!!" İblis Egemeni kalkmak için çabaladı, sırtı acı içinde büküldü. Sanki göğsünde bir delik açılmış gibi hissetti. Ama uçurulduğu an beş yaprak almayı başarmıştı. Eğer Yun Che onu vurmasaydı dokuzu da elinde olacaktı.

 

Yaklaşan Yun Che'ye bakarken İblis Egemeni neredeyse patlayacakmış gibi öfkelendi: "Seni lanet olası piç!! Çabaların sadece deneyimleyeceğin acıyı arttırıyor!!"

 

Öfkeyle kükreyen İblis Egemeni beş kasvetli yaprağı aldı ve açık olan ağzına attı.

 

Yun Che'nin ifadesi aniden beyazlaşırken boğuk sesle kükredi: "Kapa çeneni!!"

 

Gulp!!

 

Basit bir yutkunma hareketi ile birlikte Yun Che'nin on kat hızlı olsa bile durdurmaya zaman bulamayacağı şey gerçekleşti. Sadece bakabildi ve beş yaprak açık İblis ağzına düştü. Sadece çaresizce onun yutkunmasını izleyebilmişti.

 

Yun Che: “!!!
---------------ÇEVİRMEN NOTU--------------

 

Yun Che neler yapacak? İblis Egemeni güçlenecek mi? Dört yaprağa neler olacak? Jasmine bir şey yapabilecek mi? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45245 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr