Bölüm 751

avatar
14918 34

Against The God - Bölüm 751


Düzenleyen: KuroganeBölüm 751: Tanrıların Çağının Sonu"Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıç ilkel zamanlardan beri var olan bir şey. O İlkel Kaos Aleminin çekirdek gücü ve temelinden üretildi ve aynı zamanda İlkel Kaos Alemindeki ilk kılıç. O her bir kılıç ve her bir silahın atası! Yedi Cennetsel Kaynak Hazinesinin birinci sırasında yer alıyor ve cennete karşı gelici bir güç barındırıyor. Efsanelere göre gücü olmayan bir kişi bile onu kullansa mavi semayı kolaylıkla kesebilir ve gökleri yok edebilir."

 

Jasmine efsanevi kılıcı sönükçe tarif etti ve onun doğduğu dünyada bile bu kılıç efsanevi bir şeydi.

 

"Tanrıların Çağı sırasında bu kılıcın ismini duymayan kimse yoktu. Ancak onun sahibi, ki bu kayıtlardaki tek sahibi olan üç Yaratıcı Tanrının lideri 'Mo E'nin ilahi özü tamamen dağıldığında ve ömrü sona erdiğinde Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıç da iz bırakmadan kaybolmuş. Kimse onun izine bile rastlamamış. Ta ki yedi yüz bin yıl sonraya dek. İlkel Kaosun merkezinde Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıç bir kez daha ortaya çıkmış."

 

Yun Che: “…”

 

Jasmine gözlerini kapadı, sanki uzak bir hatırasını düşünüyormuş gibiydi ve ardından acelesiz şekilde anlatmaya devam etti: "İlkel Kaosun ortasında yer aldığı için Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıç Tanrı ve İblis Irkları tarafından aynı anda fark edilmiş ve ikisi de onu kendileri için istemiş. Çünkü Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıca sahip olarak tüm İlkel Kaos da üstün bir güce de sahip olacaklarmış. Bu tanrıların hiçbirinin karşı koyamayacağı bir şeymiş."

 

"Bu nedenle Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıcı elde etmek adına İlkel Kaosun Güney bölgesindeki Tanrılar Dünyası ile Kuzey bölgesindeki İblis Dünyası şiddetli bir savaşa girmiş. İlk başta iki taraf da kılıcı elde etmek için savaşıyormuş. Savaş şiddetlendikçe iblislerin elinde yok olan tanrıların sayısı arttığı gibi tanrılar tarafından gömülen iblislerin sayısı da artmış ve nefret giderek yayılarak savaşı giderek şiddetlendirip daha fazla iblis ve tanrının ölmesine neden olmuş. Ve bu da düşmanlığı şiddetlendirmiş..."

 

Yun Che aydınlansa da bir cümle onlarca kez kalbinde kükremişti... Bunların Fen Juechen ile ne ilgisi vardı?!

 

"Bu şiddetli savaş otuz bin yıl sürmüş ve İblis ırkı yavaşça çökmeye başlamış, onların İlkel Kaosun Kuzeyindeki bölgeleri bile tanrılar tarafından yavaşça ele geçirilmeye başlanmış. İblis ırkının kalanları İlkel Kaosun köşesine çekilmeye zorlanmış..."

 

"Çaresizlik içindeki İblis ırkı, sonuçlarını düşünmeden karşı saldırı yapmaya başlamışve bunun sonucunda da onların bile kıyaslanamayacak kadar dehşete düştüğü tabu eşya olan..."

 

"Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nı kullanmışlar!!"

 

Jasmine'nin kaşları bu isimden bahsettiğinde bir anlığına titredi, sanki bu hatıra Gerçek Tanrıların bile titrediği aşırı dehşet verici bir varlığa aitti.

 

"Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı?" Yun Che hafifçe şok oldu ve ardından hatırladı: "Yedi Büyük Cennetsel Kaynak Hazinesinin iki numarası ve Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıçtan sonra gelen Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı mı?”

 

"Aynen öyle." Jasmine gözlerini bir kez daha kapadı: "Her ne kadar o iki numaralı Cennetsel Kaynak Hazinesi olsa da ve Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıçtan sonra gelse de onun dehşeti Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıçtan çok daha fazla! Sadece katletme ve yok etme kapasitesiyle bile muhtemelen Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıcı aşıyor!"

 

"Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıç, İlkel Kaousun en saf ve en kutsal gücü tarafından doğdu ve o en güçlü ve kutsal kılıç. Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı ise öte yandan onun tam zıttı olarak İlkel Kaousun en karanlık ve en kötü gücünden doğdu ve en aşırı, en dehşet verici negatif enerjisini içeriyor. Enerjisi etkinleştirildiğinde diğerleri şöyle dursun tanrılar bile onu kontrol edemiyor. Bu nedenle Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı her zaman İlkel Kaosun Kuzey bölümünde yer alsa da İblis ırkı her zaman onu tüm güçleri ile mühürleyip izole ederek gücünü kullanmak şöyle dursun yanına yaklaşmaya bile cüret edememişlerdir. Onlar Tanrı ırkı ile aralarındaki savaş sırasında sürekli geri çekilseler bile asla Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın gücünü kullanmayı düşünmemişlerdir."

 

"Ancak Tanrı ırkı İblis ırkını tamamen yeniyormuş ve yavaş yavaş İlkel Kaosun Kuzey kısmını daha da fazla ele geçirerek İblis ırkını ortadan kaldırmayı amaçlıyorlarmış. Bu çaresizlik ve kederle birlikte İblis ırkı çıldırmış ve Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nı kullanmış."

 

Jasmine'nin kaşları sıkılaşmadan edemedi ve sesinde bir acı belirtisi vardı, sanki bu hatıra çok dehşet verici gibiydi: "Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın gücü etkinleştirildiğinde sanki bir bebekten gelen ancak aynı zamanda aşırı kötücül ve dehşet verici olan bir çığlık İlkel Kaosun her bir köşesine yayılmış ve her yeri Ölüm aurası ile bir gölge kaplamış."

 

"Eğer Tanrı çağı Altın çağında olsaydı belki de tüm gücünü toplayarak Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'na karşı direnebilirlerdi, ancak Tanrı ırkı kazanan taraf olsa da Otuz Bin Yıllık acı savaş onların da ağır bedeller ödemesine neden olmuştu. Tanrıların Altın çağı sözlerle tarif edilemeyecek kadar solmuştu ve onlar Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın yıkım gücüne karşı koyacak güce artık sahip değillerdi. Tüm tanrılar ya yok edildi, ya ağır yaralandı, ya da kötü enerji tarafından işgal edilerek ilahi özleri hızlıca kurudu. Ölseler daha iyi olacak bir konuma geldiler."

 

"Bu felaketi deneyimleyen sadece Tanrı ırkı değildi, Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nı etkinleştiren İblis ırkı bile bunu deneyimledi. Bu sefil felaket senin hayal gücünü sayılamayacak kadar aşıyor... Yok edilen varlıklar zayıf varlıklar değildi, onlar göğe kolaylıkla hükmedebilen Yüce varlıklar olan Gerçek Tanrılardı. Hayatta kalmak için Tanrı ve İblis ırkından geride kalanlar birleşip Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın gücüne karşı koymaya çalıştılar ancak çok geçti ve iki ırk da yok oluşun eşiğine geldi... Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın gücü de sona gelmişti ve iki ırk sonunda yolun sonunda bir ışık gördüğünde... Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı aşırı güçlü bir zehri göğe salarak Tanrılar ve İblislerin büyük bir çaresizliğe girmelerine neden oldu."

 

"Zehir?" Yun Che bilinçsizce fısıldadı.

 

"Bu 'Sonsuz Musibet' isimli bir tür zehir. Her ne kadar sen zehir sanatlarında usta olsan da bu tür bir zehri asla duymamışsındır." Jasmine duygusuz bir şekilde konuştu: "O Gökyüzü Zehir Sedefinin serbest bırakabildiği 'Tanrı Yaralayan Düşünce Bölen Zehir'den bile daha korkutucu! O kadar korkutucu ki bir Gerçek Tanrı bile ona dokunmasıyla ölebiliyor!"

 

Yun Che'nin kalbi titredi ve ardından aniden kafası karıştı... Tanrı Yaralayan Düşünce Bölen Zehir mi? O da ne? Bunu nasıl bilmiyorum? Gökyüzü Zehir Sedefinin zehir gücünü kullandığımda zehir gerçekten de korkutucu olsa da anlamsızca güçlü olacak bir seviyede değildi. Tüm zehir gücünü kullandığımda sadece otuz üç şehir ve yetmiş altı tarikatı zehirleyebilmiştim.

 

... Yoksa Gökyüzü Zehir Sedefini elde ettiğimde zehir gücü çoktan tükenmiş miydi?

 

Jasmine'nin gözleri Yun Che'yi süpürdü ve onun tepkisine bakıp farklı bir tavır sergileyerek döndü ve konuştu: "Şok olmana gerek yok. Gökyüzü Zehir Sedefi isminde 'Gökyüzü Zehir' kelimeleri barındırsa da zehir gücü onun ana yeteneği değil. Onun ana yeteneği arıtmak ve rafine etmek... Aslında dünyadaki en güçlü arıtma ve rafine etme özelliğine sahip şey o!"

"Ancak, Gökyüzü Zehir Sedefinin arıtma yetenekleri ile bile Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın 'Sonsuz Musibet' isimli zehrini arıtıp arıtamayacağı bilinmiyor. Bendeki 'Mutlak Tanrı Katleden Zehir' ve Hong'er'de ki iblisvari zehrin kaynağı Antik İblis ırkı tarafından kullanıldıktan sonra Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın geride bıraktığı kötü öz. Arta kalan aurası bile bir tanrı katleden zehir oluşturabiliyorsa ve hatta Gerçek Tanrılar bile Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın saldığı 'Sonsuz Musibete' karşı koyamıyorsa, bana göre Gökyüzü Zehir Sedefi bile 'Sonsuz Musibeti' arıtamaz. Aksi halde Tanrı ırkı tamamen yok edilmezdi."

 

"… Daha sonra ne oldu? Tanrı ve İblis ırkı bu şekilde yok edildi mi?" Yun Che detaylarını sordu.

"Aynen öyle." Jasmine kayıtsızca onayladı: "Tanrıların Çağının yıkımı Gökyüzü Kaynak Aleminin birinci sırasındaki Cenneti Cezalandırıcı Atasal Kılıç ile başladı ve ikinci sırasında olan Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı ile sona erdi."

 

"Sana Kötülük Tanrısının Yok Edilemez Kanını verdiğimde Tanrıların Çağında hayatını kaybeden son tanrının Kötülük Tanrısı olduğunu söylemiştim. Tanrılar ve İblisler yok olduğunda İlkel Kaos karmakarışık bir hal aldı ve sayısız yıldız, gezegen ve yaşayan canlı yok oldu ve Uğursuzluk Bebeğinin Sonsuz Musibet Çarkı'nın aurası da sonunda dağıldı. Her ne kadar Kötülük Tanrısı ölmese de bedenindeki 'Yaşam Sonlandırıcı' onun ölümden kaçamadığı anlamına geliyor. Hayatının son anlarında ilahi gücünün son parçasını da kullanarak İlkel Kaos içindeki kaosu yavaşlattı ve ardından ilahi özünün son parçası ile ölecek bir yer seçerek... Sonunda hayatını kaybetti.”

"Kötülük Tanrısı hakkındaki şeylerde, ben Kötülük Tanrısının Yok Edilemez Kanı'nı elde ettiğimde onun hatıralarından parçalar da kazandım. Kötülük Tanrısı arkasında  mirasını bırakırken bunu bilerek yapmış olmalı. Ancak bu hatıraların içinde birçok boşluk var ve belli ki Kötülük Tanrısı sıradaki nesillerin bunları bilmesini istemediği için bazı şeyleri bilerek gizlemiş. Ölmeyi seçtiği yer ve hayatının son anıları bile bilerek silinmiş."

 

//ÇN: Acaba o anlarda neler yaşandı. Asıl olay bence orada. Baya olay falan dönmüş olmalı.

 

Kötülük Tanrısının Yok Edilemez kanından aldığı hatıralar... Bu da göğün altında Jasmine'nin dediklerini sadece o biliyor anlamına geliyordu.

 

Ama! Ama! Ama! Bunların Fen Juechen ile ne ilgisi vardı!!!

 

//ÇN: Ne ulan ne? Biz de merak etitk.

 

Ben sadece Juechen'in bedeninde olan garipliği merak etmiştim, bu antik meseleler de nereden çıktı.

 

Gerçi bunlar... ilginç şeyler!

 

Her ne kadar Tanrıların Çağının sonu tüm İlkel Kaosa felaket getirse de bu Yun Che için çok uzak bir şeydi. Üstelik onun geçmişi, geleceği ve şu anı ile ilgisi de yoktu, o sadece bunu ilginç bulmuştu... Belki de bu bir mit duymaktan farksızdı.

 

Aksine onun asıl ilgilendiği şey Juechen'in sırrıydı!(Useless notu: Lan bölümün sonuna imzamı atmayı unutmuşum ama şimdi de üşendiğim için atmayacağım. Farklılık olsun kalsın böyle :D )


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 43434 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr