Bölüm 1977 - Yeraltı Aynası ve İblis İncisi

avatar
4045 11

Against The God - Bölüm 1977 - Yeraltı Aynası ve İblis İncisi


Bölüm 1977 - Yeraltı Aynası ve İblis İncisi

SEFIX

"Dört Yaratılış Tanrısı ve dört İblis İmparatorunun hepsinin diğerlerinden üstün oldukları bir yönü vardı. Onların genel güçleri farklı olabilir, ancak hepsinin aynı güç alanına ait olduğu şüphesiz."

"Bunu akılda tutarak, bir Yaratılış Tanrısının üç İblis İmparatorunu tek başına tuzağa düşürmesi nasıl mümkün olabilirdi?”

Chi Wuyao kendi sorusunu dile getirdikten hemen sonra yanıtladı, "Ebedi Cennet İncisi ile elbette!”

Yun Che: “...”

Chi Wuyao devam etti, "O zamanlar, Göksel Kaynak Hazineleri şu an olduklarından çok daha güçlü ve sağlamdılar. Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, Mo E, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcı kullanarak İblis İmparatorunu sürgün etti ve Elementlerin Yaratılış Tanrısını mağlup etti. Şeytani Bebek hem Tanrı ırkını hem de İblis ırkını sona erdiren Sayısız Musibeti yaratmak için Gökyüzü Zehir Sedefini kullandı. Ve Elementlerin Yaratılış Tanrısı, üç İblis İmparatorunu tek başına geciktirmek için Ebedi Cennet İncisini kullandı.”

"O zamanların yedi Göksel Kaynak Hazinesinin ne kadar güçlü ve tapınıldığını sadece hayal edebilirsin."

Chi Wuyao'nun şeytani gözleri o anda karardı. "Bu da bizi üçüncü çelişkimize getiriyor.”

"Biliyoruz ki, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç Cennet Cezalandıran İlahi İmparatora aitti, İlkel Yaşam ve Ölüm Mührü Yaşamın Yaratılış Tanrısı'na aitti, Ebedi Cennet İncisi Düzenin Yaratılış Tanrısı'na aitti ve Evren Delen ise Elementlerin Yaratılış Tanrısı'na aitti."

"Samsara'nın Aynası, o zamanlar sadece yazılı metinlerde var olduğu için kimseye ait değildi.”

"Son olarak, Şeytani Bebeğin Sayısız Musibet Çarkı İblis Irkı tarafından mühürlendi ve Gökyüzü Zehir Sedefi, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoruna aitti.”

"Yedi Göksel Kaynak Hazinesi'nden, Tanrı Irkı dört tanesine sahipken, İblis Irkı sadece ikisine sahipti. Kelimenin tam anlamıyla Tanrı Irkı iki Göksel Kaynak Hazinesi arkalarındaydı.”

"Bu, açıkça Atasal Tanrı'nın iki ırkı ve yedi Göksel Kaynak Hazineyi yarattığında hedeflediği dengeyi karşılamadı. İki ırkın da savaştan önce uzun bir barış dönemi sürdürmesine imkan yoktu.”

Yun Che aniden Chi Wuyao'nun ne söylemeye çalıştığını anladı.

"Yani, antik İblis soyunun, yedi Göksel Kaynak Hazine ile aynı seviyede olmayan iblis eserlerine sahip olduğunu, ancak böylece bu eksikliklerini telafi etmek için yeterli olduklarını söylüyorsun, doğru mu?"

“Bu doğru.” Chi Wuyao yavaşça başını salladı. "İki iblis eseri. Güç dengesini eserler açısından dengelemek için en az iki iblis eserine sahip olmalılar. Dahası, büyük olasılıkla güçlü bir mekansal iblis eseri ve bir zaman iblis eseridir.”

"Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcın kutsal gücü, Şeytani Bebeğin Sayısız Musibet Çarkı'nın saf yıkıcı gücünün karşıtıydı ve İlkel Yaşam ve Ölüm Mührü'nün ölümsüzlüğü, Gökyüzü Zehir Sedefi'nin ölümcül zehrini dengelemekteydi."

"Tanrı Irkına ait olan en üstün uzay eseri, Evren Delen ve en üstün zaman eseri, Ebedi Cennet İncisine sahip olduğu düşünülürse, İblis Irkının da buna karşılık gelen iblis eserlerine sahip olması mantıklıdır."

Şu anda, Yun Che'nin yüzünde derin bir endişe ifadesi vardı. Şaşkınlığı bir süre önce olduğundan çok daha fazla olmuştu, "Bir 'denge' perspektifinden bakıldığında, fikirlerin oldukça mantıklı." Ancak o dönem de bizden o kadar uzak ki, ne kadar makul olursa olsun, hiçbir spekülasyon ciddi bir şekilde ele alınamaz."

"Ama şimdi bunu gündeme getirdiğine göre, bu demek oluyor ki..." Yun Che açıkladı, "Teorini desteklemek için delil niteliğinde kanıtların olmalı?"

Chi Wuyao anlaşarak başını salladı. "Sana yaşamımın anılarını aktardığım gün, ruh denizimde büyük bir dalgalanma yaşadım ve Nirvana İblis İmparatoru Ruhu da oldukça zarar gördü. Şans eseri, uzun zaman önce ortadan kaybolması gereken antik bir anıyı uyandırdı.”

İblis Kraliçe, Yun Che'nin alnına bir parmağını bastırdı ve ruh denizinde hemen kederli ve umutsuzluk dolu kadim bir ses yankılandı:

"Eğer Yeraltı Aynasını ve İblis Küresini kaybetmeseydik, bu şekilde olmazdı!!"

Nirvana İblis İmparatoru Ruhundan geldiği için, sadece İblis İmparatorunun kendi sesi olabilirdi!

Yüce bir İblis İmparatorunun bu kadar acı verici ve çaresiz bir uluma çıkarabileceğini kim düşünebilirdi?

"Yeraltı Aynası... ve İblis İncisi..." Yun Che gözlerinde belirgin bir şokla bu isimleri tekrarladı.

"Yeraltı Aynasından bahsetmişken, sana neyi hatırlatıyor?" Chi Wuyao sordu.

Yun, soruyu sormadan önce bile cevabı biliyordu. Mo Beichen'in Uçurumu delmesine ve İlkel Kaos içinde görünmesine izin veren sadece bu garip siyah ayna olabilirdi!

”Olabilir mi..." Yun Che, Chi Wuyao'nun bakışlarıyla karşılaştı.

"Büyük olasılıkla," Chi Wuyao nazikçe yanıtladı. "Antik zamanlarda, evrendeki en güçlü uzamsal eser olan Evren Delen bile Uçurumu delemedi. Yasaları o zamandan beri büyük ölçüde değişmiş olsa da, mekansal yasaları hala mümkün olduğunu düşündüğümüzden çok daha üstün.”

“Geçtiğimiz hafta boyunca, Meiyin'e şu anki Evren Delen'in mutlak sınırlarını defalarca sordum. Ayrıca Mutlak Başlangıç Tanrı Alemine seyahat ettik ve Evren Deleni kullanarak Hiçlik Uçurumunun altındaki uzayı delmeye çalıştık. Elde ettiğimiz sonuç ise...”

Chi Wuyao küçük bir nefes aldı. "Evren Delen Abisin yasalarına müdahale edebilecek durumda, ancak öteki tarafı delmek için en az yüz bin yıl iyileşmeye ihtiyaç duyacaktır."

Evren Delen dışında, evrenimizdeki en güçlü uzaysal kaynak eseri Büyük Boşluk Kazanı'dır. Ancak, Büyük Boşluk Kazanı, maksimum güçte bile Hiçlik Uçurumu'nun uzayını bükme konusunda tamamen acizdir."

"Öte yandan, Abisal Hükümdar, bilinmeyen aynasını yeniden şarj etmek için Gerçek Tanrılarının gücünü toplayabilir. Ayrıca her elli yılda bir girişimde bulunabiliyor.”

“Bunu akılda tutarak, elinde tuttuğu aynanın, Nirvana İblis İmparatorunun yakındığı Yeraltı Aynası olması muhtemeldir. Antik zamanların Evren Deleni ile neredeyse aynı seviyede olan mekansal bir iblis eseri olmalı!”

Chi Wuyao'nun spekülasyonu hayali olduğu kadar cesurdu.

İlkel Kaos içinde böylesine çarpıcı bir spekülasyonu sayısız bilgi parçasıyla bir araya getirebilecek tek kişi o olabilirdi.

"Eğer Yeraltı Aynasını ve İblis Küresini kaybetmeseydik, bu şekilde olmazdı!!"

Kayıp...?

Uzun bir süre boyunca, Yun Che düşüncelerine tamamen kapıldı.

Chi Wuyao'nun spekülasyonunun gerçeğe yakın olduğunu varsayarsak, Abisal Hükümdar gerçekten olabilir mi…

Chi Wuyao devam etti, "Duyduğumuz çaresiz uluma açıkça Nirvana İblis İmparatoru'nun Ebedi Gökyüzü Aleminden nihayet kaçtıktan sonra meydana geldi ancak herkesi ve her şeyi öldüren Sayısız Musibetin korkunç manzarasıyla karşılaştı."

"Sözlerini ciddi bir şekilde yanlış yorumlamadığımı varsayarsak... kendisinin ve diğer İblis İmparatorlarının, eğer Yeraltı Aynasına ve İblis İncisine sahip olsalardı Ebedi Cennet İncisi tarafından tuzağa düşürülmeyeceklerini söylüyor. Bu aynı zamanda Yeraltı Aynası ve İblis İncisinin yedi Göksel Kaynak Hazinesinden biri olan Ebedi Cennet İncisi'nin gücüne karşı koyacak kadar güçlü olduğu anlamına geliyor!"

Yun Che'nin kaşları daha da çatıldı ve mırıldandı, "Eserlerin hasar gördüğünü veya yok edildiğini söylemedi, 'kayboldu' dedi... ama bu nasıl mümkün olabilir? Böylesine önemli olan ve kelimenin tam anlamıyla soyunun kaderini belirleyebilecek eserleri nasıl kaybedersin ki? Ayrıca, antik kayıtların hiçbiri Yeraltı Aynasından veya İblis İncisinden hiç bahsetmedi.”

"Çok basit," dedi Chi Wuyao, "Yeraltı Aynası ve İblis İncisi gerçekten bir Göksel Kaynak Hazinesine karşı yeterince güçlü idiyse, İblis Irkına olan önemleri göz ardı edilemez. O zaman, İblis Irkının hükümdarlarının bunları kaybettikten sonra ne yapabileceğini hayal etmek kolaydı: bu gerçeği saklamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı. Niçin? Çünkü İblis Irkı arasında huzursuzluğa neden olacağı gibi aynı zamanda Tanrı Irkını savaşa çeker.”

“Ayrıca bu yolla, iki eseri kalıcı bir şekilde kaybettiklerini varsayabiliriz. Daha belirgin bir şekilde, onların Hiçlik Uçurumu'na bırakıldığını tahmin edebiliriz. Eğer bu eserleri özellikle yorucu bir savaş sonrasında kaybetmişlerse veya başka bir nedenle yanlış yerlere koymuşlarsa, daha sonra onları alabilirlerdi. Birisi eserleri çalmış ya da soymuş olsaydı, sonunda onları düşmanlarından geri alabilirlerdi. Ama Uçurum farklı bir hikâye.”

“O zamanlar herkes Uçurumun tek yönlü bir yolculuk olduğunu biliyordu. Eserlerini geri alma şansları sıfırdı. Eğer İblis Irkı'nın hükümdarlarından biri olsaydım, kaybı gizlemek için kesinlikle elimden gelen her şeyi yapardım. Sonra, bu eserlerin varlığını açıkça göstermeden azaltmak için sürekli çalışırdım.”

“Halihazırda günümüze kadar ulaşan çok az sayıda antik kayıt vardı ve çoğu yedi Göksel Kaynak Hazine üzerine odaklanmıştı. Her şey düşünüldüğünde, Yeraltı Aynası veİblis İncisinin tarihte tamamen kaybolması alışılmadık bir durum değil.”

Chi Wuyao'nun söylemediği şey, bu durumun hala sıradışı olduğuydu. Dört İblis İmparatoru, Yeraltı Aynası ve İblis İncisinin varlığını ne kadar küçültmeye çalışsalar da, güç açısından hemen hemen Göksel Kaynak Hazineleriyle yarışan eserlerdi. Ancak, geçmişte öyle bir şekilde tarihten silinmişlerdi ki, günümüzde bile Nirvana İblis İmparatoru Ruhu antik anıyı ortaya çıkarana kadar varlıklarının farkında olan hiç kimse yoktu. Sanki tanrılar ve iblisler çağı sona erdikten sonra biri onları silmiş gibiydi.

Ayrıca, İblis İmparatorları İblis Irkına ait Yeraltı Aynası ve İblis İncisi hakkındaki her kaydı silebilirlerdi ancak Tanrı Irkına ait kayıtları etkileyememişlerdi.

Yine de Tanrı Irkının tarafındaki kayıtları potansiyel olarak silebilecek bir tanrı vardı. Savaştan sonra herkesin pisliğini temizleyen tanrıydı, tanrısız dönem başlamadan önce ölen son tanrı'ydı…

Kötü Tanrı, Ni Xuan.

Chi Wuyao bu teori üzerinde fazla durmadı. Bu gereğinden fazla tuhaftı. Ne kadar hipotez geliştirmeye çalışsa da, Kötü Tanrı'nın böyle bir şeyi neden yapacağını hayal edemiyordu.

"Yeraltı Aynası ve İblis İncisinin nasıl kaybolduğuna gelince..." Chi Wuyao başını salladı. "Birçok olasılığı düşündüm ve bunları doğrulamak için büyük bir sayıda antik kayda baktım, ancak en ufak bir bilgi bile bulamadım." "Ne yazık ki, kendimi ikna etmek için bile silik bir açıklama yapamıyorum."

"Şahsen, meselenin gerçeğinin, Yeraltı Aynası ve İblis İncisinin varlığından bile daha derinlerde yattığına inanıyorum. Bugün, asla çözülemeyecek bir gizem haline geldi.”

Chi Wuyao bir saniyeliğine durdu ve devam etti, "Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, Cennet Cezalandıran İblis İmparatorunu İlkel Kaos'tan sürgün ettiğinde, İblis Irkı sessiz kalmaya ve Cennet Cezalandıran İlahi İmparator yaşamını yitirene kadar Tanrı Irkına savaş açmayı beklemeye karar vermişti. Eylemleri, antik kayıtlarda anlatılan mizaçla uyuşmuyordu.”

"Ancak, Yeraltı Aynası ve İblis İncisinin kaybı bu davranışı mükemmel bir şekilde açıkladı.”

"Mesele Üç İblis İmparatorun hemen intikam almak istememesi değildi. Çünkü bunu yapamazlardı."

"Bununla birlikte, kafamı bir süredir şaşırtan başka bir soru daha var..." Chi Wuyao şaşkın bir ifadeyle söyledi, "İkimizin de bildiği gibi, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, İblis İmparatorunu İlkel Kaos'tan sürgün etmek için Atasal Kılıcı kullanarak kendi ömründen feragat etti ve iki ırkın birbirine karşı tam savaşa girmesini riske attı. Bize, Cennet Cezalandıran İlahi İmparatorun Elementlerin Yaratılış Tanrısı ve İblis İmparatoru'nun bir araya gelmesine tahammül edemediği söylendi, ama... gerçekten öyle miydi? Sırf kişisel arzularını tatmin etmek için bu kadar fedakarlık yapması ve hepsini riske atması gerçekten mantıklı mı?”

“...” Yun Che ona cevap veremedi. Bundan önce, kendisine söylenen "gerçek" tamamen doğru, doğal ve aydınlatıcı gelmişti. Ama şimdi, Chi Wuyao ona her şeyi tekrar sorgulatıyordu.

Ne yazık ki geçmiş çok uzaktaydı. Sorularının çoğu asla cevaplanmayacak gibi görünüyor. 

Chi Wuyao devam etti, "Her durumda, İblis Irkı İblis İmparatoru'nu kaybettiklerinden beri öfkeleri büyük ölçüde arttı. Canlı bir yanardağ gibi, tam güçle patlaması an meselesiydi.”

"Ne yazık ki, üç İblis İmparatoru, Yeraltı Aynası ve İblis İncisini kaybettikleri için Tanrı Irkına karşı savaşta aslında yetersiz olduklarının farkındaydılar. Bu yüzden, ortaya çıkmak için doğru zamanı beklerken halklarını ellerinden geldiğince sakinleştirmekten başka çareleri yoktu.”

"Sonrasında, Kötü Tanrı çekilmişti ve Mo E, yaşam süresinin sonuna ulaştıktan sonra öldü, yani Tanrı Irkıne ait Atasal Kılıcı kullanacak kimse kalmamıştı... bu, bekledikleri fırsattı ve İblis Irkı öfkelerini tam güçle serbest bırakmak için daha fazla beklemedi.”

"Yaşamın Yaratılış Tanrısı Li Suo, zehirlenerek pusuya düşürüldü ve öldürüldü, geride yalnızca Düzenin Yaratılış Tanrısı kaldı.”

"Karanlık İblis İmparatoru, Dokuz Şeytan İblis İmparatoru ve Nirvana İblis İmparatoru, ezici güçleriyle Düzenin Yaratıcı Tanrısını bastırmaya çalıştılar. Tanrı Irkına geri dönüş yapma şansı vermek istemediler. Ancak, Düzenin Yaratılış Tanrısı bir araya gelen güçlerine karşı onları Ebedi Cennet İncisine çekip, Ebedi Cennet Alemine hapsettiğinde kartlar tersine çevrilmişti."

Chi Wuyao, iki ırkın başlangıçta denge içinde var olduğunu varsayarak ve Yeraltı Aynası ile İblis İncisini ekleyerek antik tanrılar ve iblisler savaşını yeniden hayal ediyordu. Teorisinin doğru olduğunu kanıtlamak neredeyse imkansız olsa da, Yun Che'nin kulaklarına sanki kutsal bir ilahi söz gibi geliyordu.

Bunun nedeni, teorisinin “gerçek” deki tutarsızlıkların çoğunu açıklamasıydı.Bunun nedeni, teorisinin “gerçek” deki tutarsızlıkların çoğunu açıklamasıydı.

Chi Wuyao ona bir bakış attı ve biraz gülümsedi. "Bu sadece dinleyip, çoğunlukla unutman gereken bir teori. Sana bunu anlatmamdaki en büyük neden, seni Yeraltı Aynası ve İblis İncisi hakkında bilgilendirmektir."

"Tüm evrende onlardan bir kayıt, hatta bir iz olmayabilir, ancak Nirvana İblis İmparatorunun kendisi tarafından bahsedildiklerinden var olmaları gerekir.”

"Eğer gerçekten Hiçlik Uçurumunda kaybolduklarını varsayarsak, o zaman Abisal Hükümdarın Uçurumu delmek için kullandığı tuhaf aynanın muhtemelen İblis Irkına ait Yeraltı Aynası olduğu söylenebilir."

"Cennet Cezalandıran İblis İmparatoriçe ve İblis Tanrıları, İlkel Kaos'un ötesindeki zorlu dünyada Evren Deleni kullanarak yaşanabilir bir uzay yaratarak hayatta kalmayı başardılar. Bu durumda, Abisal Hükümdarın, Evren Deleni güç açısından rakip olan mekansal bir iblis eseri olan Yeraltı Aynasını da Uçurumu delmek için kullanması tamamen mümkündür.”

"Ve Abisal Hükümdar hem Yeraltı Aynasına sahipken hem de onu kullandığına göre, büyük olasılıkla..."

"O bir İblis İmparatoru'nun soyundan!"

Tanrıların Altı Krallığında, Abisal Hükümdar, özellikle karanlık kaynak enerjiyi başlıca yetiştiren bir halk olan Baykuş Kelebek Tanrı Krallığını en çok tercih etti. Krallıklarının adı bile Abisal Hükümdarın kendisi tarafından verildi. Antik İblis Irkının bir üyesi olduğuna dair doğrudan bir kanıt değildi, ama kesinlikle düşündürücüydü.

Ayrıca, Mo Beichen, Abisal Hükümdarın Yaratılış Tanrıların alemine girmeyi arzuladığını söylemişti... bu tür bir şeyi düşünme hakkına sahip olanlar, doğrudan bir İblis İmparatoru soyundan gelen veya bir Yaratılış Tanrısı olan kişilerden başka kimse olamazdı.    

Yun Che ciddiyetle başını salladı. "Anlıyorum.”

Bilinmeyenden daha büyük gizli bir tehdit yoktu ve Chi Wuyao, daha önce ayak basmadığı bir dünyayı ortaya çıkarmak için yapabileceği her şeyi yapmıştı.

"Yeraltı Aynası ve İblis İncisi büyük olasılıkla aynı anda kaybolmuştu. Eğer İblis İncisi de Hiçlik Uçurumunda ise, muhtemelen bir zaman iblis eseri olurdu."

Karanlığın Ebedi Felaketi'nin mirasçısı olarak, Yun Che'nin karanlık kaynak enerji üzerindeki ustalığı benzersizdi. Aynı zamanda şu anda bir İblis İmparatoruna en yakın kişiydi.

Eğer Abisal Hükümdar gerçekten bir İblis İmparatoru soyundan geliyorsa... Bu belki de Yun Che için iyi haber olabilir.

--


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr