Bölüm 1928 - ****

avatar
3547 15

Against The God - Bölüm 1928 - ****


Chapter 1928 - ****     

               SEFIX

 

Abis...

Bu tek kelime ona hemen dünyanın en gizemli ve korkunç fenomenini hatırlattı... Hiçliğin Uçurumu.

Ses Yun Che'nin düşüncelerini okuyormuş gibi cevapladı, “Bugün yaygın olarak Hiçliğin Uçurumu olarak bilinen şey budur.”

“Hiçliğin Uçurumu bir gün her şeyi hiçliğe indirgeyecek," Yun Che mırıldandı. "Ve bunu yapan güç yok oluş enerjisi mi?”

”Az ya da çok haklısın," diye cevapladı. “Başlangıçta, varoluş enerjisi ve yok oluş enerjisi aynı evrende vardı. Doğal olarak, Atasal Tanrı kendini ortadan kaldırmadı ya da yeni bir yaşam yaratmadı.”

“Atasal Tanrının İlkel Kaosa yaptığı en büyük değişikliklerden biri, varoluş enerjisini ve yok oluş enerjisini iki ayrı bedene ayırmak ve onları tamamen izole etmekti. İlkel Kaos bu şekilde iki boyuta bölündü: mevcut evren ve Uçurum.”

“Mutlak Başlangıç Alemi, iki boyutu birbirine bağlamak için değil, onları daha da uzaklaştıran bir engel olarak hareket etmek için var.”

"Atasal Tanrı ortadan kaybolduktan sonra, yaşam Varoluş Dünyasını doldurdu ama Yok Oluş Dünyasında hiçbir şey doğmadı. Atasal Tanrının torunlarına bıraktığı hatıralarda, Yok Oluş Dünyasının ve yok oluş enerjisinin Uçurumun ötesinde yattığı ve gerçek tanrıların veya iblislerin bile hayatta kalamayacağı belirtildi. Uçuruma düşen herhangi biri ya da herhangi bir şey tamamen yok olacaktır.”

Bir duraklama sonrası, ses iç çekti. "Yok oluşu ve varoluşu ayırma kararı doğru muydu? İlkel Kaos için yeni bir denge kurmayı başarmış mıydı, yoksa doğal dengesini yıkmış mıydı; belki de olması gereken en iyi duruma mı getirmişti? Bu, Atasal Tanrının kendisinin o zaman söyleyebileceği bir şey değildi. Bununla birlikte, mevcut evrenin gelişimine ve refahına bakıldığında, en azından kötü bir karar değildi.”

"Devam et," Yun Che kendini konuşmaya zorladı. Bütün bunların Xia Qingyue ile ne ilgisi olduğunu bilmek arzusuyla yüreği yanıyordu.

Ayrıca, şu anda ne kadar kafa karıştırıcı olsa da ruh denizinde onunla konuşan sesin farkına varmıştı…

Atasal Tanrının mevcut iradesinden başkası değildi!

Şimdiye kadar ona söylediği her şey, yalnızca Atasal Tanrının bizzat kendisinin bileceği bir şeydi.

Bir gün İblis İmparatorlarından ve Yaratıcı Tanrılarından bile daha yüce olan, tüm İlkel Kaosun içindeki gerçek en yüksek tek varoluşla etkileşime gireceğini hayal bile edemezdi.

Onunla etkileşime girebilmesinin sebebi... geride bıraktığı Dünyaya Meydan Okuyan Cennet El Kitabını ve İlahi Atasal Sanatı yetiştirmesi miydi?”

"Uzay parçalanacak, güç yok olacak, yaşam yok olacak ve ışık sönecek... bu dünyada gerçek kalıcılık diye bir şey yoktur. Her şey, Atasal Tanrının geride bıraktığı güçler ve yasalar bile bir gün yok olacak.”

“Zamanın vaftizi ve tanrılar ve iblisler arasındaki büyük savaşın olumsuz etkileri... Uçuruma bahşedilen yasalar, ilk kusur ortaya çıktığı anda çok hızlı bir şekilde bozunur ve Atasal Tanrının iradesi bunu ilk elden çabucak bulur. Uçurumu kontrol etmeye çalıştığında, Uçurumun bir şekilde yasalarından koptuğunu şaşkınlıkla keşfetti.”

"Onun iradesi bile artık Uçuruma giremedi.”

"Normalde, Atasal Tanrı evrenin olaylarına asla müdahale etmezdi. Olan her şey çağın seçimiydi ve o her şeye kayıtsız bir gözlemciden farksızdır. Zaten müdahale edemezdi. Kendi varlığını ortadan kaldırmış ve her şeye rağmen sadece iradesini geride bırakmıştı.”

“Ancak, özellikle de yasalarından kurtulduğu için Uçurum tamamen farklı bir hikâye."

"Uçurumun yaratıcısıydı, bu yüzden ne içerdiğini herkesten daha iyi biliyordu. Eğer içindeki yok oluş enerjisi kontrolden çıkıp Varoluş Dünyasına sızacak olsaydı, hiçbir şey ve her şey yok olurdu.”

Yun Che: “!!”

Sesin iddiası onu hayrete düşürdü ama gerçekte çok endişeli değildi. Tanrılar Dönemine ait kayıtlar açıkça sınırlıydı ancak bildiği kadarıyla hiç kimse, tanrılar ve iblisler arasındaki büyük savaşın son aşamalarından bu yana Hiçliğin Uçurumu ile ilgili anormal bir şey bulamamıştı.

Dahası, Hiçliğin Uçurumu ile ilgili tüm kayıtlar temelde aynı şeyi tanımlar nitelikteydi: birisi içine bir şey atmadığı sürece zaman içinde neredeyse donmuş gibi görünen inanılmaz derecede boş, sessiz bir çukurdu. Bu noktada, her şeyi yutan acımasız bir boğaza dönüşecekti.

"Atasal Tanrı, Uçurumun kendisine bahşettiği yasalardan kurtulduğunu tespit ettikten sonra düşündü. Sonunda bir karara vardı.”

"Kendini İlkel Kaosun içinde yeniden canlandırmaya karar verdi.”

Yun Che yine hayrete düşmüştü.

“İlkel Kaos artık onun değildi, bu yüzden yeniden doğuşu başarılı olsa bile, sonsuz miktarda ata köken gücüne sahip olmayacaktı. Bununla birlikte, Uçurumdaki yasaları tekrardan yenilemek ve bir kez daha kısıtlamak için yeterli güce sahip olacaktı.”

“Bu en kötü sonucu önlemenin tek yoluydu. Atasal Tanrı, yaşayan her şey için derin bir sevgi geliştirdi ve İlkel Kaosun başlangıcında, içinde bulunduğu cansız duruma geri döndüğünü görmeye dayanamadı… korumaya çalıştığı yaratıklar o anda kendilerine ait bir yok oluş olayı yürütüyor olsalar bile düşüncesi hala aynıydı.”

"Atasal Tanrının... yeniden doğuşu mu?" Yun Che, bir antik Gerçek Tanrıyı bile şoktan suskun edecek kelimeleri mırıldandı. “O zaman... başarılı oldu mu?”

“Atasal Tanrının yeniden doğuşu elbette kolay olamazdı. Hem özünü yeniden canlandırmak hem de Atasal Kutsal Bedenini yeniden inşa etmek, ilkel evrenin inanılmaz miktarda enerjisini ve binlerce reenkarnasyon döngüsü gerektiriyordu.”

Binlerce reenkarnasyon... herkesin hayal gücünü aşan bir başka kelimeydi.

“Kimsenin haberi olmadan, Atasal Tanrının yeniden doğuşu, tanrıların ve iblislerin savaşı sona ermeden önce başladı ve İlkel Kaosun enerjisi bu sürede Uçuruma akmaya devam etti.”

“İlk döngüsünde tanrı ırkında doğdu. Büyüdükçe yavaş yavaş bir Gerçek Tanrı olarak uyandı ve korkunç bir savaşın ortasında doğmamış olsaydı uzun bir hayat sürmeliydi. Daha altı bin yaşındayken öldü.”

"İkinci döngüsünde iblis ırkının çocuğu olarak dünyaya geldi. Aynı sebepten ötürü sadece dört bin yıl yaşadı.”

“Üçüncü döngüsünde, deniz ırkının prensesi olarak doğdu, ancak ne tanrı ırkına ne de iblis ırkına ait olmasına rağmen sonunda benzer bir kaderi yaşadı. Tanrılar ve İblisler arasındaki çatışmalarından birinde öldü.”

"Dördüncü döngüsünde, bir Hayali Çok Renkli İspinoz Ruhu olarak doğdu. Evreni bambaşka bir gözle bambaşka yönleriyle gördü... ancak tanrılar ve iblisler arasındaki savaşta yok olmaya devam etti ve kendi ırkı tamamen tükendi.”

    ……

Yun Che, Gerçek Tanrıların ve Gerçek İblislerin ne kadar güçlü olduğunu gerçekten hayal edemezdi ama bir ölümlü olarak tamamen kontrolden çıkmış bir savaşta sıkışıp kalmanın ne kadar trajedi olduğunu kesinlikle hayal edebilirdi.

“Kaderin iradesine uygun olarak öldüğü her hayat tam bir döngü olarak kabul edilir.”

"Bazen, bir adamdı. Bazen, bir ejderhaydı. Bazen bir anka kuşu, bir kartal, bir kelebek, bir böcek, bir çimen, bir ağaç, bir çiçekti... ”

“Bir sonraki hayatında ne olursa olsun, her zaman Atasal Tanrının tüm anılarını ve iradesini miras aldı. Her şeye mükemmel bir öz farkındalıkla tanık oldu ve yaşadı.”

“Daha sonra, köşeye sıkışmış iblis ırkı Şeytani Bebeğin mührünü çözdü veSonsuz Musibete neden oldu ve sonunda büyük savaşlarını karşılıklı yıkımla sona erdirdi. Evrende daha fazla tanrı ya da iblis yokken, hayatta kalan ölümlüler miraslarını aramak için kendi alemlerine gittiler ve yeni, tanrısız bir çağ başlattılar.”

“Bugün bildiğin dönem budur.”

“Bu sırada, Atasal Tanrı hala bin reenkarnasyon döngüsüne devam ediyordu.”

“Bu noktada, İlkel Kaosun enerjileri hala Uçuruma akıyordu, ancak boşaltıldıkları hız da gittikçe daha yavaş bir hale geliyordu. Tamamen durması an meselesi gibi görünüyordu. Bu tanrısız çağda nesiller çok daha hızlı ilerler ve değişir, milyonlarca yıl gibi kısa bir sürede sayısız olay meydana geldi.”

“Bir canlının ortalama ömrü de muazzam bir şekilde kısaldı, doğal olarak bu Atasal Tanrı için büyük bir nimetti. Bu, döngülerini ilk başta beklediğinden çok daha hızlı tamamlayacağı anlamına geliyordu...”

“On döngü... yüz döngü... altı yüz döngü... dokuz yüz döngü...”

“Sonunda, dokuz yüz doksan dokuzuncu döngüsünü tamamladı... ve tahmin ettiği sürenin yüzde onundan daha hızlı olması gerekiyordu.”

“Bu dünyada yeniden doğması ne kadar kısa sürerse, hazır olmadan önce Uçurumun kontrolden çıkma şansı o kadar düşük olurdu. Bu şüphesiz mümkün olan en iyi sonuçtu.”

“Atasal Tanrı, hepsinin son ama en önemli döngüsüne başladı.”

“Eğer bu döngüyü tamamlayabilirse, atasal ilahi güçleri ve Atasal Kutsal Bedeni tamamen yeniden doğacak.”

"Dahası, bu dünyada yeniden doğmak için mevcut evrenin aurasının bir kısmını ödünç aldı, bu da yeni benliğinin geçmişteki Atasal Tanrı gibi bir şey olmayacağı anlamına geliyor. İlkel Kaosa dost olan ve mevcut kuralları ve yasaları hiçbir şekilde çarpıtmayacak bağımsız bir varoluş haline gelecektir.”

"Dahası, son yaşam döngüsü gerçek, eksiksiz bir döngü olmalı. Önceki dokuz yüz doksan dokuz döngüsünden farklı olarak, Atasal Tanrı'nın iradesini veya hatıralarını miras almayacak. Kendi bağımsız iradesiyle yeni bir birey olarak başlayacak.”

“Ata İradesine ve Hatıralarına gelince, Ata Ruhu içinde mühürlenecekler. Sadece hayatının sonuna geldiğinde uyanacaklar.”

Yun Che sessizce dinledi ama kalbindeki şok bir deniz fırtınasınınkiyle karşılaştırılabilirdi.

Eğer Atasal Tanrı son yaşam döngüsünü tamamlarsa, bu dünyada yeniden doğacaktı. Bu gerçekleşene kadar, Ata İradesinin uykuda olması gerekiyordu. Bununla birlikte, Yun Che ile konuşan sesin Ata İradesi olduğundan hiç şüphesi yoktu.

Bu, Atasal Tanrının son reenkarnasyon döngüsünü çoktan tamamladığı anlamına mı geliyordu?

Şu anda bu evrende yeniden doğmuş bir Atasal Tanrı mı vardı!?

"Bininci döngüsünde, Atasal Tanrı, daha düşük bir alem gezegeninin küçük, ortalama bir şehrinde doğdu.”

“Annesi doğduktan kısa bir süre sonra depresyondan vefat etti, bu yüzden babası onu yalnız büyütmek zorunda kaldı. Bir sürü akrabası vardı ama sırtını onlara çevirdiğinde hepsi ona ilgisizlikle baktılar.”

"Ancak çocukluğu kasvetli değildi. Babası onu çok sevdi ve bir çocukluk arkadaşıyla büyüdü.”

"O yeğeniydi. Aslında ondan bir yaş büyüktü.”

“...” Yun Che'nin ruhu aniden gerildi.

Bekle bir saniye...

“Birlikte yaşamak, ilişkilerinin pratikte ayrılmaz oldukları noktaya kadar gelişmesine izin verdi. Ancak, yetişim çağına yaklaştıklarında, yeğeninin kaynak damarlarının kırıldığı keşfedildi. Herkesin acıdığı ya da tepeden baktığı bir sakat oldu.”

“!!!” Bu sefer, Yun Che'nin ruhundaki her sicim bir yaprak gibi titriyordu.

"Gençken yeğeni, en ufak bir şikâyette bile acı çekmesine izin vermezdi. Eğer biri kadının kılına bile dokunmaya cesaret ederse, zayıf kollarını sallar ve gözlerinde ölümle onlarla savaşırdı. O zamanlar dünyanın en parlak gözlerine sahipti.”

Sesin tonu farkına varmadan yumuşadı. "Ancak, sakat olduğunu öğrendikten sonra gözleri asla aynı olmadı.”

“Bu yüzden henüz doğru yaşta olmamasına rağmen yetişime başladı. Gençken onu korumuştu, bu yüzden hayatının geri kalanında onu koruma sırası ona gelmişti... kendi kendine yemin ettiği şey buydu. Normalde, o da endişeye kapılacağı noktaya kadar ona bağlandı ve kısa bir an bile olsa gözünün önünden ayrıldığında onu aramaya başladı... ”

“Onu korumak istemesinin tek nedeni derin sevgi değildi. Ayrıca ona o kadar bağımlı olmuştu ki, onsuz yaşamayı hayal bile edemezdi.”

"Zaman geçti ve ergenliğe ulaştılar. Ancak, her zamanki gibi ayrılmaz kaldılar. O on altı yaşındaydı ve o ise on beş yaşındaydı. Düğün günüydü.”

"Bekle... bekle!" Yun Che daha fazla soğukkanlılığını koruyamadı. Ruhu titriyordu ve zihni kaybolduğu kadar şaşkın hissediyordu. "Atasal Tanrının son döngüsü... o... o...”

 

Bölüm 1928 – Atasal Tanrının Yeniden Doğuşu

 

--

SEFIX: Kutsal Yeşim Ten adınaaaa! Bölüm adeta enerjimi ve merakımı yeniledi. Yaklaşık 1000 bölümlük gizemin Atasal Tanrı’nın son reenkarnasyon döngüsüne bağlanacağını düşünmek!... Son döngüdeki kişiyi eminim herkes tahmin edebiliyordur. Öte yandan her şey açığa çıkıyor gibi görünse de kafamda daha fazla soru beliriyor. Sonraki bölümü merakla bekliyorum........

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45112 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr